Co s českým kapitálovým trhem III.

Co s českým kapitálovým trhem III.
Kapitálový trh ČR nepodporuje rozvoj podnikání, jeho infrastruktura je nepřehledná a neefektivní, legislativní rámec dosud nedává dostatečný prostor pro další rozvoj. Co zamýšlí Komise a Burza? Seznamte se s plánovanými opatřeními podrobněji.

Současný stav kapitálového trhu příliš uspokojivě nevypadá. Privatizace velkých společností do rukou strategických investorů, která snižuje počet likvidních emisí na kapitálovém trhu, není provázena odpovídajícími novými primárními emisemi akcií. Česká republika se vymyká z řady ostatních evropských zemí tím, že zde neexistuje jedna instituce plnící funkci registru cenných papírů a zároveň provádějící vypořádání. Stávající primární legislativa je příliš detailní, což může znamenat potřebu častých změn zákonů, které však reagují na rozvoj trhu s velkým časovým posunem. Zároveň ne vždy akcentuje reálné potřeby účastníků trhu a regulace.
Komise pro cenné papíry a Burza cenných papírů Praha ale navrhly opatření na zlepšení fungování kapitálového trhu. O co jde konkrétně?

Podpora emisní aktivity podniků a získávání prostředků na kapitálovém trhu

K nastartování primárních emisí je nezbytná podpora státu, který by privatizací některých podniků za alespoň částečného využití kapitálového trhu vyslal potřebný pozitivní signál i dalším podnikům, které by tento postup mohly následovat. Využití kapitálového trhu pro privatizaci je běžné ve všech sousedních státech.

Pro časový horizont jednoho až dvou let to znamená:

  • Při privatizaci státních podílů využít alespoň částečně tuzemský kapitálový trh – snaha oživit trh a zvýšit jeho likviditu s pozitivními efekty pro stát a ekonomiku jako celek.
  • Příprava know-how materiálu pro podniky, jak získat kapitál na českém kapitálovém trhu (pozn. probíhá příprava příručky k IPO a emisím dluhopisů). Cílem je poskytnout komplexní informaci o možnostech, výhodách a rizicích procesu financování prostřednictvím kapitálového trhu a to vše za aktivní participace burzy a jejich členů včetně využití současných obchodních vazeb se zahraničními investory.
  • Do programů podpory malého a středního podnikání zahrnout i financování přes kapitálový trh a umožnit registraci, obchodování a vypořádání ve zvláštních segmentech na veřejném trhu. Středně velké společnosti by tak v případě jejich zájmu nebo zájmu účastníků trhu mohly vstoupit na trh, aniž by splňovaly podmínky dané evropskou direktivou pro přijetí na regulované trhy (tzv. národní trh, na kterém by emitenti nepojímali výhody evropského pasu).
  • Umožnit vydávání nových druhů investičních instrumentů včetně jejich obchodování na veřejném trhu – snaha o zatraktivnění trhu.

Zefektivnění infrastruktury kapitálového trhu

Zjednodušit strukturu vypořádání v ČR vytvořením centrálního depozitáře cenných papírů podle vzoru obdobných institucí v zemích EU. Pro další rozvoj trhu je nezbytné vytvořit bezpečný a přiměřeně nákladný vypořádací systém a systém evidence cenných papírů umožňující oddělit vlastní a klientský majetek a podpořit služby poskytované custodiany.

Pro časový horizont jednoho až dvou let to znamená:

  • Vytvořit centrální depozitář a uvést v život navazující bezpečný systém vícestupňové evidence zákaznického majetku. Centrální depozitář by měl přinést pružnější a levnější systém evidence a vypořádání obchodů s cennými papíry a lepší komfort pro custodiany. Zároveň dojde k posílení ochrany zákaznického majetku. Při vytváření centrálního depozitáře bude navázáno na osvědčené mezinárodní standardy registrace a vypořádání, což patří mezi hlavní priority burzy.
  • Umožnit závěrečné vyrovnání pohledávek a závazků (close-out netting), poskytování kolaterálu (viz příslušnou směrnici EU) a návaznost těchto institutů na současný a budoucí zákon o konkursu. Opatření sleduje zlepšení podmínek pro obchodování s cennými papíry popř. deriváty a právní jistotu pro uživatele.
  • Vytvářet podmínky pro spolupráci s regulovanými evropskými trhy především ve středoevropském regionu s cílem rozšířit investorský prostor.

V časové horizont dvou až pěti let to pak znamená vytvořit jednotný elektronický informační systém s přístupem k informacím o emitentech, jejichž cenné papíry jsou registrované na veřejném trhu (výroční, pololetní popř. čtvrtletní zprávy, ad hoc důležité informace). Systém zajistí objektivnost informací a jejich dostupnost pro všechny subjekty na trhu. Z pohledu organizátora trhu budou udržovány technologické a telekomunikační systémy na takové úrovni, aby byl na český kapitálový trh umožněn snadný a efektivní přístup z ČR i ze zahraničí.

Změna systému zdanění

Víte o kapitálovém trhu vše?

Připravili jsme pro vás řadu testů:
Kapitálový trh
Burzy a mimoburzovní trhy
Historie burz
Světové burzy
Světové indexy
Obchodování s cennými papíry
Malý test z kapitálového trhu
Tuzemské fondy jsou významně daňově znevýhodněny oproti zahraničním fondům, což může ohrozit konkurenceschopnost a další rozvoj tohoto dnes tak dynamického sektoru kapitálového trhu. Zahraniční fondy jsou zřizovány především v Lucembursku a Irsku, kde nepodléhají téměř žádné dani z příjmů korporací. Rovněž změna v sytému zdanění fyzických osob resp. délce časového testu by mohla vést ke zvýšení atraktivity trhu, zvýšení jeho likvidity, zvýšení počtu účastníků a kumulaci jejich úspor, zvýšení zájmu o služby obchodníků s cennými papíry.

Pro časový horizont jednoho až dvou let to znamená:

  • Snížit korporátní daň pro fondy z 15 % na daň blížící se 0 % a vyrovnat se tak konkurencí lucemburských a irských fondů.
  • Neznevýhodňovat společnosti, které řídí svá aktiva i pomocí investování dočasně volných finančních prostředků do cenných papírů. V poslední novele zákona o DPH byly přitvrzeny podmínky pro odpočet daně, což může mít za následek podvázání investiční aktivity řady velkých společností. Proto je nutné navrátit stav před novelou.
  • Nerušit podílové fondy, které vyplácejí výnosy častěji než jednou ročně (viz poslední novelu zákona o dani z příjmu, ke které byla připojena novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech). Existence tohoto typu fondů je zcela obvyklá ve světě a její zákaz způsobí jen další oslabení konkurenceschopnosti českého sektoru kolektivního investování. Působí-li tento způsob vyplácení výnosů problémy účetního či daňového charakteru, je třeba odpovídajícím způsobem pozměnit účetní či daňové předpisy a nikoliv likvidovat legitimní aktivitu v oboru kolektivního investování.

Další opatření, která představila Komise a Burza, přineseme v příštím, závěrečném dílu.

Zdrojem textu je studie Návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu, připravená Komisí pro cenné papíry a Burzou cenných papírů Praha.

Souhlasíte s navrhovanými opatřeními? Co se vám na nich líbí a co ne? Máte svůj vlastní recept, co s českým kapitálovým trhem?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 3. 2004 19:35, Jan Kolda von Žampach

Dík za příspěvek, souhlasím.
Dokonce již pár hodin s dojetím a slzou v oku : to jen ten slavnostně dokonaný statečný prodej a hluboko pod cenou velký části českýho uhlí.
Právě na tom je vidět, že tady je obecně konec a nemá to pro nás drobase už žádný řešení. Je ( brzy bude ) vymalováno ( domalováno ).
No, a Česká spořitelna to o posledních parlamentních volbách politicky zasponzovala - musím to tu připomenout a tak to vidím já. Asi to neudělala jen tak bezdůvodně.

Zobrazit celé vlákno

+44
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Co s českým kapitálovým trhem IV.

26. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem IV.

Pro rozvoj podnikání na kapitálovém trhu ČR je nezbytné posílit systém penzijního připojištění, vytvořit kvalitní a průžný právní rámec a zvýšit důvěru investorů v nabízené produkty.... celý článek

Co s českým kapitálovým trhem II.

19. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem II.

Nízká rozvinutost a výkonnost kapitálového trhu může znamenat snížení ekonomického potenciálu země a jeho nefunkčnost vést k podkapitalizování místních firem. Navíc hrozí odliv úspor... celý článek

Co s českým kapitálovým trhem I.

17. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem I.

Role kapitálového trhu u nás zůstává nedoceněna, chybí nabídka investičních instrumentů, ale i poptávka po nich. Situaci nepomáhá ani rigidní právní prostředí a neexistence některých... celý článek

Greenmail v České republice

16. 3. 2004 | Tomáš Prouza

Greenmail v České republice

Ačkoliv "legální" vydírání malých akcionářů vzniklo v USA, najdeme řadu příkladů také v České republice. Vybrali jsme několik zajímavých.

Tajemné slovo greenmailing

3. 3. 2004 | Filip Otruba

Tajemné slovo greenmailing

Vydírání, nátlak, přitlačení ke zdi, slušný výdělek - i takové pojmy se objevují, pokud se stočí debata na greenmailing. Co vlastně tento termín znamená?

Partners Financial Services