Finanční deriváty 'od F po F'

Finanční deriváty 'od F po F'
Forwardy a futures jsou termínované obchody založené na očekávání změny ceny podkladového aktiva. V čem obchody s těmito finančními deriváty spočívají? Jak se na nich vydělává? Kde a jakým způsobem se s nimi obchoduje?

Jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších derivátů je forward, který se na finančních trzích používá nejdéle. Jde o nestandardizovaný termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohadují na konkrétních podmínkách obchodu individuálně. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat podkladové aktivum termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu. Jelikož jde o kontrakt nestandardizovaný, obchoduje se s ním především na mimoburzovních trzích.

Investor, který termínově nakupuje podkladové aktivum se nachází v takzvané dlouhé (long) pozici a očekává, že cena podkladového aktiva v budoucnu poroste nad cenu sjednanou v termínovém kontraktu. V budoucnu tak získá podkladové aktivum z forwardového kontraktu za dnes sjednanou cenu, přičemž získané aktivum bude moci prodat na burze či mimoburzovním trhu za aktuální tržní cenu.
Naproti tomu investor, který podkladové aktivum termínově prodává, je uzavřením forwardového kontraktu v takzvané krátké (short) pozici. V takovém případě očekává, že cena podkladového aktiva do budoucna klesne v porovnání s cenou sjednanou ve forwardovém kontraktu, takže bude moci v budoucnu případně nakoupit dané aktivum levněji na burze či mimoburzovním trhu za aktuální tržní cenu a prodat jej dráže smluvní straně forwardového kontraktu.

Produkt šitý na míru

Na rozdíl od obchodů typu futures dochází u forwardů k fyzickému plnění sjednaného obchodu, tedy dodání podkladového aktiva. Výhodou forwardových obchodů je jejich pružnost, která je dána skutečností, že na konkrétních podmínkách obchodu (tedy množství a termínu dodání podkladového aktiva) se mohou dohodnout samy smluvní strany. Toto "šití na míru" ovšem zároveň snižuje likviditu těchto kontraktů.

Forwardové obchody mohou být úrokové, akciové, komoditní i měnové. Asi nejznámějším představitelem forwardových kontraktů jsou dohody o termínových (budoucích) úrokových sazbách zvané FRAs neboli Forward rate agreements. Ty umožňují po stanovené období zafixovat úrokovou sazbu. Smluvní protistrany si totiž mezi sebou vyměňují úrokové rozdíly mezi úrokovou sazbou sjednanou v FRA kontraktu a aktuální tržní úrokovou sazbou, čímž si zajišťují stabilní výši úrokových plateb ze svých proměnlivě úročených závazků či pohledávek. Kupující FRA si tak zajišťuje před růstem úrokových sazeb své proměnlivě úročené závazky, prodávající FRA si zase proti poklesu úrokových sazeb zajišťuje své proměnlivě úročené pohledávky.

Futures 

Přehlédli jste úvodní článek?
Opce na futures, futures na opce, opce na opce, opce na swapy, forwardové swapy… Bojíte se, že "tohle prostě nezkousnete"? Důvěřujte nám. Jednoduchou formou vám vysvětlíme, co jsou finanční deriváty a v čem je jejich význam. Přečtěte si článek  Finanční deriváty by neměly být přehlíženy.

Na podobném principu jako forwardové kontrakty jsou založeny obchody typu futures. Jde o termínované obchody tentokráte se standardizovaným množstvím podkladového aktiva a se standardizovanou dobou splatnosti. Obchoduje se s nimi na specializovaných derivátových burzách. Na rozdíl od forwardových kontraktů nedochází u obchodů typu futures zpravidla k fyzickému vypořádání obchodu, tj. dodání podkladového aktiva, ale častěji k uzavření stávající pozice sjednáním opačné pozice ("round turn").

Investor, který kupuje futures kontrakty, musí na účet u svého obchodníka složit počáteční zálohu ("initial margin"), která slouží ke krytí ztrát vyplývajících z futures kontraktu. Současně je na tomto účtu stanovena i udržovací záloha ("maintenance margin"), což je povolená hranice, které může ztráta z kontraktu fakticky dosáhnout. Pokud ztráta z futures kontraktu překročí hranici udržovací zálohy, je po investorovi vyžadováno dorovnání účtu na úroveň počáteční zálohy ("margin call"). V případě nedorovnání účtu jsou nakoupené kontrakty obchodníkem prodány.

Pro vypořádání futures obchodů slouží clearingové centrum, které je pro obě strany futures kontraktu současně smluvním partnerem. Investor tedy nesjednává futures obchod s jiným investorem, ale s clearingovým centrem. Tím je odstraněno jedno z významných rizik, neboť clearingové centrum zaručuje všem investorům splnění závazku z futures kontraktu. Z toho důvodu ale také clearingové centrum provádí každý den přepočítávání zisků a ztrát z uzavřených kontraktů na základě aktuálních tržních cen podkladových aktiv a připisuje případné zisky či ztráty ve prospěch či na vrub účtů jednotlivých investorů.

Příště vás seznámíme s opcemi a swapy.

Co pro vás finanční deriváty znamenají? Máte s nimi nějaké zkušenosti? Uvítali byste více článků na toto téma?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Finanční deriváty by neměly být přehlíženy

10. 11. 2004 | redakce Peníze.CZ

Finanční deriváty by neměly být přehlíženy

Opce na futures, futures na opce, opce na opce, opce na swapy, forwardové swapy… Bojíte se, že "tohle prostě nezkousnete"? Důvěřujte nám. Jednoduchou formou vám vysvětlíme, co jsou... celý článek

Láká vás kolektivní investování?

19. 10. 2004 | redakce Peníze.CZ

Láká vás kolektivní investování?

Co jsou podílové fondy, do jakých aktiv investují a proč jim svěřit své peníze? Kolik za investici zaplatíte na poplatcích? Víte, co je fond fondů? Přečtěte si, co ještě nevíte o této... celý článek

Obligace, pokladniční poukázky, STRIPS... nekoušou

7. 10. 2004 | redakce Peníze.CZ

Obligace, pokladniční poukázky, STRIPS...  nekoušou

Co jsou dluhopisy, čím se liší od jiných cenných papírů, jak se stanoví jejich cena, proč je méně rizikové držet dluhopisy než akcie, kdy mluvíme o obligacích, kdy o pokladničních poukázkách,... celý článek

Nejste si jisti v akciových kramflecích?

29. 9. 2004 | redakce Peníze.CZ

Nejste si jisti v akciových kramflecích?

Slova jako akcie a dividenda se v dnešní době skloňují ve všech pádech. Víme ale všichni, co se pod těmito termíny skrývá, jak je to se zdaněním výnosů z prodeje akcií a výplaty dividend... celý článek

Indexy: zrcadla akciových trhů i celých ekonomik

26. 8. 2004 | redakce Peníze.CZ

Indexy: zrcadla akciových trhů i celých ekonomik

Své indexy zachycující vývoj akciových trhů mají burzy, mimoburzovní trhy, ale i mnohá média. Kdo a proč sleduje tyto veličiny? O čem vypovídají a kterým číslům věnovat pozornost?

Partners Financial Services