Kupte si index, nestojí mnoho

Kupte si index, nestojí mnoho
Poslední trendy v sektoru podílových fondů naznačují, že neustále roste počet lidí, kteří dávají přednost pasivnímu přístupu k investování. Projevuje se to přílivem peněz do indexových fondů, jejichž hlavním cílem je co nejúžeji kopírovat vývoj zvoleného indexu.

Fondy si mohou zvolit téměř jakýkoliv index, ať už akciový nebo dluhopisový. Podstatné je to, že indexové fondy rezignují na výběr konkrétních titulů, který je omezen pouze na akcie společností tvořících příslušný index (u některých indexů jako například Wilshire 5000 by však nebylo technicky možné mít v portfoliu akcie několika tisícovek společností včetně těch nejmenších, proto je počet společností redukován pouze na ty nejvýznamnější, které nejvíce ovlivňují vývoj daného indexu). Pasivní investiční strategie je nenákladná především vzhledem k velmi nízkým manažerským poplatkům, nízkým transakčním nákladům na nákup a prodej cenných papírů (provize brokerům, rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou) a konečně i nižší daňové povinnosti dané zejména malou frekvencí obchodování.

V současnosti je do indexových fondů investováno několik stovek miliard amerických dolarů a jenom v samotném roce 1999 tvořily přírůstky do indexových fondů celou polovinu přílivu všech nových peněz do amerických akciových fondů. Data z devadesátých let minulého století naznačují, že v průměru pětašedesát procent aktivně spravovaných amerických akciových fondů přinášelo svým investorům nižší výnos, než tržní index po odečtení poplatků, které si v průměru účtují indexové fondy.

Investor má v zásadě tři možnosti, jak indexovat akciovou část svého portfolia. Nejnákladnější cestou by byl nákup všech akcií obsažených ve zvoleném indexu za podmínky, že by byly respektovány váhy jednotlivých titulů.

Mnohem levnější cestou je ovšem nákup podílových listů indexových fondů. Nejznámějším indexovým fondem je bezpochyby Vanguard 500 Index s aktivy téměř devadesát miliard dolarů. Ten byl jako první indexový fond přístupný individuálním investorům uveden na trh již v roce 1976. Fond si účtuje roční správcovský poplatek ve výši 0,18 procenta, což je bezmála osmkrát méně, než u průměrného amerického akciového fondu. Český investor, který by chtěl investovat do některého z hlavních amerických indexů (především asi S&P 500), je ve výběru správného fondu dosti omezen, protože v současné době neexistuje ani jeden skutečný akciový indexový fond českého původu a těch evropských je poskrovnu, nemluvě o jejich kvalitě či přístupnosti. Nepřístupnost ostatně platí i pro severoamerické fondy, jež jsou pro průměrného českého investora téměř nedostupné i samotnou výší minimální investice.

Existuje ovšem ještě jedno řešení, jak investovat své prostředky do indexu akcií nejvyspělejší ekonomiky na světě, a to prostřednictvím takzvaných exchange-traded funds (ETF), u nás často nazývaných indexovými certifikáty nebo indexovými akciemi. Jsou to investiční společnosti emitující podílové listy, které jsou obchodovány na burzovním parketu. Každý podílový list představuje proporcionální podíl na zvoleném tržním indexu. ETF mohly být původně registrovány u americké Komise pro cenné papíry (SEC) pouze jako unit investment trusts (UIT), v současnosti však má již většina ETF statut podílových fondů, i když mají zakázáno používat slovo podílový fond ve svém názvu. Hlavní rozdíl je ten, že podílové fondy mohou okamžitě reinvestovat obdržené dividendy, zatímco UIT tak mohou učinit pouze čtvrtletně.

Na počátku celého procesu tvorby podílových listů stojí sponzor ETF, jenž se dohodne s některou burzou (v současnosti výhradně s American Stock Exchange – AMEX, kde se obchody s ETF podílejí padesáti procenty na všech obchodech burzy), jako sekundárním trhem, na kterém se budou ETF obchodovat. Institucionální investoři potom na primárním trhu nabídnou sponzorovi velké bloky titulů tvořících příslušný index včetně akumulovaných dividend, za což obdrží podílové listy ETF (creation units). Společnosti si mohou tyto podíly ponechat ve svých portfoliích nebo je naopak mohou prostřednictvím burzy nabídnout veřejnosti. Individuální investoři je pak mohou na burze koupit nebo prodat naprosto stejným způsobem jakým běžně obchodují s akciemi. Odkup podílů ETF probíhá obdobně. Společnosti shromáždí dostatečné množství podílových listů ETF, které potom smění u sponzorů za původně uložené akcie a dividendy z nich.

Cena podílové listu ETF je závislá pouze na vztahu poptávky a nabídky na trhu, což v praxi znamená, že se tato cena může více či méně odchýlit od skutečné hodnoty podkladového portfolia upravené o poplatky fondu, což u otevřených podílových fondů není možné. Aby byly podobné odchylky minimalizovány, působí zde mechanismus, který arbitrážně vyrovnává cenu podílových listů s tržní hodnotou podkladového portfolia. V případě, že se podílové listy ETF obchodují s diskontem, mají institucionální investoři možnost skoupit podílové listy od veřejnosti a posléze je ve velkých balících (až několik stovek tisíc) vyměnit za podkladové akcie a ty prodat na trhu se ziskem. Prodej akcií pak přispěje ke snížení tržní hodnoty indexového portfolia a vyrušení diskontu. Tento proces samozřejmě nefunguje vždy dokonale, obzvláště u nelikvidních ETF.

První ETF se na trhu objevil v roce 1993 a ke konci roku měli investoři na výběr již osmdesát fondů. V současné době spravují ETF majetek ve výši přes šedesát miliard dolarů, což je i navzdory rapidnímu nárůstu jejich popularity stále méně než jediné procento majetku obhospodařovaného americkými podílovými fondy.

Patrně nejznámějším ETF je SPDR Trust Series I (tzv. spiders), který se snaží kopírovat dlouhodobými investory nejsledovanější index S&P 500. Tento ETF je specifický tím, že je registrován jako unit investment trust, jenž může vyplácet dividendy až po čtvrt roce. To je také příčinou toho, že výkonnost tohoto ETF mírně pokulhává za sledovaným indexem mnohem výrazněji než u kupříkladu největšího indexového podílového fondu Vanguard 500 Index, který se snaží kopírovat vývoj totožného indexu S&P 500:

Vanguard 500 Index versus SPDR
(+/- odchylka od S&P 500)
1994199519961997199819992000
Vanguard 500- 0,1-0,1- 0,1- 0,20,00,00,0
SPDR 500- 0,2- 0,3- 0,2- 0,3- 0,2- 0,2- 0,1
Pramen: Morningstar

Nejvíce se zase obchoduje s Nasdaq - 100 Index Tracking Stock, jenž - jak je patrné z jeho názvu -, se snaží sledovat vývoj cen stovky největších titulů z mimoburzovního trhu Nasdaq.

Přehled nejznámějších ETF
názevsymbolindexkurz 1)správcovský
poplatek
aktiva
(mld. USD) 2)
SPDR Trust Series ISPYS&P 500 113,30,17 %25,5
Nasdaq - 100 Index Tracking StockQQQNasdaq - 100 36,30,18 %23,6
ISharesIVVS&P 500113,370,09 %2,3
Pramen: Morningstar (1) k 6. 4. 2001; 2) k 31, 12. 2000

ETF jsou bezpochyby zajímavým investičním nástrojem a určitě si zaslouží investorovu pozornost, ovšem i tady platí, že je třeba se podrobně seznámit se všemi riziky s nimi spojenými. Nabízejí sice výbornou diverzifikaci, ale je nutné si uvědomit, že se jedná o diverzifikaci pouze v rámci akcií a ty, ač dlouhodobě nejvýnosnější druh investice, se vyznačují vysokou krátkodobou volatilitou, což beze zbytku platí i o indexových podílových fondech a ETF. Proto ještě dříve, než začnete porovnávat nabídky jednotlivých fondů, se musíte rozhodnout, zda si skutečně můžete dovolit investovat do akcií, a to vzhledem k investičnímu cíli, investičnímu horizontu, fází životního cyklu a v neposlední řadě vztahu k riziku.

Výkonnost vybraných ETF
názevzaměřenísymbolprůměrný roční výnos
za poslední 3 roky
iShares MSCI Mexico IndexMexikoEWW 26,59 %
iShares MSCI France IndexFrancieEWQ 16,01 %
S&P Mid Cap (S&P 400)akcie středně velkých amerických společnostíMDY 13,78 %
SPDR 500S&P 500SPY 10,56 %
iShares MSCI Italy IndexItálieEWI 4,09 %
Diamond Series Trust IDow Jones IA 30DIA- 7,03 % *)
iShares MSCI Austria IndexRakouskoEWO - 11,06 %
Nasdaq 100 Trust Series INasdaq - 100QQQ - 68,06 % *)
*) průměrný roční výnos v období jednoho roku
Pramen: Index Funds, Inc.

Pro časté a pravidelné investice naopak nejsou ETF vhodné kvůli vysokým brokerským poplatkům (za předpokladu, že si vyberete solidního brokera). Při rozhodování mezi investicí do indexového podílového fondu a ETF je důležité nejprve zjistit výši minimální investice u podílového fondu a případný vstupní nebo výstupní poplatek (nakupujete-li podílové listy prostřednictvím brokera a ne přímo od investiční společnosti), výši poplatků u vybraných brokerů, správcovské poplatky u obou a zdali budete investovat jednorázově nebo pravidelně (to vše za předpokladu předvýběru solidních fondů – podle délky působení na trhu, objemu aktiv, likvidity, zkušeností ostatních investorů…). Pakliže vyberete správně, tak můžete v "klidu" nechat své peníze zhodnocovat se.

+Hlavní výhody a přínosy ETF
Široká diverzifikace a pestrost: Nákupem podílových listů ETF zaměřeného na některý ze širších burzovních indexů získáte dobře diverzifikované tržní portfolio. V současné době můžete získat portfolia až několika desítek indexů.
Nízké správcovské poplatky: Existují ETF kopírující index S&P 500 s poplatky nižšími než 0,1 procenta.
Flexibilita obchodování: Podílové listy můžete nakupovat prostřednictvím obchodníka s CP během obchodního dne za proměnlivou cenu, jejíž změny můžete sledovat v reálném čase.
Nákupy na úvěr, short-selling: Poněvadž podílové listy ETF jsou na burze obchodovány navlas stejně jako běžné akcie, tak samozřejmě i u nich můžete využít pákového efektu nebo prodeje nakrátko. Stejně tak můžete využít i limitních pokynů při nákupu či prodeji podílových listů.
Nulové vstupní poplatky: Narozdíl od některých podílových fondů (v ČR) u většiny nemusíte platit vstupní poplatek při nákupu podílových listů.
Daňová výhoda: ETF realizují zdanitelné výnosy pouze při prodejích titulů vypadnuvších z patřičného indexu (tzv. nízký obrat titulů v portfoliu).
Dostupnost: ETF se obchodují pouze za zlomkovou cenu vzhledem k hodnotě indexu, takže můžete vytvořit diverzifikované portfolio již od sta dolarů (u podílových fondů se minimální investice pohybuje řádově v několika tisících dolarů).
Vyšší efektivita: ETF nejsou narozdíl od podílových fondů nuceny držet hotovost pro případné odkupy nebo zavírat své pozice ze stejného důvodu (a realizovat výnosy podléhající zdanění).
Zvyšují konkurenci v segmentu samotných podílových fondů: Podílové fondy jsou nuceny zefektivnit svou činnost (tzn. především snižovat své náklady).
-Mezi nevýhody ETF naopak patří
Provize brokerům: Při každém nákupu podílových listů ETF musíte zaplatit poplatek, jehož výše se liší podle zvoleného prostředníka (někteří zahraniční brokeři však zprostředkují obchod již od 2 dolarů).
Potenciální diskont: Dá se však eliminovat výběrem správného titulu.
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread): V okamžiku, kdy nakoupíte podílový list ETF, automaticky ztrácíte přesně tolik, kolik v ten okamžik činí rozdíl mezí nákupní a prodejní cenou. U podílového listu otevřeného podílového listu existuje pouze jedna cena (kurz) daná tržní hodnotou portfolia.
Krátká historie: Relativní nevýhodou může být i to, že většina ETF je na trhu maximálně dva roky a proto chybí delší zkušenost s reakcí ETF na různé tržní cykly.
Neefiktivní na málo likvidních trzích: Mohou někdy být příliš drahým špásem (kupříkladu některé z tzv. WEBS, což jsou ETF s regionálním zaměřením, které několik českých "indexových fondů" drží ve svém portfoliu, dosahují ročních nákladů kolem 1,4 procenta!, a to zejména kvůli vysokému obratu titulů v portfoliu).

Slyšeli jste už někdy o ETF fondech, nebo jste o nich četli dnes poprvé? Co si o tomto způsobu investování myslíte? Napište nám své názory.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 4. 2001 20:03

Pěkný článek, ale chtělo by to ještě informaci, kde a za kolik si český investor může takový ETF pořídit. Dá se to udělat přes normální brokerskou firmu jako v případě obyčejných akcií?

+42
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 5. 2001 13:09, ajka

S tou minimální investicí u ETF je to prosté, protože se obchodují většinou za zlomkovou cenu vůči hodnotě sledovaného indexu (aby byly likvidnější). Například nejznámější SPY se v současné době obchoduje kolem 128 USD, Diamonds (DJIA 30) za 110 USD, QQQ (Nasdaq 100) se teď obchodují kolem 49 USD. Protože se ETF obchodují na burze stejně jako akcie, tak samozřejmě neexistuje nějaká minimální investice, tou je vlastně cena, za kterou se obchodují, protože si můžete koupit třeba i jeden podílový list ETF. Na minimální investici ovšem můžete narazit u brokera, obzvláště u amerického. Pokud zůstenete u brokera v tuzemsku, tak, pokud si dobře vzpomínám, na spodní hranici nenarazíte (pro konkrétnější info kontaktujte přímo brokery). Aktuální informace najdete například na internetových stránkách jednotlivých sponzorů nebo American Stock Exchange, kde jsou ETF obchodovány:
AMEX
iShares
HOLDRS
Ještě jednou k těm brokerům. Samozřejmě, že se to dá dělat přes jakéhokoliv renomovaného brokera, stačí aby obchodoval na AMEXu, což je případ prakticky všech brokerů. Výběr konkrétního brokera a potažmo i optimálního ETF by měl záviset na tom, co od dané investice očekáváte a jaká je Vašich investičních parametrů (cíl, vztah k riziku, horizont, částka...) a posléze parametrů jednotlivých ETF (správcovský poplatek, sledovaný index,...).Pokud chcete investovat pouze jednorázově, tak Vám asi bude jedno, zda-li ušetříte dolar nebo ne, při častějších investicích je třeba velmi dobře zvážit nabídku každého brokera. Zkuste se třeba podívat na nabídku těchto brokerů:
Sharebuilder
Datek
BuyandHold
CharlesSchwab
Poplatky se různí podle nabízených služeb (full-service nebo naopak discount), frekvence obchodování, atd., v zásadě se však pohybují od 3 do 20 dolarů.
Děkuji za Váš dotaz, přiměl mě k tomu, abych příští článek o ETF koncipoval více prakticky s důrazem na způsoby a možnosti investování do ETF. Pokud budete mít další dotazy, tak mě neváhejte kontaktovat. Přeji Vám hezký víkend.
Tomáš Janča

Zobrazit celé vlákno

-11
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Skupina Premiot nesplatila část závazků z dluhopisů

1. 2. 2023 | redakce Peníze.CZ

Skupina Premiot nesplatila část závazků z dluhopisů

Investiční skupina Premiot Group podnikatele Ondreje Spodniaka je v prodlení s úhradou přinejmenším části svých závazků z vydaných dluhopisů. Upozornil na to Martin Dočekal, provozovatel... celý článek

Investování není sprint, spíš maraton, říká šéf Fingoodu

31. 1. 2023 | Lucie Weissová | 1 komentář

Investování není sprint, spíš maraton, říká šéf Fingoodu

Krize, nebo příležitost? Kde zhodnocovat úspory, na co dávat pozor a jak pracovat s investičním portfoliem, když trhy kolísají a inflace je vysoko? Odpovídá Vít Endler, spolumajitel... celý článek

Místo růstu recese. Jaká je teď vhodná investiční strategie?

12. 1. 2023 | Vladimír Pikora | 1 komentář

Místo růstu recese. Jaká je teď vhodná investiční strategie?

Válka všechno změnila. Před rokem všichni čekali po konci korony uvolnění a růst procyklických akcií. To se nenaplnilo. Místo růstu přišla recese a inflace. V mnoha zemí dosáhne vrcholu... celý článek

Akcie koupíte už i přes George. Spořitelna vylepšila investice

10. 1. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Akcie koupíte už i přes George. Spořitelna vylepšila investice

Klienti České spořitelny mohou nově obchodovat s akciemi, certifikáty a ETF v elektronickém bankovnictví George – přes počítač i přes mobil.

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku. Výsledky 2022

9. 1. 2023 | Jan Traxler

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku. Výsledky 2022

Nejúspěšnější fond v Česku loni vydělal investorům 135 procent, naopak ten nejméně úspěšný prodělal 69 procent.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.