Fondy: revoluce v UNISu

Fondy: revoluce v UNISu
Hlavní událostí minulého týdne nebyla ani stále klesající výkonnost fondů ani poměrně vysoké čisté prodeje, ale páteční valná hromada Unie investičních společností. Přijatá rozhodnutí by měla poněkud skomírající organizaci výrazně oživit.

Proč by vlastně měl UNIS procházet jakýmikoliv změnami? Na první pohled vyvíjí řadu užitečných aktivit propracovaným informováním veřejnosti o fondech počínaje a setkáváním v řadě odborných komisí konče. Poměrně hladce běží i sekretariát UNISu, i když po loňském odchodu tiskové mluvčí Šárky Koudelkové je informovanost médií o činnosti UNISu poněkud omezenější. Jenže právě v předchozích dvou větách jsou skryty dva hlavní problémy UNISu: řada aktivit je užitečných jen na první pohled a sekretariát by měl vyvíjet mnohem více aktivity než jen sekretářské rozesílání zápisů z komisí a týdenních statistik fondů.

Rozsah změn, které UNIS čekají, naznačuje i předseda předsednictva UNIS a ředitel ISČS (profil, názory) Petr Zapletal. "UNIS čeká změna koncepce tak, aby byl co nejotevřenější a plnil potřeby členů. Připravujeme také omezení aparátu UNISu tak, aby v něm pracovalo pouze minimum profesionálů a abychom omezili zbytečnou administrativu," vysvětluje Zapletal. To ostatně potvrzuje i místopředseda předsednictva UNISu a ředitel ŽB-Trustu (profil, názory) Jiří Brabec. "Změny by měly Unii uspořit náklady i energii," zdůrazňuje. Podle Zapletala změna zrála delší dobu, protože se trh výrazně změnil a UNIS se musí přizpůsobit potřebám a možnostem členů.

Právě ony možnosti členů jsou dnes mnohem omezenější než v optimistických dobách před rokem či dvěma. Většina investičních společností omezila počty svých zaměstnanců (což mimochodem znamená, že je zde méně odborníků pro práce v komisích a pracovních skupinách UNIS) a snižující se počet řádných členů UNIS s sebou v posledních dvou letech nesl i problémy s financováním. Podle Zapletala by měly jednotlivé komise UNISu začít pracovat na projektové bázi. "Účelem komisí musí být řešení konkrétních věcí a ne se jen tak pro forma scházet," zdůrazňuje.

Hlavní důraz bude nyní Unie podle Jiřího Brabce klást na dvě oblasti. Tou první je snaha o snížení daňového zatížení fondů na úroveň evropských "fondových rájů" jako je třeba Lucembursko. "Musíme se přizpůsobit světu a podpořit dlouhodobý trend ke spořivosti," zdůrazňuje Brabec, podle kterého by zrušené zdanění fondů mělo na státní rozpočet minimální dopad.

Druhou hlavní oblastí činnosti UNISu by se měla stát výchova investorské veřejnosti tak, aby lidé věděli, do čeho investují a proč. Tomu bezpochyby napomáhá i propracovanost statistik, které UNIS poskytuje. "Jejich smysl ovšem znevažuje to, že statistiky pokrývají jen část trhu," připomíná Zapletal. Připravované změny v Unii by proto měly být mimo jiné i motivací pro distributory zahraničních fondů ke vstupu do UNISu, o čemž se sice mluví již dva roky, ale výsledky jsou zatím nulové.

Nové koště dobře mete?

Připravované změny by měl zosobňovat i nový tajemník. Formálním vyjádřením změny bude i jeho nový titul - místo tajemníka má UNIS od pátku generálního manažera s většími pravomocemi než měla odcházející tajemnice Jana Fajtová. A kdože to v čele UNISu vlastně usedne? Poměrně dlouho se táhnoucí konkurs překvapivě nevyhrál nikdo z investičních společností, ale člověk stojící již několik let mimo obor, Martin Hanzlík (35).

Martin Hanzlík se uplynulé dva roky profiloval jako nezávislý konzultant v oblasti IT a financování podnikatelských záměrů. Vystudoval obor ekonomika a řízení na stavební fakultě ČVUT a po studiích pracoval jako konzultant ve společnosti MC Triton. V roce 1994 se stal výkonným ředitelem společnosti Akro Capital. V letech 1995 až 2000 získával zkušenosti a působil ve statutárních orgánech řady společností, od stavebních a developerských firem Akro Real, Pozemní stavby Pardubice (v konkursu) a D M P (také v konkursu) přes Akro Consulting, Corporate Advisors či Orbis Artis až po společnost A-Z, věnující se reklamní a propagační činnosti a marketingovému poradenství. V současné době již aktivně nevykonává žádnou statutární funkci, která by vyžadovala jeho aktivní zapojení, a to ani jako společník Incubatoru 2.0, společnosti zaměřené na podporu nových projektů z oblasti informačních technologií. Působí také jako člen představenstva Je také členem Kotačního výboru Burzy cenných papírů Praha.

Při přípravě tohoto článku se objevily jisté pochybnosti týkající se časové náročnosti Martinovy práce pro Incubator 2.0, firmu uvedenou na trh s velkými plány. Na rozdíl od jeho předchůdce, který fungoval s podporou časopisu Ekonom na dobrovolném principu, je Incubator 2.0 klasickou firmou, jejíž společníci by se měli aktivně podílet na rozvoji projektů přicházejících pod křídla inkubátoru. Vzhledem k tomu, že jde o IT projekty, nehrozí zde s UNISem klasický konflikt zájmů a vzhledem k současné situaci na IT trhu ani nelze očekávat, že by inkubátor novými projekty přetékal. O plánech v UNISu, zkušenostech z předchozích činností i o dalších věcech budeme s Martinem Hanzlíkem co nejdříve mluvit a rozhovor jistě doprovodíme i méně neformální fotografií než s jakou jsme se museli spokojit z dostupných zdrojů.

Co nového ve fondech?

Minulý týden se samozřejmě děly i jiné věci. Velmi zajímavé jsou tentokrát tabulky deseti fondů s nejvyšší a nejnižší výkonností. Velmi překvapivý skok se povedl fondu ČP Invest fond korporátních dluhopisů (profil, názory, koupit), který podílníkům připsal 3,3 procenta. Dvě a půl procenta vydělali i podílníci fondu Akro český (profil, názory), dvě procenta pak podílníci akciového fondu První investiční (profil, názory). První investiční (profil, názory) má v tabulce deseti nejvýkonnějších fondů ještě dva další zástupce, středoevropský fond (profil, názory) a restituční fond (OFPISRES).

Fondy ČP Investu (profil, názory) se bohužel objevují i v tabulce fondů s nejhorší týdenní výkonností. Vedou ji fond farmacie a biotechnologie (profil, názory, koupit) a fond ropného a energetického průmyslu (profil, názory, koupit) se ztrátou 3,8, respektive 3,4 procenta. O tři procenta chudší jsou také podílníci fondů Akro mezinárodní akciový (profil, názory) a IKS fond světových indexů (profil, názory). Dobře se ovšem nedařilo ani dalším akciovým fondům (v průměru za týden ztratily 1,3 procenta) a fondům fondů (jejich podílníci přišli za minulý týden o dvě procenta svého majetku).

Podle UNISu výkonnost (především) dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu negativně ovlivňuje zdanění fondů. Je to pravda? Jako odpověď by mohlo posloužit například srovnání půlroční výkonnosti vybraných českých a zahraničních fondů. Začněme třeba fondy dluhopisovými. Bezkonkurenčně v čele tabulky zhodnocení od 1. ledna do 30. června 2002 stojí fond KBC Renta Czechrenta (ZFKBCRCZ) s výnosem více než pět procent. Za ním je fond ABN Amro Czech Crown Bond Fund (ZFABNCZCB) s 4,2 procenta a ING český fond obligací (ZFINGCFO) s 3,7 procenta. Teprve za ním je první z dluhopisových fondů s českým domicilem, Citicorp dluhopisový (OFCITDL) s 2,5 procenta, následovaný Sporobondem (profil, názory) s 2,2 procenta a IKS Dluhopisovým (profil, názory) s výnosem pouhých 1,1 procenta (přičemž šestiměsíční PRIBID na konci června činil 2,1 procenta).

U fondů peněžního trhu není podobné srovnání již tak jednoznačné. První místo si sice drží zahraniční KBC Multicash ČSOB CZK (ZFKBCMCZ) s 2,3 procenta, za ním je jen s minimální ztrátou IKS Peněžní trh (profil, názory) s 2,2 procenta. Pouhé dvě setiny procenta pozadu zůstal ABN Amro Interest Growth Fund (ZFABNGFC), následovaný ŽB-Sporokontem (profil, názory, koupit) s dvěma procenty. Citicorp peněžní trh (OFCITPT) podílníkům za první pololetí přinesl 1,9 procenta, ING fond peněžního trhu (ZFINGCFP) 1,8 procenta a Sporoinvest (profil, názory) 1,6 procenta.

Na rozdíl od výkonností jsou výsledky prodejů na polovinu července až netradičně příznivé. Čisté prodeje dosáhly 804 milionů korun, především díky přílivu peněz do fondů peněžního trhu, které získaly přes 700 milionů. Výjimečně nejde jen o zásluhu fondu pro institucionální investory ČSOB výnosový (profil, názory), i když ten získal 316 milionů. Velmi dobře si vedly i Sporoinvest (profil, názory) s 252 miliony, IKS Peněžní trh (profil, názory) se 145 miliony a Sporobond (profil, názory) se 112 miliony korun.

Ať promluví čísla!

Co dalšího se ve světě fondů minulý týden stalo? Vše potřebné jako vždy najdete v našich pravidelných tabulkách:

Tabulka výkonnosti a prodejů jednotlivých kategorií fondů

Tabulka fondů s nejvyššími a nejnižšími čistými prodeji, nejvyššími prodeji a nejvyššími odkupy pro retailový segment, segment institucionálních fondů i celkově

Čtveřice tabulek s fondy s nejlepší a nejhorší výkonností v týdenním horizontu a v horizontu ročním

Tabulka tržních podílů a celkových prodejů jednotlivých investičních společností v rámci celého trhu, v retailovém segmentu a v segmentu fondů institucionálních

Co si myslíte o změnách v UNISu? Jaký bude podle vás UNIS pod vedením Martina Hanzlíka? Jak hodnotíte informování UNISu o fondech a jak důležité je podle vás daňové zvýhodnění zahraničních fondů? Podělte se s ostatními o své názory!

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 7. 2002 10:36, TGP

UNISu pomůže jedno jediné - spojit se s AKATem, protože jejich boj o to, kdo koho zastupuje, je směšný. Dokud se nedohodnou na spolupráci, nebudou mít distributoři zahraničních fondů důvod vstupovat do UNISu a ten tak bude mít smůlu.

+29
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 7. 2002 20:25, CSrypatschek

3. Ona totiž ČS, jako příklad, byla dle expremiéra Zemana před krachem a byla z kapes daňových poplatníků socánky, ještě dosti nedávno před tím sponzoringem, sanována. Následoval prodej spořitelny v podivné privatizaci bez obvyklého transparentního výběrového řízení, hi, hi, hí. Nedivím se, že nový, takto pobídnutý akcionář, potom sebevědomě vykupoval, ha, ha, há, od měst a obcí, k jejich škodě a tedy nakonec ke škodě i státního rozpočtu a daňových poplatníků, akcie ČS s přednostním právem na dividendu silně, ale silně pod cenou. Jen tak perličku na okraj, ten tehdéjši pruván v hospodářeni spořítelny měl dle téhdy dóstupnych informáci pry častéčně na svědómi i ten saméček z ódy od tej nejoblíbeňéjši Búzkovy, co teď je za socánky ve vládě, a jak to spořitélně prošústroval v miliardách prý někdé v Rosíji. Ona totiž tehdy byla pro ódu příznivější politická konstelace a ten manžílek se proto v ČS, snad z ničeho nic, najednou objevil a spolu s Lývijí tam, předpokládám, zajišťoval stranickou linii tehdejší, tentokráte pravicové vlády Klausovy.

Zobrazit celé vlákno

-27
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Centrální banky kvůli inflaci obětují investory

6. 6. 2022 | Martin Mašát | 15 komentářů

Centrální banky kvůli inflaci obětují investory

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak viděl trhy v květnu?

Padají akcie i dluhopisy. Jak si vedou podílové fondy?

10. 5. 2022 | Martin Mašát | 20 komentářů

Padají akcie i dluhopisy. Jak si vedou podílové fondy?

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Duben hodnotí jako armagedon na trzích.

Výnos kolem 10 %. Dluhopisy kupujte, jen když jim rozumíte

19. 4. 2022 | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Výnos kolem 10 %. Dluhopisy kupujte, jen když jim rozumíte

Firemní dluhopisy nabízejí poměrně vysoký výnos, ale také vysoké riziko. Pro koho jsou a jak je dobře vybrat? Při psaní návodu jsme mluvili s lidmi, kteří řeší nesplacené dluhopisy... celý článek

Podílové fondy: Dluhopisy drtí inflace, akcie se zklidnily

6. 4. 2022 | Martin Mašát | 11 komentářů

Podílové fondy: Dluhopisy drtí inflace, akcie se zklidnily

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v březnu?

Akciové fondy ztrácejí, zájem je o kvalitní dluhopisy

4. 3. 2022 | Martin Mašát | 4 komentáře

Akciové fondy ztrácejí, zájem je o kvalitní dluhopisy

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v únoru?

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.