„Překvapení!“ …v obchodních podmínkách. Novinky v nákupech přes internet

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 20. 3. 2014
Kvízová otázka na úvod: kolik máte času na odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet? Čtrnáct dní? Někdy dokonce o rok víc! Tvůrci nového občanského zákoníku nezapomněli ani na nákupy na internetu. Některá pravidla přidali, jiná upřesnili. Vše důležité přinášíme – ve spolupráci s právní poradnou dTestu – v následujícím přehledu.
„Překvapení!“ …v obchodních podmínkách. Novinky v nákupech přes internet

Nákupy na internetu, ale zdaleka nejen tam – taky třeba po telefonu, z katalogu nebo teleshoppingu. Zkrátka všechny nákupy učiněné (řečí nového občanského zákoníku) distančně, na dálku, prostřednictvím nějakých komunikačních prostředků. Ale taky nákupy na předváděcích akcích, smlouvy uzavřené na ulici a kdekoli mimo obchodní prostory prodejce – čili typicky mimo kamenné prodejny. Všem těmto nákupům se budeme v dnešním článku věnovat.

dTest radí na Peníze.cz

dTest přebírá spotřebitelskou poradnu na Peníze.cz. Jaká jsou práva spotřebitelů, jak na reklamace, jak nebýt za trumpetu. Ptejte se!

Propojeno!

Minulý týden jsme se na Peníze.cz věnovali reklamacím. Jak změnil jejich pravidla nový občanský zákoník? A jak je to od roku 2014 se záruční lhůtou? Odpovědi, i mnoho dalšího, v článku z minulého týdne:

Reklamace 2014. Zkracuje se záruční doba na půl roku?

Neplaťte nic, na co vás předem neupozornili

Pravidlo číslo jedna: ještě před uzavřením smlouvy vám musí prodejce poskytnout několik důležitých informací. „Především jde o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu. Veškeré takové informace musí být nyní povinně poskytnuty předem – jasně, srozumitelně a v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. V případě obchodů na dálku jednoduše platí, že nemusíte platit nic, na co vás prodejce dopředu neupozornil. Týká se to například poplatků spojených s odstoupením od smlouvy nebo nákladů na dodání zboží. „Pokud jste se před uzavřením smlouvy nedozvěděli něco jiného, podnikatelem uvedená cena zboží je konečná a nic navíc platit nemusíte,“ shrnuje Lukáš Zelený.

Lhůta na odstoupení: Nenechte se obalamutit

Pokud uzavřete smlouvu mimo obchodní prostory prodejce nebo na dálku, máte právo od ní bez udání důvodu do čtrnácti dní odstoupit. A nesmíte za to být nijak postihováni – kupříkladu smluvní pokutou. Letité pravidlo, které nejspíš žádného spotřebitele nepřekvapí. Jenže není to tak jednoduché, jak se může zdát.

Tak schválně – víte přesně, od kdy se čtrnáctidenní lhůta počítá? A do kdy musíte zboží vrátit? Odpovědi najdete v boxu.

Čtrnáct dní. Od kdy přesně? Jak rychle zboží vrátit?

Čtrnáctidenní lhůta, ve které můžete od smlouvy odstoupit, se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k:

 • doručení nebo vyzvednutí zboží,
 • převzetí poslední části dodávky zboží (například poslední skříňka z objednané obývací stěny),
 • první dodávky zboží, když má prodejce na základě smlouvy dodávat určité zboží pravidelně nebo opakovaně,
 • u smluv o poskytování služeb od data uzavření smlouvy.

Písemné odstoupení od smlouvy musíte během čtrnáctidenní lhůty odeslat. Podle nového občanského zákoníku už tedy nezáleží na tom, že reálně prodejci dorazí později. Rozhodující je čas odeslání.

Do kdy zboží vrátit

Zboží je třeba obchodníkovi vrátit do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. V této lhůtě ho musíte buď předat, nebo alespoň odeslat.

A další zádrhel: co když si prostřednictvím takto uzavřené smlouvy sjednáte nějakou službu a začnete ji hned využívat (třeba tarif mobilního operátora), můžete přesto do čtrnácti dní od smlouvy odstoupit?

Ano.

Prodejce nebo obchodník podle zákona může začít s poskytováním služby až po skončení lhůty pro odstoupení. S jedinou výjimkou. „Dříve smí začít pouze na základě vaší výslovné žádosti v textové podobě,“ upozorňuje Lukáš Zelený z dTestu.

Když vám bude chtít obchodník odepřít právo na odstoupení od smlouvy s vysvětlením, že už začal s plněním smlouvy, je zákon na vaší straně. V praxi se ovšem podle odborníků nedá čekat, že by obchodník sám od sebe začal s plněním smlouvy ihned. „Riskoval by, že když od smlouvy odstoupíte, nedostane zaplaceno,“ komentuje právník.

Ale pozor: když zahájí poskytování služby nebo práci na vaši výslovnou žádost ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty, budete mu muset v případě odstoupení zaplatit poměrnou částku ze sjednané ceny.

Čtrnáct dní. Ale někdy taky o rok víc

Jak jsme naznačili už v úvodu článku: za určitých okolností se může lhůta na odstoupení od smlouvy výrazně prodloužit. Dokonce o celý rok. Když vás prodejce či obchodník řádně nepoučí o vašem právu od smlouvy do čtrnácti dní odstoupit, lhůta se prodlužuje na jeden rok a čtrnáct dní. „Pokud však podnikatel svou povinnost splní dodatečně a správně vás poučí, běží od následujícího dne již jen čtrnáctidenní lhůta,“ dodává Lukáš Zelený.

V každém případě platí, že když v zákonné lhůtě od smlouvy odstoupíte, musí vám prodejce vrátit peníze – a to nejdéle do čtrnácti dnů od chvíle, kdy mu bylo odstoupení od smlouvy doručeno.

Smlouva, od které neodstoupíte

 

Od určitých typů smluv odstoupit zkrátka nemůžete – i když byly uzavřeny na dálku nebo mimo kamennou prodejnu. Jedná se například o:

 • smlouvy, u kterých se cena určuje podle burzy či podobného trhu (mohou to být i některá francouzská vína);
 • věci upravené na míru (nechali jste si na míru zkrátit objednané kalhoty);
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze (syrové maso nebo mléčné výrobky);
 • zboží, které se už smísilo s jiným zbožím (smícháním barvy a pigmentu);
 • zboží, které se prodává v hygienickém obalu a jehož obal byl porušen;
 • počítačové programy nebo nosiče s hudbou či filmem s porušeným obalem, i když obal není hygienický;
 • zakoupení třeba hudby na internetu po jejím stažení;
 • objednávky předplatného novin nebo časopisů;
 • termínované smlouvy na ubytování, dopravu, stravování nebo volnočasové aktivity (třeba divadlo, kino);
 • smlouvy vzniklé ve veřejné dražbě podle zákona (čímž nejsou myšleny servery jako například Aukro)

Zdroj: dTest

Nepleťte si internetový obchod s půjčovnou

Zákon musí vedle spotřebitele přirozeně chránit také obchodníka. Někteří lidé si totiž pletou e-shopy s půjčovnami. I na takové situace nový občanský zákoník pamatuje. Možnosti odstoupení od smlouvy nesmíte zneužívat. Není kupříkladu možné, abyste si objednali stan, strávili v něm celou dovolenou a pak ho bez udání důvodu několikrát promoklý a zamazaný vrátili. A příští léto zase nanovo. „Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Za snížení hodnoty ovšem nic hradit nemusíte v případě, kdy vám podnikatel nesdělil podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění odstoupení od smlouvy či vás neodkázal na formulář pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Na druhou stranu platí, že na vás prodejce nemůže klást nepřiměřené požadavky. Nesmí například trvat na tom, abyste zboží vrátili ve zcela neponičeném obalu. Když vám zboží přijde, můžete ho rozbalit a vyzkoušet, stejně jako byste to udělali v obchodě. Když si kupříkladu objednáte lopatu, potěžkáte si ji, prohlédnete, ověříte, zda je z kvalitního materiálu, ozkoušíte, jak vám padne do ruky. Nemůžete s ní ale složit dva metráky uhlí a pak čekat, že ji bez dalšího vrátíte. Prodejce má v takovém případě nárok, abyste mu zaplatili částku, o kterou se hodnota zboží snížila.

Občanský zákoník 2014

Jaké změny přináší nový občanský zákoník? Sledujte náš speciál!

Občanský zákoník 2014

Překvapení! … v obchodních podmínkách

Jak nejspíš víte, část smlouvy mohou nahrazovat obchodní podmínky. Ve smlouvě obvykle bez mrknutí oka podepíšeme, že jsme se s nimi důkladně seznámili. Ve skutečnosti se však sáhodlouhým elaborátem poctivě prokouše jen málokdo. Obchodníci vědí, že se tam leccos ztratí (především liknavému oku zákazníka). A věděli to i tvůrci nového občanského zákoníku. A tak do něj pro tyto případy zahrnuli určitou pojistku.

Ustanovení, která běžně ve smlouvách nejsou a normálního člověka by překvapila, jsou podle nového občanského zákoníku neúčinná. Jinými slovy: jako by ve smlouvě vůbec nebyla. „Pro hodnocení překvapivosti je důležitý nejen obsah dotyčných ustanovení, ale i jak jsou napsaná a pro běžného člověka čitelná a srozumitelná,“ upřesňuje Lukáš Zelený. Nově byste se tedy měli při studování podmínek obejít bez lupy. „Nezapomínejte však, že srozumitelnost bude v případě sporu posuzovat obvykle nadprůměrně inteligentní a práva znalý soudce,“ dodává právník dTestu.

Překvapení v podmínkách zkrátka představuje určitou pojistku, ovšem rozhodně ne všespásnou. Nespoléhejte, že postačí prohlásit u soudu, že vás obchodní podmínky velice překvapily a vítězství je v kapse. „Co je překvapivé pro spotřebitele, nemusí být překvapivé pro soud,“ komentuje právník dTestu. Bude to tedy nejspíš chtít zapojit zdravý rozum. A vycházet z předpokladu, že každý spotřebitel by měl být aspoň elementárně finančně gramotný.

Anketa

Nakupujete přes internet?

Nově se můžete některých práv vzdát

Ještě loni podle zákona nebylo možné uzavírat dohody a smlouvy, ve kterých se spotřebitel předem zřekl svých zákonných práv. Podle nového občanského zákoníku už se některých práv předem vzdát můžete. Dokonce můžete uzavřít i významně nevýhodnou smlouvu.

„Takové dohody jsou nyní možné, ale pouze se souhlasem spotřebitele. Pokud spotřebitel s nevýhodným ujednáním souhlasí, může se i v případném sporu dovolat jeho platnosti. Jinak soud k takovému ujednání přihlížet nesmí,“ vysvětluje právník dTestu Zelený. Ještě loni například platilo, že když si prodejce do smlouvy napsal, že může dodat i jiné zboží, než jste si objednali, bylo takové ujednání automaticky neplatné. Dnes záleží na spotřebiteli. Když si objednáte pračku značky XY a přijde vám místo ní pračka značky ZŽ, můžete se rozhodnout, jestli takovou alternativu přijmete. Když ne, prodejce u soudu nic nezmůže – ustanovení ve smlouvě, které mu umožňuje zaslat jiné zboží, bude soud ignorovat. Je totiž nepřiměřené a pro spotřebitele zcela nevýhodné.

Teď byste tedy měli mít teoretický základ pro nákupy mimo kamenné prodejny. Jeho praktické uplatnění už je jen na vás. Pro úplnost ještě dodáváme, že pravidla týkající se překvapení ve smluvních podmínkách a možnost spotřebitele se některých práv vzdát platí i pro smlouvy uzavřené v kamenných obchodech nebo běžných obchodních prostorách prodejce. 

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+44
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Reklamace 2014. Zkracuje se záruční doba na půl roku?

13. 3. 2014 | Petra Dlouhá | 22 komentářů

Reklamace 2014. Zkracuje se záruční doba na půl roku?

Nový občanský zákoník, účinný od ledna, se dotýká tisíce a jedné životní situace. Nová pravidla dostala i ta, které se obvykle vyhýbáme jak čert kříži: reklamace. Co přesně se od ledna... celý článek

Balíková revoluce je tady. Dá doručovatelům mat balíkomat?

15. 4. 2013 | Ondřej Tůma | 12 komentářů

Balíková revoluce je tady. Dá doručovatelům mat balíkomat?

Kolikrát si s vámi doručovatel hrál na schovávanou? Kolikrát jste stáli frontu na poště? Hned tři projekty slibují ještě letos přinést alternativu k obojímu: žádné čekání na doručovatele,... celý článek

Internetové srovnávače: můžou pomoci. Ale potřebovaly by srovnat

20. 9. 2012 | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Internetové srovnávače: můžou pomoci. Ale potřebovaly by srovnat

Pojištění, povinné ručení, spořicí účet a další finanční produkty dávno nekupujeme tak, že z pár bank či pojišťoven odneseme letáčky a večer v nich hledáme to nejlepší. Už ani nesháníme... celý článek

PayPal pro začátečníky. Jak platit (a být placeni) nejoblíbenější virtuální peněženkou

25. 11. 2011 | Michal Kašpárek | 308 komentářů

PayPal pro začátečníky. Jak platit (a být placeni) nejoblíbenější virtuální peněženkou

Nevyplňujte na internetu pořád dokola svou adresu a číslo kreditky, chraňte svoje peníze před hackery a nakupujte levné zboží ze zahraničí.

Partners Financial Services