Odvodem daně vítr v peněžence nepoleví

Odvodem daně vítr v peněžence nepoleví
Pokud se přiznáváte k dani z příjmu nebo si jen "občas někde přivyděláte", nezapomeňte na své závazky vůči zdravotní pojišťovně. Máte na ně maximálně 8 dní od odevzdání daňového přiznání. Poradíme vám, jak na to.

Každý, kdo podal daňové přiznání typu B (postup, jak na něj, naleznete v článku Odpočítáváme daňový silvestr 2003), musí do osmi dnů po jeho odevzdání, nejpozději tedy do 8. dubna, předložit zdravotní pojišťovně "Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné" (dále jen Přehled). Jestliže máte daňového poradce, termín pro odevzdání tohoto formuláře se vám posune spolu s termínem pro odevzdání daňového přiznání, i tak jste ale povinni do 31. března pojišťovně nahlásit, kdy přiznání podáte.

Začali jste podnikat v roce 2003?

Pokud jste začali podnikat v loňském roce, bylo vaší první povinností vůči zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od počátku výdělečné činnosti toto zahájení ohlásit. Letos jste povinni za uplynulý rok doplatit zdravotní pojistné podle Přehledu a podle něj si též stanovit výši měsíční zálohy na tento rok.
Přehled musí do 8. dubna odevzdat i pojištěnci, kteří sice daňové přiznání nemuseli podávat, ale mají povinnost odevzdat Přehled - jedná se například o ty, kteří mají příjmy z autorských honorářů, z nichž byla odvedena srážková daň. Výjimkou jsou pouze ti, kdo pracují příležitostně maximálně 7 dní v kuse, přičemž se tato činnost neopakuje, a osoby vydělávající nárazově méně než 400 Kč měsíčně. Výkon samostatné výdělečné činnosti jen po část měsíce (byť jen jeden den) se považuje za výkon činnosti po celý měsíc.
Pokud spolupracujete s osobou samostatně výdělečně činnou (dále OSVČ) a ta na vás převedla část příjmů a výdajů, máte vůči zdravotní pojišťovně naprosto stejné povinnosti jako OSVČ.

Spočítat doplatek i zálohu musíte sami

Platí za vás stát? Nezapomeňte toto pojistné uplatnit!

Jste-li student mladší 26 let, důchodce, rodič na mateřské či jiná OSVČ, za kterou platí stát, nezbavuje vás to povinnosti zdravotní pojištění ze svého výdělku odvádět a  Přehled odevzdat. Na pojištění ale výrazně ušetříte: za měsíce, ve kterých byl za vás po celý kalendářní měsíc plátce stát, odečítáte od příjmů (kromě výdajů) i částku 3 458 Kč. Za měsíc, kdy stát odvádí pojištění pouze za část měsíce, tuto částku ovšem uplatnit nemůžete a platíte pojistné, jakoby stát pojištění vůbec neplatil.

Jestliže SVČ provádíte ještě spolu se zaměstnáním a odpočet za platbu pojistného státem uplatňujete v zaměstnání, nemůžete tento odpočet použít při vyplňování přehledu. V takovém případě totiž jde o platbu pojistného nižší než určuje zákon a pojišťovna by vám mohla předepsat penále.

Přehled je nutné poskytnout všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byli během roku 2003 vedeni, pokud jste tedy v průběhu roku 2003 měnili pojišťovnu, podáváte jej vaší původní i současné pojišťovně. Zároveň jste povinni dodat doklad o dni podání daňového přiznání - tím může být razítko finančního úřadu na 1. straně Přehledu, potvrzení na zvláštním formuláři, potvrzená kopie 1. strany daňového přiznání či poštou stvrzený podací lístek dokládající odeslání daňového přiznání na finanční úřad. Ve stejné lhůtě je nutné také uhradit případný nedoplatek pojistného.

Podle vzorců uvedených a vysvětlených v Přehledu vypočítáte výši doplatku i zálohy. Vyměřovací základ pro doplatek za rok 2003 činí ještě původních 35 % rozdílu mezi příjmy z podnikání a výdaji s nimi souvisejícími. Vyčíslený doplatek či přeplatek se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.
Zjistíte-li z přehledu přeplatek pojistného a pojišťovna vám jej nevrátí v plné výši, dříve než rozzuřeně zavoláte úřednici, zjistěte, zda ústavu něco nedlužíte. Zdravotní pojišťovny totiž vrácený přeplatek snižují o vaše splatné závazky – penále, pokuty apod.

Nová výše měsíční zálohy, vypočítaná podle Přehledu, je platná od měsíce jeho podání. Je ovšem stanovena její minimální výše, pro rok 2004 byla vyčíslena na 1 071 Kč (vychází z průměrné mzdy za rok 2002, která činila 15 857 Kč, a již uplatňuje zvýšení vyměřovacího základu na 40 % rozdílu mezi příjmy a výdaji.). Pokud za vás tedy zároveň neplatí zdravotní pojištění stát (na tyto osoby se dolní limit zálohy nevztahuje a platí tolik, kolik skutečně vyčíslily), měsíčně musíte pojišťovně poukázat alespoň stanovený minimální odvod, bez ohledu na výsledek vzorce.
Kdyby vám ale vyšla záloha pro letošní rok nižší, než jste dosud platili, sami si ji snížit nemůžete. Musíte o to požádat zdravotní pojišťovnu, ta o snížení rozhodne sama.

Za měsíce, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a zaměstnání pro ni bylo hlavním zdrojem příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné.

Formulář je na internetu, elektronické podání je ale problematické

Formulář některé pojišťovny zasílají podnikatelům poštou, v každém případě je ale získáte buď přímo na pobočce nebo na internetových stránkách pojišťoven. Zde si je každý plátce může kdykoli stáhnout a využít i formulářů s předdefinovanými vzorci pro výpočet a podstatně si tak práci ulehčit. Možné je i elektronické podání Přehledu, to je ale komplikovanější - pokud se rozhodnete pro tuto cestu, budete totiž stejně muset druhou povinnost, tedy doložení potvrzení o podání daňového přiznání, doručit pojišťovně jinak.

Pojistka se odvádí buď bezhotovostním převodem na účet pojišťovny, nebo hotovostně poštovní poukázkou - ta je k dispozici v příslušné pojišťovně. Konstantní symbol je pro bezhotovostní platbu 0558, pro hotovostní 379. Variabilní symbol je v obou případech rodné číslo nebo číslo, které plátci přidělila zdravotní pojišťovna. Odvedete-li pojistné nebo zálohu pod jiným variabilním symbolem nebo jinému ústavu, považuje se pojistné či záloha za nezaplacené ve stanovené lhůtě.

Nezaplatit se nevyplatí

Byli jste letos dlouhodobě nemocní?

Za měsíce, kdy jste byli uznáni práce neschopnými, jste sice zálohy platit nemuseli, ale pojistné za tyto měsíce jste po podání daňového přiznání stejně povinni doplatit!
Jestliže zjistíte, že jste v daňovém přiznání udělali chybu, která vedla k jeho opravě, jste povinni do osmi dnů od zjištění chyby předložit také opravný Přehled. Ten musíte poskytnout všem zdravotním pojišťovnám, kterým jste předložili verzi původní. Dlužné pojistné pak musíte doplatit do 30 dnů od podání opravného Přehledu.

Je-li to na vás příliš složité, situaci rozhodně neřešte tím, že Přehled neodevzdáte. Za jeho nepředložení může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 50 000 Kč a za včasné nezaplacení penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den. Navíc, vyplnění Přehledu pro zdravotní pojišťovnu je účinnou průpravou pro poslední odvodovou povinnost za rok 2003, tou bude zúčtování s pojišťovnu sociální, ale o tom až příště...

Už jste odevzdali Přehled? Zdá se vám pojistka vysoká nebo nízká? Myslíte si, že se "vyplatíte" vaší pojišťovně? Měl by být u zdravotního pojištění zaveden princip bonusů a malusů?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Zhubnou se špeky i daně?

19. 3. 2004 | Simona Ely Plischke

Zhubnou se špeky i daně?

Jsme třetím nejobéznějším státem Evropy. Kila navíc přitom znamenají vyšší náklady pro zaměstnavatele i stát, neboť jsou častou příčinou nemocí a slabšího pracovního výstupu. Bude možné... celý článek

Odpočítáváme daňový silvestr 2003

2. 3. 2004 | Simona Ely Plischke

Odpočítáváme daňový silvestr 2003

Poslední březen je každoročním "šibeničním" termínem pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob i pro samotnou platbu. Poskytneme vám daňové formuláře, pomůžeme daň správně... celý článek

Dorazí vaše peníze na finanční úřad?

2. 3. 2004 | Simona Ely Plischke

Dorazí vaše peníze na finanční úřad?

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím vyplývajícím z jejího pozdního odvodu. Připravili jsme pro vás podrobný návod pro poukazování peněz finančnímu úřadu, který... celý článek

Bydlíš? Tedy plať!

19. 1. 2004 | Hana Mášová

Bydlíš? Tedy plať!

Kolik a co všechno musí člověk zaplatit za to, že vlastní nemovitost? Nezapomněli jste, že termín pro podání daňového přiznání je za dveřmi a že se poprvé od roku 2003 daňová povinnost... celý článek

Reforma versus peněženky živnostníků

7. 1. 2004 | Miroslav Škaloud, Kateřina Havlíčková

Reforma versus peněženky živnostníků

Jak zásahnou vládní úředníci do života živnostníků? Dá se očekávat více pracujících načerno či méně prostoru pro investování. Co dál?

Partners Financial Services