Akumulační vytápění: Zajímavá alternativa topení elektřinou

Dřívější masivní podpora přímotopů odsunula ostatní způsoby elektrického topení stranou. Zajímavou alternativou pro topení v domácnosti přitom může být akumulační vytápění. Jak vychází z porovnání s přímotopy?
Akumulační vytápění: Zajímavá alternativa topení elektřinou

Když byla v 90. letech vyhlášena podpora přímotopů, ostatní zdroje elektrického vytápění se dostaly tak trochu na okraj zájmu. Pokud nás okolnosti nutí využít k topení elektřinu, pak může být zajímavou alternativou „přímotopení“ být akumulační vytápění. Kde se tento způsob topení nejlépe uplatní? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody oproti přímotopům? Přinášíme vám více informací a srovnání odhadovaných ročních nákladů za vytápění „akumulačkami“ a přímotopy.

Efektivita akumulace a přímotopů

Vyhřívání celého domu přímotopy je podle Vladimíra Váchy ze společnosti E.ON mimořádně neefektivní. „Obecně jsou přímotopy, nejrozšířenější v podobě nástěnných konvektorů, doporučeny používat pouze tam, kde je nutné rychle zatopit a místnost není příliš používaná. Tedy třeba na chatách, v pokojích pro hosty nebo v koupelnách před koupáním dětí,“ říká Vácha.

Akumulační topení je podle něj efektivnější, ale nedoporučuje se používat například v případě vysokých stropů nebo při špatné tepelné izolaci objektu. Podle Petra Holubce ze společnosti PRE je akumulační vytápění vhodné všude tam, kde není například plyn a chceme si zajistit relativně snadné a čisté vytápění. Nejčastěji je zastoupeno kamny, která jsou vhodná pro lokální vytápění či temperování bytů, malých provozoven, kanceláří či menších rodinných domků, kde se nevyplácí elektrokotel. „Pro zásadní rozhodnutí o způsobu topení je dobré znát energetický audit nemovitosti,“ dodává Vácha.

Druhy akumulačních kamen

Při výběru mějme na paměti, že 1 kW výkonu akumulačních kamen vytopí 15 krychlových metrů prostoru. Je dobré si při výběru nechat rezervu a raději vybrat kamna, která budou mít výkon o kilowatt vyšší.

 • Dynamická akumulační kamna: Výborná tepelná izolace kolem akumulačního jádra (vyzdívky). Po nabití v nízkém tarifu udržují naakumulované teplo v místnosti celý den. Jakmile teplota poklesne pod požadovanou hodnotu (regulovat ji lze pomocí jednoduchých termostatů až po důmyslná programovatelná zařízení), zapne se ventilátor a dynamicky prohání teplý vzduch po místnosti. Standardní výkon 2–7 kW, pozor na hlučnost ventilátoru! Hodí se jako hlavní zdroj vytápění.
 • Plochá dynamická akumulační kamna: Na rozdíl od klasických mají „skladnější“ rozměry (zpravidla hloubka 19,7 cm, výška 54,6 cm) a díky speciálním konzolám se mohou upevnit i na stěnu. Standardní výkon 1,2–4,8 kW. Hodí se všude tam, kde je malý prostor, např. snížený parapet u oken.
 • Statická akumulační kamna: Pro nenáročný, několikahodinový aktivní provoz. Neuchovávají naakumulované teplo z nočních hodin až do večera, teplo do místnosti předávají samovolně, bez ventilátoru, téměř bez možnosti regulace. Topí do svého vychladnutí. Nižší pořizovací cena, ale omezení v umístění kvůli vysoké povrchové teplotě. Hodí se do objektů s dopoledním provozem – např. kanceláře, školy apod., ale dnes už se moc nepoužívají.

Plus minus

Výhody a nevýhody akumulaček

Výhody:

 • finanční úspory – rychlá návratnost počáteční investice 
 • levný provoz – nabíjení v době levného tarifu zajišťuje o téměř třetinu nižší spotřebu než u přímotopného vytápění
 • snadná montáž – možnost umístění na podlahu nebo na stěnu 
 • čistý, nehlučný a téměř bezúdržbový provoz

Nevýhody:

 • vyšší pořizovací náklady v porovnání s přímotopy (cca 16 000 Kč na místnost) 
 • velké rozměry a hmotnost (u kamen 45–360 kg) 
 • předávání tepla není pružné
 • nutnost nabíjení s předstihem 
 • vyšší náročnost na příkon 
 • u statických kamen vysoká povrchová teplota

Instalace akumulaček: Konzultujte s odborníkem

Při topení akumulačními kamny domácnost využívá osmihodinový levnější nízký („noční“) tarif na elektřinu. Princip a výhoda tohoto vytápění pak spočívají v tom, že kamna se v nízkém tarifu nahřívají (pomocí vestavěných topných těles) a teplo se postupně akumuluje ve speciální vyzdívce obklopující topné tyče. „Uskladněnou“ tepelnou energii pak kamna během dne postupně uvolňují a využívají ji pro vytápění místnosti.

Správně navrženými akumulačními kamny se mohou ušetřit i nemalé náklady. Při instalaci akumulaček bychom měli mít v první řadě přehled o tom, jaké jsou tepelné ztráty vytápěné místnosti, nejlépe vše konzultovat s odborníkem. Ten na základě výpočtu tepelných ztrát místnosti zvolí vhodný typ s odpovídajícím příkonem.

Moderní akumulační topení dokáže rychle reagovat na měnící se potřebu tepla v jednotlivých místnostech. Každou místnost tedy můžeme v podstatě vytápět samostatně a regulovat topení tak, abychom si vždy zajistili požadovaný tepelný komfort. Dnešní akumulační kamna mají také mnohem menší požadavky na prostor než dříve a designově lépe zapadají do bytových prostor.

Jak je to v penězích: Přímotop vesrus akumulačky

Porovnali jsme odhadované roční náklady, které by za rok 2014 zaplatil dům o sto padesáti metrech podlahové plochy a čtyř stech kubících objemu při topení akumulačkami a přímotopy. Při potřebě energie na vytápění a teplou vodu v průměru 13 460 kWh/rok vychází platby za topení u akumulačních kamen 18 431 Kč, u přímotopných konvekčních panelů na 21 352 Kč. Oproti přímotopům jsou však u akumulačního vytápění o něco vyšší náklady za investici, údržbu nebo jistič (hodnoty hlavního jističe mohou být vyšší než u přímotopů).

To šlo ovšem o jednu nemovitost – na webu tzb-info.cz najdete kalkulačku, se kterou můžete srovnat předpokládané náklady na vytápění pro jakýkoli byt či dům.

Kam akumulačky, kam přímotop

Kde lze využívat akumulačky a přímotopy?

Akumulační topení

 • Byty
 • Malé provozovny
 • Kanceláře
 • Menší rodinné domky
 • Tam, kde není plyn, a nechceme topit tuhými palivy
 • Není dostatečná kapacita rozvodné sítě a nelze tak nainstalovat přímotopný systém
 • Přístavby či půdní nástavby – akumulační kamna lze do domu budovat postupně
 • Přímo ve vytápěné místnosti – např. akumulační kamna, topné podlahové kabely a podmítkové topné folie
 • V rozvodu otopné soustavy – např. akumulační teplovodní zásobník

Přímotopy

 • Chaty
 • Pokoje pro hosty
 • Koupelny před koupáním
 • Tam, kde není plyn, a nechceme topit tuhými palivy
 • Přímo ve vytápěné místnosti – např. sálavé panely, infrazářiče, přímotopné konvektory a radiátory a topné podlahové folie
 • Pro otopnou soustavu budov – např. elektrokotel s ohřevem topné vody, nebo přímotopný ohřívač vzduchu

Použití akumulaček? Ideálně na rekonstrukce a výměnu kamen

Že může být akumulační vytápění pro některé domácnosti zajímavou alternativou, informovali odborníci např. už v roce 2000. Zajímalo nás, jak se od té doby změnila situace. „Došlo k významným změnám v legislativě, které bohužel elektrické vytápění diskriminují,“ sdělil Petr Novotný ze společnosti Stiebel Eltron.

Poukazuje tím zejména na přepočtový koeficient v rámci tvorby Průkazu energetické náročnosti budov (PENB). U objektů s elektrickým vytápěním je jako závazný ukazatel nutné zahrnout výpočet tzv. spotřeby neobnovitelné primární energie (NPE), která se počítá pomocí přepočtových koeficientů. Ty mají „přepočítat“, kolik primární (prvotní) energie bude spotřebováno, aby byly pokryty dílčí spotřeby. Elektrická energie je pak hodnocena jako nejméně efektivní zdroj – nejen pro vytápění.

„To nikterak nesnižuje výhody akumulačního vytápění, nicméně jejich praktické použití omezuje pouze na rekonstrukce a výměnu starých kamen za nové,“ komentuje situaci Novotný a doplňuje: „Věříme, že po změně přepočtového koeficientu na úroveň obvyklou v ostatních zemích [EU – pozn. red.] využití elektrického vytápění vzroste.“

Přechod z přímotopu v praxi

Pro zajímavost jsme se ještě zeptali odborníků, jak by měl postupovat člověk, který se rozhodne ve svém domku změnit stávající způsob topení z přímotopů na akumulaci. Jaké kroky je třeba provést? „Ten nejvýraznější zásah je nutnost instalace akumulační nádrže (tam kde je ústřední topení s elektrokotlem) nebo akumulačních kamen pro jednotlivé místnosti (tam kde jsou malé elektrické přímotopy na stěnách),“ vysvětluje energetický poradce Karel Murtinger.

A jaké jsou odhadem náklady na takovouto změnu? Podle výpočtů Karla Murtingera je cena akumulační nádrže 1 m³ přibližně 20 000 Kč a něco bude stát instalace. Uvedená hodnota je však podle něj spíše minimální objem, využitelný tam, kde je relativně nízkoteplotní topná soustava. V nezaizolovaném starším domě bude třeba zhruba dvojnásobek – zde proto doporučuje napřed zateplovat, což výrazně sníží ztráty a promění topnou soustavu na nízkoteplotní.

„Při spotřebě přibližně 1 MWh ve vysokém tarifu a 15 MWh v nízkém je úspora akumulační sazby D26d necelých 7000 Kč oproti přímotopu. Prostá doba návratnosti bude tedy zhruba tři roky,“ vypočítává Murtinger. Zdůrazňuje ale, že jde o hodně zjednodušené počítání, protože se spotřeba ve vyšším tarifu dá ovlivnit přesouváním doby chodu některých spotřebičů do nočního tarifu.

Pozor! Změňte včas sazbu

Při případném přechodu na akumulační topení je potřeba změnit si distribuční sazbu u elektrické energie na dvoutarifní D26d, v níž je elektřina denně dodávána po osm hodin v levnějším nízkém tarifu. Oproti přímotopné D45d je to méně, v D45d je nízký tarif dvacet hodin denně.

A jak na to?

„Je nutné u svého dodavatele elektřiny vyplnit žádost a doložit náležitosti prokazující splnění podmínek pro změnu sazby (domácnost musí prokázat, že příkon všech akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 procent z příkonu hlavního jističe, případně že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu). Sazba lze měnit nejvýše jednou za rok. Se změnou distribuční sazby nejsou spojené žádné přímé náklady,“ vysvětlil Vladimír Vácha z E.ON.

Petr Holubec z PRE doplňuje: „Pro změnu stačí kontaktovat naše zákaznické centrum, předložit revizní zprávu, kde revizní technik potvrdí změnu vytápění z přímotopů na akumulační vytápění, současně potvrdí i blokování elektřiny pro ‚nabíjení‘ akumulačních kamen na zmíněných osm hodin denně a pak se jen již změní smlouva na odběr elektřiny podle těchto nových podmínek. Tuto změnu ze zákona realizujeme do 30 dnů, ale fakticky mnohem rychleji. Náklady na administrativu jsou nulové, náklady na přeměnu vytápění včetně revize záleží na zákazníkovi, jak a kde (u jaké elektrotechnické firmy) si tyto služby sjedná.“

Tip!

Kompletní přehled distribučních sazeb elektřiny s podmínkami jejich získání najdete v našem článku:

Čím menší je spotřeba elektřiny na vytápění a ohřev vody a čím větší je spotřeba domácích spotřebičů, které nelze přesunout do doby nízkého tarifu, tím podle Murtingera zároveň může růst výhoda přímotopu s dvaceti hodinami nízkého tarifu oproti osmi hodinám u D26d. „Například v pasivním domě se solárním ohřevem vody (spotřebou elektřiny5 MWh na vytápění a vodu a 2 MWh na domácnost) je úspora dva tisíce korun Kč a návratnost zhruba deset let,“ doplňuje Murtinger s tím, že vždy je vše nutné vypočítat přesně pro konkrétní dům.

Velmi výhodný je podle něj přechod na akumulační vytápění v situaci, kdy současně plánujeme zakoupit krbovou vložku s vodním výměníkem, a tudíž potřebujeme akumulační nádrž.

Nejlepší ceny elektřiny a plynu - ušetřete s peníze.cz

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Michaela Divišová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Akumulačky, přímotopy, tepelná čerpadla: Pro a proti jednotlivých typů elektrického vytápění

20. 8. 2014 | Michaela Divišová | 5 komentářů

Akumulačky, přímotopy, tepelná čerpadla: Pro a proti jednotlivých typů elektrického vytápění

Jistě. Je srpen. Léto. Ale až se zima zeptá... Akumulace, přímotopy, tepelná čerpadla – druhů elektrického topení je celá řada. Jaké mají jednotlivé typy výhody a nevýhody? Přinášíme... celý článek

Vytápění přímotopy: Vývoj cen a budoucnost

27. 5. 2013 | Michaela Divišová | 23 komentářů

Vytápění přímotopy: Vývoj cen a budoucnost

Z původně oslavovaného způsobu vytápění se postupem let stala vůbec nejdražší možnost, jak si doma topit. Přímotopy – dříve velebené, nyní spíše zatracované. Jaký je vývoj cen za topení... celý článek

Stát dotoval přímotopy, teď chce platit jejich výměnu

7. 10. 2012 | Pavel Baroch | 10 komentářů

Stát dotoval přímotopy, teď chce platit jejich výměnu

Začátkem 90. let stát dotoval nakupování a instalaci přímotopů jako ekologického způsobu vytápění. Teď chce dotační metodu použít znovu, jenže obráceně. Plánuje, že bude podporovat... celý článek

Očima expertů: Jak ušetřit na energiích

3. 8. 2012 | Ondřej Tůma | 22 komentářů

Očima expertů: Jak ušetřit na energiích

Elektřina, plyn, teplo. Platby za energie a také vodu jsou jednou z nejvýznamnějších položek rozpočtu každé domácnosti. A to, že za ně platíme rok od roku víc a víc, berou mnozí z nás... celý článek

Chcete být bohatší? Jak ušetřit za elektřinu

28. 5. 2012 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Chcete být bohatší? Jak ušetřit za elektřinu

Účty za elektřinu tvoří stále obávanější položku rodinného rozpočtu. Za posledních pět let podražila o dvacet pět (!) procent. Českým domácnostem chybějí peníze. Jen ČEZu dluží lidé... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.