Co s českým kapitálovým trhem IV.

Co s českým kapitálovým trhem IV.
Pro rozvoj podnikání na kapitálovém trhu ČR je nezbytné posílit systém penzijního připojištění, vytvořit kvalitní a průžný právní rámec a zvýšit důvěru investorů v nabízené produkty. Jak na to?

Současná podoba kapitálového trhu ČR nepodporuje rozvoj podnikání. Pro zlepšení je nezbytná podpora státu a to v několika oblastech - je nezbytné vylepšit pozici penzijních fondů, zkvalitnit legislativu ale také přesvědčit investory, že mohou tuzemskému kapitálovému trhu důvěřovat.
Jaké jsou konkrétní návrhy Komise pro cenné papíry a Burzy cenných papírů Praha?

Systém penzijního připojištění

V návaznosti na důchodovou reformu by měl být z penzijních fondů vytvořen jeden ze základních pilířů důchodového zabezpečení, čímž by podstatným způsobem vzrostla poptávka po produktech kapitálového trhu.

Pro časový horizont dvou až pěti let to znamená:

 • Posílit pozici stávajících penzijních fondů. Vznik nových zaměstnaneckých fondů přináší zbytečná rizika do systému, který je již etablován a nyní jde o jeho další rozvoj v návaznosti na řešení důchodové reformy. Stávající penzijní fondy by se měly stát základem druhého pilíře penzijního pojištění.

 • Rozšířit spektrum průhledných a bezpečných produktů, do nichž bude penzijním fondům a subjektům kolektivního investování umožněno investovat. Institucionální investoři sehrávají důležitou roli při kultivaci corporate governance. Jejich diverzifikovaná portfolia jsou vhodnou investiční příležitostí i pro drobné investory.

Nepružná legislativa

V rámci EU dochází k posunu na tříúrovňový systém regulace, který by měla akcentovat i česká legislativa. Příliš detailní zákonná úprava může v budoucnu znamenat potřebu častých změn zákonů. Právní normy musí více odpovídat potřebám trhu s ohledem na jeho dynamiku.

V horizontu jednoho až dvou let je třeba:

 • Zkvalitnit legislativu týkající se kapitálového trhu. Přesun detailních ustanovení na úroveň vyhlášek.

 • Vytvořit jednotné centrum pro plnění informačních povinností (pro ČNB, MF, KCP) – zefektivnit a zautomatizovat veškeré informační povinnosti natolik, aby byl pro poskytovatele služeb na trhu co nejmenší finanční a organizační zátěží.

 • Zkvalitnit úpravu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry tak aby začal plnit funkci, pro kterou byl zřízen. Problémy s jeho dosavadní existencí diskreditují kapitálový trh.

V období dvou až pěti let pak:

 • Zakotvit do legislativy regulaci investičních poradců, a to jednotně ve vztahu k všem finančním produktům.. Jejich role a profesionalita především ve vztahu k drobným investorům je nezbytná pro posilování důvěry v kapitálový trh.

 • Uzákonit strukturu SICAV, investiční společnosti s variabilním kapitálem. Tento krok by ale musel být doprovázen výraznějším snížením nebo úplným odbouráním daně pro fondy. Struktura SICAV je opět hojně využívána lucemburskými a irskými fondy jako komparativní výhoda založená na menších nákladech jejich provozu.

 • Vytvořit právní prostředí pro sekuritizaci, v druhém kroku vytvořit regulaci zvláštních sekuritizačních fondů (jako např. ve Francii).

Bez důvěry to nepůjde

Víte o kapitálovém trhu vše?

Připravili jsme pro vás řadu testů:
Kapitálový trh
Burzy a mimoburzovní trhy
Historie burz
Světové burzy
Světové indexy
Obchodování s cennými papíry
Malý test z kapitálového trhu
Je nezbytné pokračovat v prosazování standardních opatření zajišťujících ochranu investorů, a to v souladu s vývojem na okolních rozvinutých trzích. Je třeba obnovit důvěru investorů, zejména drobných, v kapitálový trh, přijmout opatření posilující přesun investice do investičních instrumentů a celkově zvýšit gramotnost investorů.

Pro časový horizont jednoho až dvou let to znamená:

 • Do práva obchodních společností zakotvit základní principy corporate governance. Aktualizovat a prosazovat dodržování kodexu Corporate Governance, zakotvení jeho částí do zákonů a pravidel burzy. Dobrá správa a řízení společností zvyšuje výkonnost podniků a potažmo celé ekonomiky. To platí i pro společnosti, kde stát drží svém podíly.

 • Zvýšit důvěryhodnost finančního výkaznictví uplatňováním IAS, mezinárodní účetní standardy, od roku 2005. Finanční výkazy jsou klíčovou informací pro analýzy a investorská rozhodování. Jejich věrohodnost je pro image každého trhu zásadní.

 • Posílit nezávislost externích auditorů, zároveň změnit systém jejich regulace včetně řešení otázek střetu zájmů, zákazu konkurence a zveřejňování určitých informací. Auditorská profese se otřásla v základech po finančních skandálech v USA i Evropě. Auditoři mají však nezastupitelnou roli při ověřování hodnověrnosti finančních výkazů. Jejich regulace musí být podrobena veřejné kontrole a větší transparentnosti. Je nutné zajistit jejich úzkou spolupráci s regulátory finančního trhu.

 • Věnovat větší pozornost propagaci našeho kapitálového trhu v zahraničí. Jedná se zejména o informace pro zahraniční investory o pozitivních změnách a vyšší transparentnosti a ne stále upozorňovat na anomálie z poloviny 90.let. Pohled do minulosti by měl pro nás být korektivem, nikoliv břemenem.

 • Realizovat projekt Komise pro cenné papíry v oblasti vzdělávání investorů „Rádce investora“. Cílem je oslovit širokou veřejnost a informovat ji o principech fungování kapitálového trhu a zvýšit tak její finanční gramotnost. Jedná se o nástroj, který by měl zvýšit důvěru investorů a preventivně zabránit jejich poškození v případě existence nelicencovaných subjektů, které se na ně obracejí s nevýhodnými nabídkami.

Ve střednědobém horizontu dvou až pěti let zas:

 • Iniciovat a motivovat samoregulaci členů profesních sdružení v oblasti etiky jednání a standardů profesionálního chování na kapitálovém trhu, conduct of business, s možností delegace některých činností Komise pro cenné papíry (např. zajišťování makléřských zkoušek). Seberegulace profesních sdružení a asociací může významně přispět ke kultivaci trhu.

Více si o změnách na kapitálovém trhu přečtěte v článcích Co s českým kapitálovým trhem I., Co s českým kapitálovým trhem II., Co s českým kapitálovým trhem III.

Výkonnost a konkurenční schopnost české ekonomiky je zejména ovlivňována efektivní alokací volných peněžních prostředků. Rozvíjení pouze jednoho kanálu alokace peněžních prostředků, tzn. bankovního trhu, je rizikové, poněvadž případné problémy tohoto segmentu výrazně naruší peněžní toky v ekonomice, což zpravidla vede k výrazným ekonomicko-sociálním důsledkům. Je tedy nezbytné podporovat i rozvoj druhého alokačního mechanismu volných peněžních prostředků prostřednictvím kapitálového trhu. Realizace uvedených opatření ve střednědobém horizontu podpoří rozvoj kapitálového trhu, což by mělo přispět k podpoře ekonomickému růstu.

Co si myslíte o navrhovaných opatřeních? Líbí se vám? Jakou recepturu byste vy pro kapitálový trh zvolili?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 3. 2004 21:42, Jan Kolda von Žampach

Co si SKUTEČNĚ myslím JÁ o navrhovaných opatřeních ? Tak si také trochu tady zapindám :

Zaprvé. Jsou to obecné, opakované a hluché proklamace. Člověk ale u tak svědomitě objevné redakce serveru penize.cz nikdy vážně neví, na čem je, cha, chááá. Viz právě nedávné téma o českém greenmailingu. Zadruhé. Do těchto mouder jsou umně přimíchány šikovné komerčnosti, kam je záhodno stádečko populace v dalším desetiletí směrovat a ještě nějaký čas přitom na provizích z finančních produktů parazitovat. A hlavně občánku, vždy penízky dávej ( ano, dávej, to je ten správný termín ! ) přes někoho, tedy přes někoho hóóódně móóóc certifikovanýho tím odbornictvím a o kterým si přečteš v novinách, také tady na finančním serveru, nebo ho uvidíš v reklamě na obrazovce. Za rok ho potom poznáš hrát v reklamě na prací prášek, hi, hi, hi. Tak ten odborný panáček, právě ten z každého konečně sejme tu nesnesitelnou INDIVIDUÁLNÍ odpovědnost a STAROST : a pak už se jen každý večer po práci vesele a intelegtuálně na úrovni bavit s TV Nova. Nebo jdi očumovat, jako vrchol toho všeho, na víkend do hypermárketu.

+36
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

27. 3. 2004 9:32, ZIL

Příběh o nutnosti podpořit penzijní fondy mi nedává smysl ve vztahu k vylepšení kapitálového trhu. Pokud budou investice do akcií výhodné, lze očekávat přesun části z několika set milard uložených na účtech s úrokem 0,2 procenta. Penzijnímu fondu bych nesvěřil ani korunu, natož si na tom stavět iluzi zabezpečeného stáří.

Celý článek mi připadá jako účelový - ve snaze ochránit spotřebitele nabízí spousty změn, včetně regulací. Jak už to v našem dolíku bývá, zůstane jen u regulací. A jak už to u regulací v našem dolíku bývá, zůstane jen u buzerace, o vymýcení všeho klajne čechiše a uvolnění místa těm grosse. S čímž lze spojovat i různé prebendy (místa pro známé, provize apod.)

Jenže to chce nejdřív udělat společenskou poptávku po takovém svinstvu.

Zajímavější by pro mně byla informace, jak investovat v době, kdy se účetním výkazům nedá věřit (když to jde v Enronu, určitě to jde i u nás) a ne žádat, aby to u nás bylo průhlednější jak v Americe (i když chápu, že vytvoření úřadu, stáže v Americe, nová pracovní místa pro známé, ...). Ale kdo to všechno bude živit? Ta už aby byly daně snad více jak 100 %!

Myslíte si, že opravdu potřebujeme další opatření?? Nebo, že by stačilo myslet selským rozumem a už konečně začít něco dělat ?

-15
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Co s českým kapitálovým trhem III.

23. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem III.

Kapitálový trh ČR nepodporuje rozvoj podnikání, jeho infrastruktura je nepřehledná a neefektivní, legislativní rámec dosud nedává dostatečný prostor pro další rozvoj. Co zamýšlí Komise... celý článek

Co s českým kapitálovým trhem II.

19. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem II.

Nízká rozvinutost a výkonnost kapitálového trhu může znamenat snížení ekonomického potenciálu země a jeho nefunkčnost vést k podkapitalizování místních firem. Navíc hrozí odliv úspor... celý článek

Co s českým kapitálovým trhem I.

17. 3. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co s českým kapitálovým trhem I.

Role kapitálového trhu u nás zůstává nedoceněna, chybí nabídka investičních instrumentů, ale i poptávka po nich. Situaci nepomáhá ani rigidní právní prostředí a neexistence některých... celý článek

Greenmail v České republice

16. 3. 2004 | Tomáš Prouza

Greenmail v České republice

Ačkoliv "legální" vydírání malých akcionářů vzniklo v USA, najdeme řadu příkladů také v České republice. Vybrali jsme několik zajímavých.

Tajemné slovo greenmailing

3. 3. 2004 | Filip Otruba

Tajemné slovo greenmailing

Vydírání, nátlak, přitlačení ke zdi, slušný výdělek - i takové pojmy se objevují, pokud se stočí debata na greenmailing. Co vlastně tento termín znamená?

Partners Financial Services