Hodnocení porotců: Petr Syrový

Pavel Slavík | 18. 5. 2005

Hodnocení je opřeno pouze o předané údaje. Je dost možné, že jsou neúplné a že neobsahují všechny důležité informace, které na shůzkách zazněly. Proto je možné, že hodnocení někdy nebude pravdivé, protože porota má méně informací než poradce. Názor porotce může být chápán jenom ve formě doporučení nebo tipů pro zlepšení řešení. Není možné tvrdit, že porota má za každých okolností pravdu.

V tomto konkrétním testu mám pocit, že něco chybí. Například 15ti stránkový dotazník, který je zmíněn v textu - očekával bych, že si poradce řekne i o další informace, jako jsou například zůstatky na smlouvách stavebního spoření a doba spoření, cena auta, o jakém se za 3 roky uvažuje a podobně. Možná si o ně poradce řekl, ale nejsou zaznamenané.
Popis schůzky například obsahuje větu: "Poradce se nás zeptal na současný byt, představu plánovaného (cenovou i stáří)…" Odpověď na tuto otázku jsem nenašel.

Analýza

1. Analýza příjmů
Analýza příjmů je provedena velice podrobně a podle mého názoru dobře. Analyzuje se jak současná situace, tak možná situace za 3 roky, kdy poklesne příjem. Je jasné, že za 3 roky se může příjem změnit z mnoha důvodů, musíme ale pracovat s informacemi, které máme. Kladně bych také hodnotil diskuzi s klientem nad jeho příjmem, kdy klient uvedl, že může spořit 10 000 Kč měsíčně a poradce objevil větší rezervu v rodinném rozpočtu. Klient uvedl svoje výdaje a příjmy a poradce objevil dalších 13 000 Kč. S klientem se nakonec dohodli, že klient bude spořit dalších 6 000 Kč měsíčně. (Celkem tedy 16 000 Kč.)

Jako nedostatek bych viděl nezohlednění ukončení leasingu. V zadání se praví, že za 1,5 roku končí leasing. Když už poradce počítá s příjmy za 3 roky, měl by zohlednit i tuto úsporu. (Úspora bude 6 500 Kč krát 1,5 roku, tedy 117 000 Kč).

2. Analýza majetku
Chybí mi údaje o přibližné ceně bytu, který se bude pravděpodobně za 3 roky prodávat. Dále mi chybí bližší údaje o produktech, které klient má uzavřené – datum založení stavebního spoření, jaká je naspořená částka. Máme jenom údaj o cílové částce a o tom, že se spoří měsíčně 1 500 Kč, ale to je nedostačující.

3. Analýza rizik
S klientem se na druhé schůzce baví o možnosti zajištění příjmu a doporučuje rizikové životní pojištění. Použití tohoto produktu je správné. Je dobře, že ho upřednostnil před kapitálovým životním pojištěním, které by se nehodilo pro plán tohoto klienta.

Poradce nakonec navrhuje pojištění pro případ smrti na výši hypotečního úvěru. To má svoji logiku, ale nemusí to řešit všechny potřeby klienta. Je zde nedostatečná analýza příjmových rizik. Klient může potřebovat více peněz než jenom splatit úvěr v případě, že zemře. Možná jeho rodina bude potřebovat také peníze na svůj chod a nejen na to, aby se splatily úvěry. Očekával bych porovnání výdajů klienta s částkami invalidního důchodu, případně vdovského důchodu. (Budou tyto dávky dostatečné na živobytí rodiny?)

4. Analýza cílů a potřeb
Mluví se jenom o bytě a zmiňuje se vybavení dětského pokoje a uvedená cena 200 000 Kč. Nenašel jsem cenu za auto. U bytu se objevuje částka 2 500 000 Kč. Tyto údaje bych očekával v tabulce "požadavky klienta".

Řešení

Přijde mi, že řešení se výrazně liší od zadání klientem. Jako by navržené řešení vůbec nenavazovalo na analýzu, která byla provedena.

Docházím k jiným číslům

V pokladech nevidím odpověď na otázku, jestli klient bude po přestěhování prodávat stávající byt, nebo nikoli. Pokud by ho prodával, bude finanční plán mnohem jednodušší než jak ho poradce řešil. Poradce hledá prostředky v objemu 2,5 miliónu Kč. Jestli se bude prodávat současný byt, je potřeba hledat prostředky v objemu rozdílu ceny nového a současného (takže například pouze 1,5 miliónu Kč).

Zkusme se podívat, kolik peněz vlastně klient má (bude mít):

Klíčovou otázkou je, kolik asi bude mít klient našetřeno za 3 roky. V tento okamžik chce klient všechny svoje plány: byt, auto i vybavení pokoje. Zkusme to zhruba spočítat:

Předpokládaný výnos Částka za 3 roky
Investováno 300 000 Kč 1) Asi 2,52) % p.a. 323 000 Kč
Měsíční spoření (z běžných příjmů klienta) 16 000 Kč (10 000 Kč uvedl klient, na dalších 6 000 Kč se shodli) Asi 2,5 % p.a. 598 000 Kč
Spoření (za 1,5 roku, kdy končí leasing) 300 000 Kč 1 Asi 2,52) % p.a. 323 000 Kč
Současné peníze na stavebním spoření Nikde není uvedeno, kolik je aktuální zůstatek.Počítejme 2 x 80 000 Kč Asi 3 % p.a 3).+ SP (4500 Kč) za 3 roky na 24) smlouvy = 27 000 Kč 114 000 Kč
Celkem 1 154 000 Kč

Poznámka: Výnos je "asi", protože zatím neřešíme konkrétní produkty, kam budou peníze směřovat.
Vysvětlivky:
1) Z termínovaného vkladu.
2) Výnos zatím neřešíme. Přesnější výpočet provedeme v okamžiku, kdy budeme mít představu o konkrétním produktu. Výnos 2,5 % by mohl odpovídat velmi konzervativním fondům. Také je možné část peněz ukládat do SS, kde je podobný výnos.
3) Záleží na tom, kdy byly smlouvy uzavírány.
4 )Opět spíše opatrná kalkulace. Je možné použít 3 smlouvy o SS.

Celkem bude za 3 roky k dispozici asi 1 150 000 Kč.

Situace za 3 roky:

Máme Chceme
Naspořeno 1 150 000 Kč Větší byt 2 500 000 Kč
Prodej bytu (cena) = 1,5 miliónu Kč (???) Auto například 400 000 Kč (???)
Vybavení pokoje 200 000 Kč
Celkem 2 650 000 Kč 3 100 000 Kč

Za 3 roky budou chybět peníze, řádově to bude 500 000 Kč. Tato částka se musí půjčit. Plán je řešitelný.

Jak naspořené peníze použít:

  1. platba auta z vlastních prostředků – leasing je dražší než vlastní prostředky a je dražší než hypoteční úvěr. Jestli něco úvěrovat, pak byt v osobním vlastnictví (levný úvěr, odpočet úroků z daňového základu),
  2. platba nábytku z vlastních prostředků,
  3. koupě bytu – vlastní prostředky + úvěry (zatím neřešíme jestli stavební spoření nebo hypotéka).

Protože si musíme vypůjčovat, půjčujeme si na byt. Ten je "nejlépe" (relativně levný úvěr, dlouhá doba splatnosti, možnost odečíst úroky od základu daně) úvěrovatelný. Výše úvěru bude asi 500 000 Kč. Tomu odpovídá splátka asi 3 500 Kč.

Bude na to klient mít?

Nábytek 200 000 Kč Vlastní prostředky
Auto 400 000 Kč1) Vlastní prostředky
Byt 2 500 000 Kč 550 000 Kč vlastní
1 500 000 Kč prodej bytu2)
asi 500 000 Kč úvěry

Vysvětlivky:
1) Neznám cenu auta, vymyslel jsem si jí.
2) Částka není nikde uvedena, odhadnul jsem ji.

Dnes je asi předčasné mluvit o tom, jak by se situace řešila za 3 roky. Došli jsme k důležitým závěrům:

  1. na plány má klient dost peněz a jsou reálné,
  2. dnes musí udělat takové kroky, aby se mu za 3 roky situace dobře řešila (aby měl dost variant na výběr).

Příjmová situace za 3 roky

Příjmy (snad) budou 29 000 Kč (počítáno s příjmem muže a rodičovským příspěvkem), splátka úvěrů bude asi 3 500 Kč. Po započtení odpočtů bude splátka nižší. Klientovi tedy zbývá 25 500 Kč. Nemá další výdaje (kromě pojištění), takže tato částka mu musí stačit na živobytí. Doposud mu stačilo 7 000 Kč jako běžné výdaje + 4 500 Kč na byt (celkem tedy 11 500 Kč). Na živobytí snad zbývá dost peněz. Rezerva v příjmu je dostatečná.

Bude to stačit bance? Pokud se nic zásadního nezmění, měla by tato finanční situace stačit i bance na poskytnutí úvěru.

Snad se nám podařilo najít nástin řešení, které by splnilo všechny požadavky klienta. Teď bychom diskutovali o tom, kolik peněz spořit do SS, zda zakládat další SS na dceru, jaké fondy použít a podobně.

Dále by bylo dobré zamyslet se nad dalšími plány klienta:

  • vytváření dlouhodobých investic,
  • nějaké spoření na důchod – například pravidelné investování do akciových fondů,
  • spoření na studia dětí,
  • vytvoření likvidní rezervy.

Řešení poradce

Poradce došel k jiným číslům. Z pokladů mi vyplývá, že doporučil spořit jenom do stavebních spoření a to 1 500 Kč a 3 000 Kč (do stávajících) + 4 500 Kč do nového. Celkem tedy 9 000 Kč. To je v rozporu s analýzou, kde se domluvili, že budou spořit 16 000 Kč. Navíc se dá spořit po skončení leasingu dalších 6 500 Kč.
Při koupi nového bytu poradce nepočítá s prodejem bytu současného.

To vše má za následek, že podle poradce má klient málo vlastních prostředků. Proto je podle něho plán neřešitelný (nebo velice těžce).

Protože se rozcházíme ve fázi přechodu od analýzy k plánu, proto k dalšímu řešení jenom pár poznámek:

1. Investování
Klient má 300 000 Kč na termínovaném vkladu. Tyto prostředky doporučuje poradce investovat do fondu peněžního trhu KB.
Tato volba je dobrá. Máme-li investovat v horizontu 3 let, můžeme volit fond peněžního trhu. Za zvážení by ovšem stály i jiné fondy. Možná by pro klienta byl zajímavější fond dluhopisový nebo fond balancovaný (s malým podílem akcií). Pro rozhodnutí, jaký fond volit, by bylo třeba mít o klientovi více informací – vztah k riziku, znalost investic, očekávání od investic a podobně (dobré je vyplnit rizikový dotazník).

2. Spoření (pravidelné investování) Jestliže se doporučil fond peněžního trhu, který vynese asi 2 % ročně, je zajímavé použít na zhodnocení prostředků stavební spoření, kde máme jistý výnos. Záleží na vnímání rizika klientem (jestli by nesnesl rizikovější investici) a záleží na konkrétní nabídce stavebního spoření (jaké bude zhodnocení).

3. Pojištění
Je vhodně použito rizikové životní pojištění. Určitě je vhodnější než kapitálové životní pojištění.
Pojistná částka je pravděpodobně nedostatečná, protože klient potřebuje nejen splatit hypotéku v případě smrti, ale zajistit i dost prostředků pro manželku. Zvláště v době, kdy bude mít dvě děti a kdy se počítá s jejím příjmem 3 000 Kč měsíčně.

4. Financování bydlení
Jsou jenom naznačeny výpočty, protože záměr je až za 3 roky a nic jiného se dnes dělat nedá. Je dobře, že poradce zpracoval tolik variant. Klient si může dobře vybrat a má představu o tom, s čím může do budoucna počítat. Dostává tak odpověď na nejdůležitější otázku: Mám na to?

Celkové hodnocení

Poradce nedal uspokojivé řešení, které by řešilo zadaný problém. Proto hodnotím řešení poradce jako nevyhovující. Při navrhování finančních produktů byly použity některé správné postupy (například volba rizikového životního pojištění nebo výpočty k hypotečnímu úvěru).

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum II.

18. 5. 2005 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum II.

Průběh schůzek s finančním poradcem jsme již popsali v první části. Nyní si ukažme to nejdůležitější, tedy jaká konkrétní řešení analytik navrhl.

Partners Financial Services