Příspěvek na bydlení: pro víc lidí, ale na kratší dobu

Příspěvek na bydlení: pro víc lidí, ale na kratší dobu
Na příspěvek na bydlení dosáhne v roce 2012 víc domácností. Po roce se totiž opět zvyšovaly takzvané normativní náklady na bydlení. Zároveň dochází k omezení doby, po kterou lidé příspěvek můžou pobírat.

Příspěvek na bydlení je myšlený jako pomoc sociálně slabším domácnostem. Spočítat, jestli na něj máte nárok, je v zásadě jednoduché, jen to znamená zorientovat se v celé řadě pojmů a časových skoků.

Normativní náklady na bydlení jsou vyšší

Normativní náklady na bydlení

 • Stanoví se jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.
 • U nájemního bydlení jsou v nich zahrnuty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném, u družstevních a vlastnických bytů obdobné náklady.
 • Zahrnují též ceny služeb a energií.
 • Jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob, které v nich trvale bydlí.

Zdroj: MPSV

Počátkem roku 2012 se zvýšily takzvané normativní náklady na bydlení. Znamená to, že víc domácností dosáhne na nepojistnou sociální dávku zvanou příspěvek na bydlení. Jedna z podmínek pro získání příspěvku totiž říká, že nárok na příspěvek má ta domácnost, u níž částka 30 (v Praze 35) procent z čistého příjmu nepřesáhne normativní náklady na bydlení.

Příspěvek na bydlení pak představuje rozdíl mezi třiceti (pětatřiceti) procenty skutečných nebo normativních nákladů na bydlení, počítá se vždy s nižší částkou z těchto dvou.

Normativní náklady na bydlení jsou stanovené různě pro různě velké domácnosti, ale také různě v závislosti na velikosti obce a v závislosti na tom, zda je domácnost v nájmu, v družstevním, ve svém. Ani zvyšování normativních nákladů neproběhlo nijak rovnoměrně. Nejvíc se zvyšovaly v Praze, například jednočlenné domácnosti až o 11 procent, čtyř- a vícečlenné rodině o téměř 10 procent. Naopak k nejmenšímu zvýšení normativních nákladů došlo v nájemních bytech v kategorii nejmenších obcí do 9999 obyvatel. Zvýšení se tu proti loňskému roku pohybuje jen kolem dvou procent.

Bydlení v nájemních bytech

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty
Platné pro rok 2012, v korunách měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 000

50 000–99 999

10 000–49 999

do 9999

1

7068

5616

5352

4563

4379

2

10 144

8157

7796

6715

6464

3

13 813

11 214

10 742

9330

9001

4 a víc

17 269

14 135

13 565

11 862

11 466

Zdroj: MPSV

Bydlení v družstevních a vlastnických bytech

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
Platné pro rok 2012, v korunách měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 000

50 000–99 999

10 000–49 999

do 9999

1

4053

4053

4053

4053

4053

2

6042

6042

6042

6042

6042

3

8421

8421

8421

8421

8421

4 a víc

10 699

10 699

10 699

10 699

10 699

Zdroj: MPSV

Od letoška „jen“ po dobu 84 měsíců

Nově je od 1. ledna 2012 omezena maximální doba, po kterou lze příspěvek na bydlení pobírat. Příspěvek bude domácnosti, která splní podmínky pro jeho přidělení, v období deseti kalendářních let vyplácen maximálně 84 měsíců (tedy 7 let).

Změna se ovšem netýká domácností, ve kterých žijí pouze lidé starší 70 let. Pokud splní podmínky nároku na příspěvek, bude jim vyplácen bez časového omezení. Bez omezení budou dostávat dávku i zdravotně postižení, kteří bydlí v bytech upravených speciálně pro zdravotně postižené.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Nájemce nebo vlastník bytu (pro účely výpočtu příspěvku se družstevní bydlení započítává do vlastního bydlení), který je v daném bytě přihlášen k trvalému pobytu, pokud

 • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze koeficientu 0,35), a zároveň
 • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Pro výpočet nároku na příspěvek a jeho výše se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Zdroj: MPSV

Jednu z podmínek pro získání příspěvku na bydlení jsme pojmenovali na začátku článku. Tou druhou je, že 30 (v Praze 35) procent čistého příjmu vaší domácnosti nestačí pokrýt vaše náklady na bydlení, tedy nájem a služby. Při žádosti o příspěvek (žádá se na úřadech práce) musíte doložit příjmy domácnosti i náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. 

Jak na to

Příspěvek na bydlení se vyplácí zpětně, nejšikovnější je žádat o něj na začátku kalendářního čtvrtletí. Řekněme, že žádost podáte na začátku dubna. Budete žádat o příspěvky na měsíce druhého čtvrtletí (duben až červen), doložit musíte náklady na bydlení a příjmy domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí, které jim předcházelo, tedy za leden až březen 2012.

Pokud vám příspěvek přiznají, budete ho dostávat vždy s měsíčním zpožděním: příspěvek za duben v květnu, za květen v červnu, za červenec v červenci.

Tip redakce: Když zažádáte teď, třeba dostanete i příspěvek za prosinec

Pokud jste o příspěvek nežádali dřív, můžete si nechat proplatit také až tři měsíce zpátky. Pokud se na úřad vydáte ještě v březnu, můžete chtít doplatit také loňský prosinec a první měsíce tohoto roku. Kvůli prosinci budete muset doložit náklady na bydlení a příjmy domácnosti z kvartálu, který předcházel tomu, do nějž spadá prosinec. Tedy z července až září 2011. Kvůli letošnímu lednu až březnu musíte přinést doklady z posledního kvartálu loňského roku. Pokud vám teď příspěvek přiznají, vyplatí vám ještě v březnu příspěvek za prosinec až únor. Na výplatu toho za březen si musíte počkat do dalšího měsíce, tedy do dubna.

Pozor! Při počítání nároku na příspěvek na první tři měsíce letošního roku (a případně na loňský prosinec) se počítá nejen s příjmy a s výdaji na bydlení, jaké jste měli loni, ale také s loňskými normativními náklady na bydlení. Jejich tabulku najdete v tomto článku:

Kam zajít a co doložit

Žádost o příspěvek na bydlení podejte na úřadu práce podle svého trvalého bydliště. Pro posouzení žádosti musíte předložit vyplněný formulář, doklady totožnosti všech členů domácnosti (u dětí do 15 let rodný list), u dětí starších 15 let potvrzení o studiu, doklady o výši všech vašich příjmů za minulé kalendářní čtvrtletí, doklad o typu bydlení (nájemní, vlastní, družstevní), doklad o zaplacených nákladech na bydlení (nájemné, energie, vodné, stočné odpady, vytápění…). 

Do příjmů, které budete předkládat, musíte zahrnout nejen své čisté výdělky, ale i důchod, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, případně podporu v nezaměstnanosti či nemocenské dávky. Zároveň si uvědomte, že pro nárok na dávku se posuzují příjmy všech společně žijících členů domácnosti. Tedy třeba i prarodičů, se kterými žijete v jednom bytě a kteří sice mohou mít vlastní domácnost, ale dělíte se s nimi o náklady na bydlení.

Ze života

Čtyřčlenná rodina bydlí v nájemním bytě v Brně. Její čistý měsíční příjem je 22 800 korun (žena na rodičovské pobírá 3800 korun, muž má čistý příjem 18 tisíc korun, přídavky na dvě děti jsou tisíc korun).

 

 • Měsíčně za bydlení (nájem, vodné, stočné, energie, vytápění) vydají průměrně 11 tisíc korun.
 • Na začátku dubna si zažádají o příspěvek na bydlení na druhé čtvrtletí. Podle tabulky normativních nákladů na bydlení se na rodinu vztahuje částka 14 135 korun: bydlí v městě nad 100 tisíc obyvatel, v domácnosti jsou čtyři).
 • Náklady na bydlení ve výši 11 tisíc korun přesahují 30 procent příjmů rodiny (30 procent z příjmů rodiny je 6840 korun). Zároveň 30 procent z příjmů není vyšších než částka normativních nákladů na bydlení (tedy 14 135 korun). Rodina splnila podmínky nároku na příspěvek na bydlení.
 • Výše příspěvku se stanovuje jako rozdíl buď normativních nákladů, nebo skutečných nákladů na bydlení a 30 procent příjmu rodiny. Mezi normativními a skutečnými náklady se vybere nižší částka, v tomto případě tedy 11 000 korun skutečných nákladů, a od ní se odečítá 30procentní díl příjmů: příspěvek na bydlení tedy bude 11 000 – 6 840 = 4 160 korun.
 • Příspěvky jim budou vypláceny od května – vždy s měsíční splatností. O příspěvek na další kvartál můžou zažádat v červenci.

Záhadou ovšem zůstává, proč nežádali příspěvek také na první tři měsíce roku 2012, i ten by jim úřad přiznal; při výpočtu by se sice braly v potaz loňské normativní náklady na bydlení – v případě této rodiny 13 055 korun – ale na výsledku by nic neměnily.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 9. 2012 15:20, Lenka

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat zda budeme mít nárok na příspěvek na bydlení,když žijeme s manželem ve vlastním bytě,společně s dvěma dětma ve věku do 6 let.Na byt máme hypotéku,platíme 3600 měsíčně,měsíční náklady na elektřinu činí 800 Kč,platba za služby spojené s užíváním bytu je 1500 Kč(fond oprav,elektřina spol.prostor,pojištění,správní výdaje a z toho měsíční záloha na vodu činí 767).plyn nemáme,topíme dřevem,které nás jednou za rok vyjde na cca.13000 Kč.Chci se tedy zeptat zda je možné toto všechno uplatnit i když máme pouze roční výdaj na topení a není stanoven na jednotlivé měsíce.Nebo zdali nám mohou alespoň nějak vyplatit cenu dřeva,protože vím,že našim nepřizpůsobivým spoluobčanům byla vyplacena plná výše za uhlí.Náš měsíční příjem celé domácnosti činní 19200 Kč.Děkuji za odpověď

+11
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 3. 2012 19:04

A co?

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Končíte v práci? První kroky nezaměstnaného

28. 2. 2012 | Barbora Buřínská | 15 komentářů

Končíte v práci? První kroky nezaměstnaného

V lednu 2012 bylo evidováno zhruba 534 tisíc lidí bez práce, přičemž úřady práce vykazovaly jen 35 tisíc volných pracovních míst. A propouštělo se, míra nezaměstnanosti stoupla víc,... celý článek

Rodiny 2012: na přídavky jich dosáhne víc, větší volnost při čerpání rodičovské

16. 2. 2012 | Barbora Buřínská | 3 komentáře

Rodiny 2012: na přídavky jich dosáhne víc, větší volnost při čerpání rodičovské

Od nového roku si některé rodiny s dětmi polepšily. Po zvýšení životního minima roste počet těch, kterým stát přispěje na porodném a na přídavcích na děti. Navíc rodiče s malými dětmi... celý článek

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

30. 1. 2012 | Petra Dlouhá | 60 komentářů

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

Porodné, mateřská a rodičovská. Tři slova, která zajímají všechny nastávající rodiče. Pro velký zájem našich čtenářů přinášíme ještě jednou souhrnný přehled pro rok 2012. Najdete v... celý článek

Sockarta jako vstupenka do soukromí milionu domácností. Za čtvrt miliardy ročně. Co si o tom myslíte?

26. 1. 2012 | Gabriel Pleska | 64 komentářů

Sockarta jako vstupenka do soukromí milionu domácností. Za čtvrt miliardy ročně. Co si o tom myslíte?

Sociální karty dostanou „sociální případy“, zdravotně postižení, ale taky maminky na mateřské a rodiče pobírající rodičovský příspěvek. Stát prý ušetří jen na složenkách 20 milionů... celý článek

Mění se životní minimum, příspěvek na bydlení a živobytí, podmínky pro získání přídavku na dítě a porodného. Aktualizujeme kalkulačky!

5. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 9 komentářů

Mění se životní minimum, příspěvek na bydlení a živobytí, podmínky pro získání přídavku na dítě a porodného. Aktualizujeme kalkulačky!

1. ledna se zvýšilo životní a existenční minimum. Částka životního minima slouží k výpočtu řady dávek a nároku na ně. Aktualizovali jsme pro vás příslušné kalkulačky. Od výše životního... celý článek

Partners Financial Services