Co s českým kapitálovým trhem I.

Co s českým kapitálovým trhem I.
Role kapitálového trhu u nás zůstává nedoceněna, chybí nabídka investičních instrumentů, ale i poptávka po nich. Situaci nepomáhá ani rigidní právní prostředí a neexistence některých standardních institucí. Opatření, která by kapitálový trh měla vylepšit, jsou na obzoru. Budou účinná?

Standardní tržní ekonomika stojí na třech pilířích. Na trhu zboží a služeb, trhu práce a trhu kapitálu. Postavení a přínos kapitálového trhu je třeba vnímat v kontextu celé ekonomiky. I když historicky sehrává v České republice dominantní úlohu bankovní systém (stejně jako například v Německu), bylo by chybou se domnívat, že ekonomika kapitálový trh nepotřebuje.

Chystají se změny

Právě čtete první díl ze série článků, kterou jsme připravili na základě materiálu Komise pro cenné papíry a Burzy cenných papírů Praha, podporovaného profesními asociacemi, které reprezentují hlavní účastníky trhu. Účelem seriálu je, na základě zhodnocení stávající situace na českém kapitálovém trhu, výhledů na jeho další rozvoj v kontextu vstupu České republiky do EU, včetně trendů regulace, navrhnout opatření přispívající ke zlepšení jeho fungování se všemi pozitivními efekty pro ekonomiku jako celek.
V dnešní, úvodní, části představíme současný stav kapitálového trhu v ČR.

Role kapitálového trhu v České republice zůstává nedoceněna, a ten tak nemůže plnit své hlavní funkce – alokační a cenotvornou. Vyznačuje se velmi omezenou nabídkou investičních instrumentů, tj. velmi nízkou emisní aktivitou subjektů hledajících finanční zdroje (týká se zejména emisí akcií) a limitovanou poptávkou tuzemských investorů (zejména drobných investorů v důsledku jejich nedůvěry z postkupónového období) po těchto produktech (s výjimkou dosavadního růstu sektoru kolektivního investování). Oba tyto problémy spolu přitom úzce souvisí a tvoří uzavřený kruh příčin a důsledků.

Právní prostředí nevyhovuje

Pro řádné fungování trhu je velmi důležité vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí (tj. mít stabilní právní řád, kvalitně fungující soudní systém včetně obchodních rejstříků, konkurenceschopné daňové zatížení finanční a makroekonomickou stabilitu). Z pohledu regulace kapitálového trhu je náš právní řád příliš rigidní a neumožňuje rychle reagovat na inovace na poli finančních služeb při zachovaní vysokého standardu ochrany investorů.

S podobnými problémy se potýkala i Evropské unie. I proto byla v roce 2001 představena zpráva barona Lamfalussyho, jejíž závěry byly implementovány do Akčního plánu s cílem vytvořit jednotný trh s cennými papíry konkurenceschopný k trhu americkému. Rozdílný stupeň implementace evropských směrnic a oblasti, které zůstávají evropskou legislativou nedotčeny, jsou pak předmětem konkurenčního "boje" mezi jednotlivými zeměmi při vytvoření investorsky zajímavého prostředí. K hojně využívaným nástrojům patří zejména oblast regulace (tzv. regulační arbitráž), daně, přehlednost právního řádu se standardní ochranou investorů.

Problematická integrace do evropských struktur

Otestujte své znalosti!

Víte o kapitálovém trhu vše? Připravili jsme pro vás řadu testů:
Kapitálový trh
Burzy a mimoburzovní trhy
Historie burz
Světové burzy
Světové indexy
Obchodování s cennými papíry
Malý test z kapitálového trhu
Vyzkoušejte sebe sama!

Složitá infrastruktura kapitálového trhu v ČR a neexistence některých standardních institucí komplikuje zavedení postupů běžných na vyspělých kapitálových trzích a také hladkou a plnohodnotnou integraci našeho trhu do evropských struktur. Pokud nedojde v relativně krátkém horizontu k harmonizaci struktury kapitálového trhu v ČR a pravidel jeho fungování s praxí v zemích EU a k jeho podpoře (tak, jak tomu je velmi zřetelně například v Polsku, Maďarsku a Rakousku), pak se stane nekonkurenceschopným. Namísto jeho integrace do evropských struktur na bázi spolupráce pak dojde k jeho pohlcení bez pozitivních efektů pro českou ekonomiku nebo dokonce možnému zániku jeho některých segmentů.

Výkonnost a konkurenční schopnost české ekonomiky je zejména ovlivňována efektivní alokací volných peněžních prostředků. Rozvíjení pouze jednoho kanálu alokace peněžních prostředků (tzn. bankovního trhu) je rizikové, poněvadž případné problémy tohoto segmentu výrazně naruší peněžní toky v ekonomice, což zpravidla vede k výrazným ekonomicko-sociálním důsledkům. Komise pro cenné papíry je proto toho názoru, že je nezbytné podporovat i rozvoj druhého alokačního mechanismu volných peněžních prostředků prostřednictvím kapitálového trhu.

V druhém pokračování se dočtete o rizicích minimalizace rozsahu českého kapitálového trhu resp. jeho zániku.

Zdrojem textu je studie Návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu, připravená Komisí pro cenné papíry a Burzou cenných papírů Praha.

Co si o současné podobě kapitálového trhu myslíte? Co je jeho největším problémem? Proč není zájem získávat zdroje emisí akcií?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Co s českým kapitálovým trhem IV.

26. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem IV.

Pro rozvoj podnikání na kapitálovém trhu ČR je nezbytné posílit systém penzijního připojištění, vytvořit kvalitní a průžný právní rámec a zvýšit důvěru investorů v nabízené produkty.... celý článek

Co s českým kapitálovým trhem III.

23. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem III.

Kapitálový trh ČR nepodporuje rozvoj podnikání, jeho infrastruktura je nepřehledná a neefektivní, legislativní rámec dosud nedává dostatečný prostor pro další rozvoj. Co zamýšlí Komise... celý článek

Co s českým kapitálovým trhem II.

19. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem II.

Nízká rozvinutost a výkonnost kapitálového trhu může znamenat snížení ekonomického potenciálu země a jeho nefunkčnost vést k podkapitalizování místních firem. Navíc hrozí odliv úspor... celý článek

Greenmail v České republice

16. 3. 2004 | Tomáš Prouza

Greenmail v České republice

Ačkoliv "legální" vydírání malých akcionářů vzniklo v USA, najdeme řadu příkladů také v České republice. Vybrali jsme několik zajímavých.

Tajemné slovo greenmailing

3. 3. 2004 | Filip Otruba

Tajemné slovo greenmailing

Vydírání, nátlak, přitlačení ke zdi, slušný výdělek - i takové pojmy se objevují, pokud se stočí debata na greenmailing. Co vlastně tento termín znamená?

Partners Financial Services