Mobipay Espana – impuls pro rozvoj m-commerce?

Mobipay Espana – impuls pro rozvoj m-commerce?
Španělské banky a mobilní operátoři T-Mobile a Vodafone mají ambice stát se tvůrcem nového standardu bezhotovostního placení.

Bankovnictví bylo vždy založeno na vzájemné důvěře, na znalosti klienta a důvěrnosti finančních informací. Postupně se bankovní obchody rozvíjely od bankovní přepážky, přes bankomaty a platební karty, až po produkty přímého bankovnictví. Nyní se celé bankovnictví posouvá dál. Informační dálnice staví do jiného světla současnou pobočkovou síť bank. Současně mezi banku a klienta vstupují další subjekty – mobilní operátoři, obchodní řetězce ad. Na tuto situaci musí banky reagovat.


Obr. Rozvoj distribučních kanálů a platebních karet

Movilpago a Pagomovil

V únoru roku 2000 založila španělská banka Banco Bilbao e Viscaya (BBVA) a největší mobilní operátor Telefonica Moviles společný podnik s názvem Movilpago. Jeho úkolem bylo vytvořit nový platební systém, založený na mobilních telefonech a platebních kartách. Konkurenční Banco de Santander (BSCH) vytvořila podobný projekt Pagomovil s dalšími mobilními operátory – Airtel a Amena.

Po zásahu antimonopolního úřadu v listopadu 2000 vytvořili účastníci obou projektů novou společnost Mobipay Espaňa se základním kapitálem 20,43 mil. EUR. Do přípravy projektů již bylo investováno přes 120 mil. EUR.

Mobipay

Pro mobilní operátory byl vstup do nové společnosti logickým krokem – mobilní telefon má všechny předpoklady se stát důvěryhodným, bezpečným, ekonomicky výhodným a všeobecně dostupným platebním nástrojem. Spojení know-how a kapitálu zabrání nejistotě obchodníků, ke kterému z původních dvou systémů se připojit. Španělské banky se velmi poučily z předchozích projektů elektronických peněženek, které je stály spousty peněz a nakonec skončily fiaskem. Proto se při vývoji nového platebního systému spojily dohromady a nový obchodní model přilákal i všechny mobilní operátory.

Původně zakladatelé počítali s tím, že banky i mobilní operátoři získají v Mobilpay po 40% kapitálu a zbývajících 20% bude rezervováno pro asociace VISA a Europay/MasterCard. Nakonec se akcionáři nové firmy staly do konce roku 2001 banky reprezentující 80% španělského bankovního trhu a všichni čtyři mobilní operátoři – Telefonica Moviles, Airtel, Amena a Xfera. BBVA, BSCH a mobilní operátoři drží po 10% akcií, tedy dohromady 60%.

Dalších 28% drží banky Caja Madrid, Banco Popular, Caixa Galicia, Ibercaja, Bancaja, Caja Duero, CAM, BBK, Unicaja, El Monte, Banco Atlántico, Banco Sabadell, Caixa Nova, Bankinter a Caja Espana. Po 4% vlastní tři kartová servisní centra Sistema 4B, Servired a Euro 6000. Společnost Mobipay je však otevřena všem dalším zájemcům z řad bank, mobilních operátorů a zpracovacích center (Card Processors).

Nový platební model

Odhaduje se, že jen 10% plateb v obchodech ve Španělsku je provedeno pomocí platebních karet, a že karty přijímá jen 1/3 obchodů. Každá platba provedená prostřednictvím mobilního telefonu bude pro mobilní operátory znamenat vítaný zdroj příjmů. Více bezhotovostních plateb ve větším množství obchodů přinese bankám nové příjmy a obchodníkům potenciálně o něco větší tržby. Všichni tedy mohou na novém platebním modelu získat.

Systém Mobipay pracuje na základě registrace klienta, přenosu informací o platbě pomocí mobinílho telefonu a následného zúčtování transakce v bankovním systému. Číslo platební karty je bezpečně uloženo v centrálním informačním systému Mobipay (Server Wallet). K němu je přiřazeno číslo mobilního telefonu. Pro platby pomocí mobilního telefonu je klientovi přidělen zvláštní PIN (tzv. Telco PIN), odlišný od PINu pro bankomaty a mobilní telefon. Při platbě se nepřenášejí žádné bezpečnostně citlivé údaje, SIM karta a platební server navíc šifrují veškerou vzájemnou komunikaci.

Při placení klient přiloží svůj mobilní telefon ke snímači čárového kódu (nejjednodušší metodou je samolepka s kódem) nebo Bluetooth, které zajistí přenos čísla mobilního telefonu nebo čísla zákazníka do platební transakce. Autorizační systém Mobipay pak přiřadí k číslu telefonu číslo platební karty, ověří finanční krytí transakce a odešle klientovi SMS zprávu s dotazem, zda platí např. 56 EUR v obchodě ABC (viz obr.). Klient dotaz potvrdí zadáním kódu PIN nebo ji odmítne. Mobipay poté ověří finanční krytí transakce v systému VISA nebo MasterCard. Obchodník pak standardně obdrží autorizační kód transakce.

Celý platební cyklus netrvá déle než max. 15 sekund. Podobným způsobem budou probíhat i platby na Internetu nebo v samoobslužných terminálech (např. parkovací a prodejní automaty). Bankovní systém pak zajistí úhradu z účtu klienta na účet obchodníka. Klient může kdykoliv zjistit disponibilní limit pro další nákupy nebo získat přehled o provedených transakcích.


Obr. Schéma MobiPay

1. Klient iniciuje platbu v obchodě (1a) nebo na Internetu (1b). 2. MobiPay přebírá autorizaci transakce (ověřuje registraci klienta, stoplist ad.). 3. Klient od MobiPay obdrží SMS s žádostí o potvrzení platby a zadání PIN. 4. Transakce potvrzené klientem jsou ověřeny v systému VISA a MasterCard. 5. MobiPay zasílá výsledek autorizace transakce. U povolených transakcí zajistí prostřednictvím bankovního systému zúčtování transakce.

Ambiciózní plány

Systém Mobipay je nyní pilotně zkoušen v 50 obchodech v centru Madridu a má se dále rozšířit koncem prvního pololetí roku 2002. Mobipay Espana hodlá svůj projekt rozšířit i do zahraničí. V listopadu roku 2000 proto založila společnost Mobipay International, která je členem mezinárodní společnosti Mobil Payment Forum. Mobilpay má v úmyslu rozšířit svůj produkt do 2 let do dalších 30 zemí a získat 100 milionů klientů a 5 milionů obchodníků!

Vážný úmysl akcionářů Mobipay vybudovat celostátní platební systém potvrzují i provedené investice do centrální systému. Od firmy ACI byl koupen autorizační a zúčtovací systém BASE24, používaný bankami pro provoz bankomatů a platebních terminálů. Jeho kapacita je dimenzována na velké množství zejména malých transakcí a bude ve špičkách dosahovat až 400 transakcí za sekundu. Současné maximální počty transakcí platebních karet ve Španělsku dosahují 46 transakcí za sekundu. Pro srovnání: největší zúčtovací banka ve Velké Británii, tedy nejrozvinutějším trhu platebních karet v Evropě, Royal Bank/NatWest dosahuje ve špičkách 250 transakcí za sekundu.

Ambice stát se de facto mezinárodním standardem podporuje i globální postavení hlavních akcionářů: Airtel patří největšímu mobilnímu operátorovi v Evropě – britské společnosti Vodafone (90 mil. klientů). Telefonica Movile je zase největším provozovatelem GSM sítí v Latinské Americe (20 mil.klientů) a banky BBVA a BSCH mají každá po 35 mil. klientů v několika zemích světa. Dohromady to představuje potenciál 180 mil. klientů.

Vodafone navíc úzce spolupracuje s Barclaysbank, jedinou evropskou bankou patřící do první desítky největších vydavatelů kreditních karet na světě. Vodafone také nyní testuje novou technologii ve Švédsku a chystá se na její zavedení ve Velké Británii, Irsku a Německu.

14.března 2002 oznámily Vodafone a německý T-Mobile společný plán vyvinout ve Velké Británii a Německu platební systém založený na mobilních telefonech. Jejich klienti budou moci na svých mobilních telefonech bezpečně uložit některé osobní údaje a číslo nebo čísla svých debetních a kreditních karet. Systém má být pohodlný, bezpečný a důvěryhodný. Oba operátoři doufají, že se k jejich plánu připojí i další mobilní operátoři. Implementace projektů má proběhnout do konce tohoto roku.

Strategická partnerství

Výhodou placení zboží a služeb prostřednictvím mobilních telefonů je v jejich snadné dostupnosti a masovém použití. Mobilní telefony v rukách zákazníků představují již vybudovaný základ nové platební infrastruktury, do které nebude nutné znovu investovat. Mobilní operátoři mají uzavřeny roamingové dohody ve většině zemí světa, mohou tedy zajistit placení téměř kdekoli na zemi.

Jejich nevýhodou však je, že nemají mezinárodní clearingový a zúčtovací systém, který mají banky a jejich platební asociace. Mobilní operátoři také nemají mezinárodně známou obchodní značku, jako je VISA nebo MasterCard. Překonat tyto nedostatky by stálo desítky miliard dolarů a řadu let – nebo uzavřít strategická partnerství s bankami. A právě to se stalo ve Španělsku a zdá se, že bude následováno i v dalších, zejména evropských, zemích.

Generální ředitel regionu VISA EMEA pan Joao Ribeiro da Fonseca řekl již v roce 1988: „Je zde reálné nebezpečí, že banky, které vytvořily mezinárodní platební systémy, budou přinuceny přijmout stále méně významnou roli v peněžních službách.“ Roamingové dohody mobilních operátorů však nezajišťují mezinárodní clearing a zúčtování a operátoři také nemají globální obchodní značku. „To je hlavní překážka, jejíž překonání by telekomunikační operátory stálo miliardy dolarů a mnoho času.“ řekl vloni Philippe Scheppers Chief Operating Officer Europay International a dodal: „Dříve nebo později se budou muset oba sektory spojit – telcos budou muset koupit banky nebo se stát členy MasterCard.“

Pro spolupráci bank s mobilními operátory existují tři hlavní modely:

1. Dominující banka – mobilní telefon je jen prostředkem spojení klienta s jeho platební kartou nebo běžným účtem. Mobilní operátor pouze přenáší data. Bezpečnost transakcí a kontrolu zajišťuje čipová karta banky. Příkladem je projekt Nordea Bank.
2. Dominující operátor – veškeré operace zajišťuje mobilní operátor, včetně vedení účtu klienta, dotovaného převodem z jeho bankovního účtu (např. projekt Sonera). Např. rakouský Mobilcom Austria založil vloni vlastní banku.
3. Win-Win partnerství – vyvážené role a podíl na obchodu podporují dlouhodobou spolupráci (např. Mobipay).

Odborníci očekávají, že m-payments se rozvinou mnohem rychleji, než e-commerce na Internetu. Příčin je několik: mobilní telefony jsou dostupnější než Internet, jsou přenosné kamkoli, nový způsob placení si nevyžádá nákup nových mobilů, lidé jsou zvyklí mobilní telefony používat a důvěřují jim více než Internetu. Optimistické odhady říkají, že objem m-commerce transakcí dosáhne v Evropě 26 miliard EUR, z toho ve Španělsku 1 miliardu EUR již do roku 2006.

M-commerce platby přinesou operátorům nejen nové příjmy za přenos zpráv, ale mohou významně podpořit rozvoj nové generace mobilních telefonů 3G.Ta se potýká s finančními problémy souvisejícími s vysokými poplatky za licence (300 mld. EUR), náklady na vybudování infrastruktury a nezájmem uživatelů investovat do nových mobilních telefonů.

Platební systémy

Pro rozvoj m-commerce bude důležitý postoj mezinárodních platebních systémů VISA a MasterCard, které reprezentují 95% globálního trhu platebních karet s 2 miliardami klientů a 22 miliony obchodů. Oba systémy považují již řadu let m-commerce za strategickou oblast rozvoje.

Protože se jedná o nový rozvíjející se distribuční kanál je m-commerce transakce možné provádět jen kartami těch bank, které k tomu dají souhlas. Současně musí platební systémy schválit bezpečnostní procedury. Z technického hlediska existují tři varianty řešení:

  1. Server Vallet – číslo platební karty je bezpečně uloženo v bankovním systému, transakce je iniciována zasláním identifikačních údajů klienta a zvláštního PIN.

  2. Smart Card – mobilní telefon je vybaven zvláštním snímačem čipové bankovní karty standardu EMV (dual slot - viz. obr.). Čipová karta ověří PIN klienta a komunikuje s GSM telefonem, jako by to byl platební terminál.

  3. Zvláštní SIM karta – GSM telefon je vybaven dvěma SIM kartami, z nichž jedna je vydána bankou (obsahuje potřebné programy a údaje pro provádění transakcí).

Další projekty

Kromě projektu Mobipay se v Evropě testují také další řešení.V Německu, Rakousku, Švédsku a Španělsku se testuje systém Paybox. Koncem roku 2001 měl 500.000 klientů, z toho polovinu v Německu. Rozjezd projektu podpořilo několik velkých společností včetně Deutsche Bank, která ve všech zemích provádí zúčtování transakcí, Mobilcom Austria a Lufthansa Systems.

Ve Skandinávii probíhá několik projektů:

  • Nordea Bank, výrobce mobilních telefonů Nokia a VISA International pilotní projekt v Helsinkách, jehož cílem je ověřit možnosti využití mobilních telefonů s WAP k placení zboží a služeb.
  • V Helsinkách probíhá od března t.r. projekt společnosti Sonera.
  • V Dánsku ověřuje bankovní kartové centrum PBS a mobilní operátor Orange (součást France Telecom) systém Orange Mobil Payment. Klient musí mít Orange SIM kartu a platební kartu vydanou společností PBS (VISA, MasterCard nebo Danmont) a musí si službu zaregistrovat. Poté si sám zvolí PIN, který se uloží na SIM kartu. Jeho mobilní telefon je pak používán jako osobní platební terminál.

V příštích 2 letech se ukáže, které ze všech výše uvedených řešení bude podporováno bankami a mobilními operátory a stane se světovým standardem.

Česká republika nestojí stranou tohoto vývoje. České banky před 10 lety zavedly jeden z nejmodernějších systémů platebních karet v Evropě (MUZO), Expandia Banka (dnes eBanka) a Paegas (nyní T-Mobile) zavedly v roce 1998 jako první na světě GSM banking. V dobíjení předplatních mobilních telefonů pomocí bankomatů nebo nyní i SMS zpráv (Komerční banka, MUZO, Paegas) se české banky opět zařadily mezi nejrychlejší inovátory. Zavedení projektů m-commerce tedy nemusí být hudbou vzdálené budoucnosti…

Těšíte se na dobu, kdy v obchodech místo kartou budete platit telefonem? Budou čeští operátoři a banky patřit mezi průkopníky? Napiště svůj názor či prognózu!

Autor pracuje jako vedoucí divize platební systémy ve společnosti Bull.

Psáno pro časopis Bankovnictví

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Třetí největší banka končí s telefonním bankovnictvím

21. 2. 2024 | Kateřina Hovorková, Petr Kučera

Třetí největší banka končí s telefonním bankovnictvím

Klienti Komerční banky už nebudou moct zadávat platební příkazy a využívat další služby přes telefonního bankéře. Už dříve tuto službu zrušily UniCredit Bank a ČSOB.

Kde všude měl účty? Novinka usnadní pátrání po dědictví

20. 2. 2024 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Kde všude měl účty? Novinka usnadní pátrání po dědictví

Pozůstalí ani notáři zatím nemají k dispozici nástroj, který by našel všechny bankovní účty zemřelého. Aspoň částečné vylepšení má přinést nová platforma, kterou chystají Notářská komora... celý článek

Úroky na spoření klesají. Které banky teď dají nejvíc?

20. 2. 2024 | Petr Kučera | 2 komentáře

Úroky na spoření klesají. Které banky teď dají nejvíc?

Nové porovnání spořicích účtů a termínovaných vkladů.

Čtyři banky hlásí odstávku, o víkendu omezí platby

9. 2. 2024 | Petr Kučera

Čtyři banky hlásí odstávku, o víkendu omezí platby

Česká spořitelna v noci z pátku 9. února na sobotu 10. února dočasně odstaví systém George. V mobilu ani na webu nebude dostupný od páteční 23. hodiny do sobotní osmé hodiny ranní.

Air Bank přidává pojištění karet a osobních věcí

9. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Air Bank přidává pojištění karet a osobních věcí

Air Bank začíná nabízet pojištění osobních věcí a platebních prostředků. Služba, na které spolupracuje s Maxima pojišťovnou, je dostupná v bankovní aplikaci My Air.

Partners Financial Services