Začínáme podnikat: Jak podnikání ukončit

Michal Chleboun | rubrika: Jak na to | 4. 6. 2012 | 5 komentářů
Není sice úplně na místě psát o tom, co dělat, až budete chtít podnikání pověsit na hřebíček, když jste třeba ještě ani pořádně nezačali. Ale protože jsme v naší knize (jak pevně věříme) postihli už vše podstatné, je třeba se věnovat i tomu, jak s firmou elegantně skončit. K ukončení přitom můžete mít nejrůznější důvody. A jednoho dne se zkrátka probudíte a zjistíte, že vám zbývá jediný způsob, jak s firmou naložit: skončit a zahladit stopy.
Začínáme podnikat: Jak podnikání ukončit

Aktualizováno pro rok 2013

V podnikání totiž nikdy není nic zaručeno – a to v žádné z fází, o kterých jsme psali v předchozí kapitole. I když se můžete cítit na vrcholu, žádná firma není a nikdy nebude imunní proti nástrahám, které podnikání přináší. Čísla mluví za vše: jen zhruba polovina firem přežije svých prvních pět let, některé statistiky jsou dokonce ještě nelítostnější a tvrdí, že v první pětiletce padne celých 90 procent projektů. Průměrná životnost nadnárodních firem je 40 až 50 let. Třetina společností, které byly v roce 1970 na akciovém indexu S&P 500, do roku 1983 zmizela z povrchu zemského. Je tedy jasné, že máte velmi malou pravděpodobnost, že vás vaše firma přežije.

Šípková Růženka: povinnosti běží dál

Pokud z nějakého důvodu nechcete podnikat a našli jste si nějaké zajímavé místo jako zaměstnanec, případně jste vyhráli v lotu, můžete zvolit přístup mrtvého brouka a firmu mít jen jako vzpomínku na doby dávno minulé. Nikomu tím neuškodíte, a pokud jste se ani předtím nijak výrazně nepřetrhli, patrně se po vaší činnosti ani nikomu nebude stýskat. Problém nastane tehdy, až si na vás vzpomenou na některém ze státních úřadů. Firmě, která řádně neukončila činnost, totiž nadále trvají povinnosti, jako by byla aktivní. Musí tedy podávat daňová přiznání, a jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, na lejstro bude každý rok čekat také Česká správa sociálního zabezpečení a příslušná zdravotní pojišťovna.

O tom, že se problém spících firem netýká jen malého množství subjektů, svědčí statistiky – v roce 2012 bylo například v Česku přes dva miliony podnikajících subjektů (fyzických i právnických osob), ale nějaký obrat dělala a informační povinnosti vůči státním institucím plnila jen méně než polovina z nich. V mnoha případech šlo tedy o firmy, kdy se jejich majitelé rozhodli nedělat nic, a to ani na poli podnikání, ani pro to, aby svou činnost dotáhli do konce a úspěšně se zrušili.

Jak končí OSVČ

A jak to tedy udělat, chcete-li mít čistý stůl a chcete za sebou naposledy zabouchnout podnikatelské dveře? Pokud jste pro podnikání zvolili formu osoby samostatně výdělečně činné, budete to mít jednoduché, tedy pokud za vámi nezůstaly žádné dluhy. V lepší společnosti (což ovšem o té české nemůžeme zase až tak říct) se totiž závazky hradí a jako OSVČ máte tu nevýhodu, že po vás mohou obchodní partneři považovat vyrovnání účtů – a stejně tak po vás budou chtít chybějící nedoplatky finanční úřad, správa sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovna. Zatímco státní a veřejné instituce to mají jednodušší, věřitelům z obchodních vztahů nezbude než se v této věci obrátit na soudy, pokud byste snad chtěli před svými závazky strkat hlavu do písku.

Jestliže jste dluhy při svém podnikání jako OSVČ nenadělali, stačí, když zajdete na kterýkoli z živnostenských úřadů, které fungují jako jednotná registrační místa, a požádáte o zrušení živnostenského oprávnění. Prostřednictvím jednotného registračního místa se o vašem záměru nepodílet se na pozitivním vývoji HDP dozvědí i ostatní úřady. Žádost je možné podat také prostřednictvím libovolného Czech POINTu, a to buď na změnovém formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo formou vlastního dopisu. Ti kreativnější jistě zvolí druhou možnost – budou tak moci úředníkům vylíčit trable, které je při podnikání potkaly, a uronit i nejednu slzu nad klacky, které státní hydra podnikatelům pod nohy házela dlouho, až se v žebříčku konkurenceschopnosti švýcarského institutu IMD propadla až za Kazachstán. Ne že by to bylo k něčemu a že by snad někdo z řad ouřednictva vaše nářky četl, ale učiníte zadost svému svědomí a občanskému uvědomění.

Živnostenské oprávnění zanikne ke dni „nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění“, máte ale možnost určit den, ke kterému ze stavu podnikatelského vystoupíte, jen to nesmí být dřív, než žádost doručíte na živnostenský úřad.

Kdo služeb jednotného registračního místa nevyužije, musí z posledních sil oběhat všechny potřebné instituce vlastnonožně, respektive každé z nich musí zvlášť odeslat oznámení.

Obchodní rejstřík pro iPhone a i Pad.
I Android. I Symbian

Všechny firmy strčíte do kapsy. Aplikace Obchodní rejstřík, kterou připravily Peníze.cz společně s firmou Onmeco, umožňuje rychlé a intuitivní vyhledávání mezi firmami i osobami: stačí zadat IČO, název firmy nebo jméno „hledané osoby“. O vše ostatní se již postará náš Obchodní rejstřík. Výpis, který aplikace poskytuje, obsahuje tytéž údaje, jež najdete na portálu Justice.cz.

Aplikaci, vyvinutou pro Peníze.cz společností Onmeco, si můžete stáhnout zde:

Eseróčko to má složitější

Stejně jako v případě založení a vzniku společnosti s ručením omezeným vás při rušení právnické osoby čeká martyrium, během něhož si ještě chvíli budete moci vychutnávat život administrátorský. Existuje i nepoměrně větší množství důvodů, proč má být společnost s ručením omezeným zrušena, a způsobů, kterými to lze provést.

Důvody ukončení činnosti společnosti jsou dvojí povahy – jednak dobrovolné a jednak nedobrovolné. V případě dobrovolného konce buď uplynula doba, na kterou bylo eseróčko založeno, nebo firma dosáhla účelu, kvůli kterému ho společníci zakládali.

Další důvod ukončení existence firmy může být fúze, tedy sloučení s jinou společností, převod jmění společnosti na jednoho společníka nebo změna právní formy. Takové proměny, při nichž vlastně ani o úplný konec nejde, pouze zaniká právnická osoba, jsou relativně rychlé a většinou bezbolestné, jen je třeba řádně se dohodnout na postupu, kterým k převodu dojde. Právní systém má pro takový přerod termín zrušení bez likvidace.

Likvidace

Majitelé se ale také kdykoli během existence společnosti mohou dohodnout, že už dál nechtějí podnikatelskou káru táhnout. Může za tím být skutečnost, že se jim v podnikání nedaří, ale naopak i důvody zcela odlišné – může pro ně být zajímavější užívat si sklizeného ovoce a zbytek života strávit jako rentiér ve slunném Karibiku. Tak či tak se musí nejprve na valné hromadě za přítomnosti notáře dohodnout, že firmu zruší, a jmenovat likvidátora. Tím se může stát jeden, případně několik z nich, případně jednatel (nebo taky právnická osoba, ta však musí jmenovat osobu fyzickou, která má likvidaci na bedrech).

Vstup do likvidace oznamuje statutární orgán společnosti rejstříkovému soudu, který tuto skutečnost zapíše do obchodního rejstříku. Se vstupem do likvidace musí firma začít za svým obchodním jménem používat dovětek „v likvidaci“. Likvidátor se pak stává tím důležitým člověkem, který směřuje k jedinému – a sice splnit existující závazky společnosti, uplatnit pohledávky, ukončit rozběhnuté dohody a zařídit vše potřebné, aby mohl být krám v dohledné době zavřen. Ač přebírá funkci statutárního orgánu, nemůže za společnost uzavírat nové smlouvy, nýbrž pouze takové, které nesníží hodnotu majetku firmy a ukončí platné smluvní vztahy. Součástí likvidátorových povinností je samozřejmě také vypořádání pracovněprávních záležitostí.

Likvidátor musí prostřednictvím dvou oznámení zveřejněných v Obchodním věstníku vyzvat věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Na to jim musí dát alespoň tříměsíční lhůtu. Teprve potom může likvidace proběhnout – likvidátor má k dispozici informaci o tom, zda z majetku společnosti uspokojí všechny věřitele. Není-li výše majetku dostačující, a společnost je tudíž předlužená, musí likvidátor podat k soudu návrh na vyhlášení konkurzu. A začíná nový režim, který se odehrává v mezích insolvenčního zákona a který má svá specifika, spočívající zejména v pravidlech uspokojování věřitelů a fungování společnosti, která je v konkurzu. O tom si můžete přečíst na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Jakmile likvidátor dostojí všem svým povinnostem, vyhotoví zprávu o průběhu likvidace a zpracuje účetní závěrku a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Ten schvalují společníci. Pokud společenská smlouva nebo stanovy neobsahují dohodu o jiném způsobu, rozděluje se zůstatek podle podílů jednotlivých společníků.

Do 30 dnů po skončení likvidace musí likvidátor podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Jednou z příloh návrhu je i souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku. Znamená to, že právě urovnání všech závazků vůči finančnímu úřadu patří mezi zásadní povinnosti likvidátora – aby mohl doložit, že firma berním úředníkům nic nedluží, musí předložit všechny potřebné výkazy a zaplatit to, co si státní kasa žádá.

Dnem vymazání společnost zaniká a zanikají i všechna živnostenská oprávnění, protože živnostenský úřad se o zániku firmy dozví z informačního systému státních orgánů. O zrušení živností (případně koncesí) je ale možné požádat už dříve, buď ještě před dohodou společníků o zrušení společnosti, nebo v průběhu likvidace. Žádá pochopitelně ten, kdo je v danou chvíli statutárním orgánem. Správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny musí dostat informace ve chvíli, kdy společnost propustí posledního pojištěnce evidovaného danou institucí (resp. během osmidenní lhůty).

Nedobrovolný zánik

Ne vždy ale musí o ukončení existence firmy rozhodnout ti, kteří ji založili nebo v ní v průběhu sladkých podnikatelských let získali podíl. Osud společnosti má v takovém případě v rukou příslušný obchodní soud, na který se s návrhem na zrušení eseróčka může obrátit kdokoli, kdo na tom má nějaký zájem. (Ale pozor, nemluvíme zde o konkurenci! Obchodní řetězec by s návrhem na zrušení firmy Páreček a Jelítko, s. r. o., která na rozdíl od něj prodává uzeninu obsahující maso a přetáhla mu zákazníky, jistě neuspěl.)

Pokud společnost z nějakého důvodu přijde o živnostenská oprávnění (nesplňuje podmínky pro jejich vydání apod.), základní kapitál klesne pod zákonem stanovených 200 000 Kč nebo nejsou dodrženy jiné podmínky dané zejména obchodním zákoníkem, mezi společníky existují nepřekonatelné rozpory, a společnost se tak stane zcela nefunkční, firma nesvolává valné hromady nebo minimálně dva roky nevykonává žádnou činnost, nevytváří rezervní fond nebo pokud bylo kvůli omezeným prostředkům, ze kterých by firma nezaplatila ani náklady na konkurz, konkurzní řízení zrušeno nebo byl návrh na konkurz zamítnut kvůli nedostatku majetku, rozhodne o zrušení společnosti soud. V některých případech samozřejmě záleží na tom, zda se k soudu příslušná informace dostane – hašteřivost společníků zcela určitě není to, po čem by soud pátral. Bude-li ale činnost firmy paralyzována, může se právě taková situace stát základem pro podání návrhu na zrušení společnosti, který soudu podá nějaká jiná právnická či fyzická osoba.

Nedá se předpokládat, že pokud firmu zruší soud, budete se obtěžovat s oznamováním o ukončení činnosti. V takovém případě se ale příslušné úřady o vašem neslavném konci dozvědí. A bude-li mít firma vůči nim nějaké závazky, mějte i tehdy na paměti, že do výše nesplaceného vkladu za ně společníci ručí.

Anketa

Měli jste někdy chuť pustit se do podnikání?

Trestní odpovědnost

Od 1. ledna 2012 existuje v českém právním systému ještě jeden důvod zrušení společnosti. V tento den vstoupil v platnost zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a firmy tak mohou být odsouzeny za trestné činy. Zrušení je přitom jen jedním z mnoha trestů, které mohou za činy jako nedovedení daně, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku nebo i kuplířství či pohlavní zneužití následovat. Soudy totiž mají k dispozici celou řadu trestů a ochranných opatření, jako jsou například propadnutí majetku, zákaz přijímání dotací a subvencí nebo peněžité tresty. Lze tedy čekat, že k rušení firem budou přistupovat jen ve výjimečných případech.

Zkuste to!

V předchozích dílech seriálu jsme se snažili poskytnout vám za cenu nemalých osobních obětí cenné informace, které vám – doufejme – pomohou zorientovat se ve složité spleti nekonečného množství podnikatelských lapálií. Pokud jste byli trpělivými čtenáři, víte, že podnikání nejen vyžaduje pevné nervy a dostatek rozhodnosti, ale také nabízí netušené možnosti. A když nic jiného, umožní vám kromě toho pocítit nadšení z placení daní.

Ať už se budete našimi radami řídit, nebo se vydáte pěšinkami méně trnitými nebo dosud neprošlapanými, přejeme vám nejen ony pevné nervy, ale také velkou dávku invence a radosti z objevování příležitostí, které se před vámi jako před podnikateli objeví.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Začínáme podnikat: Životní fáze firmy

28. 5. 2012 | Michal Chleboun | 1 komentář

Začínáme podnikat: Životní fáze firmy

V předchozích dvaceti dílech jsme se vám snažili otevřít cestu k podnikání. Další už záleží na vás. V této kapitole si řekneme, co vás pravděpodobně – ale třeba vůbec ne – čeká, pokud... celý článek

Začínáme podnikat: Administrativa

30. 1. 2012 | Michal Chleboun | 4 komentáře

Začínáme podnikat: Administrativa

V předchozích kapitolách jsme se věnovali dvěma nejzákladnějším povinnostem podnikatele vůči státu, a sice placení daní a sociálního a zdravotního pojištění. Řekli jsme si, že samotné... celý článek

Začínáme podnikat: Živnostenské oprávnění

19. 12. 2011 | Michal Chleboun

Začínáme podnikat: Živnostenské oprávnění

Jedním z několika prvních kroků po založení společnosti s ručením omezeným, které jsme si podrobně popsali v předchozí kapitole, je získání živnostenského oprávnění. Pro ty, co se rozhodnou... celý článek

Začínáme podnikat: Zakládáme společnost s ručením omezeným

12. 12. 2011 | Michal Chleboun | 1 komentář

Začínáme podnikat: Zakládáme společnost s ručením omezeným

Kdo se nechce spolehnout na služby specialisty a nekoupí již existující firmu nebo si ji nenechá založit na míru, může ji založit sám. Ukážeme vám, že to není nic složitého. Stačí jen... celý článek

Začínáme podnikat: Proč vlastně?

7. 11. 2011 | Michal Chleboun | 5 komentářů

Začínáme podnikat: Proč vlastně?

Možná jste se právě teď rozhodli, že se stanete svým pánem. To je jeden z důvodů, proč se lidé vrhají pro podnikání a zejména v začátcích se stávají otroky vlastních snů, představ a... celý článek

Partners Financial Services