Dohoda o zúžení společného jmění manželů

Manželé si mohou smluvně upravit rozsah společného jmění (SJM) odchylně od občanského zákoníku. Mohou ho jak rozšířit, tak zúžit.

Dohodou lze upravit nejen rozsah majetku a závazků, které se stanou součástí SJM teprve v budoucnu, ale také rozsah majetku a závazků, které již SJM tvoří. Smlouva může upravovat právní režim i jen jednotlivých majetkových hodnot nebo závazků. Lze tedy ze SJM vyjmout třeba konkrétní nemovitost, která již součástí majetku je. Ohledně rozsahu smluvního zúžení SJM platí, že manželé nemohou SJM zcela zrušit. Součástí SJM musí i po zúžení zůstat majetek, který tvoří obvyklé vybavení společné domácnosti. Obsah pojmu obvyklé vybavení společné domácnosti se bude lišit v závislosti na životní úrovni a majetkových poměrech manželů.

Dohodu o zúžení SJM lze uzavřít i před sňatkem, a to ve formě předmanželské smlouvy. Ta obsahuje pravidla, jimiž se mají řídit budoucí vzájemné majetkové vztahy snoubenců po uzavření manželství (např. pravidlo, podle něhož za smluvně převzaté závazky bude odpovídat vždy jen ten z manželů, který dotyčnou smlouvu uzavřel). Dohoda nabude účinnosti až dnem uzavření manželství.

Vylučuje-li dohoda ze společného jmění konkrétní majetek, který doposud tvořil součást SJM, je vhodné zároveň určit, který z manželů bude napříště výlučným majitelem těchto majetkových hodnot.


Forma dohody o zúžení SJM a odměna notáře

Smlouva musí být uzavřena ve formě notářského zápisu, jinak je absolutně neplatná. Odměna notáře se řídí notářským tarifem a odvíjí se od hodnoty majetku, který je předmětem dohody o zúžení SJM. Hodnota majetku se určuje tzv. obvyklou cenou, tj. cenou, za jakou by dotyčné věci či jiné majetkové hodnoty bylo možno prodat na trhu v daném místě a čase. Obvyklou cenu odhadují znalci z oboru ekonomika - ceny a odhady, zapsaní na seznamech znalců u krajských soudů. Nelze-li tarifní hodnotu určit (nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi), pak činí odměna notáře 2 500 korun. To by mohl být případ "předmanželské smlouvy" o zúžení SJM, která upravuje budoucí režim majetkových vztahů manželů.

Kolik stojí dohoda o zúžení SJM
Hodnota majetku Odměna notáře
Do 100 000 Kč 2 % z hodnoty majetku
Do 500 000 Kč 2 000 Kč + 1,2 % z částky převyšující 100 000,- Kč
Do 1 000 000 Kč 6 800  Kč + 0,6 % z částky převyšující 500 000,- Kč
Do 3 000 000 Kč 9 800 Kč + 0,3 % z částky převyšující 1 000 000,- Kč
Zdroj: Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (v aktuálním znění),


Úskalí dohody o zúžení SJM: silná ochrana třetích osob

Hlavní úskalí smluvního zúžení SJM spočívá v tom, že smlouva o zúžení nesmí zhoršit postavení třetích stran, zejména věřitelů. Proto se manželé podle § 143a odst. 4 občanského zákoníku mohou vůči jiné osobě na takovou smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže jí byl obsah této smlouvy znám. To v prvé řadě znamená, že tato dohoda nemá žádné právní účinky vůči věřitelům, jejichž pohledávka vznikla před uzavřením dohody o zúžení SJM. Kdyby tedy manželé po vzniku vymáhané pohledávky dohodou zúžili společné jmění, při exekuci by se k takové dohodě vůbec nepřihlíželo. Dohoda o zúžení SJM tudíž manželům nijak nepomůže ve vztahu k dluhům, které již existují. Může se vztahovat maximálně na dluhy, které vzniknou některému z manželů v budoucnu.

Podle ustáleného rozhodování soudů je nezbytné prokázat, že třetí osobě byl opravdu znám obsah smlouvy o zúžení SJM. Nestačí pouze doložit, že se věřitel při vynaložení náležité péče mohl s obsahem smlouvy seznámit. To platí dokonce i v případě, že ze SJM byla smluvně vyloučena nemovitost, v katastru nemovitostí je na základě dohody o zúžení SJM vloženo výlučné vlastnické právo jednoho z manželů a samotná dohoda je součástí sbírky listin, která je vedena katastrálním úřadem. Rozhodující je tu navíc důkaz o tom, že třetí osoba znala obsah dohody manželů před tím, než vymáhaná pohledávka vznikla. Bere-li si tedy jeden z manželů spotřebitelský úvěr, měl by ještě před podpisem smlouvy upozornit věřitele na existenci smlouvy o zúžení SJM a seznámit jej s jejím obsahem. Měl by tak učinit pokud možno před důvěryhodným svědkem, který mu v případném budoucím sporu tuto skutečnost dosvědčí. V ideálním případě by měla být přímo do smlouvy o úvěru vložena věta typu "věřitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s obsahem dohody o zúžení SJM, kterou manželé X a Y uzavřeli dne ...."

Z toho plyne, že zákon klade na publicitu dohody o zúžení SJM u třetích osob značné a obtížně splnitelné nároky. Například v situaci, kdy jeden z manželů bez vědomí druhého manžela přebírá závazky, lze jen stěží očekávat, že by tento manžel před podpisem smlouvy seznámil věřitele s obsahem smlouvy. Druhý manžel naproti tomu stěží může budoucího věřitele prvého manžela s obsahem dohody o zúžení SJM včas seznámit, když často netuší, že jeho manžel hodlá úvěrovou smlouvu uzavřít. Ještě obtížnější je situace u mimosmluvně vzniklých pohledávek - např. u pohledávky na náhradu škody, kterou způsobil jeden z manželů na cizím majetku. Pokud poškozený nebude prokazatelně znát obsah dohody o zúžení SJM (a to již v době před vznikem škody), pak se manželé nebudou moci smluvního zúžení SJM vůči němu dovolat.

Nepodaří-li se manželům prokázat, že třetí osobě byl v rozhodné době obsah smlouvy znám, bude se ve vztahu k této osobě postupovat jako kdyby žádná smlouva o úpravě rozsahu SJM uzavřena nebyla. To znamená, že ve vztahu k tomuto věřiteli bude součástí společného jmění i to, co podle dohody připadlo do odděleného majetku některého z manželů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+110
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 5. 2009 23:00, Václav

Jsem ve stejné beznadějné situaci, nemohu bohužel nic darovat, protože tvrdost zákona mi to neumožní. Zákonodárci nás velmi šikovně ve zdělovacích prostředcích v předvolebních slibech ušetří darovací daně, ale v zápětí nám peníze s kapes vytahají ve formě velmi vysokých notářských poplatků které člověk jako já, nemůže nikdy zaplatit z obyčejného dělnického platu a tím způsobují hádky mezi lidmi a nechávají rozhodovat o cizím majetku zbytečně soudy ve velmi zdlouhavých majetkoprávních procesech,kde podvodníci a lháři mají největší právo. Jinak to bohužel nejde. Pokud chcete, aby darovací smlouva měla nejvyžší právní moc, musíte k notáři. Václav

+86
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Důchody stoupnou i potřetí. Spočítejte si, kolik dostanete

25. 5. 2022 | Petr Kučera, Jiří Hovorka | 17 komentářů

Důchody stoupnou i potřetí. Spočítejte si, kolik dostanete

Vláda definitivně schválila další zvýšení důchodů. Po pravidelné novoroční valorizaci a mimořádné v červnu přijde ještě jedna mimořádná v září. Tady je kalkulačka.

Kolik vydělalo vaše penzijní připojištění? Nová čísla nepotěší

25. 5. 2022 | Jiří Hovorka | 29 komentářů

Kolik vydělalo vaše penzijní připojištění? Nová čísla nepotěší

Výnosy ve „starých“ fondech loni klesly, inflace naopak rostla. Kdo chce víc, musí riskovat.

Kdo a jak dostane 5000 Kč na dítě. Úřad řekl podrobnosti

23. 5. 2022 | Petr Kučera | 163 komentářů

Kdo a jak dostane 5000 Kč na dítě. Úřad řekl podrobnosti

Mimořádný příspěvek na dítě dostal podrobnější pravidla. Ministerstvo dokončilo konkrétní návrh, který přináší i odpovědi na některé dosavadní nejasnosti. Nepotěší rodiče osmnáctiletých. celý článek

Po náročné práci dřív do důchodu. Šanci má dostat méně lidí

17. 5. 2022 | Jiří Hovorka | 26 komentářů

Po náročné práci dřív do důchodu. Šanci má dostat méně lidí

Za každých deset let fyzicky náročné práce mají lidé odejít o rok dříve do důchodu. Na úlevu však oproti původnímu návrhu dosáhne mnohem méně lidí, což vadí odborům. Firmám se zase... celý článek

O kolik vám stoupne důchod? Nová kalkulačka valorizace

13. 5. 2022 | redakce Peníze.CZ | 56 komentářů

O kolik vám stoupne důchod? Nová kalkulačka valorizace

Kvůli vysoké inflaci letos stoupnou důchody hned třikrát. Po pravidelné novoroční valorizaci přijdou dvě mimořádné: v červnu a září. Spočítejte si, jak se zvýší ten váš.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.