Začínáme podnikat: Propagace, tentokrát tištěná

Michal Chleboun | rubrika: Jak na to | 19. 3. 2012 | 1 komentář
Z předchozí kapitoly víte, jak široce můžete přistoupit k disciplíně, která se nazývá marketing. V počátcích firmy ho ale přece jenom budete muset pojmout poněkud umírněněji, protože prostředky obětované podnikání musíte využívat optimálně.
Začínáme podnikat: Propagace, tentokrát tištěná

Aktualizováno pro rok 2013

Ze zkušeností mnoha podnikatelů vyplývá, že na sofistikované uvažování o produktech, jejich zabalení a umístění na trhu moc času nezbývá, máte-li podnikat. Začnete-li s masivním kapitálem v zádech, bude to možná trochu jinak. Pravděpodobně se však budete muset soustředit jen na to nejdůležitější. A tak si nyní povíme o nástrojích, které zase tolik nestojí, a přitom vám mohou přivést klienty. Marketing, jak známo, není jen o zjišťování informací o trhu, ale také o nástrojích a postupech, které do světa křičí informace o vaší existenci a vašich přednostech. Řeč bude o nevýznamnějších technikách propagace.

Vizitky a to ostatní

Představme si tu situaci: živnostenský list ještě nestačil zaschnout, možná máte nějakou první zakázku v kapse a už byste se měli porozhlédnout po dalších. Tím, co vás v těch dřevních počátcích bude reprezentovat, bude kus papíru s kontaktem, který musí mít potenciální zákazník po ruce, až vás bude potřebovat. Proto lidstvo vymyslelo vizitky, jejichž formát se dokonce časem standardizoval, v našich zeměpisných šířkách na rozměrech 90 × 50 mm.

Vizitka v prvé řadě slouží k rychlému a nenásilnému předání kontaktu, ale zároveň o vás může leccos prozradit. Agentura CzechTrade například na svém webu upozorňuje, že budete-li chtít jednat s obchodními partnery v Rusku, měli byste mít kromě nabídky připraveny také vizitky, protože tím projevujete seriózní zájem. Ale platí to univerzálně, nejen na východ, ale i na západ od našich hranic, a dokonce u nás. Tím, že zákazníkovi ten nepatrný kousek papíru předáte, prokazujete připravenost. Je to ten nejzákladnější způsob, jak říct „jsem ten a ten a najdete mě tam a tam“.

Vizitka sice může mít podobu cáru papíru z okraje novin, na který narychlo naškrábnete své jméno a telefonní číslo, ale udělejte to raději elegantněji. Nasměrujte své kroky k někomu, kdo je schopen vizitky vyrobit, ať už to bude uhrovitý grafik, který ji spíchne během sledování Star Treku, profesionální grafické studio, tiskárna, která vám patrně nabídne nějaké připravené šablony, nebo některá z internetových aplikací, které rovněž umožňují výběr z mnoha předpřipravených designů, či dokonce vytvoření vlastního návrhu. Vizitky si koneckonců můžete objednat spolu s razítkem v nějakém kopírovacím centru. Náklady na jejich výrobu nejsou nijak zásadní, pohybují se v korunách za kus, ale stejně jako u ostatních výrobků polygrafického průmyslu pro ně platí, že čím větší bude náklad, tím nižší bude jednotková cena.

Corporate identity

Při výrobě vizitky narazíte na problém, že vedle jména, telefonního čísla a případně dalších kontaktů na ni můžete umístit i další informace a grafické prvky, které vás odliší a učiní vizitku zajímavější. Důležitým vizuálním doplňkem je logo neboli logotyp, ve kterém můžete vy nebo najatý grafik ztvárnit filozofii firmy, obsah nabídky nebo jen abstraktně přiblížit formu, s níž se ztotožňujete a na základě které klient nebo obchodní partner pozná, že jde o vás.

Jste-li OSVČ, nemusíte si s logem nijak zvlášť lámat hlavu – dobrou službu pro vás odvede i jednoduchá vizitka se jménem, dovětkem specifikujícím vaši nabídku (stavební inženýr, řezbář, řezník apod.). Pokud míříte výš, je logo namístě – hodnoty mnohých obchodních značek, jež jejich majitelé soustavně budují, dosahují k výšinám (ale pozor, nesouvisí to ani tak s logem jako spíš s tím, jaká práce za vámi stojí!). V této věci máte nepřeberné množství možností, ale když už se rozhodnete pro logo, věnujte mu čas, protože doby log vyvedených písmenky zkosenými ve Wordu do kurzívy už uplynuly.

Když už budete vytvářet logo, můžete se setkat s nabídkou vytvoření kompletní „corporate identity“, definování vizuálního stylu pro všechny tištěné výstupy, které budete předávat zákazníkům, a stanovení pravidel, jak ho používat na hlavičkových papírech, obálkách, v inzerátech, ba i na tužkách nebo hrnečcích, které budete klientům dávat jako prezent. Šířka řešení závisí na vašich ambicích a finančních možnostech. Ze začátku stačí definovat jen to nejdůležitější, aby bylo do foroty, a expandovat můžete později, až budete stát na pevných pilířích. Každopádně ale platí, že jednotný styl, který je v pravidlech vizuální identity firmy definován, se cení – kdokoli, kdo se s ním opakovaně setká, si jednotlivé prvky spojí a máte větší šanci, že si na vás vzpomene, až bude něco potřebovat.

Buďte ale v této věci obezřetní a přizpůsobte se velikosti trhu a očekávání zákazníků. Budete-li na corporate identity příliš lpět jako zedník, možná se stavebník z vedlejší vesnice podiví, proč ho chcete oslnit logem od Aleše Najbrta a kolik asi vaše služby musí stát, když jste mohli investovat do hlavičkových papírů a komplimentek. Na druhé straně zákaznických očekávání a preferencí budete stát jako marketingová agentura, u níž se dokonce předpokládá, že by něco jako corporate identity měla mít v popisu práce. Tam je namístě vizuálnímu dojmu věnovat úsilí a peníze.

Nejdražší značky světa (v miliardách dolarů)

1. Apple (technologie) 185,071
2. Google (technologie) 113,669
3. IBM (technologie) 112,536
4. McDonald’s (rychlé občerstvení) 95,188
5. Coca-Cola (nealkoholické nápoje) 78,415
6. AT&T (telekomunikace) 75,507
7. Microsoft (technologie) 69,814
8. Marlboro (tabákový průmysl) 69,383
9. Visa (finance) 56,06
10. China Mobile (telekomunikace) 55,368

Zdroj: BrandZ TOP 100 Millward Brown

Rebranding

V této chvíli je příležitost zmínit se o takzvaném rebrandingu, procesu, který hrozí všem firmám působícím na trhu nějakou dobu. Ty totiž po čase zákonitě zjistí, že moderní představy o logu a dalších grafických prvcích neodpovídají tomu, jak tyto většinou podprahové záležitosti vnímali lidé v době, kdy vznikaly. Spousta firem si takovým obdobím prošla, a některé dokonce několikrát. Příkladem z nedávné doby může být třeba zezelenání původně červeného loga McDonaldu, který chtěl změnou naznačit, že je… prostě zelenější. Nemá to pravděpodobně ale nic do činění s tím, že budete po obědě v některé z jeho restaurací zelení i vy.

Okamžikem, který k „přeznačkování“ přímo vybízí, ba si ho přímo vynucuje, je spojení s jinou společností, když je třeba převzít její jméno, nebo prostě změna názvu firmy či změna právní formy – stáváte-li se z OSVČ eseróčkem, bude třeba na to reagovat, pakliže jste značce Jiří Proutek, proutěné výrobky, nevybudovali dostatečné renomé.

Do mcdonaldovské sítě rýpáme záměrně, na příkladu s barvami totiž můžeme ukázat, že zákazníci mohou použité barvy a jejich kombinace vnímat jinak, než třeba zamýšlíte. O tom by mohli leccos vyprávět psychologové, kteří by potvrdili, že například červená barva může budit dojem agresivity.

Rebranding může být i zbraní pro ty, kdo značce na začátku nevěnovali příliš času a energie. Jakmile se vám podnikání rozjede a budete mít potřebu komunikovat intenzivněji, lze se najednou proměnit. A dokonce to může být vhodný způsob, jak okolí sdělit, že jste noví, lepší a progresivnější.

Obchodní rejstřík pro iPhone, i Pad i Android
I Symbian

Všechny firmy strčíte do kapsy. Aplikace Obchodní rejstřík, kterou připravily Peníze.cz společně s firmou Onmeco, umožňuje rychlé a intuitivní vyhledávání mezi firmami i osobami: stačí zadat IČO, název firmy nebo jméno „hledané osoby“. O vše ostatní se již postará náš Obchodní rejstřík. Výpis, který aplikace poskytuje, obsahuje tytéž údaje, jež najdete na portálu Justice.cz.

Aplikaci, vyvinutou pro Peníze.cz společností Onmeco, si můžete stáhnout zde:

Aplikace Obchodní rejstřík

Inzerce

Inzerce v tisku, tedy v novinách, časopisech, nejrůznějších bulletinech a katalozích, byla dlouhou dobu královnou propagace. Teď už jí vévodí televize, kde ceníková hodnota reklamního prostoru překročila v Česku v roce 2012 podle agentury Admosphere 30 miliard korun. Televizní reklama je ale jiná káva, co se nákladů týče, takže ji po letmé poznámce elegantně opustíme. A vynecháme s dovolením i rozhlas, který inzerentům z rozpočtů ukousl skoro jednu miliardu. V tištěných médiích utratili inzerenti v roce 2012 asi 18 miliard – i tady jde ovšem o ceníkové ceny a svět reklamy je postavený na nejrůznějších slevách a bonusech za opakování a objem a také provizích pro agentury, takže skutečné číslo bude o dost nižší.

Také v tištěné inzerci se jako začínající podnikatel budete muset patrně držet zpátky, vždyť celostránkový inzerát v celostátní mutaci čtvrteční Mladé fronty Dnes stojí v současné době skoro 650 tisíc a jedno zveřejnění vám žádný masivní příliv zákazníků nepřinese. Vyššího efektu dosáhnete, zaměříte-li se na nějaký specializovaný časopis nebo občasník. Jako e-shop orientovaný na chovatele ovcí například můžete s poměrně velkým úspěchem inzerovat v časopisu Ovce do nepohody, pokud takový bude nějaký nadšenec vydávat. Ten bude mít sice nízký náklad, ale vzhledem k zaměření si ho patrně předplatili ti, které chov beranů, ovcí a jehňat zajímá. Oproti Mladé frontě Dnes sice patrně zaplatíte větší částku za oslovení tisíce čtenářů (CPT – cost per thousand, tedy náklady na tisíc), ale zase uhodíte hřebík na hlavičku s větší pravděpodobností.

Pro řemeslníky pak představují zajímavou možnost lokální časopisy nebo katalogy, protože inzerce v nich má šanci dostat se právě k těm, kdo jejich služby mohou potřebovat. A druhou neméně zajímavou možností jsou plakátovací plochy, jejichž pokrytí je různé od obce k obci. Tato kategorie propagace patří mezi tzv. out-of-home média, tedy billboardy, plakáty a další plochy na ulicích, autobusových zastávkách, WC v restauracích i u dálnic, za něž inzerenti utratili v roce 2012 přes 4 miliardy korun.

Public relations

Kdo nemá prostředků nazbyt, a těch, kdo mají, je podle posledních výzkumů stále míň, může se pokusit budovat povědomí o svém podnikání pomocí oboru zvaného public relations. Ten sice zahrnuje velké množství nástrojů spočívajících v oslovování veřejnosti nejrůznějšími viditelnými aktivitami, nejdůležitější množinou je ale komunikace prostřednictvím článků v novinách a časopisech. Bude-li vydavatel ovečkového časopisu hledat zajímavý obsah, úspěšný provozovatel tematického e-shopu má velkou šanci, že s ním někdy udělá rozhovor, aby chovatelé vlněného zvířectva věděli, jak vypadá zákulisí provozu takového obchodu.

Často ale budete muset jít štěstíčku a novinářům naproti a dát jim o svém podnikání vědět sami. Začít můžete třeba tím, že jim tu a tam pošlete nějakou tiskovou zprávu nebo uspořádáte tiskovou konferenci, bude-li tedy o čem. Čím zajímavější informace jim poskytnete, tím spíš dostanete v novinách nebo v časopise prostor, ale musíte si pospíšit – není daleko doba, kdy veškerý prostor tamtéž zaplní jen zprávy o defraudantech. Na ty poctivé se nedostane, a když už, chtěli byste být v takové společnosti?

Anketa

Kolik ročně investujete do propagace svého podnikání?

Direct marketing

Účinným nástrojem – zejména v některých oblastech podnikání – může být přímý marketing (direct marketing), tedy oslovování konkrétních skupin potenciálních zákazníků pomocí konkrétních kanálů: tištěnými dopisy (direct maily), telefony (telemarketing) nebo třeba e-maily. Když odhlédneme od e-mailů, kterým se budeme věnovat příště, cílená nabídka zaslaná písemně na vytipované adresy nebo zatelefonovaná číslům, ke kterým se dostanete ve veřejně dostupných databázích, může přinést kýžený efekt, a náklady na jednoho získaného klienta přitom nemusí být zase tak drastické.

A abychom byli ve výčtu alespoň trochu úplní, tedy pokud to vůbec lze, nesmíme zapomenout na letáky, prodlouženou ruku vizitek. Ty mohou být součástí zásilky, kterou posíláte direct mailem, ale rozdávat je můžete při nejrůznějších příležitostech. Lze je rovněž zanechat na místech, kde se vaši potenciální klienti více či méně často vyskytují.

Agentury

Na řešení propagace si můžete najmout některou z reklamních agentur, které na českém trhu vyrůstají jako houby po dešti a se stejnou intenzitou také zanikají nebo se slučují a zase rozdělují. Přistoupí-li k problematice komplexně, čekají vás zdlouhavá jednání a sezení nad marketingovými či propagačními plány, budgety (rozpočty) a timingy (termíny). Můžete jí ale zadat také jednu z vybraných aktivit, případně se s takovým požadavkem obrátit na agenturu specializovanou, například directmailovou.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Začínáme podnikat: Jdeme si pro peníze

5. 3. 2012 | Michal Chleboun | 17 komentářů

Začínáme podnikat: Jdeme si pro peníze

V minulé kapitole jsme se snažili nahlédnout do ekonomické terminologie a naučit vás dívat se na podnikání jako na změť příjmů na jedné a výdajů na straně druhé. Ještě než se dostanete... celý článek

Začínáme podnikat: Základy ekonomie

21. 2. 2012 | Michal Chleboun | 1 komentář

Začínáme podnikat: Základy ekonomie

Nedá se nic dělat, podnikání je o počítání a o rozvahách, co všechno si můžete dovolit. Rozhodnete-li se dát na podnikatelskou dráhu, ať už bude úspěšná, nebo nikoliv, stanou se proto... celý článek

Začínáme podnikat: Datové schránky

6. 2. 2012 | Michal Chleboun | 7 komentářů

Začínáme podnikat: Datové schránky

Minule jsme slíbili, že se dnes podíváme na zoubek datovým schránkám, sofistikovanému informačnímu systému, který umožňuje komunikaci s orgány státní správy. Svůj slib dnes pochopitelně... celý článek

Začínáme podnikat: Sociální a zdravotní pojištění

16. 1. 2012 | Michal Chleboun | 6 komentářů

Začínáme podnikat: Sociální a zdravotní pojištění

Nejen daněmi živ je erár. K základním povinnostem podnikatele platí také přispívání na sociální systém a systém veřejného zdravotního pojištění. Podívejme se na to, co všechno je třeba... celý článek

Začínáme podnikat: Daně, zejména z příjmů

9. 1. 2012 | Michal Chleboun

Začínáme podnikat: Daně, zejména z příjmů

V minulé kapitole jsme načali téma daní a řekli jsme si něco o části peněz, které si stát nechá zaplatit za to, že nás nechá směřovat k prvnímu milionu. Daň z přidané hodnoty, spotřební... celý článek

Partners Financial Services