Amcico AIG se snaží o životní pojistky „na míru“

Věra Tůmová | rubrika: Příloha | 9. 1. 2008 | 4 komentáře
Amcico AIG se snaží o životní pojistky „na míru“
I když do Amcico AIG přicházíme asi nevhod, nedovolí si nás ani v předvánočním shonu poslat z prázdné pobočky přímo pryč nebo pozvat na jindy. Asistentka v hlavní kanceláři sice na chvíli znejistí a pokouší se opatrně zjišťovat, jak moc potřebujeme zrovna dnes konzultaci, vzápětí se ale vrací ze zadních kanceláří s informací, že se nám bude během okamžiku někdo věnovat. Až na odchodu dodatečně zjišťujeme, že jsme hovořili s jedním z hlavních manažerů pobočky.

V pobočce Amcico AIG v pražské Spálené ulici se nás  referent  na úvod ptá, jak jsme tuto pobočku našli. Působí klidným a profesionálním dojmem a jde přímo na věc. Ptá se na podrobnosti důležité pro návrh pojistky a zároveň podává informace k životním pojistkám. Vyptává se nejen na děti a manžela, ale i na případné další závislé osoby a jiné závazky jako jsou dluhy. Upozorňuje také na možnost soukromého zdravotního pojištění, které může kompenzovat ztráty vzniklé pojištěnému kvůli zaváděným poplatkům ve zdravotnictví. Ověřuje si i typ pracovního poměru.

Během krátkého, ale vyčerpávajícího rozhovoru se dozvídáme o různých typech programů životního pojištění i o poplatcích, možnostech změny nastavení pojistky i o variantách, v čí prospěch může být pojistka sepsána. Vlastní kalkulaci ale k prostudování domů nedostáváme, protože ji prý musí pojišťovací  referent  promyslet. Protože vypadáme asi nejistě, když nedostáváme žádný návrh, referent v klidu vysvětluje: „My neděláme polotovary, my děláme pojistky na míru a já vám to pošlu emailem před další schůzkou“.  Když odcházíme, máme slušnou základní představu o životních pojistkách, v ruce ale nic, což je škoda. Alespoň letáky či pojistné podmínky by neškodily.

Návrh pojistky emailem vypadá, že by mohl ze všech nabídek testovaných pojišťoven, nejlépe krýt možná rizika, která klientku v tuto chvíli „ohrožují“.  Jedná se o investičně pojistný program plánovaný do 65 let věku. Rizikové programy by prý podle pojišťovacího úředníka měly být flexibilní, takže bychom je mohli upravovat podle momentální životní situace. Podle nabídky by se klientka měla pojistit na smrt ve výši 1 milion korun a na smrt úrazem 1,3 milionu. Návrh zahrnuje i další připojištění jako je pojistka pro případ trvalých následků po úraze, připojištění chirurgického zákroku a pojištění pro případ hospitalizace či diagnostického ošetření, což nejspíše vychází z informace o sportech, kterým se věnuje. Pokud bychom do podílových fondů ročně investovali zhruba 12 tisíc korun, mohli bychom prý očekávat na konci výplatu v minimální výši 1,3 milionu korun při ročním pojistném 18 321.

Zhodnocení:
Vystupování pojišťovacího úředníka bylo velice příjemné a profesionální. Na základě setkání v pojišťovně Amcico AIG, může klient získat slušnou představu o tom, co to je životní pojištění a na co se který typ hodí. Vyplatilo by se ale při odchodu klientovi dát něco k prostudování, třeba příklad konstrukce životního pojištění, pokud to klientovo bude referent teprve zpracovávat. Je rovněž škoda, že první návrh pojistky je velice stručný a nezahrnuje detaily o investiční složce.

Doporučení:
Jestliže hodně cestujete, může pro vás být kupříkladu zajímavé, že v Amcico AIG se životní pojištění vztahuje na jakoukoli smrt.  Jako v jedné z mála pojišťoven prý dokonce kryje rizika spojená s teroristickými útoky či sebevraždou. Jedinou výjimkou, kterou nezahrnuje je onemocnění AIDS.

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services