Jak letos žádat o důchod, abyste něco dostali

František Mašek | rubrika: Jak na to | 27. 1. 2010 | 1 komentář
Jak letos žádat o důchod, abyste něco dostali
O starobní důchod si musí budoucí důchodce požádat. Jinak žádný nedostane. Žádost může podat čtyři měsíce před dnem, kdy mu na výplatu jeho důchodu vznikne nárok.

Letos odejde do starobního důchodu více než sto tisíc Čechů. Už loni Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) začala vyplácet starobní důchody 115 tisícům lidí. V roce 2010 budou do důchodu odcházet muži ve věku 62 let a dva měsíce. U bezdětných žen to bude 60 let a čtyři měsíce. Všichni musí navíc splnit i podmínku, že byli nejméně 26 let důchodově pojištění. (Více si přečtete v článku Změny v důchodech, které byste měli znát).

O přiznání důchodu ovšem musí sami požádat. Jinak jim ho správa sociálního zabezpečení nezačne vyplácet. K žádosti je třeba přiložit řadu dokladů. Budoucí důchodci mohou začít vše vyřizovat čtyři měsíce před datem odchodu do důchodu. Začít by měli tím, že si od ČSSZ vyžádají Informativní osobní list důchodového pojištění. „Z něj zjistí, zda jim některá potřebná potvrzení nechybí a pokud ano, mohou si je včas obstarat,“ vysvětluje Alena Fraňková z ČSSZ. ( Spočítejte si, kdy půjdete do důchodu). 

Žádost o důchod podává budoucí penzistau příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení. Žádost za něj může podat i zmocněnec na základě plné moci. To ovšem ČSSZ příliš nedoporučuje, protože zmocněnec bude muset podepsat za žadatele některá prohlášení o údajích, která nemusí přesně znát. Jde třeba o prohlášení o výchově nezletilých dětí, pobírání dávek nemocenského, době odpracované od ukončení povinné školní docházky či o náhradních dobách pojištění.

Při špatném zdravotním stavu žadatele může tuto žádost podat rodinný příslušník. Stačí, když předloží svolení žadatele a potvrzení lékaře o žadatelově špatném zdraví.

Při podání žádosti o starobní nebo invalidní důchod(všech tří stupňů) je třeba předložit občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, doklady o studiu, případně o vyučení (i nedokončeném). Ženy předkládají rodné listy dětí, případně doklady, které potvrdí péči o svěřené děti. Muži musí doložit výkon vojenské služby.

Přiložit je třeba také potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu výdělku kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání, nebo o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996. Pokud občan pracoval v cizině, musí to rovněž doložit.

Kdo chce, aby mu důchodchodil na bankovní účet, musí k žádosti připojit vyplněný tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“, potvrzený vybranou bankou.

Pokud žadatel nedokáže prokázat část nutné doby pojištění a nemohl by mu být proto zatím přiznán důchod, může předložit náhradní doklady, které potvrzují, že pracoval. K žádosti v takovém případě připojí potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy nebo svědecká prohlášení.

Poslední zaměstnavatel navíc předkládá na základě žádosti správy sociálního zabezpečení občanův evidenční list důchodového pojištění. Ten by měl obsahovat informace o všech předchozích zaměstnáních včetně náhradních dob pojištění (např. mateřská dovolená, registrace na úřadu práce). Jenže ve skutečnosti na něm některé údaje mohou chybět. „Proto je dobré si požádat i o zmíněný Informativní osobní list důchodového pojištění,“ říká Fraňková z ČSSZ. ( Přečtěte si, jak požádat o Informativní osobní list).

Jak žádat o vdovský nebo sirotčí důchod

Při žádosti o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod je třeba předložit občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu) a úmrtní list zesnulého. Žádost o vdovský/vdovecký důchod je třeba doplnit ještě o oddací list, o sirotčí důchod o rodné listy dětí.

Jestliže osoba, po které má občan dostávat tuto dávku, nebrala důchod, předkládají pozůstalí i doklady, týkající se zesnulého, které jsou nutné k podání žádosti o starobní, nebo invalidní důchod.

Žádosti o důchod předávají okresní správy do ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ),která o nich rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Jak dlouho to potrvá, záleží na tom, zda ČSSZ má k dispozici všechny potřebné podklady. Když některé chybí, třeba proto, že je zaměstnavatelé ČSSZ včas nezaslali, musí chybějící doby pojištění prověřit. ( Spočítejte si, na jak vysoký důchod máte nárok).

ČSSZ může o důchodu rozhodnout, až když je její evidence úplná. Jen výjimečně, když nelze žádost definitivně vyřídit kvůli nezbytnému šetření, poskytuje žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu.

Občan může písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty do třiceti dnů, od data, kdy mu ČSSZ oznámila, zda má na důchod nárok a kolik peněz bude dostávat. Tuto žádost může podat u téhož důchodu nejvýše dvakrát.

Důchod se vyplácí občanovi, který o něj žádal, jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci v hotovosti na poště v místě trvalého či přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na vybraný bankovní účet. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů pro ústavy sociální péče s celoročním pobytem.

Důchodci, kterým začala pošta vyplácet důchod po 31. prosinci 2009, hradí poštovné ve výši 21 korun. Netýká se to důchodců, kteří začali pobírat důchod od letošního roku, ale z minulosti mají nárok na nejméně jeden důchod (např. vdovský) z důchodového pojištění.

Proti rozhodnutím ČSSZ, která se týkají důchodového pojištění, lze podat písemné námitky do třiceti dnů ode dne, kdy bylo oznámeno účastníku řízení. Stížnosti přijímá kterákoliv z příslušných správ sociálního zabezpečení. Teprve pokud námitku zamítne, může se potenciální důchodce obrátit na soud.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Od ledna budou v Česku tři druhy invalidních důchodů

5. 11. 2009 | Eva Sovová | 38 komentářů

Od ledna budou v Česku tři druhy invalidních důchodů

Invalidní důchody se v Česku od ledna změní. Nově se zavádí tři druhy invalidních důchodů namísto současných dvou. Třístupňové členění má více rozlišovat, na kolik klesla schopnost... celý článek

Kdy lze ztrátu místa řešit předčasnou penzí a přivýdělkem

5. 10. 2009 | Eva Sovová | 1 komentář

Kdy lze ztrátu místa řešit předčasnou penzí a přivýdělkem

Lidé, kteří mají tři roky do penze, mohou požádat o předčasný důchod. Lze tak řešit třeba situaci, kdy po ztrátě místa nelze najít nové. Předčasná penze je krácená, bez omezení se dá... celý článek

Jak spořit na stáří v podílových fondech

19. 8. 2009 | Petr Čermák | 2 komentáře

Jak spořit na stáří v podílových fondech

Fondy životního cyklu jsou na první pohled jednoduché produkty, s nimiž lze investovat peníze, než budou potřeba před odchodem do důchodu. Bližší pohled ale naznačuje, že tyto fondy... celý článek

Vyhněte se budoucím problémům s důchodem. Požádejte o výpis.

10. 6. 2009 | Eva Sovová | 24 komentářů

Vyhněte se budoucím problémům s důchodem. Požádejte o výpis.

I mladší ročníky, které mají do důchodu daleko, by měly mít důchodové pojištění pod kontrolou. Proto je dobré si čas od času požádat o výpis z evidence důchodového pojištění a zkontrolovat,... celý článek

Sedm věcí, které byste měli vědět o důchodu

14. 4. 2008 | Ludmila Řezníčková | 25 komentářů

Sedm věcí, které byste měli vědět o důchodu

Jít do předčasného důchodu se příliš nevyplatí. Kdo by chtěl využít plně tuto možnost a důchod by začal pobírat o tři roky dříve, než by měl, ztratí doživotně z řádné výměry důchodu... celý článek

Partners Financial Services