Záložna nepřijímá vklady, druhá zavřela dveře docela. Co se děje v kampeličkách?

Zdeněk Bubák | rubrika: Co se děje | 24. 5. 2013 | 30 komentářů
Největší družstevní záložna nevyplácí ani nepřijímá vklady, státní zastupitelství jí nechalo zablokovat účty. A není to jediná kampelička v problémech.
Záložna nepřijímá vklady, druhá zavřela dveře docela. Co se děje v kampeličkách?

Metropolitní spořitelní družstvo, z hlediska bilanční sumy největší družstevní záložna o deseti tisících členů, přestalo vyplácet vklady – peníze mu blokuje Vrchní státní zastupitelství v Praze. Důvod? Podle informací médií upozornil Finanční analytický útvar Ministerstva financí na údajné neoprávněné transakce s penězi vkladatelů. Na účtech družstva byla zajištěna více než miliarda korun. Družstvo se vyjádřilo, že disponuje dalšími zdroji ve výši několika miliard korun. Česká národní banka družstvu zakázala rovněž přijímat vklady. Přestože peníze družstvo nemůže nyní přijímat, vyplácet, ani přeposílat do jiných bank, existující vklady jsou údajně dále úročeny.

Všech deset poboček Metropolitního spořitelního družstva zůstává do odvolání zavřeno.

Finparáda

Text vznikl ve spolupráci se serverem Finparáda, který zásobuje Peníze.cz daty z oblasti bankovních účtů, spoření a půjček. Na Finparádě najdete rovněž jeho nezkrácené znění.

Zatím poslední krach: Unibon, březen 2012

Velká vlna krachů kampeliček proběhla na přelomu tisíciletí. Tehdy se rychle snížil jejich počet z více než 120 na zhruba 70.

V březnu loňského roku zkrachovala čtvrtá největší záložna v Česku, ostravský Unibon. Podle České národní banky, která jí odňala licenci, záložna Unibon dlouhodobě porušovala limity angažovanosti vůči některým svým členům a ekonomicky spjatým skupinám osob, a to i přes opakovaná upozornění centrální banky.

Ke konci roku 2011 spravovala záložna Unibon vklady zhruba 4400 klientů v celkovém objemu přes dvě miliardy korun. Dlouhodobě měla problémy s velkým množstvím nesplácených úvěrů a poměr kapitálu k rizikovým aktivům u ní v roce 2011 spadl pod osmiprocentní hranici stanovenou ČNB. Ve třetím čtvrtletí roku 2011 kampelička hospodařila se ztrátou 6,6 milionu korun.

Další na holení – WPB Capital?

Podle serveru Aktuálně.cz minulý týden zahájila Česká národní banka řízení také se záložnou WPB Capital. Vedení tohoto družstva se následně usneslo, že dočasně nebude přijímat nové členy a nové vklady, ani nebude poskytovat nové úvěry. Hotovostní ani bezhotovostní výběry financí členů nejsou zatím nijak omezené. Národní banka údajně družstvo informovala, že hodlá prověřit členské vklady a úvěrování cenných papírů, žádná dohlídka na místě však ve WPB Capital prý zatím neprobíhá.

WPB Capital deklaruje, že je ekonomicky stabilní, a poukazuje na svůj loňský zisk ve výši 116 milionů korun před zdaněním. Kvůli přebytku likvidity spořitelní družstvo dokonce tempo svého růstu v oblasti vkladů loni úmyslně přibrzdilo.

„V uplynulých letech jsme prošli intenzivním vývojem, v základních ukazatelích jsme mnohdy rostli i dvojnásobně oproti předchozím obdobím. S ohledem na vývoj trhu a zpomalení celkové ekonomiky, které byly patrné loni – a podle nás budou i v tomto roce – jsme se rozhodli od začátku roku 2012 tempo našeho růstu vědomě přibrzdit. Strategii, která je postavena na růstu v každé situaci a za každou cenu, nepovažujeme za optimální. Zvlášť chce-li společnost stát na zdravých základech,“ uvádí Peter Mojcík místopředseda představenstva spořitelního družstva WPB Capital.

Objem vkladů v sektoru družstevních záložen vzrostl loni téměř o padesát procent, WPB Capital ale skutečně zůstala na zhruba stejných číslech jako v roce 2011. Družstvo WPB Capital v uplynulém roce poskytlo úvěry v celkové hodnotě zhruba 1,4 miliardy Kč, téměř o 30 procent méně než v roce 2011. Důvodem bylo prý zvýšení důrazu na kvalitu úvěrů oproti jejich kvantitě, tedy na minimální kreditní riziko a maximální zajištění.

Bilanční suma záložny činila na konci roku přibližně 5,4 miliardy korun, zhruba stejně jako ke konci roku 2011. Celkový stav depozit u WPB Capital se snížil na 4,6 miliardy Kč (- 4 %), úvěry poklesly na 3,6 miliardy korun (- 4,6 %). Počet členů WPB Capital přesáhl hranici deseti tisíc. Kapitálová přiměřenost činila koncem loňského roku 12,25 procenta (minimální hranice stanovená ČNB je osm procent).

Ekonomické výsledky WPB Capital za rok 2012 sice opravdu nenasvědčují tomu, že by záložna měla v nejbližší době krachovat, záleží však na výsledcích kontroly národní banky. A už samotné vyšetřování a fakt, že se nepřijímají nové vklady, může mít pro záložnu velmi neblahé důsledky.

Fond pojištění vkladů není bezedný

Peníze uložené v kampeličce jsou pro případ krachu záložny pojištěné, ovšem jen do omezené výše. Pokdu nároky vkladatele nedokáže uspokojit záložna, mají nárok na výplatu svých peněz až do výše sta tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun). O peníze nad sto tisíc eur přijdou. Prostředky se vyplácejí z Fondu pojištění vkladů.

Fond pojištění vkladů v únoru letošního roku spravoval zhruba 25 miliard korun. Krach jedné nebo dvou kampeliček by ustál bez problémů (Metropolitní spořitelní družstvo a WPB Capital by znamenal závazek maximálně 13 miliard). Pokud by se ale strhla lavina, a začaly by krachovat i ostatní záložny, bude fond určitě vyčerpán. Pak by musel žádat o výpomoc stát nebo si půjčovat. Nebyla by to nová situace, tři miliardy si musel půjčit už v roce 2003 po krachu Union banky.

Více o Fondu pojištění vkladů v rozhovoru s jeho šéfkou Renatou Kadlecovou:

Anketa

Máte něco v kampeličce?

Křehkost zvolna obnovované důvěry

Přístup do úvěrových portfolií záložen mají z lidí zvenku bohužel jen pracovníci dohledu České národní banky. Právě kvalita poskytnutých úvěrů, a tedy schopnost klientů úvěry splácet, často rozhoduje o budoucnosti finanční instituce. To, jak často a jak důkladně jsou kampeličky z tohoto pohledu prověřovány, je tedy na České národní bance. Pokud zahájila řízení se dvěma subjekty, není vyloučeno, že zanedlouho dojde k podobné akci u dalších.

To, že vklady nepřijímají a nevyplácejí dvě velké záložny, znamená nepříjemnost nejen pro ně, ale pro kampeličky obecně. Už kvůli tomu, že důvěra je po časově nepříliš vzdálené sérii krachů teprve pomalu obnovována. Můžeme tedy říci, že záložny rozhodně je nečeká lehký rok – pokud některé doposud žily na hraně mezi existencí a krachem, můžou letos skončit.

Co na to Asociace družstevních záložen?

Asociace družstevních záložen se v pondělí nechala slyšet, že většině jejích členů se daří. Podle jejích údajů stoupl za minulý rok počet klientů záložen o víc než 14 500, to je meziroční nárůst o 27 procent.

Minulý rok byl pro záložny extrémně příznivý. Vklady i úvěry rostly shodně zhruba o třetinu. Celkem nyní leží v záložnách přes 30 miliard korun (ovšem pro srovnání – jen J&T Bank, která patří mezi menší banky, nashromáždila dvojnásobek: 62 miliard korun). Rozložení vkladů mezi jednotlivé záložny naleznete v tabulce.

Počet členů záložen uvedených v tabulce činí k 31. prosinci 2012 přes 51 tisíc (součet členů všech záložen podle ČNB byl ke stejnému datu 54 408).

Podle Jana Kotíška, tajemníka Asociace družstevních záložen, se záložny v průběhu roku 2012 snažily navyšovat i svůj kapitál. Přesto stále oproti bankám vykazují o několik procent nižší kapitálovou přiměřenost a vyšší podíl nesplácených úvěrů. Kapitálová přiměřenost u bank ke konci roku 2012 činila 16,43 procenta, u záložen 13,28 procenta. Porovnání míry nesplácených úvěrů u záložen a bank najdete níž.

Družstevní záložny lákají klienty většinou na vyšší úročení na spořicích a termínovaných účtech, než jaké nabízejí klasické banky, i když některé menší a začínající banky záložnám ve výši úrokových sazeb na depozitech znatelně sekundují. Bankám záložny konkurují také prostřednictvím nižších poplatků. Na druhou stranu spektrum služeb záložen je užší, jejich služby jsou navíc podmíněné členstvím v družstvu. Většinou také nemají tak rozsáhlou pobočkovou síť jako banky.

Hlavní údaje o záložnách ke konci minulého roku

Záložna

Údaje k 31. prosinci 2012

Zisk a ztráta jsou uváděny před zdaněním (kromě Akcenty a Peněžního domu, kde je uvádíme po zdanění

 

Zisk (mil. Kč)

Bilanční suma (mld. Kč)

Vklady (mld. Kč)

Úvěry (mld. Kč)

Kapitálová přiměřenost (%)

Zaměstnanců

Členů

Akcenta

- 5,9

1,9

1,6

1,8

11,07

60

3044

Ano

- 11,5

0,56

0,51

0,55

17,67

15

468

Artesa

29

3,1

1,9

2,2

28,87

37

1613

Creditas

31,7

7,1

6,1

5,2

13,72

181

13 821

Moravský Peněžní Ústav

- 3,7

8,8

7,9

6,3

9,51

98

10 486

Metropolitní spořitelní družstvo

165

10,3

8,7

8,9

10,87

44

9450

Peněžní dům

7

0,65

0,53

0,37

20,66

13

2400

WPB Capital

91,7

5,4

4,6

5,1

12,25

79

10 120

Dále se můžete podívat, jak jednotlivé záložny válčí s problémovými úvěry, a jaké míře rizika jsou tedy vystaveny. Uvádíme míru pohledávek se selháním (to je součet pohledávek nestandardních, pochybných a ztrátových) u jednotlivých záložen k 31. prosinci 2012. Čím je číslo vyšší, tím hůře. Zajímavé ovšem je, že právě záložny, se kterými vede Česká národní banka řízení, mají podíl pohledávek se selháním nízký.

Poměr pohledávek se selháním k pohledávkám za klienty celkem

Záložny Ano a Peněžní dům nebyly do přehledu zahrnuty pro svou malou velikost
Vypočteno z podkladů jednotlivých záložen dle stavu k 31. prosinci 2012

Akcenta

13,47 %

Artesa

9,80 %

Creditas

20,42 %

Moravský Peněžní Ústav

12,35 %

Metropolitní spořitelní družstvo

0,61 %

WPB Capital

4,35 % 

Vypočteno z podkladů ČNB

Míra pohledávek se selháním za všechny záložny v porovnání s bankami

Záložny

6,8 %

Banky

5,2 %

Banky si mnou ruce

Banky nejen že by potenciálními krachy záložen neměly být nijak ohroženy, ale dokonce z nich mohou částečně profitovat. Banky jsou jednak mnohem větší, ale také vykazují vyšší kapitálovou přiměřenost a z hlediska historie mají lépe vypracované postupy při uzavírání obchodů, které by mohly vést k nějakým ztrátám – úvěry, investice do cenných papírů a podobně.

Kdyby skutečně došlo k pádu záložny, je pravděpodobné, že její dřívější klienti by pak spíš zakotvili u standardní banky než u jiné záložny. A i klienti váhající by směřovali spíš do bankovního domu než do záložny.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+68
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 30 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 5. 2013 9:08, Ivan

Pro mne je věc naprosto jasná. Banky dávají na vklady téměř nulové úroky a tak je lehce pochopitelné, že kampeličky, které úročí slušně, jsou bankám solí v očích a bankovní lobby zapracovala.. - Jde o typickou českou reakci na něčí poctivý úspěch.
VYZY´VA´M KAMPELICˇKA´RˇE, aby pokud budou kampeličky od státní mafie ochromeny - zlikvidovány, tak aby peníze uložili nikoliv u českých bank, ale u zahraničních poboček v CˇR. (Když už žádné úroky, tak asponˇ serio´zní banka).
Došel jsem k názoru, že české zboží a služby jsou dnes převážně jen paskvil, podvod a špinavost.

+104
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 5. 2013 16:36, Ivan Hrozný

Kamaráde, na těchhle stránkách máte porovnání úroků u termínovaných vkladů a spořicích účtů. Když na to mrknete, uvidíte, že vaše tvrzení, že "banky dávají na vklady téměř nulové úroky, kdežto kampeličky úročí slušně", je minimálně nepřesné. Minimálně. Kec je to, vy bábovko!

Zobrazit celé vlákno

-9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (30 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Družstevní záložny. Planý poplach, nebo tikající bomba?

24. 5. 2013 | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Očima expertů: Družstevní záložny. Planý poplach, nebo tikající bomba?

Velké kampeličky mají problémy. Hrozí trhu družstevních záložen kolaps? Zeptali jsme se ekonomů Petra Teplého a Tomáše Prouzy, ředitelky Fondu pojištění vkladů Renáty Kadlecové, tajemníka... celý článek

Srovnání termínovaných vkladů: družstevní záložny kralují

28. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 18 komentářů

Srovnání termínovaných vkladů: družstevní záložny kralují

Úroky na spořicích účtech padají. Jestli už se rozhlížíte, kam peníze přesunout, nejspíš budete mezi prvními alternativami uvažovat i o termínovaných vkladech. Na horních deseti příčkách... celý článek

Klienti Unibonu se konečně dočkají svých peněz

11. 7. 2012 | redakce Peníze.CZ

Klienti Unibonu se konečně dočkají svých peněz

Klienti zkrachovalé kampeličky Unibon se konečně dočkali. Fond pojištění vkladů dnes ohlásil, že od 23. července začne v České republice prostřednictví sedmi poboček GE Money Bank vyplácet... celý článek

Banky krizi ustojí. Budou padat kampeličky?

21. 6. 2012 | Aleš Tůma | 7 komentářů

Banky krizi ustojí. Budou padat kampeličky?

České banky jsou podle České národní banky stabilní, bez problémů by přežily i výrazné zhoršení ekonomické situace. Družstevní záložny už tak vzorné nejsou.

Unibon: čtvrtá největší kampelička padla

12. 3. 2012 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Unibon: čtvrtá největší kampelička padla

Potvrzeno. Čtvrtá největší družstevní záložna v Česku zkrachovala. Spravuje vklady 4400 klientů. Přesahují 2,8 miliardy korun. Česká národní banka rozhodla, že Unibon v Česku končí.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.