Kompletní seznam odpovědí Jana Havránka na dotazy čtenářů

Martin Zika | 17. 1. 2007

Obecně prospěšná činnost, památky apod.

zatopkovi@tiscali.cz
Dobrý den pane Havránku, chtěli bychom jako občanské sdružení ve městě postavit dětské hřiště, vyčistit jezírko, obarvit lavičky a jiné aktivity. Jelikož nejde tohle všechno napsat do jednoho článku kdo nám případně poradí jak získat dotaci. Děkuji za odpověď.

Jan Havránek:
Dobrý den,
tyto aktivity bude s velkou pravděpodobností možno podpořit z příslušného Regionálního operačního programu, pro lepší odpověď bych potřeboval znát lokalizaci projektu. Regionální operační programy se navzájem mírně liší, obecně ale mohu říci, že Váš záměr je v souladu s aktivitami podporovanými ROP. Pro více informací doporučuji obrátit se na příslušnou implementační agenturu, případně informační portály nebo poradenské společnosti.

vs-atelier@seznam.cz
Dobrý den pane Havránku,
rád bych věděl, je-li možno požádat o dotaci na rekonstrukci památkově chráněného hostinského domu v lázeňském městě Bechyni, který je značně zdevastován. Předpokládaná investice do stavby by zhruba dosáhla k pěti milionům korun, plus restaurování historického hostinského vybavení. Děkuji za odpověď.

Jan Havránek:
Dobrý den,
Váš záměr spadá do aktivit podporovaných Regionálním operačním programem Jihozápad, oblast podpory 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Příjem žádostí do ROP se očekává ve druhé polovině roku 2007.


simickova.renata@seznam.cz
ráda bych věděla, jestli lze započítat jako uznatelnou položku do žádosti o dataci i nákup nemovitosti za účelem vybudování multifunkčního kulturního centra.. kdy nakupujícím by bylo občanské sdružení případě o.p.s. Děkuji za odpověď.

Jan Havránek:
Dobrý den.
podobné projekty by mělo být možné podpořit z Regionálních operačních programů, samozřejmě za podmínky, že nebudou realizovány na území hl. m. Prahy.
Ze zkušenosti mohu říct, že i když v minulosti byl nákup nemovitosti uznatelný a je předpokladem, že by mohl být i v tomto období, doporučuji žádat o dotaci pouze na rekonstrukci a vybavení dané nemovitosti, protože to výrazně zvýší Vaši šanci na získání dotace.


JP
Dobrý den, chtěli bychom v rámci podpory turistiky v zapomenutém koutu Vysočiny a enviromentálního vzdělávání vybudovat vzdělávací naučnou stezku. Má tento projekt šanci na dotaci a má o dotaci žádat obec nebo nějaká organizace? Pokud organizace, pak jakého typu (spolek, NNO, škola, ...) ? Může být dotace čerpána souběžně z více programů?

Jan Havránek:
Dobrý den.
na Váš záměr by mělo být možné získat dotaci v rámci Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osy 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu.
Co se Vašeho dotazu na žadatele týče, ze zkušenosti bych doporučoval jako žadatel spíše obec, případně sdružení obcí.
K souběžnému čerpání dotací na 1 projekt bych uvedl pouze to, že každý uznatelný výdaj může být podpořen maximálně z jednoho zdroje, není tedy v rámci jedné investice (projektové žádosti) možné kombinovat dotace.


Anonym
Dobrý den,
zastupuji občanské sdružení z malé obce, které má za cíl vybudovat v obci dětské hřiště. Chci se zeptat,

  1. Zda je pro větší pravděpodobnost lepší žádat o dotaci jménem našeho sdružení nebo jménem obce?
  2. Jelikož nejsme zběhlí ve formalitách a vyřizování žádosti, je možné se obrátit na specializovanou firmu, která se tímto vyřizováním zabývá. Kde je možné najít list těchto firem? Je možné nějakou doporučit?
  3. Jak dlouho trvá celý proces podání a posouzení žádosti a vyjádření se k ní?
  4. Kde jsou nejčastější úskalí při podávání žádosti o dotaci - formality při formulaci žádosti, termíny či nějaké lhůty........
Děkuji.
Slávek Losos

Jan Havránek:
Dobrý den,
má-li Vámi zmíněná obec méně než 500 obyvatel, je pro Váš záměr určena podpora z Programu rozvoje venkova, opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic.
Pokud byste rádi projekt realizovali v obci s větším počtem obyvatel, spadá Váš záměr pod příslušný Regionální operační program. Zde bych pro podrobnou odpověď musel znát místo, kde budete projekt realizovat nebo alespoň oblast NUTS II, do které spadáte.
V současné době nejsou známy podrobné informace o výše zmíněných programech, obecně by ale nemělo hrát roli, zda bude žádost podávat obec či občanské sdružení.
Informace o poradenských společnostech naleznete na internetu, např. na stránkách agentury Czechinvest, některých ministerstvech nebo jednotlivých krajů.
Pro úspěch Vaší žádosti doporučuji podrobně se seznámit se všemi požadavky, které musí žádost splnit a důsledně dbát jejich naplnění.


Podnikání

Anonym
Dobrý den pane Havránku,
chtěli bychom jako fyzické osoby vybudovat rybník pro chov ryb na místě polnosti. Existuje pro tento obor nějaký dotační titul? Pokud ano, na koho bychom se měli obrátit, případně kde vyhledat podrobnější informace a postup podání žádosti?
Předem děkuji za odpověď.

Jan Havránek:
Dobrý den,
Oblast akvakultury spadá pod Operační program Rybářství, žádat zde mohou podnikatelé v akvakultuře. Přímo na vybudování rybníka na místě polnosti vhodný dotační titul neexistuje, program podporuje pouze rybníky stávající.


jana.kvackova@awdcr.cz
Dobrý den,koncem minulého roku jsem koupila nemovitost a tento rok chci v ní podnikat . Jedná se o ubytování a cestovní ruch, ale potřebuji finance na rekonstrukci a zařízení. Mám nárok na dotaci a jak velkou?

Jan Havránek:
Dobrý den,
podpora ubytování a cestovního ruchu spadá pod Regionální operační programy. Je nutno, abyste měla OKEČ související s cestovním ruchem a historii alespoň 2 roky. Výše dotace by se měla pohybovat okolo 50 % uznatelných nákladů. Podle současných informací by mělo být možné podávat žádosti o podporu v druhé polovině roku 2007.


Luba
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je možné získat dotaci na certifikaci služeb tzv. ISO?
Jsme firma o 15 zaměstnancích.

Jan Havránek:
Dobrý den,
dotaci je možné získat z programu Certifikace, podpora je určena malým a středním podnikatelům a pokrývá 50 % vynaložených nákladů na odborné poradenské služby externích konzultantů spojené s certifikací ISO, výše příspěvku je omezena částkou 300 000 Kč. Pro střední podnikatele je podpora omezena.
Formuláře žádostí o podporu by měly být vyhlášeny 15. 2. 2007, příjem žádostí se plánuje od 1. 3. 2007.
Současné znění programu naleznete na adrese.


vavrovahospoda@seznam.cz
Chci vybudovat ubytování nad stávajícím hostincem a zrekonstruovat bývalé jeviště .O jakou dotaci bych mohla žádat. Jsem ze Zlínského kraje. Děkuji.

Jan Havránek:
Dobrý den,
Váš záměr bude možné realizovat z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby. Program v současné době ještě není vyhlášen, první výzva k podávání projektů by měla být zveřejněna pravděpodobně během druhé poloviny roku 2007.


Helena Horstová horst.reality@seznam.cz Praha 3. Rokycanova 923/10
Vážený pane Havránku,jelikož podnikám v oblasti realitního bydlení a můj dům je v památkové zóně, jsou opravy včetně všech stavebních prací a materiálů podstatně dražší nežli u jiných stavem ať zděných či panelových jelikož musím vše řešit s památkáři. Jelikož mi v restituci byl dům vrácen v 90% opotřebení z důvodu neprovádění ani běžné údržby a s ohledem na státem diktované ceny regulovaných nájmů pod úroven skutečných nákladů na běžnou údržbu natož na nějakou rekonstrukci jsem do domu již vložila naspořený veškerý kapitál včetně hypotéky a stále to není dostačující. Je sice pravdou ,že do domu již nezatéká jelikož má již okapy a novou střechu, dále je již možné mít i odpovídající revize nutné k užívání ,jelikož jsem ze půjčených zdrojů od banky zrekonstruovala veškeré plynové,elektrícké,vodovodní a kanalizeční rozvody za nové a funkční.Nicméně bych v rámci úspor energií a jejich stavu/jsou již shnilé/ráda vyměnila okna a nechala udělat fasádu, která byla za dřívějšího režimu beze zbytku spotřebována/otlučena na cihlu/ a v půdních prostorách bych ráda vytvořila další bytové jednotky . Nicméně z vlastních zdrojů respektivě z nájmů se toto vše nedá zrealizovat i kdybych nájemné spořila dalších třicet let. proto se Vás ptám ,když evropské fondy i fondy české dotují panelové domy ve vlastnictví státu či právnických i soukromých osob zda se počítá s dotacemi pro majtele činžovních domů nebo mi doporučíte jako pan poslanec Judr Křeček ,když na to nemáte tak dům prodejte. Pak by ale pan JUdr.Křeček a jemu podobní měli všem majitelům panelových domů říci to samé.. Děkuji za odpověď Helena Horstová Praha 3.Rokycanova 923/10

Jan Havránek:
Dobrý den,
v současné době pro Vás neexistuje žádný dotační titul, jediné, co Vám mohu poradit, je obrátit se s Vaším problémem na magistrát Hl.m. Prahy, zda pro Váš záměr existuje vhodný grant.
Stejně jako Vy nemám s panem poslancem Křečkem na tuto problematiku shodný názor.


Oortova@seznam.cz
Dobrý den,
ráda bych využila této nabídky k odpovědi. Máme malou pekárnu ve které je zaměstnáno zhruba 12 lidí a rádi bychom využili dotace na inovaci pekárny. Nevíme asi jakou šanci máme na získání těchto zdrojů a ani nemáme přehled o tom, jak bychom o tyto dotace mohli žádat. Děkujeme předem za odpověď..a s pozdravem Hradilovi

Jan Havránek:
Dobrý den,
pokud myslíte inovací například nákup nových technologií, případně energetická opatření, Váš záměr spadá mezi podporované aktivity. Vaše šance na úspěch záleží hlavně na kvalitě Vašeho projektu, na regionu, ve kterém by byl záměr realizován, na historii a finančním zdraví společnosti. Co týče postupu při podávání žádosti, je třeba zjistit, který dotační záměr je pro Váš projekt vhodný, poté prostudovat patřičné podklady zejména zjištění povinných a nepovinných příloh, zajištění těchto příloh a vyplnění formuláře žádosti. Hotovou žádost, včetně příloh, je třeba nakonec předepsaným způsobem dopravit včas na místo k tomu určené, které by mělo být rovněž uvedeno v materiálech k výzvě.


mdaniel@centrum.cz
Dobrý den,
vlastním s přítelkyní činžovní dům s 5 byty a ubytovnou. Na celý objekt máme hypotéku na 30 let let. Je možné získat např. dotaci na výstavbu půdní vestavby, případně přístavby na zahradě? Mám zájem přistavět malé byty - sociální byty s výměrou do 50 metru čtv. Hledáme jakékoliv možnosti dotace tykající se správy nemovitosti - dotace na rekonstrukci atd.
Objekt je v širším centru Č. Budějovic, z roku cca 1900. Nejedná se o historickou památku.
Předem velice děkuji za radu, s pozdravem Michal Daniel, české Budějovice

Jan Havránek:
Dobrý den,
správa nemovitostí nepatří bohužel mezi oblasti podporované Evropskou unií, jako jedinou možnost vidím pokusit se obrátit na město České Budějovice.


Liba M
Dobrý den,
v jedné obci na Vysočině je stará dvoupodlažní škola, která chátrá. Obec si s tím neví rady. Nikdo to nechce ani zadarmo. Myslíte si, že by bylo možné dostat dotaci na její rekonstrukci například na penzion pro seniory? Případně na klasický penzion v rámci turistického ruchu?
Je možné, aby případným žadatelem o dotaci byla fyzická osoba, podnikatel a nebo to musí být obec? Děkuji za váš čas.
Liba

Jan Havránek:
Dobrý den,
dotaci by bylo možno dostat, bohužel ale ne na rekonstrukci objektu na penzion pro seniory. Přestavba na klasický penzion už by vypadal nadějněji. Pro podání projektu je důležité, kolik obyvatel má obec, kde se Vámi uvedená škola nachází. Je-li počet obyvatel do 500 včetně, budete moci žádat o příspěvek v rámci Programu rozvoje venkova ČR, má-li obec obyvatel více, projekt by spadal do Regionálního operačního programu Jihovýchod. V obou případech může o podporu požádat i podnikatel.


atelier-spacek@volny.cz
Hezký den pane Havránku!
Mám naději na přidělení dotace na vytvoření firmy, která by zaměstnala jednu až dvě osoby se ZTP - práce na výrobě sběratelských modelů? Musel by objekt, ve kterém by činnost vykonávaly splňovat nějaké podmínky striktně podle norem, nebo by šlo vyhovět potřebám konkrétních pracovníků individuálně po vzájemné dohodě? Děkuji za odpověď

Jan Havránek:
Dobrý den,
v případě vytvoření firmy by pro Vás byl vhodný program Start za předpokladu, že by provozované aktivity spadaly pod vymezené OKEČ. Pro podrobnější informace v tomto směru doporučuji Váš záměr konzultovat s agenturou Czechinvest, kde Vám ochotně poradí.
Zaměstnání osob se ZTP spadá pod prioritu 2 programu OPLZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), podpořit by bylo možné zaměstnání těchto osob a základní vybavení pro jejich práci za předpokladu, že se nebude jednat o investiční výdaje.
Ohledně konkrétních norem by byl více způsobilý odpovědět spíše příslušný stavební úřad.


Jak na to

standa
Dobrý den.
pane Havránku můžete stručně popsat postup, jakým způsobem by měla postupovat obec (asi 500 obyvatel), pokud by se chtěla ucházet o dotaci z fondů EU?
Jak je to se spoluúčastí při těchto projektech? Jednalo by se např. o opravu školy, která je historickou budovou.

Jan Havránek:
Dobrý den.
v prvé řadě je důležité zjistit, který dotační titul by byl pro Váš záměr vhodný. K tomu lze využít například veřejné databáze dotací, oslovit příslušné ministerstvo/implementační agenturu nebo využít poradenské služby.
Druhým krokem je prostudování podkladů dané výzvy, zejména zjištění povinných a nepovinných příloh, zajištění těchto příloh a vyplnění formuláře žádosti. Důležitou přílohou bývá velmi často buď popis záměru, nebo jeho Studie proveditelnosti.
Hotovou žádost, včetně příloh, je třeba nakonec předepsaným způsobem dopravit včas na místo k tomu určené, které by mělo být rovněž uvedeno v materiálech k výzvě.

Co se spoluúčasti týče, liší se podle typů projektů. Důležité je, že dotace jsou většinou vypláceny zpětně, proto musíte mít zajištěno financování celého projektu (v případě více-etapových pak příslušné etapy).


jezevec
Dobrý den; mám rozpracované dva projekty, které míním by byly svou koncepcí vhodné pro dotaci z EU. Než to však pustím z ruky nějakému konzultantovi (teď v tom nejlepším slova smyslu) - rád bych si zajistil, že ona myšlenka bude (třeba i z těch nejlepších důvodů) kolovat světem, až se jí chytne někdo jiný, a rozpracuje jí dříve a rychleji, než já se svým konzultantem.
Zajímalo by mne tedy, zda na projekt(y) ve fázi kdy je jasná idea a koncepce, a hledá se investor na dotažení věci do komerčního produktu - je možné získat nějakou dotaci, jejíž prvním stadiem bude ochrana myšlenky, včetně konzultace jak nejlépe tu myšlenku chránit před zkopírováním.

Jan Havránek:
Dobrý den.
Vaši obavu zcela chápu, nicméně je velmi těžké se k tomuto vyjádřit, neznám-li bližší podrobnosti. Obecně je potřeba počítat s tím, že projekt bude číst několik lidí. Mimochodem jsem se ale ve své praxi nesetkal s tím, že by byl nápad projektu kýmkoliv odcizen.
V tuto chvíli neznám žádnou dotaci, která by sloužila k ochraně myšlenky tak, aby "know-how" nebylo nikomu poskytnuto k posouzení.


j.juranek@email.cz
Podnikám jako privátní poradce v zemědělství se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí a naplnění legislativních předpisů EU v praxi zemědělského podniku. Mám možnost čerpat nějakou dotaci jako fyzická osoba? Děkuji za odpověď a přeji úspěch v práci.

Jan Havránek:
Dobrý den.
dotace jsou samozřejmě určeny i pro fyzické osoby, ve větší míře však jen pro podnikatele
Záleží jen na tom, o jaké dotace se zajímáte, respektive jaký projekt máte na mysli. Akceptace fyzické osoby (podnikatele) je možná ve většině opatření, doporučuji tedy důkladně prostudovat případnou výzvu.


Anonym
Dobry den. Jak nejlepe pozadat o dotaci pro obci se 300 obyvateli ve Stredoceskem kraji? Vyplati se sdruzit s dalsimi obcemi? Na kolik CZK prijde pomoc pri zpracovani zadosti o dotaci?

Jan Havránek:
Dobrý den,
Váš dotaz je dost bohužel příliš obecný. Obec s 300 obyvateli může žádat o dotace stejně jako kterýkoliv jiný žadatel. Existují obce s méně než 200 obyvateli, které úspěšně realizovaly projekty s podporou EU za desítky mil. Kč.
Cena za poradenské služby je velmi rozdílná, záleží na dohodě s Vašim poradcem, obecně lze ale říci, že v případě obdržení dotace se jedná o desítky tisíc Kč.


Anonym
Dobrý den, je reálné a finančně výhodné připravovat žádost na malý projekt kde chybí zafinancovat 2-3 000 000 s nejistotou kladného přidělení?

Jan Havránek:
Dobrý den,
obecná odpověď v tomto případě neexistuje, důležité je, jakou část z celkových nákladů zmíněných 2-3 mil. představuje, velkou roli jistě bude hrát Vaše finanční zdraví, kvalita projektu a dlouhodobá udržitelnost jeho výstupů. Vzhledem k tomu, že případnou dotaci dostanete až zpětně, bude potřeba zmíněnou částku stejně sehnat nebo o ni snížit náklady projektu.


toleda@seznam.cz
Dobrý den,
existuje nějaká veřejně přístupná databáze všech dotací, o které lze v ČR žádat např. v roce 2007? Předem děkuji za odpověď.
P.Beran


Jan Havránek:
Dobrý den,
veřejně přístupných databází je více, liší se zaměřením a množstvím informací, které poskytují.
Mezi oficiální databáze patří např.:
  • www.strukturalni-fondy.cz – najdete zde informace o dotacích poskytovaných ze Strukturálních fondů EU, portál provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
  • www.businessinfo.cz – oficiální portál pro podnikání a export, provozuje jej agentura CzechTrade, v současné době zde nenajdete příliš velký počet aktuálních dotačních titulů.
  • rozcestnik.euroskop.cz – Rozcestník pro evropské peníze – databáze zaměřená na granty poskytované z evropských zdrojů
  • www.edotace.cz – najdete zde velké množství informací o dotacích z různých zdrojů, není třeba se registrovat

Anonym
1)Možná se mnou nebudete souhlasit, ale v této oblasti je značně nepřehledno. Dopátrat se věrohodných informací je umění. Máme zde ministerstev, územní samosprávu, jakési agenutury této samosprávy a mnoho dalších agentur různého typu. To vidím jako první problém - vůbec sehnat věrohodné info.
2)Programy jsou utvářeny tak, aby co nejvíce vyhovovaly obcím a příspěvkovým organizacím atd. Drobný a malý podnikatel není brán v úvahu. Jak je možné, že jsou stanoveny na projekty tak vysoké limity. Pokud naše firma zjišťovala stav, bylo nám sděleno, že s projektem pod 5 miliónů Kč nemusíme vůbec chodit. Jistě kdo by se patlal s tak malými projekty, že?
Otázka tedy je, jak například pomoci venkovu, že např. malá firmy zakoupí léta nedostavěný objekt a předělá jej na provozovnu? Stav je takový, že ty obce nemají důvod do toho investovat. Podnikatelé nemají zase tolik investičních prostředků a na dotace nemají nárok. Takže nadále náš venkov bude takový jaký je.

Jan Havránek:
Dobrý den,
1) Máte pravdu, situace by mohla lepší, každý zdroj navíc informace prezentuje jiným způsobem a je těžké se dopátrat komplexních informací. Myslím ale, že za poslední dobu se situace zlepšila, stále je však na čem pracovat. Co se veřejně dostupných zdrojů informací týče, mohu Vám doporučit např. portály www.strukturalni-fondy.cz nebo www.edotace.cz.
2) Situace naštěstí není tak beznadějná, firma splňující kritéria MSP může o podporu pro menší projekty žádat například do Operačního programu Podnikání a inovace – Rozvoj. Naopak, velmi často mají tyto projekty dokonce větší šanci na schválení. Samotný nákup nemovitosti podpořit možné nebude, ale pokud Váš projekt bude spočívat z velké části na pořízení nových technologií, není malý rozsah projektu překážkou.
Mohu ještě doplnit, že projekty pod 5 mil. Kč jsou velmi obvyklé a není pravdou, že by se takovými projekty nikdo nezabýval.


Ostatní

sbartosova@csas.cz
Dobrý den,
bude možné získat dotaci na rekonstrukci panelového domu pro společenství vlastníků?
Pokud ano, za jakých podmínek a jak o ni zažádat ?
děkuji mockrát za odpověď
s pozdravem
Soňa Bartošová

Jan Havránek:
Dobrý den,
rekonstrukci panelového domu bude možno podpořit z Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 3.3: Zlepšení prostředí v sídlištích. Program podporuje nejen opravy samotných domů, ale rovněž i úpravy okolí (chodníky, trávníky, rekreační plochy). Do IOP nebudete moci žádat, nachází-li se dům v Praze – v takovém případě je pro Vás vhodný program Panel, který pokrývá celou ČR, je ale zaměřen pouze na technické opravy domu.
Bližší informace o programu Panel naleznete na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení www.sfrb.cz
Podobně jako ostatní nové programy, ani IOP není v současné době ještě vyhlášen a přesné podmínky nejsou dosud známy.


Anonym
Dobrý den,
chci se zeptat zda by bylo možné požádat o dotaci pro zahrádkářskou kolonii k výstavbě společného septiku a následná čističky.
Děkuji za odpověď
Janoušek

Jan Havránek:
Dobrý den,
tento záměr bohužel v současné době není dotacemi podporován.


Anonym
Prosím o poskytnutí informace, jak se budou fondy EU podílet na avizované revitalizaci panelových sídlišť. Pokud ano, lze souběžně čerpat prostředky z akce Panel? Jedná se o družstevní panelovou výstavbu. Prosím, konkrétně. Děkuji Lukášová.

Jan Havránek:
Dobrý den,
operační programy ČR financované z fondů EU budou od roku 2007 nově podporovat Vámi zmíněné investice – konkrétně se jedná o Integrovaný operační program (IOP), oblast intervence 3.3: Zlepšení prostředí v sídlištích. Na rozdíl od Vámi zmiňovaného programu Panel bude možné z tohoto programu podpořit nejen opravy samotných domů, ale rovněž i úpravy okolí (chodníky, trávníky, rekreační plochy).
Co se případného souběhu této podpory a programu Panel týče, obecně platí, že na jeden záměr je možné čerpat veřejnou podporu jen z jednoho zdroje a zatím mi není známa žádná skutečnost, která by v tomto případě nasvědčovala opaku.


pvondras@volny.cz
Dobry den pane Havranek,
dotaz se tyka dotace pro male vodni elektrarny (MVE ). V pripade noveho OPPI je program Eko-energie, nicmene z neho je pouze mozny odkaz na CEA, ktera ma dotacni prostredky z rozpoctu znacne omezene. (vyzva je do konce ledna 07)
a) Kdy bude zverejneno zneni dotacniho programu v ramci OPPI?
b) Domnivate se, jeho zneni bude cca kopirovat podminky OPPP, ktere byly vyhodnejsi nez soucasne u CEA svoji maximalni castkou.
c) Jaky doporucute optimalni postup pri zadosti o dotace pro MVE?
dekuji za Vase odpovedi.

Jan Havránek:
Dobrý den,
znění nového programu OPPI Ekoenergie naleznete na internetových stránkách agentury Czechinvest. MVE z nového programu bude možné podpořit, bližší informace by měly být známy v březnu, vyhlášení první výzvy k podávání žádostí o podporu se plánuje na květen 2007. Podmínky by měly být opravdu obdobné, jako tomu bylo v rámci OPPP.
V rámci optimálního postupu při vyřízení žádosti Vám doporučuji přípravu projektu časově nepodcenit, co nejpodrobněji se seznámit se zněním programu a důsledně splnit všechny požadavky v něm obsažené.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Není to vaše? Zapomenuté nemovitosti brzy propadnou státu

21. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Není to vaše? Zapomenuté nemovitosti brzy propadnou státu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá majitele 143 tisíc nemovitostí. Zbývají už jenom tři měsíce.

Jakou cenu má váš dům podle pojišťoven. Zkuste novou kalkulačku

19. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Jakou cenu má váš dům podle pojišťoven. Zkuste novou kalkulačku

Češi mají podpojištěné domy a často o tom ani nevědí. Česká asociace pojišťoven proto nově nabízí kalkulačku, kde zájemci zjistí, jakou cenu jejich rodinný dům má. Díky tomu si pak... celý článek

Startuje Nová zelená úsporám pro bytové domy. Na co vám přispěje

18. 9. 2023 | Gabriel Pleska

Startuje Nová zelená úsporám pro bytové domy. Na co vám přispěje

Dotace na zateplení a další úpravy vedoucí k úsporám energií jsou dostupné i pro bytové domy. Žádat můžou soukromí majitelé, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, ale i... celý článek

Stropy cen energií skončí. Kolik zaplatíte za elektřinu a plyn?

15. 9. 2023 | Jana Divinová | 1 komentář

Stropy cen energií skončí. Kolik zaplatíte za elektřinu a plyn?

Energie zlevňují a dostaly se pod vládou stanovené cenové stropy. Co mají ale dělat lidé, kteří si fixovali ceny elektřiny a plynu, když byly nejvýš? Pátrali jsme, jestli dodavatelé... celý článek

Dotace na bydlení přehledně. Pomůže vám Zelená úsporám a Oprav dům po babičce?

11. 9. 2023 | Gabriel Pleska

Dotace na bydlení přehledně. Pomůže vám Zelená úsporám a Oprav dům po babičce?

Nová zelená úsporám Light, Nová zelená úsporám Standard, Oprav dům po babičce, kotlíkové dotace... Každý dotační program míří na trochu jinou skupinu majitelů. Tady je přehled.

Partners Financial Services