Poplatky jsou oprávněné, říká Trávníček

Poplatky jsou oprávněné, říká Trávníček
Minulý týden jste se mohli na cokoli zeptat ředitele marketingu Českomoravské stavební spořitelny Rostislava Trávníčka. Dnes si můžete přečíst, jak s porcí vašich otázek naložil.

Ředitel marketingu Českomoravské stavební spořitelny (profil, názory) Rostislav Trávníček odpovídal na dotazy našich čtenářů. Položit své otázky jste mohli prostřednictvím článku Zeptejte se lišky, publikovaného minulý týden, dotazů se shromáždilo něco kolem 30. Pojďme se podívat, jak se k nim největší stavební spořitelna v zemi ústy svého mluvčího postavila.

Na zahřátí

Bruno
Dobrý den, jaký očekáváte vývoj na trhu stavebních spořitelen - očekáváte krach některé z nich (do 5 let, v horizontu 20 let)? Děkuji za odpověď

Rostislav Trávníček: Roste zájem klientů o využití úvěrů a překlenovacích úvěrů. Jen za leden 2004 poskytla ČMSS úvěry v celkovém objemu ve výši cca 1 mld., což je 22% meziroční nárůst. Krach neočekávám, naopak v oblasti úvěrů odhaduji trvalejší každoroční nárůst mezi 20 % až 30 %.


Karel Legát
Dobrý den, stavební spořitelny získávaly klienty především kvůli vysokému státnímu příspěvku. Nemyslíte, že by se měla podpora různých finančních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění) srovnat?

RT: Srovnání podpor různých produktů nepředpokládám. Státní politika se cíleně zaměřuje na podporu bydlení. Bytový fond v ČR je zastaralý, mnoho bytů nutně potřebuje modernizovat a ani nová bytová výstavba zatím nedosahuje úrovně vyspělých evropských zemí. Deset milionů obyvatel obývá necelých 4, 3 milionu bytů. Pro bytovou výstavbu a modernizaci je stavební spoření optimálním finančním nástrojem.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Poplatky jsou oprávněné, ale vy se ptejte zdarma

Zargon
Opravdu se mohu zeptat bezplatně? Aby se mi náhodou po roce neobjevila na výpisu položka "za připravenost k odpovězení dotazu" nebo "vedení funkce tiskového mluvčího". Přeci jen ne každý má otázky (stejně tak jako jen někteří mají úrokové zvýhodnění) takže aby my kteří se ptáme jsme nemuseli platit poplatky "na pokrytí nákladů technologie pro odpovídání dotazů" (zcela shodně jako za úrokového zvýhodnění).

RT: Ano můžete.

Eric
Přeháním a co má být? Ale dám jednu velmi rozumnou otázku: nechtěli byste milostivě zrušit všechny poplatky, když už máte pětileté termínované vklady? Za co vám vlastně platí ta tlupa stavebně spořících nešťastníků? Ani ve zločinných bankách se za termínovaný vklad neplatí. A u vás jo. Zrušte poplatky a žijte z peněz, které máte na pět let jisté. Anebo ne, raději se rovnou přihlašte do konkurzu, protože s takovým přístupem ke klientovi jaký máte vy a vám podobní stejně nemůžete dlouho vydržet...

RT: Vážený pane, věřím, že jste rozumný člověk, který tuší, že správa cca 2 milionů klientů něco stojí. Je nutné zajistit zaměstnance, správní budovu, odpovídající informační systémy a další nutné věci k tomu, aby byla zajištěna správná a bezchybná správa Vašich "termínovaných vkladů" včetně státního příspěvku. Ano, máte pravdu, klienti nám svěřují své prostředky, ale my jim za to vyplácíme úroky, které v dnešní době patří k nejvyšším na trhu. Zároveň stavební spořitelny jsou ze zákona omezeny v možnostech investování peněz získaných od klientů tak, aby byla zajištěna jejich vysoká míra stability. Stručně řečeno, co získá stavební spořitelna z investic Vašich peněz, to Vám vyplatí (u některých smluv vyplácí ještě více). Z výše uvedeného je zřejmá logická oprávněnost poplatků. Proto odpovídám - nechtěli – zajišťují vysoké zhodnocování vašich "termínovaných vkladů" při vysoké míře stability a jistoty. Tato kombinace je u investic vzácná.

Henry
V létě si chci vzít meziúvěr u ČMSS. Jakým způsobem mi vrátíte již jednou stržený poplatek za úrokové zvýhodnění (které samozřejmě nedostanu), kde si to na výpisu budu moci překontrolovat a jak budete řešit ušlý úrok z tohoto poplatku? Vzali jste si totiž něco, na co jste neměli nárok.

RT: Jedná se o jednorázovou úhradu, která se vztahuje ke kalendářnímu roku a je účtována k 31.12. Tato úhrada se nevrací. V roce čerpání úvěru a v následných letech samozřejmě poplatek účtován nebude.

Docent
Dobrý den, od ČMSS jsem dostal odpověď na reklamaci zůstatku účtu - známé zaúčtování poplatku za úrokové zvýhodnění. Ona odpověď byla do písmene stejná jako odpověď jinému klientovi, zveřejněná na Internetu, přestože reklamace byly nepochybně formulovány jinak.
Myslíte si, že klienti, z kterých děláte tímto způsobem blbečky, vám svěří po ukončení svého spoření své peníze znovu?

RT: V případě, že bychom každému klientovi odpovídali individuálně, zvýšily by se významně náklady spořitelny na obsluhu klientů, které jsou kryty poplatky za vedení účtu. Navíc podstata problému je stejná a tudíž i vysvětlení je stejné. Snažíme se šetřit Vaše peníze.

Martin Žůrek
Dobrý den, zvažují vzít si úvěr ze stavebního spoření. Srovnával jsem si tuto variantu s plným financováním hypotékou a kombinace vychází výhodněji. Jenže výhodněji vychází pouze kvůli nižším poplatkům.
Jaká je garance, že za rok nebo dva nebo pět výrazně nezvýšíte poplatky za vedení úvěru a výhodnost úvěru ze stavebního spoření se tak zcela ztratí?
Je možné mít takovou garanci zapracovanou ve smlouvě nebo jde vždy o jednostranné kroky spořitelny?

RT: ČMSS může jako kterýkoliv jiný peněžní ústav měnit svou poplatkovou politiku. Na druhé straně je ovšem potřeba říci, že na rozdíl od jiných finančních institucí postupuje v této oblasti velmi konzervativně, a to obzvlášť u úvěrového obchodu. Stavební spoření je v důsledku variability nejvýhodnější a nejvyužívanější formou úvěrů na bydlení. Ve srovnání hypoték a stavebního spoření jsou poplatky za vedení účtu jednoznačně příznivější u stavebního spoření. ČMSS účtuje svým klientům minimum poplatků a současně poskytuje řadu služeb zcela zdarma. Aktuálně žádné úpravy úhrady za vedení účtu nepřipravujeme. Vámi dotazované garance nejsou zakomponovány do návrhu smlouvy o stavebním spoření.

safranek@finservis.cz
Dobrý den! Můžete konkrétně specifikovat, jaké věcné náklady má ČMSS s tzv. správou úrokového zvýhodnění, kterou od roku 2003 zpoplatňujete částkou 100,- Kč ročně? Za věcný náklad přitom nepovažuji vlastní výplatu úrokového zvýhodnění, ale pouze správní náklady s tím spojené. Jste schopen doložit, že tyto náklady činí opravdu 100,- Kč ročně na každou smlouvu a vysvětlit, proč tyto náklady vznikly najednou až od roku 2003? Tuto otázku Vám kladu na základě čl. XXII. odst. 2 VOP z 30. listopadu 1995, podle kterých se tyto smlouvy řídí a kde se píše: "(2) Při podstatné změně správních nákladů nebo výdajů za poštovné je stavební spořitelna oprávněna změnit částky za poskytované službu." Děkuji předem za odpověď.

RT: Důvodem k zavedení úhrady za správu úrokového zvýhodnění je ta skutečnost, že Českomoravská stavební spořitelna měla od začátku poskytování úrokového zvýhodnění zvýšené náklady na jeho evidenci na smlouvě klienta. V minulosti nám situace na mezibankovním trhu (vyšší hladina úrokových sazeb) umožňovala tyto náklady dotovat a nepřenášet je na klienta. Bohužel v současné době, kdy úrokové sazby na trhu jsou na minimální úrovni, jsme nuceni část nákladů přenést na klienty, kteří mají garantované pevné úročení vkladů. V současné době je z pohledu ČMSS nutné rozlišovat smlouvy uzavřené podle Všeobecných obchodních podmínek 9/93 a 11/95 a ty smlouvy, u nichž jsou nižší úrokové sazby z vkladů a u kterých neevidujeme úrokové zvýhodnění. Proto byly smlouvy vedené s úrokovým zvýhodněním zatíženy úhradou za správu úrokového zvýhodnění ve výši 100,- Kč.
Stavební spoření by mělo zejména sloužit k financování bytových potřeb klienta. Pokud uvažujete o budoucím financování, můžete využít možnosti přejít už nyní na jinou tarifní variantu s nižší úrokovou sazbou z úvěru. U těchto smluv pak úhrada ve výši 100,- Kč účtována není. Pokud však o financování neuvažujete a využíváte tak stavební spoření k dlouhodobému ukládání prostředků, jsme nuceni tuto skutečnost zohlednit.

Zániku stavebního spoření se neobávám

máma
Dceři jsme pomáhali s koupí bytu, zajímá nás možnost odečtu úroků z úvěru, když smlouvy jsou uzavřeny na manžela a dceru. U dceřiny půjčky ze stavebního spoření jsem jako spoludlužník/ručitel uvedena já.
V prosinci r. 2002 proběhla kolaudace a předání bytu. Protože byt byl určen pro dceru, zápis v katastru nemovitostí jsme nechali provést na její jméno a dcerka v něm od té doby bydlí. Může si manžel nebo já odečíst z daňového přiznání úroky z půjček stavebního spoření, ačkoliv v katastru nemovitostí je jako vlastník bytu zapsaná naše dcerka?

RT: Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb. v platném znění) umožňuje odpočet zaplacených úroků z meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření od základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Jednou z podmínek je, aby poplatník úvěrovanou nemovitost vlastnil. Tuto skutečnost splňuje pouze dcera. Rodiče tedy možnost odpočtu nemají.

Fredy
Z jiného soudku. Mluví se o krizi vlády a možná o předčasných volbách. Velkou šanci má ODS. Zajisté znáte její program "modrá šance", kde se počítá s rovnou daní. Uvažují o novém daňovém zákoně z příjmů, zrušení odčitatelných položek a různých příspěvků. Tedy patrně i příspěvku na stavební spoření. Pokud si dám do kalkulačky vstupy a výstupy u současného SS, bez státních podpor, tak jsem v některých případech ve ztrátě. Nebojíte se konce stavebních spoření? Nebo jste připraveni na "výhodnější" podmínky? Například vyšší zhodnocení, zrušení poplatků apod.? Nebo budete strašit konkurzem?

RT: Zániku stavebního spoření se rozhodně neobávám. Stavební spoření zůstává i po novelizaci zákona jedním z nejvýhodnějších finančních produktů na trhu. Z hlediska dalšího rozvoje je rozhodující oblastí úvěrový obchod a uspokojování bytových potřeb občanů. Jistotu klientům dává nejen skutečnost, že u ČMSS spoří nebo čerpá úvěr téměř 2,3 milionů obyvatel ČR, ale i zkušenost z jiných zemí (např. z Německa), kde i po změnách v podpoře stavebního spoření zůstal tento produkt klienty velmi vyhledávaným.

jiri.pacha@tiscali.cz
Dobrý den. Mám 2 smlouvy na st.spoření.U první čerpám překlenovací úvěr.Druhou smlouvu(z roku 2002) mám bez státního příspěvku.Bude možno na tuto druhou smlovu dát st.příspěvek od roku 2005 (15%) nebo to do budoucna nebude vůbec umožněno?

RT: Ano, můžete převést od roku 2005 státní podporu na následnou smlouvu. To znamená podle § 10, odst. 2 novely, státní podpora činí 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně z částky 20 000 Kč.

jezevec
Zajímalo by mne, proč stavební spořitelny umíněně každému vedou samostatný účet, samozřejmě mastně placený a obohacený o všelijaké poplatky.
Proč nelze spořit na sběrný účet a identifikaci platby provádět variabilním symbolem, zejména když 99,9% klientů provede buď dvanáct nebo dokoce jen jednu platbu ročně?
Proč nelze alespoň úvěr platit na sběrný účet, a identifikaci platby provádět variabilním symbolem?
Neznám žádné jiné podnikání, kde by poskytovatel služby měl pro styk s každým zákazníkem zvláštní bankovní účet, poplatky za nějž by srazil klientovi z hodnoty poskytnutých služeb, navíc ve zcela libovolné výši.
Ostatní společnosti to umí - telefon, internet, teplo, vodu, daně,. . . . všechno platim na jeden stejný účet jako všichni ostatní uživatelé služby.
Proč stavební spořitelny takto zbytečně navyšují náklady klienta?
Proč se nemohu od této zbytné služby odhlásit?

RT: Stavební spořitelny mají status banky a vedou účty účastníků stavebního spoření. Správu účtů stavebního spoření nelze srovnávat s evidencí plateb za služby (telefon, internet, plyn atd.). Splátky za služby již v sobě mají zakalkulované náklady. Stavební spořitelna provádí platební styk (přijímá a úročí platby, provádí výplaty prostředků). Náklady na správu účtu jsou obsaženy v úhradě za vedení účtu a na rozdíl od jiných bank neúčtujeme poplatky za položky.

Přímo pro ČMSS nakonec

Marek
Nedávno na tomto serveru proběhla diskuse k článku Finanční poradenství od finančních institucí?. Kritizované zneužívání pojmu "osobní finanční poradce" se týká i ČMSS. Proč ČMSS na takovou kritiku nereaguje, respektive kdy s tímto klamáním veřejnosti přestane?


RT:
Českomoravská stavební spořitelna je výrazně klientsky orientovaným finančním ústavem. Staví na kvalifikovaném profesionálním finančním poradenství a klientském servisu a má jednu z nejkvalitnějších a nejhustších sítí mezi stavebními spořitelnami. Plně k dispozici je veřejnosti 1600 odborníků, kteří ovládají danou problematiku a soustavně se v jejím ovládnutí zdokonalují. Míra znalosti produktu je obvykle vyšší u poradců konkrétních finančních institucí.

Zdeněk Kubík
Dobrý den, jsem bývalý prodejce ČMSS. Proč vyplácíte externím prodejcům tak nízké provize a proč tak znevýhodňujete cizí sítě před tou vlastní?

RT: Domnívám se, že provize vyplácené ČMSS jsou konkurenceschopné. Navíc na odměňování našich externích spolupracovníků pohlížíme komplexně, vedle provize za sjednané smlouvy o stavebním spoření mohou získat celou řadu dalších výhod a prémií.

Jiří Pácal
1) Kolik máte z poskytnutých úvěrů v režimu "klasifikovaný"? Jaký očekáváte další vývoj?
2) Kam stavební spořitelny umísťují finanční prostředky svých klientů, které nebyly poskytnuty dále jako úvěr? Četl jsem, že objem úložek je cca 240 miliard a objem poskytnutých úvěrů cca 35 miliard. Děkuji

RT: 1) Českomoravská stavební spořitelna má mezi stavebními spořitelnami nejnižší podíl klasifikovaných úvěrů – necelé 3 %. A i přes výrazný růst počtu poskytnutých úvěrů očekávám stabilitu tohoto ukazatele.
2) Zákon o stavebním spoření umožňuje stavebním spořitelnám omezené a vysoce bezpečné investice finančních prostředků, jako jsou depozita u bank v Kč, státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy, hypoteční zástavní listy a nestátní dluhopisy. Vklady klientů jsou navíc ze zákona pojištěny. Jinak pro Vaši představu – ČMSS spravuje vklady ve výši zhruba 83 mld. Kč a objem poskytnutých úvěrů činí cca 25 mld. Kč.

V tomto místě (čtvrtek dopoledne) zazvonil v naší redakci telefon. Pan Trávníček odmítl odpovídat na další dotazy a my mu je tedy přestali posílat. Byly mu nepříjemné? Zdála se mu nízká jejich úroveň? Nebo je velmi pracovně vytížen a množství dotazů ho zaskočilo? Co si o tom myslíte? Čtenářům, na které se nedostalo, se tedy omlouváme. Jejich dotazy si můžete přečíst zde.

Jak hodnotíte odpovědi Rostislava Trávníčka?

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

-233
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 75 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 3. 2004 8:35, Docent

11.3.2004 pořádá Sdružení na ochranu spotřebitelů tiskovou konferenci, na programu je mj. otázka zvyšování poplatků stav. spořitelen. Předpokládám, že se někdo z redakce Peníze.cz též zúčastní a vyplodí článeček :-)).

Zobrazit celé vlákno

+34
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 3. 2004 17:23, Martin Gardavský

Přečtěte si poslední odstavec vašeho článku. Z kontextu totiž vyplývá, že pan Trávníček odmítl odpovídat na dotazy poté co obdržel dotazy opravdu "na tělo".
"Pan Trávníček odmítl ....dotazy a my mu je tedy přestali posílat. Byly mu nepříjemné? Zdála se mu nízká jejich úroveň? Nebo je velmi pracovně vytížen a množství dotazů ho zaskočilo?" .... no a pak tam dáte velmi nepříjemný (pro představitele spořitelny) dotaz paní Komárkové a pana Šafránka. Nezlobte se, ale to nepovažuji za fér. Možné také ovšem je, že problém s češtinou mohu mít já a ne vy. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že bych velmi rád znal odpověď pana Trávníčka právě na dva výše uvedené dotazy.

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (75 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.