Začínáme podnikat: Životní fáze firmy

Michal Chleboun | rubrika: Jak na to | 28. 5. 2012 | 1 komentář
V předchozích dvaceti dílech jsme se vám snažili otevřít cestu k podnikání. Další už záleží na vás. V této kapitole si řekneme, co vás pravděpodobně – ale třeba vůbec ne – čeká, pokud budete při svém startu i v následujících letech úspěšní. Když totiž firmě vdechnete život a budete ji opečovávat, bude se vyvíjet. A takový vývoj má své zákonitosti.
Začínáme podnikat: Životní fáze firmy

Aktualizováno pro rok 2013

Tak jako mají životní cyklus lidé, a dokonce i výrobky, vyvíjejí se i firmy. Není totiž nikde psáno, že vaše firma, kterou se třeba právě teď chystáte založit, bude existovat věčně. Své o tom vědí i mnozí z těch, kdo se ve svých nejlepších letech ocitli na vrcholu, aby v horších dobách už jen útrpně sledovali nezadržitelný pád. Ti, kdo tuto publikaci četli pozorně, vědí, že důvodů, proč musejí i relativně úspěšné firmy prokazovat právo na svoji existenci, se najde mnoho.

Ve své historii, zahrnující několik desítek let, měla namále například i společnost Apple, která je dnes podle ceny akcií na burze největší firmou na této planetě. Těsně před záhubou se jejím akcionářům podařilo přesvědčit zakladatele Steva Jobse, aby se do Applu, z nějž byl před několika lety vypoklonkován, vrátil, ujal se téměř nemožného úkolu a společnost zachránil.

Od one-man show k jistotě dividend

Je to zkrátka tak – pokud založení firmy nechápete jen jako krátkodobé řešení momentální nezaměstnanosti nebo snahu zvednout rukavici, kterou vám hodil spolužák kráčející za kariérou v nadnárodním podniku, patrně se vidíte v situaci, kdy už nebudete muset pracovat, firma, kterou jste po několik let nebo desetiletí v potu a krvi budovali, pošlape jako švýcarské hodinky bez ohledu na vaše momentální rozpoložení – a vy budete plnými sousty vychutnávat sklizené ovoce v podobě pravidelně vyplácených dividend.

K založení firmy můžete pochopitelně přistoupit i jinak a třeba se smíříte s tím, že po zbytek života se podnikání s vaším jménem ve štítě neobejde bez vašeho osobního odříkání. Ani v takovém případě se nevyhnete krizím, a pokud se rozhodnete třeba zřídit si krámek na rohu ulice, může přijít doba, kdy na poli za městečkem postaví svůj obchod Penny Market nebo Billa a vy budete jen sledovat davy koupěchtivých spoluobčanů, směřujících časně po otevření do fronty na akční ceny, kterým nebudete moci konkurovat. Další tvrdý střet s realitou vás jako one-man showmana čeká ve chvíli, kdy onemocníte nebo si budete chtít vzít dovolenou. Bude-li firma závislá na vaší přítomnosti, po návratu (v lepším případě z dovolené a v tom horším z nemocnice) zjistíte, že se zákazníci přesunuli jinam.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Ambiciózním cílem každého podnikatele by mělo být založit firmu, udat jí směr a roztočit kola obchodu a následně najít dostatek síly k tomu, aby se vzdálil, nechal firmu žít vlastním životem, užíval si výnosů, jež vložený kapitál poskytuje, a pomohl jí teprve tehdy, až to bude potřebovat, aby svou investici ochránil. Co vás na křivolaké cestě k tomuto cíli čeká?

Obchodní rejstřík pro iPhone, i Pad i Android
I Symbian

Všechny firmy strčíte do kapsy. Aplikace Obchodní rejstřík, kterou připravily Peníze.cz společně s firmou Onmeco, umožňuje rychlé a intuitivní vyhledávání mezi firmami i osobami: stačí zadat IČO, název firmy nebo jméno „hledané osoby“. O vše ostatní se již postará náš Obchodní rejstřík. Výpis, který aplikace poskytuje, obsahuje tytéž údaje, jež najdete na portálu Justice.cz.

Aplikaci, vyvinutou pro Peníze.cz společností Onmeco, si můžete stáhnout zde:

Embryonální stadium

Když firma vznikne, nikdo si neláme hlavu s důkladným rozdělením pravomocí a organizační strukturou – v ideálním případě má jen několik zaměstnanců a každý z nich je ve firmě „holkou pro všechno“. Zakladatelé a spolumajitelé se ve velké většině případů na aktivitách sami podílejí, o všem mají přehled a jsou schopni sami nebo za pomoci externistů zvládnout i veškerou administrativu, byť není nic snadného vyznat se ve spleti zákonů, vyhlášek a nařízení, jak jsme si v kapitole o administrativě dokázali. O dost jednodušší to samozřejmě mají ti, kdo pracují jako OSVČ a zejména v této fázi s masivnějším rozvojem firmy nepočítají.

Všechny navíc v prvních měsících a ba i letech žene do práce neutuchající entuziasmus, spojený s účastí na něčem novém, originálním a bezesporu zajímavém. Pokud jsou produkt nebo služba, se kterými jste přišli na trh, jedinečné, v embryonálním období ani příliš nehrozí útoky ze strany konkurence, které může trvat nějakou dobu, než na vaše nápady zareaguje a přijde s něčím, co se jim bude podobat. A pokud jste vstoupili do konkurenční oblasti, budete v tuto chvíli stát stranou rozlišovací schopnosti zavedených společností, takže ani od nich žádný útok nehrozí. Nejdůležitější strategií je přežít.

Embryonální stadium může mít i poměrně dlouhou dobu trvání, třeba deset let. Technologické společnosti typu Google nebo Facebook jsou ale ukázkou toho, že ranou fází mohou různé firmy prakticky profrčet, protože jejich vývoj je velmi dynamický. A naopak jsou firmy, které se z první etapy nikdy nevymaní, a to ani když je postupem času opustí počáteční budovatelské úsilí.

Fáze růstu

Pokud se firmě podaří přežít první fázi, s přibývajícími zkušenostmi, bobtnajícím vizitkářem a rostoucími pozitivními referencemi spokojených zákazníků ji v mnoha případech začne strmě růst zisk. Ani to vám samozřejmě nepřistane v klíně bez přičinění, skrývá se zatím velká spousta práce a odříkání. O fázi růstu mluvíme ve chvíli, kdy tržby v porovnání s předchozím obdobím rostou o více než 15 procent.

Vzrůstající obrat ovšem zákonitě znamená také přibývající povinnosti, ať už v podobě obsluhování většího množství zákazníků, nebo rostoucí výroby, zajištění zásob nebo přemýšlení nad marketingem. Spolu s tím je třeba zaměřit se také na cenovou politiku, distribuční kanály a podporu prodeje (to všechno je součástí marketingu, jak jste si v několika dřívějších kapitolách také mohli přečíst). Pozice ve firmě se musejí výrazněji specializovat, takže vzniká – byť v první fázi třeba méně formální – organizační struktura. Podle některých teoretiků je třeba o rozdělení rolí uvažovat už při více než pěti zaměstnancích.

Probouzet se v tuto chvíli začíná i konkurence, ať už zavedená, nebo nově vznikající, a musí reagovat na vaši přítomnost na trhu. A vy musíte reagovat na ni.

Fáze dozrávání a zralosti

Přizpůsobení se situaci, vytvoření jakés takés firemní struktury a zázemí, které se dosud podařilo vybudovat, umožňuje nejen poohlédnout se po nových zákaznících, ale také výrazněji diverzifikovat aktivity firmy. Rozložení zdrojů – materiálních, lidských i finančních – do více oblastí podnikání znamená eliminovat riziko poklesu výkonnosti v době, kdy některý z oborů začne mít výraznější problémy nebo kdy vám konkurence uštědří zákeřný úder. V období zralosti by měla mít firma k dispozici dostatečnou infrastrukturu, aby byla schopná poohlížet se po nových příležitostech. Zpočátku se může jednat o oblasti příbuzné, které doplní stávající nabídku (jako provozovatel fitcentra můžete nabízet drobný prodej energetických nápojů, ale také ručníků nebo sportovního vybavení), a později i o dosud neprobádané oblasti. Pro příklad nemusíme nikam daleko do světa – jen si uvědomte, v kolika různých oborech (zemědělství, potravinářství, chemie, …) působí jedna z největších českých firem – Agrofert Andreje Babiše.

V období zralosti přijdete patrně i na to, že se spousta věcí dá ve firmě zautomatizovat, a setkáte se s potřebou nasadit některé ze sofistikovaných řešení, které zjednoduší procesy ve firmě a usnadní komunikaci se zákazníky. Bývají schované za nejrůznějšími zkratkami – například CRM (customer relationship management). S jinou zkratkou, konkrétně FMS (file management system), se setkají ti, kdo budou muset řešit uspořádání a archivaci firemních dokumentů. Bude toho zkrátka hodně, co ověří vaši schopnost obstát na trhu a vybudovat si co nejsilnější pozici. Ještě sofistikovanější systémy vám umožní sledovat, co se ve firmě děje, a měřit efektivitu jednotlivých lidí a týmů.

Nejpozději v této fázi, pokud k tomu nedošlo už dřív, v době růstu, budou muset zakladatelé firmy řešit častý problém „pána a správce“. Pro spoustu lidí je nemyslitelné, že by měli ve firmě přijmout pozici vizionáře a soustředit se na strategické rozhodování, pokud se od podnikání neodpoutají úplně, což samozřejmě možné je. Neumí si představit, že by neměli informace o tom, co se ve firmě děje, a začíná se jim svým způsobem i stýskat po prvním stadiu, kdy víceméně rozhodovali i o barvě toaletního papíru, který se koupí na firemní záchody. Setrvávání majitelů, kteří se z nejrůznějších důvodů rozpakují svěřit operativní starosti o firmu někomu jinému, může ale být velmi často kontraproduktivní – v mnoha případech totiž neplatí „udělám si to nejlíp sám“. Firma, která dozrála, by si měla dovolit najmout na většinu pozic lidi s jinými zkušenostmi, než jaké mají vlastníci, nebo s lepším tahem na bránu, protože majitelé už mohou být po mnoha letech úsilí značně vyhořelí.

Krize neboli fáze poklesu

Může se stát (a ve světě podnikání je to normální situace), že ač uděláte maximum pro to, aby se firma dále rozvíjela, přijde období, kdy tržby začnou klesat. Pokud budete deset let dodávat na trh jediný výrobek, který byl v době založení firmy technologická bomba, po nějaké době (a zmíněných deset let by bylo úspěchem) zjistíte, že už toho zkrátka neprodáte tolik jako v nejlepších dobách. Také na to je třeba reagovat, ať už zavedením inovací (na to jste ale popravdě měli myslet dřív, protože vývoj technické novinky bude chvíli trvat), oživením poptávky, nebo také zvýšením efektivity, což je eufemismus pro někdy výrazné snížení nákladů, a tedy i propouštění lidí, které sofistikovaný informační systém (nebo vaše intuice) vyhodnotí jako málo produktivní.

Fáze poklesu tržeb je prověrkou fungování firmy. Vyhodnocování krizových míst a zacházení s nimi totiž v lidech vzbuzuje paniku – zaměstnanci se bojí o práci, hůř spolu komunikují a celková atmosféra je na hony vzdálená té, jakou jste zažili, když jste oslavovali první rámcovou smlouvu s velkým klientem. Změny ve výkonech s sebou navíc přinášejí i ekonomické problémy, jako je nedostatek kapitálu, zhoršený cash flow a s tím související platební neschopnost. Protože nemáte tu možnost vydat nový zákon a zvýšit daně, vystačit si musíte s tím, co je k dispozici.

Situace ve firmě v různých fázích životního cyklu

Zdroj: http://www.podnikova-ekonomika.cz

Fáze vývoje

Vznik

Růst

Zralost

Pokles

Prodej

Nízký

Strmě stoupající

Vysoký,
stoupající

Klesající

Počet zákazníků

Malý

Stoupající

Vysoký,
konsolidovaný

Klesající

Zisk

Nízký až záporný

Strmě stoupající

Vysoký,
stoupající

Nepravidelný
až klesající

Konkurenti

Nereagují

Berou na vědomí,
zvažují útok

Konkurenční
boj

Konkurenční boj

Cena

Nákladová

Cenou proniknout
na trh

Cenou proti
konkurenci

Jakou konkurence
dovolí

Marketing

Pouze nezbytný

Vysoká úroveň

Přiměřený

Nízký až žádný

Obvyklá strategie

Přežít

Vybudovat si
místo na trhu

Udržení se,
opatrný růst

Přežití

Doporučená
strategie

Agresivní,
růstová

Intenzivní, růstová

Extenzivní,
diferenciace

Transformace
nebo likvidace

Anketa

Nejste sice firma, ale člověk, nicméně když se podíváte do tabulky výš... Do které vývojové fáze byste zařadili sami sebe?

Významný milník

Zeptáte-li se úspěšných podnikatelů, jaké byly nejdůležitější milníky v životě jejich firem, někdo vám odpoví, že to byla chvíle, kdy firma vstupovala na ruský (albánský, africký, americký, …) trh. Ale mnozí vám řeknou, že za nevýznamnější okamžik považují situaci, kdy museli své podnikatelsko-manažerské schopnosti prokázat tím, že firmu v krizi znovu postavili na nohy. Kromě toho, že si od takových vezmete příklad, se soustřeďte na to, jakým způsobem si se situací poradili: může to pro vás být vodítkem, i když způsobů řešení je spousta a o výsledek každého z nich je nejistý.

Jedním z výsledků krize, a v takovém případě z ní každopádně vyjdete posíleni, neboť poučeni, může být oživení. Firma najde nové odbytiště, geniálně přesměruje obor podnikání do nové oblasti, vytvořené zázemí využije k tomu, aby maximalizovala úspěch, a začne opětovně růst. Manažeři si s sebou přitom odnesou zkušenost, jak je dobré v dobách růstu myslet na zadní vrátka a připravit firmu na horší časy (a že přijdou, to si pište!).

Po krizi ale může následovat úpadek, který bude koncem vašeho podnikatelského snu. A právě o ukončení podnikání hovoří poslední kapitola.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+18
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Začínáme podnikat: Marketing

12. 3. 2012 | Michal Chleboun | 2 komentáře

Začínáme podnikat: Marketing

Ať už je oblast podnikání, kterou jste si vytipovali jako optimální pro cestu za svými vytouženými cíli, jakákoli, zapomenout byste neměli na to, jak zvýšíte možnosti uplatnění vašeho... celý článek

Začínáme podnikat: Jdeme si pro peníze

5. 3. 2012 | Michal Chleboun | 17 komentářů

Začínáme podnikat: Jdeme si pro peníze

V minulé kapitole jsme se snažili nahlédnout do ekonomické terminologie a naučit vás dívat se na podnikání jako na změť příjmů na jedné a výdajů na straně druhé. Ještě než se dostanete... celý článek

Začínáme podnikat: Administrativa

30. 1. 2012 | Michal Chleboun | 4 komentáře

Začínáme podnikat: Administrativa

V předchozích kapitolách jsme se věnovali dvěma nejzákladnějším povinnostem podnikatele vůči státu, a sice placení daní a sociálního a zdravotního pojištění. Řekli jsme si, že samotné... celý článek

Začínáme podnikat: Živnostenské oprávnění

19. 12. 2011 | Michal Chleboun

Začínáme podnikat: Živnostenské oprávnění

Jedním z několika prvních kroků po založení společnosti s ručením omezeným, které jsme si podrobně popsali v předchozí kapitole, je získání živnostenského oprávnění. Pro ty, co se rozhodnou... celý článek

Začínáme podnikat: Podnikatelský záměr

14. 11. 2011 | Michal Chleboun | 10 komentářů

Začínáme podnikat: Podnikatelský záměr

V první kapitole jsme se snažili vysvětlit vám mnohé záludnosti a osobnostní předpoklady pro podnikání a nabídnout vám několik otázek k zamyšlení, jež by vám měly být vodítkem při... celý článek

Partners Financial Services