Obligace, pokladniční poukázky, STRIPS... nekoušou

Obligace, pokladniční poukázky, STRIPS...  nekoušou
Co jsou dluhopisy, čím se liší od jiných cenných papírů, jak se stanoví jejich cena, proč je méně rizikové držet dluhopisy než akcie, kdy mluvíme o obligacích, kdy o pokladničních poukázkách, kdy o komerčních papírech? Otázek je mnoho, na ty zásadní vám právě odpovídáme.

Dluhopis je cenný papír, který vydávají podniky, vlády, veřejné instituce, územní celky (města, obce) nebo mezinárodní instituce (obecně "emitenti") pro získání kapitálu od investorů (věřitelů). Protože dluhopis vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči věřitelům, mluví se o něm jako o dluhovém nebo úvěrovém cenném papíru. Dluhopisy jsou vydávány až na výjimky na dobu určitou, takže na rozdíl od akcií mají dobu splatnosti.

Každý dluhopis má také svou tržní cenu, což je cena stanovená na burze, jmenovitou nebo též nominální hodnotu ("par value"), což je hodnota, kterou obdrží investor v době splatnosti, a emisní kurz, což je cena, za níž je dluhopis při jeho vydání emitentem (tedy při emisi) prodáván investorům. Dluhopisy kupují investoři proto, že je s jejich držbou spojena pravidelná výplata takzvaného kupónu, což je ve své podstatě úrok ze zapůjčené částky. Ten bývá vyplácen jednou do roka, pololetně, ale i čtvrtletně. Kupónová (úroková) sazba je potom procentní vyjádření vypláceného kupónu ve vztahu ke jmenovité hodnotě dluhopisu. V době splatnosti je investorovi dluhopis splacen ve výši jmenovité hodnoty, a to jednorázově nebo ve splátkách. Emitent si také může vyhradit právo na předčasné splacení dluhopisu.

Méně rizikové než akcie 

Kapitálový trh není strašák!

Burza cenných papírů, mimoburzovní trhy, dividendy, akcie, kupónové platby, dluhopisy... Pojmy, s kterými se neustále setkáváme, přesto nejsou všem zcela jasné. Přijměte naše pozvání na okružní jízdu po kapitálovém trhu i s historickým exkurzem.

Investice do dluhopisů mají v porovnání s akciemi tu výhodu, že u dluhopisů dochází v průměru k menším výkyvům tržních cen, takže méně kolísají i jejich výnosy a tudíž jsou jako investiční aktivum méně rizikové. Další výhodou dluhopisů jsou také pravidelné platby předem známých (v případě dluhopisů s pevným kupónem) nebo předem odhadnutelných (v případě dluhopisů s pohyblivým kupónem) kupónových plateb. Nevýhodou investic do dluhopisů jsou obvykle vyšší minimální investice, neboť jmenovité hodnoty dluhopisů se pohybují v řádech deseti-, častěji však statisíců korun.

Není dluhopis jako dluhopis

Dluhopisy se dají rozlišit podle různých hledisek. Podle emitenta rozeznáváme dluhopisy státní, které vydává příslušná vláda nebo veřejné instituce, komunální (municipální), které vydávají města a obce, bankovní, které vydávají bankovní ústavy, a podnikové, které vydávají soukromé podniky.

Podle způsobu úročení se dluhopisy liší na dluhopisy s pevným kupónem (pevným úrokem), které mají předem stanovenou výši kupónových plateb, dluhopisy s pohyblivým kupónem (úrokem), kde se výše kupónových plateb odvíjí od určité úrokové sazby, a dluhopisy s nulovým kupónem ("zero coupon bond" nebo "zero bond"), u nichž neexistují kupónové platby a místo toho jsou veškeré úroky splaceny spolu se jmenovitou hodnotou v době splatnosti dluhopisu. Dluhopisům s nulovým kupónem se také říká diskontované dluhopisy, protože o hodnotu úroků je snížen, neboli diskontován jejich emisní kurz.

Dluhopisy mohou mít různou podobu. Dluhopisy listinné mají fyzickou podobu a investor jimi fyzicky disponuje. Skládají se z pláště a kupónového archu. Dluhopisy zaknihované mají podobu záznamu a spolu se jménem jejich majitele jsou vedeny v registru cenných papírů.

Dluhopisy mohou mít také různou formu. Zatímco u dluhopisů na jméno mohou práva z nich plynoucí vykonávat ve vztahu k emitentovi pouze osoby, které jsou jako majitelé zapsány v seznamu vedeném emitentem, u dluhopisů na doručitele mohou práva spojená s dluhopisy vykonávat osoby, které je vlastní. Dluhopisy na jméno je možné převést na jinou osobu rubopisem a předáním, přičemž emitent může u listinných dluhopisů na jméno navíc omezit převoditelnost. Dluhopisy na doručitele je pak možné převést pouhým předáním.

Doba splatnosti a zvláštní typy

Podle doby splatnosti se dluhopisy liší na krátkodobé se splatností 3,6 a 9 měsíců, střednědobé se splatností 1-10 let, a dlouhodobé se splatností nad 10 let. Krátkodobým státním a bankovním dluhopisům se říká pokladniční poukázky, krátkodobým podnikovým dluhopisům zase komerční papíry. Dlouhodobým dluhopisům se říká obligace. Dluhopisy, které mají neomezenou dobu splatnosti, se nazývají konsole.

Mezi dluhopisy existují také zvláštní typy, jako například sběrný dluhopis, což je listinný dluhopis, na jehož celkové jmenovité hodnotě se určitým počtem kusů podílí několik investorů, konvertibilní (vyměnitelný) dluhopis, který dovoluje za určitých podmínek výměnu za akcie nebo za jiný dluhopis emitenta, opční dluhopis, s nímž je spojeno předkupní právo na akcie emitenta, nebo prioritní dluhopis, s nímž je spojeno právo na přednostní upisování akcií emitenta. Řadíme sem také takzvané "svlečené dluhopisy" ("stripped bonds", "STRIPS"), což jsou dluhopisy, které byly rozděleny na část představující jistinu a část představující kupónové platby; na obě části potom byly vydány samostatné dluhopisy, které se prodávají jako dluhopisy diskontované. Mezi zvláštní typy dluhopisů patří také zaměstnanecké dluhopisy, které vydávají podniky svým zaměstnancům.
Mezi dluhopisy patří také hypoteční zástavní listy a vkladové listy, o nichž jsme psali v článku Spořící produkty od H po V.

Jaké jsou vaše zkušenosti s dluhopisy? Vlastníte nějaké či uvažujete o jejich pořízení? Jaké cenné papíry preferujete?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-311
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Nejste si jisti v akciových kramflecích?

29. 9. 2004 | redakce Peníze.CZ

Nejste si jisti v akciových kramflecích?

Slova jako akcie a dividenda se v dnešní době skloňují ve všech pádech. Víme ale všichni, co se pod těmito termíny skrývá, jak je to se zdaněním výnosů z prodeje akcií a výplaty dividend... celý článek

Chcete také vydělávat na cenných papírech?

16. 9. 2004 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Chcete také vydělávat na cenných papírech?

Jak se zapojit do obchodování s cennými papíry? Jaké příkazy komu a jak zadávat? Co dělat, abychom minimalizovali ztrátu? Nejen na tyto otázky vám dnes nabízíme odpověď. Pro představu... celý článek

Indexy: zrcadla akciových trhů i celých ekonomik

26. 8. 2004 | redakce Peníze.CZ

Indexy: zrcadla akciových trhů i celých ekonomik

Své indexy zachycující vývoj akciových trhů mají burzy, mimoburzovní trhy, ale i mnohá média. Kdo a proč sleduje tyto veličiny? O čem vypovídají a kterým číslům věnovat pozornost?

Burzy, které hýbou světem

25. 8. 2004 | redakce Peníze.CZ

Burzy, které hýbou světem

New York Stock Exchange, Nasdaq, Frankfurtská burza a další jsou místa určená k emisi, nákupu a prodeji cenných papírů. Jak fungují tyto hlavní články kapitálových trhů? A jak se obchoduje... celý článek

Kapitálový trh není strašák

13. 8. 2004 | redakce Peníze.CZ

Kapitálový trh není strašák

Burza cenných papírů, mimoburzovní trhy, dividendy, akcie, kupónové platby, dluhopisy... Pojmy, s kterými se neustále setkáváme, přesto nejsou všem zcela jasné. Přijměte naše pozvání... celý článek

Partners Financial Services