Nový rok s novými daněmi

Nový rok s novými daněmi
Nový rok s sebou už tradičně přináší kromě jiného i změny v daňové oblasti. Co nového si pro nás letos připravil stát u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, spotřební daně a majetkových daní?

Se změnami se letos roztrhl pytel. Najdete mezi nimi nejen každoroční úpravy, ale i novinky spojené s vládní reformou veřejných financí. Vybrali jsme ty nejdůležitější, které se zřejmě nejvíce dotknou našeho života.

Daň z příjmu: radost

Novela zákona o dani z příjmu a o účetnictví přináší mnoho změn jak fyzickým, tak právnickým osobám. Občané, kteří mají děti, se jistě zaradují ze zvýšení odčitatelné položky na dítě. Za každou svoji ratolest si mohou od Nového roku snížit základ daně o 25 560 Kč, což je o 2 040 Kč více než vloni.
Další dobrou zprávou je i zvýšení limitu tzv. srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Člověk, který pracoval u zaměstnavatele na základě smlouvy o provedení práce, mohl měsíčně dostat pouze 3 000 Kč, ze kterých rovnou zaplatil 15% daň a dál se o tento příjem nestaral. Od 1. 1. 2004 je tato částka 5 000 Kč.
Došlo také ke zvýšení součtu příjmů, který zakládá u fyzických osob povinnost podat daňové přiznání, z 10 000 na 15 000 Kč. Ten, kdo není zaměstnancem (nemá příjem ze závislé činnosti), mohl za rok vydělat až 10 000 Kč (které nebyly rovnou zdaněny srážkovou daní), aniž by musel podávat daňové přiznání. Jestliže si například babička pobírající starobní důchod vydělala pletením ponožek 9 990 Kč ročně a obchůdek, pro který je dělala, jí je dal aniž by je zdanil srážkovou daní, nemusela podávat daňové přiznání. Kdyby ale upletla o ponožku víc, už by ho podat musela, protože by její příjem přesáhl 10 000 Kč. Od letošního roku může tato babička veselé plést až do 15 000 Kč a daňovým přiznáním nemusí marnit čas.

Mění se "cena" movitých věcí

Jednou z řady změn, která se dotkne podnikatelů, je také cena movitých věcí. Podle nové úpravy se vstupní cena např. vašeho vozu (který jste pořídili před více než 1 rokem a teď ho chcete vložit do obchodního majetku své firmy) bude určovat tzv. reprodukční pořizovací cenou. Dosud byla doba, po kterou jste mohli majetek vložit do své firmy za pořizovací cenu, 5 let. Pokud jste si dříve koupili auto (řekněme za 700 tisíc Kč) a používali ho 4 roky, jeho hodnota podle zákona o oceňování majetku klesala na 300 tisíc Kč. Po těchto 4 letech jste si ale toto auto mohli stále vložit do firmy se vstupní cenou 700 tisíc Kč. Z této ceny se vám také počítaly daňové odpisy. Po novele si auto, které jste pořídili před 4 roky, budete muset vložit do firmy s hodnotou 300 tisíc Kč, a vaše odpisy tak budou menší.

Podobná změna se týká i zaměstnanců, kteří vydělali nad rámec své mzdy (příjem ze závislé činnosti) více než 4 000 Kč, které nebyly rovnou zdaněny srážkovou daní. Takový člověk musel do svého daňové přiznání doplnit i tyto příjmy. Od Nového roku je tato částka zvýšena na 6 000 Kč. Pokud si například učitel vydělal publikováním článků méně než 4 000 Kč za rok, nemusel si kvůli těmto dodatečným příjmům lámat hlavu. Dnes může bez myšlenky na doplňování dalších příjmů do svého daňové přiznání psát články až do celkové sumy 6 000 Kč.
Právnické osoby nepochybně potěší snížení sazeb daně z příjmu na 28 % (z 31 %) v roce 2004 a těšit se mohou na další postupné snižování v následujících letech – 26 % pro rok 2005 a 24 % pro rok 2006.

Zákon o účetnictví přináší jednu podstatnou novinku pro drobné živnostníky, kteří dosud vedli pro daňové účely jednoduché účetnictví. To je od ledna 2004 zrušeno a nahrazeno daňovou evidencí, která se však od jednoduchého účetnictví příliš neliší. Podniky mohou používat stejný software jako doposud. Jde o to, že Evropská unie jednoduché účetnictví nezná. Subjekty, které nevedou podvojné účetnictví, pouze evidují své příjmy a výdaje pro účely vypočítání daně z příjmu.
Limitem pro povinné vedení (podvojného) účetnictví jsou od ledna tržby ve výši 6 milionů Kč ročně, nikoliv příjmy, jak tomu bylo dosud.

Daň z příjmu: starost

Novela zákona o dani z příjmu však nepřináší pouze radosti, ale i starosti. Podnikatele jistě nepotěší zavedení tzv. minimální daně, respektive minimálního základu daně. Stát se tak chce bránit pokusům některých podnikatelů vyhnout se placení daní tím, že si uměle zvyšují náklady a dostávají se do účetní ztráty. Od ledna 2004 tak budou muset všichni podnikatelé, tedy i ti ve ztrátě, platit alespoň minimální daň.
Ta bude určena 15 % z minimálního základu daně. Pro živnostníka, který podniká celý rok 2004 a nemá děti, bude daň činit 786 Kč měsíčně, tj. 9 435 Kč ročně.
V případě, že zaměstnanec vedle svého zaměstnání ještě podniká, nově zavedený institut minimální daně se prakticky neprojeví, protože už odvádí zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti. Minimální základ daně platí pro osoby s příjmy z podnikání, ale aplikuje se až na celkový základ daně poplatníka, tedy na součet všech jeho příjmů. Bude-li pan Josef pracovat jako učitel ve škole a ve volném čase si přivydělávat překlady (na živnostenský list), bude platit daň z obou příjmů dohromady (tak jako dnes) a tato změna se ho prakticky netýká.
Další novinkou je zavedení nové 6. odpisové skupiny pro administrativní budovy, hotely, rekreační zařízení atd. Pokud si podnikatel pořídí nemovitost, která spadá do této kategorie, bude tuto investici odepisovat 50 namísto dřívějších 30 let. Podrobné údaje o tom, jaké komodity patří do jakých odpisových skupin, naleznete na tomto místě.

Zákon také zavádí tzv. limitaci vstupní ceny osobních automobilů. Jestliže si koupíte auto za cenu vyšší než 900 tisíc Kč (třeba 1,5 milionu), budete si ho moci vložit do podniku pouze za 900 tisíc (tedy ne za cenu, za kterou jste auto pořídili – 1,5 mil. Kč). U této změny ovšem došlo k legislativním zmatkům, kvůli kterým by se mohlo stát, že celý legislativní proces bude zpochybněn a novela zrušena Ústavním soudem.

DPH: lednem to nekončí

Od ledna 2004 některé zboží a služby náleží do základní (22%) sazby DPH. Druhy zboží, kterých se změna týká, jsou například barvy, laky, dřevotřísky a piliny nebo ekologické výrobky, které byly doposud zvýhodněny sníženou sazbou (5 %) – např. recyklovaný papír, elektromobil, bionafta a bioplyn.
Mezi služby, které podraží, patří telekomunikace (a s nimi spojený internet), služby právníků a daňových poradců, bezpečnostních agentur, realitních kanceláří, zpracování dat atd.
Další změny v oblasti DPH nás čekají se vstupem do EU v květnu 2004. Nový zákon by měl k 1. 5. 2004 převést do vyšší sazby služby kadeřníků, kosmetických salonů, čistíren atd. Neznamená to ovšem, že všechny tyto služby automaticky podraží. Například není mnoho kadeřníků, kteří jsou plátci DPH. Jediný důvod, proč by se jejich ceny mohly zvýšit, je růst jejich vstupních nákladů, ale ne převedení této služby do vyšší sazby DPH.
V 5% sazbě zůstanou i nadále potraviny, knihy, časopisy, noviny a léky. Ze služeb setrvá ve snížené sazbě ubytování, restaurace, přeprava cestujících, odvozu odpadků, dodávky tepla a teplé vody a stavební práce spojené s výstavbou prostor k bydlení.

Spotřební daň: jako vždy zvýšení

Postih za kouření bez kolků

Ačkoliv se náš článek zabývá daňovými změnami, je dobré na tomto místě uvést ještě jednu důležitou změnu. Do loňského roku byl postihován pouze protizákonný prodej tabákových výrobků (bez kolků) a kupujícímu se nemohlo nic stát. Od Nového roku však hrozí pokuta za přestupek (až do 150 tisíc Kč) každému, kdo si takové cigarety na našem území koupí nebo je jen dostane darem. Zákon také určuje místa, kde se tabákové výrobky a alkohol nemůže prodávat – jde o tržnice a tržiště.

Téměř vždy, když vláda potřebuje zvýšit příjmy státního rozpočtu, jako první zvyšuje spotřební daň. Nejinak je tomu i letos. Na konci loňského září byl schválen nový zákon o spotřební dani. Ten mimo jiné zvýšil spotřební daň na motorová paliva, cigarety a líh.
Není špatné si připomenout, jak velkou část ceny těchto výrobků tvoří právě spotřební daň. Za jeden litr čistého lihu (ethanolu) vybral stát v loňském roce 234 Kč. Letos je to už 265 Kč. Z ceny půllitrové lahve 40% alkoholu je tedy daň 53 Kč (dříve 46,80 Kč). Milovníci piva se však obávat nemusí, u jejich oblíbeného moku se spotřební daň nezměnila.
Na každý litr bezolovnatého benzinu je uvalena daň 11,84 Kč (dříve 10,84) a u benzinu s obsahem olova se daň zvyšuje z 10,84 Kč na 13,71 Kč. Nafta je zdaněna 9,95 Kč za litr z dřívějších 8,15 Kč za litr.
Spotřební daň z tabákových výrobků také vzrostla. Z každé koupené cigarety (do 70 mm) dostane stát minimálně 90 haléřů (dříve 67 haléřů). Zvýšení daně se tak do ceny celé krabičky promítne nárůstem nejméně o 4,60 Kč. Cigarety delší než 70 mm jsou zdaněny více. Z jedné cigarety má stát nejméně 96 haléřů (dříve 79), takže z jedné takové krabičky stát získá minimálně o 3,40 Kč více. Čím jsou cigarety dražší, tím vyšší spotřební daň je placena (protože se částečně vypočítává právě z ceny pro koncového spotřebitele). Cena pro koncového spotřebitele je regulována a stanovena (na návrh výrobce) závazně pro všechny prodejce.

Příklady cenových změn
Zboží či služby Zdražení o:
Tel. program HOME MINI 30,80 Kč
Rum (1/2 litru) 6 Kč
Pivo 0 Kč
Nafta (1 litr) 1,8 Kč
Bezolovnatý benzín (1 litr) 1 Kč
Benzin s obsahem olova (1 litr) 2,87 Kč
Petry (1 krabička) nejméně 3,40 Kč
Zdroj dat: Peníze.CZ


Majetkové daně: budou katastry stíhat? 

Novela zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí přináší také řadu změn. Mezi ty nejdůležitější patří snížení sazby daně z převodu nemovitostí z 5 % na 3 %. Změní se také lhůta pro podání přiznání k dani z převodu nemovitostí. Doposud to bylo 30 dní od doručení oznámení o zapsání do katastru nemovitostí, od letošního roku jsou to dokonce 3 měsíce po zapsání do katastru nemovitostí. Změnila se i lhůta pro splatnost této daně, a to ve lhůtě podání daňového přiznání (doposud do 30 dnů po obdržení daňového výměru). Pokud nový majitel požádal např. 1. 1. 2003 o zapsání nově koupeného domu do katastru nemovitostí, mohl čekat třeba půl roku, než na něj přišla řada a jeho žádost byla vyřízena. Většinou se zápis do katastru dělá k datu podání žádosti. Trpělivý majitel tedy dostal 1. 7. 2003 rozhodnutí, že jeho dům byl zapsán do katastru 1. 1. 2003. Do 30 dnů pak bylo třeba podat daňové přiznání a čekat na daňový výměr (na základě odhadu ceny domu). Do 30 dnů od otevření obálky s částkou, kterou stát žádá, musel poplatník zaplatit.
Dnes je nutné podat daňové přiznání už do 3 měsíců od zapsání domu do katastru, ale to nestihne, pokud mu to katastrální úřad oznámí o půl roku později. Úřad tedy bude muset pracovat rychleji. Ze zákona také vyplývá, že poplatník musí stihnout zaplatit daň v této 3měsíční lhůtě.
Novela stále zachovává osvobození od dědické daně mezi příbuznými v přímé linii a mezi manželi.
Změny po Novém roce se dotkly i daně z nemovitostí. Byla novelizována vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (orné půdy, chmelnice, vinice apod.) pro účely výpočtu daně z nemovitostí. Jednoduše řečeno, aby stát mohl vypočítat daň, kterou zaplatí majitel pozemku, stanovil (nové) základní průměrné ceny, podle kterých pozemky oceňuje. Na základě ocenění pak vypočte daň a majitelé ji zaplatí.

Důležité změny v daňové oblasti od roku 2004
Změna Konkrétně
Daň z příjmu fyzických osob
Zvýšení odčitatelné položky na dítě z 23 520 na 25 560 Kč
Zvýšení limitu tzv. srážkové daně z 3 000 na 5 000 Kč
Zvýšení součtu příjmů pro povinnost podat daňové přiznání z 10 000 (4 000) na 15 000 Kč (6 000 Kč)
Zrušení jednoduchého účetnictví povinnost vést daňovou evidenci
Zavedení minimální daně pro podnikatele na rok 2004 - měsíčně 786 Kč
Daň z příjmu právnických osob
Snížení sazeb daně z příjmu z 31 % na 28 %
Změna limitu pro povinnost vést podvojné účetnictví tržby ve výši 6 000 000 Kč (dříve příjmy)
Zavedení 6. odpisové skupiny* daňové odepisování 50 let
Nová pravidla pro vstupní ceny movitých věcí* věci pořízené v době delší než 1 rok před vkladem do obchodního majetku oceňované reprodukční pořizovací cenou (dříve 5 let)
Limitace vstupní ceny automobilů* maximální vstupní cena – 900 000 Kč
Daň z přidané hodnoty přesunutí vybraných služeb a zboží do 22% sazby
Spotřební daň zvýšení daně na líh, cigarety a benzín
Majetkové daně
Snížení sazby daně z převodu nemovitostí z 5 % na 3 %
Změna lhůty pro podání přiznání k dani z převodu nemovitostí 3 měsíce od zapsání do katastru nemovitostí (dříve 30 dní od oznámení)
Změna lhůty pro splatnost daně z převodu nemovitostí ve lhůtě pro podání daňového přiznání (dříve do 30 dnů po oznámení daňového výměru)
Změna cen pozemků pro stanovení daně z nemovitostí
Zdroj dat: Peníze.CZ
* Platí jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

Jak se vás daňové změny konkrétně dotknou? Vítáte je, nebo byste se jim nejraději vyhnuli?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 1. 2004 10:48, Rozarka

Jo, neco jineho jsou sliby a neco jineho realita. Kazdemu prece muselo byt jasne (alespon pri hlasovani o vstupu do EU), jak to ve skutecnosti bude. Pokud se ovsem clovek nespolehl jen na vladni propagandu a nezapomnel myslet...

Zobrazit celé vlákno

+53
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Reforma versus naše peněženky

18. 12. 2003 | Miroslav Škaloud, Kateřina Havlíčková

Reforma versus naše peněženky

Součástí vládní reformy veřejných financí jsou i změny daňových zákonů. Co budou znamenat pro náš každodenní život? Vyhlídky nejsou příliš růžové.

Daňový odpočet všem lidem dobré vůle

11. 12. 2003 | Vendula Hilkovičová | 1 komentář

Daňový odpočet všem lidem dobré vůle

Závěr roku je časem bilancování. Jak účetního, tak toho osobního, lidského. Ještě není pozdě si obě dvě bilance vylepšit. Poskytnutím daru na charitu nebo třeba na zdravotnické účely... celý článek

Komentář k webům investičních společností Jana Mihelka

7. 11. 2003 | Simona Ely Plischke

Na půl nechtěné dítě aneb co vyvrhla sněmovna

30. 9. 2003 | Jiří Šedivý

Na půl nechtěné dítě aneb co vyvrhla sněmovna

Poslanci koaličních stran prosadili první kroky vládní reformy veřejných financí. Důsledky lze čekat na všech frontách: přiostří se v oblasti důchodů, nemocenských dávek nebo u stavebního... celý článek

DPH: držte si klobouky, jedeme z kopce!

24. 9. 2003 | Jiří Šedivý

DPH: držte si klobouky, jedeme z kopce!

Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely zákona o dani z přidané hodnoty. Úspěch vlády otevřel nejen cestu ke schválení státního rozpočtu na příští rok, zároveň odstartoval... celý článek

Partners Financial Services