Úrazové či cestovní pojištění: nezbytná zimní výbava

Úrazové či cestovní pojištění: nezbytná zimní výbava
Evropa sice zažívá nejteplejší zimu za několik desítek let, neznamená to ale, že se letos lyžovat nebude. Jaké úrazy se na horách stávají nejčastěji? Která pojišťovna a za kolik kryje úraz spojený právě s vaším oblíbeným sportem? Co nabízí vaše platební karta? Proč se zamyslet nad pojištěním, i když jedete "jen" na české hory?

Z výroční zprávy Horské služby za rok 2005 vyplývá, že v loňské lyžařské sezóně přibylo případů poranění hlavy, otřesů mozku, poranění páteře a podobných zranění, která mohou mít trvalé následky. Některé druhy zranění jsou díky novým technologiím na ústupu – kratší, tedy ovladatelnější lyže se zasloužily o pokles počtu zlomenin bérce, stále kvalitnější vázání pak o pokles zlomenin vůbec. Na druhou stranu byl ale zaznamenáván přírůstek počtu zranění vazů a v důsledku boomu carvingových lyží s ostrými hranami přibylo hlubokých řezných ran. Sedmnáct lidí přišlo na českých horách o život zcela.

Úrazy se lyžařům nevyhnou ani v letošní sezóně. "Lépe upravované sjezdovky a lepší lyže dávají lyžařům větší rychlost, a tím i nebezpečnost. Přibývá také ubytovacích kapacit a komfortních lanovek, což do hor láká další a další vyznavače zimních sportů a na sjezdovkách pak často bývá hlava na hlavě. Hodně úrazů mají na svědomí také srážky snowboardistů s lyžaři," vyjmenovává faktory ovlivňující úrazovost Michal Peterka z MediaTrust Communications.


České hory aneb proč se zajímat o úrazové pojištění

Lyže, snowboard, sáňky, boby, jízda "na pekáči" a spousta dalších, k zimě neodmyslitelně patřících aktivit jsou potřebným únikem ze všedního života. Někdy se ale bohužel stane, že jsou i příčinou, proč se do všedního života jen tak rychle, v horším případě vůbec, nevrátíme.

Úrazům lze předcházet
Pořiďte dětem i sobě lyžařskou helmu!
Pokud si při nich totiž způsobíme vážnější úraz, mnohé se změní. Úraz může zraněného omezit na dlouhé měsíce i roky, nehledě na to, že následky poranění mohou být i trvalé. S úrazem bývá často spojena pracovní neschopnost, která se projeví především v rodinném rozpočtu. Splácíte-li půjčky či hypotéku nebo i jen když druhý z partnerů nemá dostatečně vysoké příjmy, můžete se dostat do tíživých finančních problémů. Pokud máte finanční závazky, je proto rozhodně na místě právě v zimě promyslet zajištění sebe a své rodiny pro případ úrazu.

Úrazovému pojištění jsme se detailně věnovali v článcích Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat a Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou. Nyní se proto jen stručně podívejme, jaká rizika je v rámci úrazového pojištění možné pojistit. Obecně to bývají následující:

 • Smrt úrazem - smluvená pojistná částka bude vyplacena osobě uvedené v pojistné smlouvě, není-li tato osoba určena, pak bude pojistné plnění vyplaceno osobám podle zákona o pojistné smlouvě.
 • Trvalé následky úrazu - pokud úraz zanechá trvalé následky, bude vyplacena příslušná část ze sjednané pojistné částky, příp. její násobek.
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - přesáhne-li doba léčení sjednanou karenční lhůtu (např. 7 nebo 14 dní), bude vyplaceno pojistné plnění za každý den léčení, a to od prvního dne.
 • Denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů - dojde-li k jednomu z daných úrazů (přesné vymezení těchto úrazů by mělo být součástí pojistné smlouvy), bude vyplaceno pojistné plnění za počet dnů uvedených ve smlouvě jako doba léčení daného úrazu.
 • Paušální částky za určité úrazy - součástí pojistného krytí trvalých následků úrazu je také např. u Generali (profil, názory) pojistná ochrana pro případ jizev a ztráty trvalých zubů způsobené úrazem. Pro děti pojišťovna zahrnuje i pojištění zlomenin.Na hory do ciziny? Přibalte cestovní pojištění

Pokud se vám úraz přihodí v zahraničí, nad pracovní neschoností a zmíněnými finančními problémy nejspíš zprvu přemýšlet nebudete. Ne, že by se vás po návratu domů netýkaly, řešit ale budete podstatně urgentnější finanční potřebu. A to jak zaplatit za potřebné ošetření v zahraničním lékařském středisku. Na západ od našich hranic za ambulantně ošetřené zlomené předloktí zaplatíte v přepočtu 40 000 Kč, náklady na zlomeninu stehenní kosti se pohybují mezi 65 000 a 130 000 Kč, na zlomeninu bérce mezi 40 000 a 120 000 Kč. Cestovní pojištění je proto nezbytností, jde o produkt, který tyto lékařské náklady pokryje či proplatí.

Úrazové pojištění zlevní cestovní pojištění
Máte-li již úrazové pojištění sjednáno, v rámci cestovního pojištění si jej již nesjednávejte, byla by to škoda peněz. Úrazové pojištění je totiž platné celosvětově, pojišťovna vám zdravotní újmu zaplatí bez ohledu na to, ve které zemi k úrazu došlo.
Cestovní pojištění se skládá z několika produktů. Základem je pojištění léčebných výloh, z něhož pojišťovna hradí právě případné náklady na ošetření, hospitalizaci, podávané léky či převoz na specializované pracoviště. Dalšími součástmi jsou pak obvykle i pojištění úrazu (o tom viz výše a ve sloupku), pojištění odpovědnosti za škodu (kryje škody na zdraví a na majetku, které neúmyslně způsobíte jiným -  zejména při lyžování či snowboardingu je riziko, že někoho na sjezdovce zraníte, dost vysoké) a pojištění zavazadel (pojišťovna proplatí poškození, ztrátu či zpoždění zavazadel, byly-li způsobeny živelnou událostí, dopravní nehodou, přepadením či krádeží). Jak tyto produkty fungují, stejně jako další možná připojištění (například na zpoždění zavazadel, přerušení cesty, zpoždění odjezdu, nevyužitou dovolenou či únos letadla), se dočtete v článku Součásti a připojištění cestovních pojistek.

Pojišťovny pro každou "součást" produktu stanovují limity pojistného plnění, těm byste měli věnovat velkou pozornost. Zejména pak limitům pojištění léčebných výloh. Pokud totiž náklady na léčbu v zahraničí limit přesáhnou, rozdíl mezi cenou ošetření a plněním zaplatíte ze svého.  

Cestovní pojištění pro zimní sezónu 2006/2007:
Ceny, pojistné limity, výčet pojistitelných a nepojistitelných sportů
 • Porovnávač cestovního pojištění
  Náš unikátní porovnávač dokáže vypočítat a porovnat cenu, kterou byste zaplatili za cestovní pojištění, a to podle vámi zadaných parametrů. Vyberete si zemi, do které cestujete, období, na které chcete pojistit, počet osob, pro které chcete cestovní pojištění sjednat, jejich věk a jaká jednotlivá pojištění má požadovaný produkt obsahovat. V rozšířeném filtru si navíc můžete vybrat konkrétní pojišťovnu, pojistný limit léčebných výloh a limit pojištění zavazadel. Naleznete jej v naší sekci cestovní pojištění.

 • Co nabízí pojišťovny jsme také přehledně srovnali do této tabulky.
 • Co nabízí k platebním kartám banky, naleznete zase zde (uvádíme i cenu za vedení platební karty).
 • Jak funguje Evropský zdravotní průkaz, který obdržíte od své zdravotní pojišťovny zdarma, si můžete přečíst tady.


Výjimky z pojištění

V některých případech za vás pojišťovna nezaplatí vůbec nic.  Stačí, aby se vám úraz při lyžování stal mimo vyznačenou sjezdovku, pustili jste se na hřebenovou túru při zákazu vycházení nebo jste se na snowboardu vrhli z vrcholu, kde panuje lavinové nebezpečí. Tyto a další totiž spadají pod tzv. nepojistitelné činnosti.

Pojišťovna nebude plnit ani v případě úrazů spojených s tzv. extrémními či adrenalinovými sporty. Tedy takovými, které se vymykají charakteristice rekreačního provozování běžných sportů a zároveň nespadají mezi nepojistitelné činnosti. Jedná se třeba o snowrafting, skialpinizmus, skoky na lyžích apod. (viz konkrétní pojistné podmínky).

Vyloučeny z pojistného krytí ale mohou být i "normální" rekreační sporty. Některé pojišťovny v rámci nejzákladnějšího tarifu pojistného nekryjí třeba ani sjezdové lyžování, snowboarding či běhání na lyžích a pro tyto (a další) sporty nabízejí o něco dražší tarif. Vybítejte proto pozorně.

Pamatujte také na to, že způsobíte-li si úraz v opilosti nebo pod vlivem drog, může pojišťovna pojistné plnění omezit nebo úplně vyloučit.

Kde si pojištění sjednat?

Osobní návštěva pobočky pojišťovny, a to i v den odjezdu, je jednou z možností. Pojistit se na poslední chvíli můžete i na letišti v Praze-Ruzyni těsně před odletem, kde má pobočku Česká pojišťovna. Opozdilci jistě ocení nabídku Generali - u té totiž mohou uzavřít pojištění přes mobilní telefon formou zaslání SMS. Se zajímavou novinkou letos přišla také Česká pojišťovna, a to pro ty, kdo se pojistit nestihli a vycestovali bez pojištění. Zapomnětlivce může totiž dodatečně na přepážce České pojišťovny pojistit třetí osoba, která zná a uvede jeho osobní údaje a také za něj zaplatí. Jde o dodatečné sjednání, nikoli zpětné a pojištění platí až od třetího dne následujícího po dni sjednání (z důvodu zabránění pojistným podvodům či spekulacím). Ten, kdo zapomnětlivce pojišťuje, navíc potvrdí čestným prohlášením, že se pojištěnému v zahraničí nepřihodila žádná nehoda, která by mohla být pojistnou událostí.

Podrobné informace 
Smlouvu samozřejmě můžete uzavřít také přes internetové stránky jednotlivých pojišťoven či jiných on-line prodejců pojištění. Na on-line sjednání smlouvy přes webové stránky se často vztahují slevy. Zvýhodnění můžete získat také nákupem cestovního pojištění přes svoji zdravotní pojišťovnu, ty totiž s komerčními pojišťovnami často spolupracují.  

Cestovní pojištění nabízejí i banky ke svým platebním kartám. Cestovní pojištění je standardní součástí prestižních karet (American Expres či Diners Club) i karet zlatých či platinových. Informujte se ovšem, jaká rizika karta kryje. Připojištění rizikových sportů totiž nebývá součástí ani těchto karet, v lepším případě je možné dokoupit (třeba u Diners Club).
Pokud máte zájem o cestovní pojištění k "obyčejné" kartě, budete si muset i to základní zvlášť dokoupit. Co platební karty umí, si přečtete v článku Pojištění opakovaných výjezdů a k platebním kartám a Platební karta: jak šikovný je plast ve vaší kapse?. I zde ale dejte pozor na to, aby produkt, který je nabízen k vaší kartě, kryl sportovní rizika spojená se zimní dovolenou. Nemusí tomu tak být. Porovnání aktuálních sazeb, limitů a rizik naleznete zde.

Kde a jak letos strávíte zimní dovolenou? Kolik peněz za ni plánujete utratit? U koho se pojistíte?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat

14. 8. 2006 | Simona Ely Plischke

Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat

Úrazové pojištění může být velmi dobrým pomocníkem rodinných financí. Nikdy totiž nevíte, na jak dlouho, a jestli ne na vždy, vás úraz vyřadí z práce. Podívejme se, jak úrazové pojištění... celý článek

Ceny a pojistné limity pojištění opakovaných výjezdů - léto 2006

7. 6. 2006 | Simona Ely Plischke

Připojistitelné a nepojistitelné sporty

7. 6. 2006 | Simona Ely Plischke

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

14. 4. 2006 | Simona Ely Plischke

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

Základní smysl životního pojištění, tedy chránit blízké pro případ vaší předčasné smrti či převzetí odpovědnosti za své závazky, nejlépe naplňuje rizikové životní pojištění. Pomocí... celý článek

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

27. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku, pomocí které jste vyřešili Vánoce? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a... celý článek

Partners Financial Services