Jak překlenout cestu k řádnému úvěru

Jak překlenout cestu k řádnému úvěru
Překlenovací úvěr ze stavebního spoření může být za určitých podmínek cestou, jak se dostat k penězům na financování bydlení. Víte, jak tento produkt funguje? Připravili jsme pro vás také srovnání aktuální nabídky na trhu.

Překlenovacím úvěrem neboli meziúvěrem stavební spořitelny vyšly vstříc klientům, kteří nemohou čekat na přidělení řádného úvěru. Řádný úvěr totiž mohou začít čerpat po uplynutí minimálně dvou let od založení smlouvy o stavebním spoření, naspoření alespoň 40 % cílové částky a získání určité výše hodnotícího čísla (to určuje stavební spořitelna). Meziúvěr lze získat poměrně snadno a rychle, třeba i do 10 dnů, a použít jej například na privatizaci obecního bytu, na rekonstrukci rodinného domku, výměnu oken v bytě, na předělání koupelny, na dofinancování nákupu bytu, rodinného domku, či pozemku atd. Podmínka mít i pro poskytnutí meziúvěru naspořenu alespoň část peněz není překážkou, je totiž možné požadovanou částku vložit jednorázově.

Úrok podle jasných kritérií

Na co můžete úvěr využít?

Překlenovací úvěry lze ze zákona využít pouze na bytové potřeby účastníka stavebního spoření, tzn. koupi nemovitosti nebo stavebního pozemku, úhradu členského podílu právnické osobě, úhradu sjednaného vyrovnání za převod práv a povinností spojených se členstvím v družstvu, výstavbu nebo dostavbu nemovitosti, opravu, údržbu či rekonstrukci nemovitosti, vypořádání majetkových poměrů souvisejících s nemovitostí, dále na projektové náklady, notářské poplatky nebo na úhradu daně z převodu bytu nebo domu a na splacení (refinancování) úvěru či půjčky poskytnuté na některý výše uvedený účel.

Po dobu trvání překlenovacího úvěru klient platí úroky z celé poskytnuté částky a úvěr je splacen naspořenou částkou ze stavebního spoření a přiděleným řádným úvěrem. Úroky se v současné době pohybují od 5,1 do asi 8 %. Úrok, na rozdíl od hypoték, nezávisí na víceméně subjektivním zhodnocení bonity a důvěryhodnosti klienta, ale odvíjí se od předem jasně daných kritérií. Těmi jsou například doba zbývající do přidělení řádného úvěru, naspoření určitého podílu z cílové částky atd. Každý si tedy může udělat obrázek, za jakou cenu úvěr dostane (viz tabulky na konci článku).

Je třeba zároveň spořit

Vzhledem k tomu, že z překlenovacího úvěru se platí jen úroky, klient si může snadno spočítat své měsíční zatížení. Příklad: úvěr 100 000 Kč, úrok 7 %. Za rok klient zaplatí 7 % ze sta tisíc korun, tedy 7 000 Kč. Měsíčně vychází splátka asi na 583 Kč. Nezapomeňte ale na to, že tato měsíční splátka není jediným zatížením. Do doby přidělení řádného úvěru totiž musíte ještě spořit (pokud již nemáte něco "předspořeno"). Jde zpravidla o 0,5 % z cílové částky, při cílové částce 100 000 Kč by tedy měla být měsíční úložka 500 Kč. Některé spořitelny zvýhodňují úvěry na privatizaci či jiné účely.

Překlenovací úvěry se dále ve srovnání s jinými úvěry vyznačují snadnějším jištěním. Menší úvěry se nezajišťují vůbec, a například v Českomoravské stavební spořitelně lze získat bez zajištění úvěr až do 200 000 Kč, ve Všeobecné stavební spořitelně Komerční banky a Stavební spořitelně České spořitelny až do 100 000 Kč. V dalších případech často stačí jeden až tři ručitelé. Spořitelny se běžně spokojí s ručiteli při úvěru do zhruba 300 000 Kč nezajištěné částky, někdy postačí i pro vyšší sumy. V některých případech je nutné životní pojištění nebo pojištění úvěru.

Kdo může o úvěr žádat

Žadatelem překlenovacího úvěru může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a přiděleným rodným číslem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky a přiděleným IČ organizace. Cizinci mohou být účastníky úvěrového případu, mají-li trvalý pobyt na území České republiky a rodné číslo. Osoby nezletilé a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům musí být při provádění právních úkonů zastoupeny zákonnými zástupci nebo opatrovníkem určeným soudem.
Varianty čerpání meziúvěru jsou:
1. Jednorázové
- zejména v případě koupě nebo refinancování,
2. Postupné
- zálohové (jsou propláceny faktury, které jsou max. 1 rok vystaveny a existovala smlouva o stavebním spoření),
- nebo postupné proplácení faktur.
Možnost odpočtu zaplacených úroků od základu daně až do výše 300 000 Kč za rok:
1. jednorázově tj. ročně,
2. zálohově tj. měsíčně.

Nejen menší částky

Úvěry ze stavebního spoření bývají zpravidla menší a nedosahují výše hypoték. To plyne z toho, že lidé běžně neuzavírají stavební spoření na vysoké částky a snaží se i optimálně spořit. To ale neznamená, že jsou větší úvěry vyloučeny. Například úvěr Impuls+ se zvýhodněným úrokem 5,1 % ročně poskytuje VSS KB od půl miliónu do 1,5 milionu Kč. Překlenovací úvěry, podobně jako řádné úvěry, je také možné získat na více členů v rodině, takže celková půjčená částka může být vysoká.
Nezapomínejte na to, že ve fázi spoření (i v době překlenovacího úvěru) máte nárok na státní příspěvek. Na smlouvy uzavřené do konce roku 2003 je to 25 % z naspořené částky, maximálně však z 18 000 Kč a u smluv uzavřených od 1. 1. 2004 je to 15 % z naspořené částky, maximálně však z 20 000 Kč.

Přehled překlenovacích úvěrů I.
ČMSS
(profil, názory, koupit)
SSČS
(profil, názory, koupit)
VSSKB
(profil, názory, koupit)
Úrok dle výše naspořené částky Naspořeno 0 % cíl. částky
TOPKREDIT, úrok 5,7 %
min. výše nezajiš. částky 300 tis. Kč, zástava nemovitosti
Naspořeno 10 % cíl. částky

6,3 % – HČ: od 40 (R), od 24 (S)
6,9 % – HČ: 16-40 (R), 10-24 (S)
7,9 % – HČ: 0-16 (R), 0-10 (S)
6,9% – Privatizace
Naspořeno 40 % cíl. částky
6,3 % – HČ: od 40 (R), od 24 (S)
6,9 % – HČ: 16-40 (R), 10-24 (S)
7,4% – HČ: 0-16 (R), 0-10 (S)
Naspořeno 0 % cíl.
částky MAXI TREND, min. 300 000 Kč, zástava nemovitosti, prodloužená doba splácení MÚ,
6 % p.a. - splatnost MÚ 5 let
6,8 % p.a. - splatnost MÚ 10 let
Naspořeno 20 % cíl. částky
7 % – spoření 1 rok
7,5 % – spoření do 1 roku
Naspořeno 0 % cíl. částky
IMPULS, IMPULS+, zástava nemovitosti, konstantní splátka, expresní vyřízení zdarma, tarif KREDIT,
úrok 5,4 % p.a., výše nezajiš. částky 300 až 500 tis.,
úrok 5,1 % p.a., výše nezajiš. částky 500 tis. až 1,5 mil. Kč
Naspořeno 20 % cíl. částky
6,2 % – přidělení do 18 měsíců
6,9 % – do 19 - 30 měsíců
7,4 % – do 31 - 42 měsíců
7,9 % – do 43 - 48 měsíců
Privatizace
6,0 % – přidělení do 18
měsíců 6,4 % – přiděl. do 19 - 30 měsíců
6,9 % – přiděl. do 31 - 42 měsíců
Úvěry bez zajištění(částky neznamenají výši úvěru, ale jen úvěrové riziko, tedy rozdíl mezi úvěrem a vkladem klienta) I. skupina = HČ od 40 (R), od 24(S) - do 200 tis.Kč
II. skupina
= HČ 16-40 (R), 10-24 (S) - do 150 tis.Kč
do 100 000 Kč
při 2 osobách v závazku
I. Skupina úvěrů ( přidělení do 18ti měs.) – do 100 000 Kč
II.skupina úv. (přidělení do 30 měs.) – do 50 000 Kč nezaj. část nad 20 000 Kč životní pojištění
Způsoby zajištění úvěru (částky neznamenají výši úvěru, ale jen tzv. úvěrové riziko, tedy rozdíl mezi úvěrem a vkladem klienta ve spořitelně) I. skup. úvěrů dle HČ
od 200 001 do 350 000 Kč
– 1 ručitel nebo fin. pohledávka nebo nemovitost do
500 000 Kč – 2 ručitelé nebo fin. pohl. nebo nem.
nad 500 000 Kč – nem. nebo fin. pohl.
II. skup. úvěrů dle HČ
do 300 000
– 1 ručitel nebo fin. pohl. nebo nem.
do 400 000 – 2 ručit. nebo fin. pohl. nebo nemov.
nad 400 000 – pohl. nebo nemov., při zaj. nem. je třeba vinkulace poj. nem.
III. skup. úvěrů dle HČ
do 100 000 Kč
– 1 ručitel nebo fin. pohl. nebo nemov.
do 200 000 Kč – 2 ručit. nebo fin. pohl. nebo nemov.
do 300 000 Kč – 3 ručitelé nebo fin. pohl. nebo nemov.
nad 300 000 Kč – pohl. nebo nemov., při zaj. nem. je třeba vinkulace poj. nem.
do 200 000 Kč - 1 ručitel
do 300 000 Kč - 2 ručitelé
nad 300 000 Kč - zást.nemov.
I.skup./II.skup./III.skup. do 200 000/150 000/ 150 000 Kč
1 ručit., bank. zár., vklad, či nemovitost
I.skup./II.skup./III.skup.
do 300 000 Kč

2 ručit, vklad, bank. zár., či nemovitost
od 300 001 Kč
vklad, bank.záruka,či nemov.
Pozn.: kombinace zajištění možná u zajištění nemovitostí vink. poj. nem.
Úhrada za uzavření smlouvy PÚ (Kč) 1 % z objemu MÚ, u Topkreditu 0,5 % z objemu MÚ 1 % z úvěru (min. 500, max. 3000 Kč). 1% z úvěru (max. 5000 Kč)
0,5 % z úvěru za vystavení záruč. listin (max. 2500 Kč)
(Expresní úvěr: 1 % z výše úvěru příplatek, min. 1000 Kč)
Úhrada za vedení účtu 290 Kč ročně (145 Kč za pololetí) 200 Kč ročně 300 Kč ročně
Zaslání výpisu z účtu zdarma 20 Kč zdarma
Úhrada za uzavření úvěrové smlouvy (poskytnutí úvěru) zdarma 0,3 % z výše úvěru (min. 300, max. 900 Kč)
Zdarma, je-li poskytnut PÚ
zdarma,
0,5 % z úvěru za vystavení záručních listin (max. 2500 Kč)
(Expresní úvěr: 1 % z úvěru příplatek, min. 1000 Kč)
Zdroj dat: Stavební spořitelny ;
Data v tabulce jsou aktuální k 8. 4. 2004
Přehled překlenovacích úvěrů II.
Raiffeisen
(profil, názory, koupit)
Wüstenrot
(profil, názory, koupit)
HYPO
(profil, názory, koupit)
Úrok dle výše naspořené částky Naspořeno 0 % cíl. částky
úrok 5,4 %, min. výše cílové částky 100 tis.Kč, podmínkou je pořízení nemovitosti,
PÚ Premium- 5,8%, podmínkou je nová smlouva a výše do 80% naspořené částky ( bez státní podpory) na staré smlouvě Naspořeno 20 % cíl. částky
7,4 %,
4,9 % – pro smlouvy s ukazatelem hodnocení větším než 50
Naspořeno 30 % cíl. částky
6,9 %
4,9 % – pro smlouvy s ukazatelem hodnocení větším než 50
Naspořeno 40 % cíl. částky
6,4 %
4,9 % – pro smlouvy s ukazatelem hodnocení větším než 50"
Naspořeno 0 % cíl. částky
DOMINANTA, 7,9 %, do 500 tis. Kč
PONTON pro policisty, vojáky a zaměstnanci věz.služby 6,9% Naspořeno 10 % cíl. částky
4,8 %, po 12 měsících spoření (podmínka může být splněna kterýmkoli členemrodiny, a to i u jiné spoř.), nebo následná smlouva u WST
Naspořeno 28,6 % cíl. částky
KONSTANTA, úrok 6,9 %, min. konstantní splátka 0,7 % CČ Naspořeno 40 % cíl. částky
4,5 % p.a., do 6 měs. do přidělení
6,9 % p.a.(tarif OF) Naspořeno 50 % cíl. částky
4,5 % p.a.,do 6 měs. do přidělení
6,9 % p.a. (tarif ON, OS)
Naspořeno 40 % cíl. částky
(NADSTANDARD) pod hodnotícím číslem 1,5 není možné získat
PÚ od 1,5 do 2,9 úrok 6,9 %
od 3,0 do 3,9 úrok 6,4 %
od 4,0 do 4,49 úrok 5,9 %
od 4,5 do 4,9 úrok 5,4 %
od 5,0 do 5,49 úrok 4,9 %
od 5,5 do 5,9 úrok 4,4 %
od 6,0 a vyšší úrok 3,9%
Naspořeno 45 % cíl. částky
(TARIF CL) pod hodnotícím číslem 1,5 není možné získat PÚ
od 1,5 do 2,9 úrok 6,9 %
od 3,0 do 3,9 úrok 6,4 %
od 4,0 do 4,49 úrok 5,9 % od 4,5 do 4,9 úrok 5,4 %
od 5,0 do 5,49 úrok 4,9 %
od 5,5 a vyšší úrok 3,9 %
Úvěry bez zajištění (částky neznamenají výši úvěru, ale jen tzv. úvěrové riziko, tedy rozdíl mezi úvěrem a vkladem) Do 70 000 Kč (netýká se PÚ při akontaci 0 %- 20 %) Do 49 999 Kč Do 50 000 Kč
Způsoby zajištění úvěru (částky neznamenají výši úvěru, ale jen tvz. úvěrové riziko, tedy rozdíl mezi úvěrem a vkladem klienta ve spořitelně) Do 150 000 Kč – 1 ručitel
do 300 000 Kč – 2 ručitelé
nad 300 000 Kč – nemovitost
Pozn.: kombinace zajištění možná.

U úvěrů nad 30 000 Kč nezaj. částky nutné pojištění zbývající části úvěrového dluhu"

50 000 - 249 999 Kč
1 ručitel nebo zástavní a předkupní právo k nemovitosti + vinkulace živelného poj. nemovitosti, životní poj.
250 000 - 399 999 Kč
2 ručitelé nebo zástavní a předkupní právo k nemovitosti + vinkulace živelního pojištění nemovitosti, životní poj.
400 000 Kč a více
zástavní a předkupní právo k nemovitosti + vinkulace živelního poj., životní poj.

u PÚ DOMINANTA do 150 000 Kč - 1 ruč.
do 300 000 Kč - 2 ruč.
do 399 999 Kč - 3 ruč.
od 400 000 Kč - zástavní a předkupní právo k nemovitosti

Do 150 000 Kč -1 ručit.
do 300 000 Kč - 2 ruč.
nad 300 000 Kč - nem.
U osob v důchod.věku nutné rizikové pojištění úvěru, příp.přistoupení k závazku třetí osobou.
U úvěru nad 150 000 Kč je nutné životní pojištění.
Při zaj. nemovitostí je nutné nemovitost pojistit
Úhrada za uzavření smlouvy PÚ 1 % z úvěru, (Expresní úvěr: 2 % z úvěru, min. 2000 Kč) 1% z CČ, max.6000 Kč, (Expres: 1 % z úvěru, min.500, max. 3000 Kč) 2 % z úvěru (min. 200 Kč)
Úhrada za vedení účtu 320 Kč ročně 250 Kč ročně 290 Kč ročně
360 Kč ročně smlouvy uzavřené do 31.10.2002
Zaslání výpisu z účtu 20 Kč zdarma zdarma
Úhrada za uzavření úvěrové smlouvy (poskytnutí úvěru zdarma, (Expresní úvěr: 2 % z úvěru, min. 2000 Kč) zdarma,
(Expresní úvěr: zdarma)
2 % z úvěru (min. 200 Kč).
Zdarma, je-li poskytnut PÚ
Zdroj dat: Stavební spořitelny;
Data v tabulce jsou aktuální k 8. 4. 2004

Psáno pro deník Právo, na článku se podíleli Romas Scherks z poradenské firmy UFC PRAHA a Vladimír Čechlovský.

Co si o překlenovacím úvěru myslíte vy? Je to podle vás vhodný nástroj pro "rychlé" čerpání peněz na financování bydlení? Využili jste tento produkt? Pokud ano, jak se vám osvědčil? 

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 4. 2004 23:02, Tomáš Marný

No Pán Bůh potěš :-(. Po lživé reklamě Raiffeisenky s vedením účtu pro mládež zdarma a zasílání výpisu zdarma další důvod, proč od tého stavební spořitelny zmizet co nejdříve :-(.

Zobrazit celé vlákno

+37
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.