Podniky v EU: volný pohyb zboží

Jan Heřman | 21. 1. 2004 | 1 komentář
Podniky v EU: volný pohyb zboží
Vstup ČR do EU přinese podnikatelům kromě jiného odstranění veškerých cel a jiných tarifních omezení. Může se ale stát, že některé státy od nich budou požadovat jisté poplatky. Mají na to právo? Bude při převozu zboží přes hranice nutné vyplňovat nějaké dokumenty?

Mají na to právo? Volný pohyb zboží znamená odstranění veškerých překážek obchodu mezi podnikateli a firmami z různých členských států EU. V praxi se objevovaly nebo stále objevují tři základní typy bariér:

1. Celní a množstevní
2. Technické, bezpečnostní, veterinární a jiné předpisy
3. Daňové – nepřímé daně

Časem došlo k téměř úplnému odbourání překážek v první kategorii, k poměrně vysokému stupni jejich odstranění v části druhé a částečnému sjednocení pravidel (tzv. harmonizaci) ve třetí skupině.

Právní úprava pro odstranění první kategorie překážek
Odstranění cel Článek 23 Smlouvy ES
Odstranění kvantitativních překážek Články 28 a 29 Smlouvy ES
Zdroj dat: Peníze.CZ

Sbohem clům

Vstup na jednotný trh EU bude pro domácí podnikatele znamenat mimo jiné odstranění veškerých dovozních a vývozních cel, poplatků a jiných tarifních omezení při obchodu v rámci Unie. Odpadnou veškeré kontroly na hranicích s výjimkou kontrol pasových (ČR se nestává součástí tzv. Schengenského systému) a podstatně se zjednoduší administrativní aparát při tzv. vnitro-unijním obchodu. Zmizí známá "jécédéčka" (Jednotné celní deklarace) a ostatní celní dokumenty a jejich funkci (například pro účely DPH) částečně přeberou přepravní doklady (více se dozvíte v dalších dílech seriálu). Jinými slovy, každá firma bude moci převážet přes hranice vše, nač si vzpomene, bez jakýchkoli omezení.

Odstranění cel je poměrně jasnou záležitostí, volný pohyb zboží však mnohem více komplikovaly různé poplatky a další tarifní omezení (právo ES používá pojem "dávky s rovnocenným účinkem"). Některé státy pravděpodobně vyzkoušejí tyto praktiky také na české firmy vstupující do EU v pozici "zelenáčů". Proto je na místě zdůraznit, že vymáhání jakýchkoli poplatků při dovozu a vývozu zboží, i když je jich výše zanedbatelná a nemají ochranářskou ani diskriminační povahu, je zakázáno. Rozhodl o tom Evropský soudní dvůr svým rozsudkem z roku 1968 ve sporu Evropské komise proti Itálii (viz sloupek vpravo).

Praktický příklad dávky s rovnocenným účinkem

Podstata sporu spočívala v tom, že Itálie požadovala po dovozcích a vývozcích tzv. statistický poplatek. Ačkoli tvořil jen velmi malou částku, Evropský soudní dvůr rozhodl, že je v rozporu s Římskými smlouvami (předchůdkyně smlouvy o ES), neboť ukládá na dovozce a vývozce dodatečné administrativní povinnosti, které v konečném důsledku mohou vést ke zrušení obchodní transakce. Tento případ se stal známým precedentem pro posuzování podobných sporů.

Jedinými povolenými dávkami jsou tzv. vnitřní zdanění (zrovnoprávnění domácího zboží v případech, kdy dovoz podléhá nižší daňové zátěži než domácí produkce) a úhrada za úkony orgánů státní správy. Rozhodnout o tom, zda se jedná o "povolený poplatek", není jednoduché, dokládají to četné spory mezi Evropskou komisí a členskými zeměmi. Při neoprávněně vybraných dávkách pak mají podnikatelé nárok na vrácení – uplatnit ho mohou u národních soudů.

Negativní dopady minimální

Česká republika se prakticky již od svého vzniku cílevědomě připravovala na splnění podmínek pro volný pohyb zboží. V Evropské dohodě (dohoda o přidružení k ES) se zavázala nejpozději do roku 2004 odbourat veškerá dovozní cla na výrobky s původem v EU. U naprosté většiny zboží (veškeré průmyslové výrobky) se tak již stalo. Z tohoto důvodu a také kvůli vysoké otevřenosti české ekonomiky (ČR má mnohdy nižší cla než EU) nelze očekávat výrazně negativní dopady na české podnikatele.

Některá odvětví však postižena být mohou. Dovoz určitých zemědělských nebo potravinářských produktů ze zemí EU stále podléhá clu, které zvyšuje jeho cenu na domácím trhu. Jeho odstraněním toto zboží zlevní, získá konkurenční výhodu a to se může negativně projevit na tržbách českých firem (na druhou stranu je však třeba poznamenat, že zemědělské produkty z EU již nebudou moci být podporovány vývozními subvencemi). Analogická situace nastane také v opačném směru (při vývozu z ČR do ostatních států rozšířené EU), tentokráte ve prospěch českých exportérů.

Právní předpisy ES však při vnitro-unijním obchodu stanovují také určité povinnosti navíc. Dovážející a vyvážející firmy začnou vyplňovat statistické výkazy vnitro-unijního obchodu – tzv. Intrastat. Administrativa se bude týkat jakéhokoli přechodu zboží přes státní hranici, tedy vedle koupí nebo prodejů také darů a pronájmů. Ušetřeny budou pouze firmy a podnikatelé, jejichž obrat od ledna do prosince nepřesáhne 1 000 000 Kč. Na ostatní čeká každý měsíc speciální formulář obsahující přibližně deset položek a to od měsíce, ve kterém přesáhnou milionový obrat od počátku roku.

Boj proti skrytému protekcionismu

Vedle cel a poplatků zmizí vstupem do EU definitivně i různé kvantitativní překážky. Co si pod nimi představit? V prvé řadě různé dovozní a vývozní kvóty, jinými slovy pevně stanovený objem zboží, které je možné vyvézt nebo dovézt do daného státu. V krajním případě se může jednat až o úplný zákaz dovozu nebo vývozu. Tato omezení byla v rámci EU odstraněna již v 70. letech minulého století a prakticky neexistují ani při obchodu mezi ČR a EU. Žádnou změnu oproti současnému stavu tedy nelze očekávat.

Praktický příklad omezování volného pohybu zboží

V prosinci loňského roku požádala Evropská komise Německo o odstranění bariér pro volný pohyb zboží (porušení článku 28 smlouvy o ES) v oblasti léků. Tamní legislativa totiž nařizovala nemocnicím nakupovat léčiva od dodavatelů, kteří sídlí ve stejné nebo blízké oblasti. Německo svůj zákon zdůvodňovalo zvýšením bezpečnosti farmaceutických produktů. V konečném důsledku však zmíněný předpis bránil vstupu dodavatelů ze vzdálenějších lokalit na místní trh. Případ se stal v prosinci loňského roku a do této chvíle nebyl vyřešen.

V hospodářské praxi se však ještě vyskytují různá administrativní opatření chránící skrytě domácí výrobce před zahraniční konkurencí (dle názvu EU tzv. "opatření s rovnocenným účinkem"). Nabývají různých forem: přísnějších technických a jiných požadavků na dovážené výrobky, naopak mírnějších podmínek pro zboží domácí, jednostranných veterinárních a sanitárních kontrol a dokonce dle rozsudku Evropského soudního dvora také reklamních kampaní na podporu domácích výrobků. Pro svou rozmanitost a skrytost lze jen velmi obtížně prokázat, že smyslem opatření není ochrana zdraví nebo jiný "veřejný zájem", ale diskriminace zahraničních podnikatelů. Aktivita Evropské komise však svědčí o tom, že dodržování základních hospodářských svobod není jen planý slib napsaný na kusu papíru.

O harmonizaci technických, bezpečnostních a dalších předpisů si budete moci přečíst příští týden.

První dva díly našeho seriálu o tom, co české podnikatele čeká v Evropské unii, najdete v článcích Labyrint EU: nezabloudíme? a Pavučina evropských institucí.

Myslíte, že vstup ČR do EU skutečně napomůže českým vývozcům v expanzi do okolních států? Je podle vás Evropská komise dobrým strážcem volného pohybu zboží?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Labyrint EU: nezabloudíme?

8. 1. 2004 | Jan Heřman

Labyrint EU: nezabloudíme?

Stojíme před prahem Evropské unie. Víme ale všichni, co nás uvnitř čeká? Jaké konkrétní dopady pocítíme, až práh překročíme? Odpovědět se pokoušíme unikátním cyklem článků o důsledcích... celý článek

Nový rok s novými daněmi

6. 1. 2004 | Tereza Košťáková | 1 komentář

Nový rok s novými daněmi

Nový rok s sebou už tradičně přináší kromě jiného i změny v daňové oblasti. Co nového si pro nás letos připravil stát u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, spotřební daně a majetkových... celý článek

Jaké jsou bezpečnostní prvky Eura

13. 12. 2001 | Tomáš Hampl

Jaké jsou bezpečnostní prvky Eura

Euro bankovky obsahují celou řadu bezpečnostních prvků a při návrhu nových bankovek bylo využito nejnovějších poznatků o ochraně bankovek proti padělání. Umíte poznat podvodníky?

Na cestě k euru

13. 12. 2001 | Tomáš Hampl

Zavedení společné měny předcházelo řada let příprav. Kdy se rozhodlo o jejím zavedení? Jak vznikaly návrhy nových bankovek a mincí?

Euro otázky

4. 12. 2001 | Tomáš Hampl | 1 komentář

Euro otázky

Blížící se zavedení hotovostního eura přináší každodenně do naší redakční pošty otázky. V tomto článku najdete odpovědi na ty nečastější dotazy.

Partners Financial Services