V labyrintu reformy: komu se vyplatí druhý pilíř

Zdeněk Bubák | rubrika: Co se děje | 28. 2. 2012 | 17 komentářů
V labyrintu reformy: komu se vyplatí druhý pilíř
Reforma českého důchodového systému je potřebná: populace stárne, zmenšuje se počet lidí v produktivním věku, kteří mohou v rámci současného průběžného systému vydělávat na penze důchodců. Dlouhá léta se reforma odkládala, teď stíhá jedna změna druhou. Máte přehled? Udělejte si ho.

Stávající průběžný systém je založený na tom, že mladší, ekonomicky aktivní odvádějí peníze na důchody dnešních penzistů. Penze dnešních mladých by v budoucnu podle tohoto principu platila generace jejich dětí. Má to ale háček. Pokud bychom nechtěli průběžný systém opustit, museli bychom zastavit stárnutí populace – nějak zařídit, aby se Češkám v průměru rodilo 3,5 dítěte. A to je, přiznejme si, nereálné. Jiná možnost, jak navýšit počet lidí v produktivním věku, je masivní imigrace. Ta by však s sebou nesla další a další problémy. Muselo by jít o veliké množství lidí, většina z nich by nutně pocházela z kulturně dosti odlišných prostředí, a jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, integrace není legrace. Schopnost naší ekonomiky absorbovat příliv pracovních sil je navíc v krizové době minimální. Třetí možnost, jak se vyhnout reformě a zachovat penzijní systém ve stávající podobě, je zvyšovat dál odvody, z nichž se penze platí. Experti z ČSOB však spočetli, že pokud bychom penzijní reformu neprovedli, museli bychom například zvýšit DPH na 30 procent.

Diskuze nad podobou důchodové reformy trvají už v řádu desítek let, nyní konečně nastalo stádium realizace – poté co byly příslušné zákony schváleny v parlamentu a podepsány prezidentem republiky.

Jak bude nový systém důchodů vypadat a jak bude přicházet

Finparáda

Text vznikl ve spolupráci se serverem Finparáda, který zásobuje daty sekce Srovnání osobních účtů a Srovnání spořicích účtů na Peníze.cz.

Zreformovaný důchodový systém, který bude fungovat od roku 2013, je postaven na třech pilířích.

První pilíř je založen na důchodu od státu, placeném z odvodů občanů v produktivním věku, tj. průběžném systému.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Druhý pilíř představují individuálně placené odvody do (zatím neexistujících) penzijních fondů, výše těchto odvodů je přesně stanovena procentem ze mzdy. Kdo se pro druhý pilíř rozhodne (a má na to přesně stanovené časové období), získá výhodu slevy z placení odvodů do průběžného systému, tedy na důchodové pojištění. Konkrétně nebude odvádět běžných 28 procent ze mzdy, ale jen 25 procent. Tříprocentní rozdíl musí převádět do vybraného penzijního fondu. K tomu ale musí přidat měsíčně další dvě procenta ze mzdy navíc. Penzijní fond mu pak bude po odchodu do důchodu vyplácet penzi, která bude přímo úměrná jím naspořené a fondem zhodnocené sumě peněz. Z druhého pilíře není po celou dobu spoření na důchod možné odejít. Rozhodnutí vstoupit nebo nevstoupit do druhého pilíře je tedy nevratné.

Třetím pilířem je transformované současné penzijní připojištění, které je dobrovolné a závisí na dohodě mezi občanem a penzijním fondem. Fondy druhého a třetího pilíře budou muset být oddělené. Současné fondy mohou podat přihlášku (transformační projekt) pro vstup do důchodové reformy do konce února 2012. Proto je možné měnit penzijní fondy jen do konce února, aby následně už nedocházelo k pohybu klientů fondů a transformace byla proveditelná. Nové transformované fondy začnou působit od 1. ledna 2013. Vedle nich vzniknou ve třetím pilíři ještě nové účastnické fondy, pro které však budou platit jiná pravidla: zatímco u stávajících fondů například klient nesmí prodělat (fondy mu musí připsat nezáporný zisk) a po patnácti letech je možné zažádat o výsluhovou penzi, u nových účastnických fondů nebude každoroční nezáporné zhodnocení podmínkou (což na druhou stranu umožní dynamičtější investiční strategii) a vyplacení výsluhové penze po patnácti letech nebude možné.

Vstupovat do druhého pilíře nových fondů pilíře třetího bude možné od 1. ledna 2013.

Přehled současných penzijních fondů

Penzijní fond

Tržní podíl

Počet klientů

Zhodnocení 2010

Penzijní fond České pojišťovny

25 %

1 157 752

2,0 %

Penzijní fond České spořitelny

20 %

925 835

2,3 %

Penzijní fond Komerční banky

11 %

497 726

2,2 %

AXA penzijní fond

10 %

478 725

1,5 %

ING Penzijní fond

9 %

412 802

2,1 %

Penzijní fond ČSOB Stabilita

9 %

423 539

1,5 %

Penzijní fond ČSOB Progres

7 %

306 414

1,04 %

Penzijní fond Allianz

4 %

192 650

3,0 %

Penzijní fond Aegon

3 %

116 086

2,1 %

Penzijní fond Generali

1 %

60 860

2,1 %

Zdroj: Srovnavac.cz

Penzijní fondy: známe čerstvé výsledky!

Tabulka výš je v lecčems zastaralá. Například Penzijní fond ČSOB Progres už neexistuje, sloučil se se sestrou ČSOB Stabilitou. Jenže jaké výnosy fondy letos svým klientům připíšou, to se ještě neví. Tedy – neví se to přesně, ale s poměrně slušnou jistotou se to dá dedukovat z jejich čerstvých výsledků. Známe je! Najdete je na Peníze.cz:

A prokáže se, že loňský výsledek letos jaro nedělá. Dali jsme si proto práci a prozkoumali, jak se prostředky ve fondech reálně zhodnocovaly:

Koho se důchodová reforma dotkne a jak?

Vstup do druhého, soukromého důchodového pilíře bude možný od 1. ledna 2013, a to pro všechny osoby starší 18 let, které ještě nepobírají důchod. Lidé starší 35 let (podle věku k 1. lednu 2013) to budou moci udělat jen do 1. července 2013, mladší pak nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 35 let.

Platí, že pokud jste starší, tedy máte do důchodu kratší dobu (méně než 25 let), nebo máte menší než průměrný výdělek, případně obojí, není pro vás stup do druhého pilíře výhodný. Na druhé straně osoby vydělávající výrazně více, než je průměr, mohou zvažovat vstup do druhého pilíře i v případě, že jim do důchodu zbývá méně než uvedených 25 let. Záležet však bude i na volbě investičního profilu fondu a zejména na jeho skutečném výnosu (viz tabulka na konci článku). Do druhého pilíře se mohou zájemci hlásit až po vzniku nových fondů od začátku roku 2013.

Kolik vám ještě chybí do důchodového věku? Zeptejte se kalkulačky

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Třetí pilíř bude výhodný pro každého, kdo nemá jiné možnosti, jak lépe peníze zhodnotit, zejména to platí pro starší, kterým se tak nabízí – po zohlednění státní podpory – výnos, který budou jinde těžko hledat. Třetí pilíř se bude nově nazývat „doplňkové penzijní spoření“. Od 1. ledna 2013 se zpřísní pravidla pro státní příspěvek těm, kteří si budou v rámci tohoto pilíře spořit. Příspěvek nově obdrží pouze ten, kdo měsíčně vloží alespoň 300 korun (dosud to bylo 100 korun).

Současní důchodci nebo většina lidí 10 až 15 let před důchodem se může na reformu dívat z povzdálí, jelikož se jich příliš nedotkne a do druhého pilíře se zřejmě nepoženou. Kolika lidí by se tedy druhý pilíř mohl týkat? Experti ČSOB například předpokládají, že při současném nastavení systému individuálního spoření na důchod v rámci druhého pilíře penzijní reformy by o tyto fondy mělo zájem zhruba 15 procent potenciálních klientů (tedy ze zhruba 5,75 milionu osob). Zatímco dobrovolné spoření označované jako třetí pilíř penzijního systému využívá již dnes přes 4,5 milionů občanů, do nově vzniklých fondů by podle ČSOB přešlo necelých 900 tisíc obyvatel.

Co stávající fondy?

Anketa

Půjdete do druhého pilíře?

Majitele současných penzijních fondů čeká strategické rozhodnutí, zda do druhého pilíře vstoupit. Vzhledem k vysokým počátečním nákladům a velmi regulovaným příjmům se kumulativně příjmy a náklady vyrovnají až po zhruba deseti letech provozu. „To samo o sobě není špatné – do systému budou vstupovat takové společnosti, které chtějí mít s klientem dlouhodobý vztah,“ podotýká člen představenstva a vrchní ředitel distribuce ČSOB Petr Hutla. ČSOB sama nadále analyzuje, zda fondy druhého pilíře zapojí do své nabídky. „V každém případě by případně nově vzniklá ČSOB penzijní společnost doporučovala vstup do těchto fondů jen těm, pro které budou opravdu výhodné,“ řekl Petr Hutla. „Korektní poradenství bude klíčové. Rozhodnutí o vstupu do 2. pilíře vyžaduje kvalitní analýzu – klientovo ano či ne je totiž nevratné,“ dodal.

Dobrou zprávou je, že Češi mají o výši svého důchodu vcelku realistickou představu. Na penzijní fondy však zatím příliš nespoléhají. Měsíčně si do nich ukládají méně než dvě procenta mzdy. „Průměrná úložka činí 420 korun. To je ale nedostačující. Ideální by bylo, kdyby si Češi ukládali stranou 1 000 korun. Tím by dosáhli na maximum státní podpory od roku 2013,“ míní generální ředitel ČSOB Penzijního fondu Stabilita Karel Svoboda. „Nově nastavený systém jde podle nás správným směrem – motivuje lidi k tomu, aby si spořili více. Zvýšení příspěvku je také v souladu s naším očekáváním,“ dodává. 

Tři čtvrtiny Čechů sice považují za nejvhodnější spoření na stáří penzijní připojištění, skutečný zájem ale stagnuje. Pro lidi, kteří stojí těšně před odchodem do penze, jsou přitom současné penzijní fondy stále jednou z nejvýhodnějších možností zajištění na stáří. Pokud dnes 55letý člověk začne dobrovolně spořit, díky výnosům fondu a podpoře státu může získat v šedesáti letech více než dvanáctiprocentní zhodnocení svých prostředků.

Výhodnost účasti ve druhém pilíři dle profesí

Podmínky: Doba účasti ve 2. pilíři 30 let, zhodnocení fondu je čisté zhodnocení nad inflací, 20 let výplata z 2. pilíře

 Výhoda účasti ve 2. pilíři proti průběžnému systému v měsíčních platech

Profese

Medián mzdy

Konzervativní 
fond (0,5 %)
 

Vyvážený 
fond (1 %)

Dynamický 
fond (2,5 %)

Předseda představenstva

100 000 Kč

6,7

9,2

19,1

Finanční ředitel

75 000 Kč

5,7

8,2

18,1

Manažer marketingového oddělení

50 000 Kč

3,7

6,2

16,1

Bankéř

35 319 Kč

1,1

3,6

13,5

IT Specialista

33 853 Kč 

0,9

3,4

13,3

Operátor velínu na výrobu elektrické energie

31 980 Kč

0,3

2,8

12,7

Horník

26 147 Kč

-1,6

1

10,8

Středoškolský učitel

22 650 Kč 

-2,6

-0,1

9,8

Lékař

21 928 Kč

-3

 -0,5

 9,4

Dělník v zemědělství

16 019 Kč

-6,4

-3,9

6

Kuchař

10 516 Kč

-12,1

-9,6

0,3

Zdroj: ČSOB 

vysoký předpoklad vhodnosti 2. pilíře

přínos 2. pilíře ke zvážení

teoretický předpoklad nevhodnosti 2. pilíře

 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 2. 2012 9:06, eďa

Komu se vyplatí druhý pilíř, snad jen těm, kteří ho budou spravovat - tunelovat.

+17
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 12. 2012 15:58, Linda

To melete slušný nesmysly, člověče :ú

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Penzijní fondy 2011: výsledky

27. 2. 2012 | Ondřej Tůma | 23 komentářů

Penzijní fondy 2011: výsledky

Většina penzijních fondů svým klientům „zhodnotí“ úspory pod úrovní inflace. Pokračuje tak negativní trend z předešlých let. Nejlépe si loni vedl penzijní fond Allianz. Naopak velkým... celý článek

Velké srovnání penzijních fondů: posledních 14 dní na změnu

13. 2. 2012 | Ondřej Tůma | 15 komentářů

Velké srovnání penzijních fondů: posledních 14 dní na změnu

Na změnu penzijního fondu máte čas jen do konce února. A to ještě ne do úplného! Kdy se to vyplatí a kdy je zbytečné o tom přemýšlet?

Za šest týdnů spadne klec nad penzijními fondy

17. 1. 2012 | Ondřej Tůma | 11 komentářů

Za šest týdnů spadne klec nad penzijními fondy

Nikde se o tom příliš nemluví, i když se to týká víc než čtyř a půl milionu občanů České republiky. Spoustě lidí tak možná unikne důležitá informace: Na změnu fondu v rámci penzijního... celý článek

Vladimír Bezděk: Deficit důchodového systému může být ve stovkách miliard

1. 9. 2011 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Vladimír Bezděk: Deficit důchodového systému může být ve stovkách miliard

Dnešním dílem se přehoupneme do druhé poloviny série videorozhovorů s ekonomem Vladimírem Bezděkem. Tentokrát se budeme zabývat deficitem českého důchodového systému. Po roce 2055 by... celý článek

Partners Financial Services