Jak ochránit své peníze nejen při nákupu nemovitosti

Věra Tůmová | rubrika: Jak na to | 16. 6. 2008 | 1 komentář
Jak ochránit své peníze nejen při nákupu nemovitosti
Riziko při prodeji či koupi podstupují většinou obě zúčastněné strany. Dá se ovšem minimalizovat tím, že se do celé transakce zapojí třetí osoba, která peníze vydá až po splnění všech podmínek. Tuto službu nabízejí i banky, kde proto existují speciální jistotní účty.

Kdokoli se rozhodne kupovat či prodávat nemovitost, obchodní podíl ve firmě nebo akcie, dříve či později se začne zabývat tím, jak se přitom nejlépe ochránit proti podvodu. Určitá nejistota, zda druhá strana dodrží svou část dohody, panuje při nezabezpečených transakcích u prodávajícího i u kupujícího. Aby měly obě strany „klid“, vznikly postupně i různé formy bezpečné úschovy a převodu peněz. Kromě úschovy peněz u notáře či advokátalze využít i služeb bank. Jednou z možností jsou takzvané jistotní, vázané účty, které fungují jako alternativa notářské úschovy.

Co potřebujete ke sjednání jistotního účtu

Občané
Občanství ČR nebo cizí státní příslušník nad 18 let
Prokázání totožnosti majitele účtu a všech disponujících osob

Právnické osoby
Prokázání právní subjektivity
Prokázání totožnosti osob oprávněných jednat jménem této právnické osoby

Všichni
Písemnou smlouvu mezi kupujícím, prodávajícím a bankou
Kupní smlouvu nebo budoucí kupní smlouvu na nemovitost/předmět obchodu
Případně Smlouvu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

Tyto speciální bankovní účty nabízejí v Česku čtyři bankovní domy (viz tabulka). Slouží především k vypořádání kupní ceny mezi prodávajícím a kupujícím, kdy banka jako třetí osoba zajišťuje výplatu peněz podle předem dohodnutých podmínek. Nejčastěji je využívají lidé kupující si byt či dům, případně členové bytových družstev při převodu práv. Mohou si je zřizovat jak fyzické, tak i právnické osoby, tedy také firmy, veřejný sektor a neziskové organizace. Pro některé právnické osoby existují i další specializované bankovní produkty.

Na rozdíl od běžného bankovního účtu, ze kterého si klient může platit, cokoli nač má, je nakládání s jistotním účtem omezené. Je u něj definován jak specifický účel, pro který byl zřízen, tak i doba trvání a způsob využívání tohoto účtu, a to podle podmínek obchodní transakce, kvůli které se účet zřizuje. To znamená, že už při zřízení účtu se zúčastněné strany musí dohodnout, za jakých podmínek banka peníze převede. Ta funguje de facto jako jakýsi „finanční režisér“ celého obchodu. Prodávající má tak zaručeno, že za svou nemovitost či obchodní podíl získá patřičný obnos a kupující, že za své peníze získá předmět nákupu.

Pro založení účtu musí zúčastnění předložit základní dokumenty. Kromě doložení identity oprávněných osob banka potřebuje také doklad o plánovaném obchodu, tedy písemnou kupní smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí nebo jiné doklady k obchodní transakci. „Při uzavření Dohody o správě kupní ceny jsou sjednány podmínky, za nichž banka převezme do správy kupní cenu a garantuje vyplacení peněz pouze při splnění sjednaných podmínek,“ vysvětluje mluvčí Komerční banky Monika Klucová a dodává: „Klienti naší banky tuto službu nejčastěji spojují s prodejem nemovitosti na území ČR nebo s prodejem členských práv v bytovém družstvu, ale služba může být samozřejmě dojednána i v jiných případech, například při převodu obchodního podílu či nákupu a prodeji investičních cenných papírů“.

Jak si sjednat jistotní účet

 1. Klient chce koupit / prodat nemovitost.
 2. K obchodu existuje kupní smlouva (případně návrh kupní smlouvy či smlouva o smlouvě budoucí)
 3. Klient se rozhodne, že kupní cena bude spravována s bankou na základě jistotního účtu, například v Komerční bance sepíše „Dohodu o správě kupní ceny“
 4. Potom:
  • Prodávající strana doloží výpis z katastru nemovitostí, ze kterého vyplývá, že je výlučným vlastníkem dané nemovitosti a má právo nemovitost prodat
  • Kupující složí kupní cenu (= spravovanou částku) na účet Komerční banky k určitému datu
  • Komerční banka se v Dohodě o správě kupní ceny zaváže, že spravovanou částku vyplatí prodávajícímu po předložení např. na základě následujících dokladů:
   • Kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu
   • Výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého bude vyplývat zápis vkladu vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího
 5. U jistotního účtu, tedy v „Dohodě o správě kupní ceny“ je vždy sjednána lhůta pro předložení dokladů. Pokud do této doby nejsou doklady předloženy, je spravovaná částka vyplacena zpět kupujícímu

Dobu trvání jistotního účtu omezuje lhůta pro vypořádání obchodu. „Standardně je maximální doba pro vypořádání stanovena na jeden rok od uzavření smlouvy o jistotním běžném účtu,“ říká Kristýna Havligerová z České spořitelny. Pokud ale klient potřebuje, je podle ní tuto dobu možné individuálně prodloužit.

Kdo je zvyklý obsluhovat finanční transakce přes přímé bankovnictví má u jistotního účtu smůlu. Protože se jedná o vázaný účet, se kterým nelze provádět jiné transakce než ty, které byly předem definované a nelze ani sjednávat další navazující produkty, banky k němu internetové bankovnictví ani náhled přes něj nezřizují. Klient tak je například v Komerční bance o pohybech na účtu informován jen formou konfirmací nebo musí do banky osobně.

Poplatky i případné úroky, které souvisí s jistotním účtem, si musí prodávající předem ujasnit s kupujícím. Buď je platí a získává jen jedna strana, nebo se na nich podílí obě strany podle vzájemné dohody. Některé banky se ohledně výše poplatků i úroků odkazují na individuální dohodu podle typu obchodu (Raiffeisenbank), jiné uvádějí procento ze spravované částky.

Hlavní poplatek, který si banky účtují, se platí většinou při založení účtu a zpravidla se odvozuje od výše uložené částky. Jeho minimální výše se pohybuje v řádech tisíců korun. Alternativní notářskou úschovu je možné za určitých podmínek pořídit i pod tisíc korun (dle sazebníku vyhlášky č.196/2001 o odměnách notářů a správců dědictví – za úschovu tří milionů korun bude notář účtovat 9 600 korun bez DPH, ale pokud notář sepíše kupní smlouvu i Protokol o úschově, může samotná úschova stát 960 Kč bez DPH, tedy jen desetinu tarifu).

Úročení jistotních účtů se pohybuje v desetinách procenta a například v UniCreditBank nebo v Komerční bance spravovanou částku na účtu neúročí vůbec. Pokud se tedy částka uložená na jistotním účtu neúročí, může být rozdíl poplatků za vedení účtu ve srovnání s notářskou úschovou i nevýhodný.

Jaké jsou v ČR jistotní účty

Česká spořitelna
Komerční banka
Raiffeisenbank
UniCredit Bank
Od kdy v nabídce: od 1.9.2004
Název produktu: Jistotní běžný účet
Cena za otevření účtu: Jediný jednorázový poplatek – zahrnuje vedení a správu účtu:
Do 12,5 mil.Kč - 0,2% z uložené částky (minimálně 4 000 Kč)
Nad 12,5 mil.Kč - individuální
Další poplatky: Nejsou další poplatky
Úročení účtu: Pásmové
Do 999 999 Kč (0,1%)
Do 4 999 999 Kč (0,2%)
Do 19,999 mil. Kč (0,4%)
Od 20 mil. Kč (0,8%)

Měli jste někdy vy nebo někdo z vašich známých komplikace při využití úschovy či jistotního účtu? Podělte se o zkušenosti.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

3. 7. 2007 | Pavel Řehulka | 19 komentářů

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

Při prodeji a koupi bytu je třeba se vyvarovat řady chyb, které mohou vést až ke ztrátě peněz. Přinášíme přehled nejčastějších problémů při těchto transakcích a rady, jak se jich vyvarovat. celý článek

Podílové fondy a riziko zpronevěry aneb co když to někdo ukradne?

3. 10. 2006 | Roman Stuchlík

Podílové fondy a riziko zpronevěry aneb co když to někdo ukradne?

Riziko zpronevěry je u investic do otevřených podílových fondů sníženo na minimum. Zásluhu na tom má oddělení majetku investora od majetku investiční společnosti. Šance, že se peníze... celý článek

Jak nejlépe zaplatit při koupi nemovitosti

11. 7. 2006 | Kateřina Boušová | 7 komentářů

Jak nejlépe zaplatit při koupi nemovitosti

Kupujete nemovitost? Pak nejspíš řešíte, jak zaplatit tak, abyste nedali svoje peníze z ruky příliš brzy, ale ani nezaplatili pozdě. Nabízí se hned několik možností. Platbu peněz v... celý článek

Bankovní účty pro svobodná povolání: prestiž a účel

13. 4. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Bankovní účty pro svobodná povolání: prestiž a účel

Pojišťovací agenti a makléři, advokáti, notáři, exekutoři, správci konkurzních podstat, dražebníci a jiní mají ze zákona povinnost uschovávat cizí peníze. Některé banky jim ve své produktové... celý článek

Partners Financial Services