Podniky v EU: jak na technické předpisy

Jan Heřman | 28. 1. 2004 | 2 komentáře
Podniky v EU: jak na technické předpisy
Rozdílné technické a bezpečnostní požadavky nutí výrobce svůj produkt v každém státě Unie přizpůsobovat. To samozřejmě něco stojí. Co EU podnikatelům nařizuje a kde jim naopak ponechává volnou ruku?

Po odstranění cel a množstevních omezení zůstaly hlavní překážkou volnému pohybu zboží rozdílné technické požadavky na výrobky. Řešení nabralo dva směry. Buď vzájemně uznávat národní technické předpisy, nebo je sjednotit na úrovni legislativy Evropského společenství. 
Různá úroveň požadavků například na bezpečnost vytváří bariéru, která nutí výrobce svůj produkt přizpůsobovat. Zvýhodněny tak jsou domácí firmy před jejich konkurenty ze zahraničí. Členské státy začaly situaci řešit. U vybraných druhů zboží, kde rozdíly v národních předpisech nebo rizika újmy pro spotřebitele dosáhly největšího stupně, například u potravin a léků, se rozhodly harmonizovat technické předpisy na úrovni ES. U zbývajících výrobků pak zabezpečit tzv. vzájemné uznávání národních předpisů.

Harmonizace až absurdní hloubky

Od konce 60. let minulého století začalo docházet k vytváření jednotných technických předpisů ES, tzv. harmonizaci. Každý výrobek prodávaný kdekoli v unii (v té době EHS) musel podmínky těchto předpisů splňovat a na druhou stranu mohl být prodáván bez dodatečného přezkušování, pokud jednou bylo prokázáno, že předpisům vyhovuje.

Evropské orgány zpočátku realizovaly tzv. starý přístup, který spočíval v dodržování velmi detailních technických parametrů na určité typy výrobků. Jednalo se jen o velmi málo druhů zboží, zejména o zmíněné léky a potraviny, dále o automobily a jiná motorová vozidla, stavby, chemické a nebezpečné látky či hnojiva.
Předpisy ES zacházely v mnoha případech až do absurdní hloubky, například v podobě detailních parametrů na zpětná zrcátka nebo na sedačky u traktorů. Velikým problémem se ukázal proces schvalování. Dosažení kompromisu, muselo být schváleno jednomyslně Radou ministrů, trvalo řádově desítky let.

Ačkoli se právě z tohoto důvodu od "starého přístupu" opustilo, předpisy ES jsou stále platné a české firmy je po vstupu budou muset v plném rozsahu dodržovat. Žádný problém však v naprosté většině těchto případů nehrozí - české, a někdy ještě původní československé, předpisy týkající se uvedených druhů zboží již v souladu s evropským právem jsou.

Pravidla zlehčila

Směrnice nového přístupu

V současné době existuje 21 směrnic na následují druhy výrobků nebo jejich vlastností: Elektrická zařízení nízkého napětí, jednoduché tlakové nádoby, hračky, stavební výrobky, elektromagnetická kompatibilita, osobní ochranné prostředky, váhy s neautomatickou činností, aktivní implantáty, spotřebiče plynných paliv, teplovodní kotle, výbušniny pro civilní použití, zdravotnické prostředky, obaly a obalové materiály, zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, rekreační plavidla, výtahy, tlaková zařízení, strojní zařízení, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, rádiová a telekomunikační koncová zařízení stanic a lanové dráhy na dopravu osob. Směrnice naleznete zde.

"Nový přístup" upravuje pomocí jednadvaceti rámcových směrnic další vybrané druhy výrobků (viz sloupek vpravo), které se EU rozhodla harmonizovat. Stanovuje ale pouze základní minimální požadavky na zboží především z hlediska jeho bezpečnosti pro spotřebitele. Detailní parametry, respektive technická řešení přinášejí harmonizované normy vydané soukromými institucemi (CEN, CENELEC, ETSI). Normy nejsou závazné a výrobek, který jim neodpovídá nemůže být vyloučen z přístupu na trh. Jejich dodržování je však pro české podniky žádoucí, neboť to obvykle vyžadují zákazníci ze států na západ od našich hranic.

Na trh může být uveden jen výrobek z výše uvedené "kategorie harmonizovaných" splňující požadavky evropských směrnic a české podniky se s tím budou muset vyrovnat nejpozději do konce dubna letošního roku. Vedle základních požadavků na bezpečnost ukládají směrnice podnikatelským subjektům, aby ke každému výrobku vypracovaly technickou dokumentaci ve stanoveném rozsahu a archivovaly ji po dobu několika let, dále připojily označení CE (což je na první pohled viditelná značka vypovídající o souladu se směrnicemi) a přiložily tzv. prohlášení o shodě (doklad o tom, že zboží prošlo kontrolou schody s požadavky směrnic).

Co se týká posuzování shody s požadavky směrnic, v přibližně 90 % případů ho provádí sám výrobce. Zbývající část připadá na autorizované zkušebny. Dobrou zprávou pro tuzemské firmy je, že již v současné době nemusejí za hranice. Oprávnění k autorizaci mají také české zkušebny. Zatím však pouze pro výrobky, které podléhají tzv. Protokolu o vzájemném posuzování schody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA).

PECA v praktické rovině znamená, že české předpisy na vyjmenované výrobky odpovídají legislativě ES a zároveň to, že české autorizované zkušebny mohou tyto výrobky certifikovat bez nutnosti přezkušování v zemích současné EU. Tato úmluva mezi ČR a EU vstupem do Unie v podstatě ztratí smysl. ČR bude součástí jednotného trhu, a tak domácí předpisy budou muset odpovídat všem směrnicím automaticky.

Uznáš, nebo neuznáš?

Princip vzájemného uznávání – případ Cassis de Dijon

V Německu platil předpis, který zakazoval dovážet lihoviny s obsahem alkoholu nižším než 25 %. Opatření dopadlo na francouzský likér Cassis de Dijon (jehož obsah alkoholu se pohyboval v rozmezí 15 – 20 %). Celá věc se dostala až k Evropskému soudnímu dvoru, který řešil obecnou otázku, zda má členský stát právo zakázat dovoz zboží jen kvůli jiným technickým požadavkům. Rozhodnutí znělo tak, že zboží, které splňuje legální požadavky pro uvedení na trh v jednom členském státu, musí být vpuštěno také do ostatních států a tento případ se stal známým precedentem pro pozdější judikaturu.

Na zbývající zboží se vztahuje tzv. princip vzájemného uznávání, to harmonizováno na úrovni ES není (například papír, květiny a stovky dalších druhů). Znamená to, že výrobek, který splňuje technické předpisy v jedné členské zemi EU (nejčastěji v domácí zemi, ale nemusí to být pravidlem), může producent uvést bez dalších úprav a přezkušování na celý jednotný trh Unie.

Po vstupu budou také české technické a bezpečnostní předpisy respektovány v ostatních členských státech, a tak čeští producenti těchto "neharmonizovaných" druhů výrobků nebudou mít povinnost přizpůsobovat svůj produkt podmínkám v té či oné zemi. Naopak mohou uplatnit svá práva u národních soudů či podat prostřednictvím ČR stížnost k Evropské komisi, pokud po nich v jiném státě budou požadovat splnění místních předpisů. Vzájemné uznávání není ukotveno přímo v legislativě ES, ale prosazovat jej začal Evropský soudní dvůr svým rozsudkem z roku 1979 (viz sloupek vlevo).

Řeší vaše firma problémy se slaďováním technických předpisů? Myslíte, že harmonizace usnadní volný pohyb zboží nebo jen klade další překážky malým firmám v podobě dodatečných nákladů? Podělte se s námi o své připomínky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Podniky v EU: volný pohyb zboží

21. 1. 2004 | Jan Heřman

Podniky v EU: volný pohyb zboží

Vstup ČR do EU přinese podnikatelům kromě jiného odstranění veškerých cel a jiných tarifních omezení. Může se ale stát, že některé státy od nich budou požadovat jisté poplatky. Mají... celý článek

Labyrint EU: nezabloudíme?

8. 1. 2004 | Jan Heřman

Labyrint EU: nezabloudíme?

Stojíme před prahem Evropské unie. Víme ale všichni, co nás uvnitř čeká? Jaké konkrétní dopady pocítíme, až práh překročíme? Odpovědět se pokoušíme unikátním cyklem článků o důsledcích... celý článek

Nový rok s novými daněmi

6. 1. 2004 | Tereza Košťáková | 1 komentář

Nový rok s novými daněmi

Nový rok s sebou už tradičně přináší kromě jiného i změny v daňové oblasti. Co nového si pro nás letos připravil stát u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, spotřební daně a majetkových... celý článek

Jaké jsou bezpečnostní prvky Eura

13. 12. 2001 | Tomáš Hampl

Jaké jsou bezpečnostní prvky Eura

Euro bankovky obsahují celou řadu bezpečnostních prvků a při návrhu nových bankovek bylo využito nejnovějších poznatků o ochraně bankovek proti padělání. Umíte poznat podvodníky?

Na cestě k euru

13. 12. 2001 | Tomáš Hampl

Zavedení společné měny předcházelo řada let příprav. Kdy se rozhodlo o jejím zavedení? Jak vznikaly návrhy nových bankovek a mincí?

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.