Sociální reforma zmírňuje: Od prosince změny v dávkách

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 31. 10. 2012 | 4 komentáře
Ještě před koncem roku nás čekají změny v oblasti sociálních dávek. Změkčí se několik pravidel, která přinesla sociální reforma na začátku letošního roku. Ulevovat a mírně přilepšovat se zatím (?) bude pouze zdravotně postiženým. Přinášíme přehled novinek.
Sociální reforma zmírňuje: Od prosince změny v dávkách

Základní pilíře Drábkovy sociální reformy vstoupily v platnost v lednu. Neuplynul ani rok a leccos je jinak. Na ministerstvu práce a sociálních věcí v nejbližší době dojde ke střídání stráží: Jaromír Drábek už dosluhuje. A premiér ohlašuje, že by to chtělo (ex)ministrovy kroky znovu promyslet a z některých vycouvat. Znovu se má otevřít debata o kontroverzním projektu sKarty, ačkoli – ta v médiích a u veřejnosti nikdy neustala, novinkou je, že ji dnes připouštějí vládní politici v čele s Petrem Nečasem a pravděpodobnou Drábkovou nástupkyní Ludmilou Müllerovou. A jako „falešný směr“ už premiér označil i Drábkovy kontroly švarcsystému.

Lehká zmírnění pravidel nastolených reformou ovšem parlamentem prošla ještě za Drábkova ministrování. Změny, které nás čekají s účinností od prvního prosince, by měly ulehčit především zdravotně postiženým. A jejich rodičům.

Na Bělehrad!

Zdravotně postižení a sociální reforma

Vraťme se o rok a půl zpátky. Zdravotně postižení se sjíždějí do Prahy na demonstraci před ministerstvo práce a sociálních věcí. Mají za to, že pracuje asociálně.

Své požadavky ovšem neprosadí, jak víme dnes. Naopak, čeká je fasování sKaret, přes které jim ministr Drábek hodlá vyplácet všechny dávky. Proti tomu se některé organizace zdravotně postižených opět bouří, tentokrát ale úsporněji, například za pomoci videa:

Pozor! Video obsahuje záběry a hudbu z originálního klipu, jímž ministerstvo práce sKartu propagovalo (přesněji chtělo propagovat – 4400 zhlédnutí za deset měsíců není divácký trhák). V rámci protipirátského boje bylo tedy na žádost ministerstva odstraněno z YouTube.

Zbývá jen dodat, že ministr Drábek odchází z úřadu. Jeho první náměstek a nejbližší spolupracovník Vladimír Šiška čelí závažnému podezření z korupce. 

A po prohraných volbách přichází premiér Nečas (mimochodem bývalý ministr práce) s prohlášeními o nutnosti revidovat některé Drábkovy kroky...

Pomocníci na cestu do schodů: místo výpůjček opět příspěvek

Na začátku letošního roku přestal stát zdravotně postiženým poskytovat příspěvek na stropní zvedací systémy, schodišťové plošiny a schodolezy, které vozíčkářům pomáhají překonávat schodiště. Místo toho si mohli zažádat o jejich zapůjčení. Systém se však neosvědčil, a tak se po necelém roce vracíme do dřívějšího stavu. Handicapovaní si mohou od prvního prosince o příspěvek na uvedené pomůcky opět zažádat. Institut výpůjčky zvláštní pomůcky se od prvního prosince ruší. „Pomoc státu bude realizována stejným způsobem jako u jiných pomůcek – příspěvkem na zvláštní pomůcku. Nově se příspěvek poskytuje také na pomůcku ‚schodišťová sedačka‘, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. Smlouvy o výpůjčce, které jste podle současných pravidel uzavřeli nebo ještě uzavřete, však zůstávají platné i po prvním prosinci.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku, která vám pomůže do schodů, bude dosahovat tří set padesáti tisíc korun, v případě schodištní plošiny dokonce ještě o padesát tisíc víc. Pokud budete čerpat příspěvek na schodištní plošinu, zvýší se vám zároveň celkový limit čerpání příspěvků na zvláštní pomůcky z osmi set na osm set padesát tisíc za pět let.

Každý, kdo bude o dotaci na sedačku či plošinu žádat, musí doložit souhlas vlastníka nemovitosti. Úřady se budou zajímat také o to, zda by postiženému nestačil k překonání schodů lacinější schodolez, který se připevňuje na zadní část invalidního vozíku. Vyžaduje ovšem pomoc asistenta a nelze ho využívat u elektrických vozíků. Budete proto muset předložit krajské pobočce Úřadu práce alespoň dva návrhy řešení překonání překážky – včetně cenové kalkulace.

Příspěvek na mobilitu pro víc lidí

Změkčovat budou také pravidla příspěvku na mobilitu. Ten byl zaveden jako nová dávka pro zdravotně postižené na začátku letošního roku – sloučil původní příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla. Jeho výše zůstane i po prvním prosinci nezměněná – čtyři sta korun měsíčně čili maximálně čtyři tisíce osm set za rok. Dávka bude i nadále poskytovaná osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a pravidelně se potřebují někam dopravit. Nově ho však budou moct čerpat i lidé, kteří jsou umístěni v pobytových sociálních zařízeních, jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem nebo zdravotnická zařízení ústavní péče. „Změna od 1. 12. spočívá v tom, že příspěvek na mobilitu bude moci být z důvodů hodných zvláštního zřetele nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány výše uvedené pobytové sociální služby. Poskytnutí příspěvku na mobilitu v tomto případě není nárokové, krajské pobočky Úřadu práce České republiky budou žádosti hodnotit individuálně, a to na základě skutečných cest osoby se zdravotním postižením,“ vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. A dodává, že opakovanou dopravu nebude osoba se zdravotním postižením prokazovat formou čestného prohlášení, nýbrž jiným věrohodným způsobem. O jaký způsob přesně má jít, zákon nevymezuje.

Rodičovský příspěvek i na postižené dítě

Vůči rodičům, kteří mají postižené dítě, jsou dnes pravidla nekompromisní. Musejí si vybrat: buď mohou na své dítě po dovršení jednoho roku pobírat příspěvek na péči, nebo rodičovský příspěvek jako ostatní rodiče. Na obě dávky zároveň nárok nemají. To se ovšem od prvního prosince změní. Stačí vyplnit písemnou žádost a budete moci na postižené dítě pobírat příspěvek na péči i rodičovskou. „Rodičovský příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do čtyř let věku dítěte, respektive do vyčerpání celkové sumy 220 000 Kč,“ připomíná Viktorie Plívová pravidla, která platí obdobně pro všechny rodiče. Možnost pobírat obě dávky zároveň se samozřejmě vztahuje i na rodiče, kteří si nemohli zvolit výši rodičovského příspěvku a automaticky spadli do nejpomalejší kategorie čerpání.

Příspěvek na péči se zvýší

A ještě jednu dobrou zprávu zákonodárci pro rodiče těžce postižených dětí nachystali: „Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), se zvyšuje příspěvek na péči o dva tisíce korun,“ upozorňuje Viktorie Plívová. Ale pozor: nestane se tak samovolně a automaticky. O navýšení příspěvku si nezapomeňte zažádat na úřadě práce, který je vaším kontaktním místem pro vyřizování dávek. Stejně jako předchozí změny, i tato nabývá účinnosti prvního prosince.

Pro všechny ostatní věkové kategorie zůstává vše při starém: u mladších osmnácti let dosahuje příspěvek při prvním stupni závislosti tří tisíc měsíčně, při druhém stupni šesti tisíc, při třetím stupni devíti tisíc a při nejvyšším čtvrtém stupni závislosti dvanácti tisíc korun měsíčně. Podrobnější charakteristiky jednotlivých skupin najdete v boxu.

Osoba závislá na pomoci

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Zdroj: MPSV 

Deset základních životních potřeb

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání; chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Zdroj: MPSV

Ale pozor, pokud již dnes pobíráte příspěvek na péči zvýšený o dva tisíce korun z důvodů nízkých příjmů rodiny, na druhé navyšování ani po prvním prosinci nárok mít nebudete. Připomínáme, že příspěvek na péči se již podle současných pravidel navyšuje o dva tisíce korun nezaopatřenému dítěti do osmnácti let a také rodiči, který pečuje o nezaopatřené dítě do osmnácti let, pokud je rozhodný příjem rodiny nižší než dvojnásobek životního minima. „Pokud tedy bude dítě, které pobírá příspěvek na péči ve stupni III. nebo IV., splňovat podmínky věku (od 4 do 7 let), i nízkého příjmu (příjem společně posuzovaných osob bude nižší než dvojnásobek částky jejich životního minima), dávka se zvýší o dva tisíce korun pouze jednou,“ uzavírá mluvčí ministerstva.

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Tolik výčet změn, na které se můžete těšit (tentokrát je to slovo překvapivě opravdu na místě) od začátku prosince. Na to, zda se premiér Nečas nakonec opravdu odhodlá k dalším změnám a předělávkám Drábkovy sociální reformy, si budeme muset počkat. Peníze.cz pro vás budou situaci bedlivě sledovat.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+34
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Dávky pro postižené: od ledna přehlednější

16. 4. 2012 | Barbora Buřínská | 7 komentářů

Dávky pro postižené: od ledna přehlednější

I zdravotně postižených se dotkly změny platné od počátku roku 2012. Počet dávek – loni jich pro ně bylo určených až jedenáct – se letos snížil na dvě. Nově tak úřady práce vyplácejí... celý článek

Vyplácení služky: Víte, co znamená písmeno „T“ ve zkratce TOP 09?

23. 3. 2012 | Michal Kašpárek | 17 komentářů

Vyplácení služky: Víte, co znamená písmeno „T“ ve zkratce TOP 09?

Boj ministrů TOP 09 proti lidem, kteří využívají veřejné sociální služby – nejen proti těm, kteří je zneužívají – připomíná perverzní rituál. Kéž by pro státní zakázky platilo to, co... celý článek

Rejstřík poskytovatelů sociálních služeb na Peníze.cz

6. 6. 2011 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Rejstřík poskytovatelů sociálních služeb na Peníze.cz

Domov pro seniory, kontaktní centrum, krizová pomoc, pečovatelská služba, hospic, denní stacionář, pomoc obětem trestných činů, odborné sociální poradenství, chráněné bydlení a další... celý článek

Zdravotně handicapovaní jdou do boje

22. 3. 2011 | Ludmila Řezníčková | 5 komentářů

Zdravotně handicapovaní jdou do boje

Vláda přitvrzuje a připravuje další a další změny a úsporná opatření, která se dotýkají občanů – jednou těch a podruhé oněch. Nyní se zdá, že jsou na řadě lidé se zdravotním handicapem.... celý článek

Václav Krása: Sociální reforma může výrazně poškodit zdravotně postižené

22. 3. 2011 | Ondřej Tůma | 15 komentářů

Václav Krása: Sociální reforma může výrazně poškodit zdravotně postižené

Plánovaná sociální reforma ministerstva práce a sociálních věcí se zřejmě citelně dotkne zdravotně postižených. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se na dnešní poledne rozhodla... celý článek

Partners Financial Services