Chcete zkusit jinou zdravotní pojišťovnu? Tak rychle

Chcete zkusit jinou zdravotní pojišťovnu? Tak rychle
Už jen pár dní zbývá na změnu zdravotní pojišťovny. Jste s vaší stávající spokojeni? Víte, na co všechno vlastně máte nárok? Porovnejte si nabídku. Možná zjistíte, že právě vám registrace u jiného ústavu ušetří peníze či otevře dveře k novým příspěvkům.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění máme právo na bezplatnou zdravotní péči. Tatáž úprava nám ale také zakládá povinnost se zdravotně pojistit. Dostát zákonu tak můžeme placením pojistného jedné z devíti zdravotních pojišťoven (za některé skupiny – děti, studenty, důchodce apod. hradí zdravotní pojištění stát).

Z veřejného zdravotního pojištění se pak hradí péče, která má pojištěncům zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav. Zákon vyjmenovává následující úkony:

 • léčebná péče ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů související s jejich odběrem),
 • pohotovostní a záchranná služba,
 • preventivní péče,
 • dispenzární péče (tj. poléčebné sledování),
 • odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),
 • poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků,
 • lázeňská péče a péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách,
 • závodní preventivní péče,
 • doprava nemocných a náhrada cestovních nákladů,
 • doprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa, do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhrada cestovních nákladů,
 • doprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
 • doprava odebraných tkání a orgánů,
 • posudková činnost,
 • prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva, včetně dopravy.

Co potřebujete ke změně pojišťovny
 • občanský průkaz,
 • identifikační číslo zaměstnavatele, v případě OSVČ kopii živnostenského listu a potvrzení dosavadní zdravotní pojišťovny o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu,
 • na pobočce vyplňte přihlášku pojištěnce a evidenční list.

Zdravotní pojišťovnu můžete měnit jednou ročně, a to ke kterémukoli čtvrtletí, na "podzimní změnu" tedy zbývá již jen pár dní. Máte-li vybránu zdravotní pojišťovnu, s přestupem neváhejte, některé pojišťovny nejsou příliš operativní a změnu nahlášenou až poslední den čtvrtletí vám provedou s platností až o 3 měsíce později, než jste původně plánovali, viz náš červnový článek Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas. Změnu musíte oznámit zaměstnavateli nejpozději do 8 dní (podle Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění vám jinak může uložit pokutu až do výše 10 tisíc Kč) a do této doby taky vrátit průkaz pojištěnce dosavadní zdravotní pojišťovně. Té změnu hlásit nemusíte, protože to za vás udělá pojišťovna, ke které se nově přihlašujete.

Jak si ale pojišťovnu vybrat?

V úhradách nákladů za výše vyjmenované zdravotní služby se pojišťovny rozcházet nemohou. Aby se odlišily a vytvořily alespoň nějaké konkurenční prostředí, nabízejí svým pojištěncům spoustu výhod navíc. Právě na ty lákají potenciální klienty. Než si ale podle nich začnete vybírat, věnujte pozornost zejména oblasti, kde pojišťovna působí. Ne všechny totiž fungují celorepublikově (třeba Revírní bratrská pokladna působí zejména na Moravě, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zase ve středních a východních Čechách). Ne všechny pojišťovny se také mohou prokázat širokou sítí smluvních lékařů (nejhustší smluvní síť má VZP). Zjistěte si proto, zda lékaři, kteří se starají právě o vaše zdraví, mají s pojišťovnou, o níž uvažujete, smlouvu.

Počty pojištěnců, smluv a regionální působnost
Zdravotní
pojišťovna
Počet pojištěnců Počet smluvních lékařů 1) Působnost
k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2004 k 30. 6. 2005 k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2004 k 30. 6. 2005
Česká národní 306 907 308 467 309 210 19 540 19 740 19 916 Celorepubliková působnost, 44 poboček.
Hutnická 332 178 335 317 341 027 8 296 8 823 9 137 Snaží se působit celorepublikově. Hlavní působnost má na Moravě, 45 expozitur a 5 poboček.
Metal-Aliance 304 000  314 000  317 000 6 638 7 277 7 320 Celorepubliková působnost, ředitelství v Kladně, 7 regionálních pracovišť, 23 jednatelství a 13 kontaktních míst.
Ministerstva vnitra 968 632 1 011 317  1 010 723 25 107 25 474 26 067 Celorepubliková působnost, 86 pracovišť.
Oborová 536 628 591 801  621 807 27 437 2) 27 176 2) 27 097 2) Celorepubliková působnost, pobočky v každém krajském městě a v Berouně, Děčíně, Opavě a v Sezimově Ústí.
Revírní bratrská pokladna 329 240 346 112 348 810 5 689 5 923 5 867 Regionální působnost. Především v Moravskoslezském kraji (80 % pojištěnců), dále střední a jihovýchodní Morava. Expozitury v Ostravě, Karviné, Havířově, Opavě, Frýdku-Místku, Kopřivnici, Kroměříži, Valašském Meziřící a v Hodoníně.
Škoda 121 584 125 165 126 429 5 250 4 941 4 962 Regionální působnost. Pobočky v Mladé Boleslavi, Praze, Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou a v Kvasinkách.
Vojenská 577 648 574 807 570 347 21 655 22 101 21 431 Celorepubliková působnost
VZP 6 801 230 6 680 790  6 662 135 20 568 20 715 20 754 Celorepubliková působnost
Zdroj dat: pojišťovny
Vysvětlivky: 
1) Počtem smluvních lékařů máme na mysli ambulantní lékaře - praktické, zubní, ambulantní specialisty apod. (nezapočítáváme mezi ně nemocnice, LDN, dopravní a záchrannou službu, lékárny, lázeňská a ozdravná zařízení, apod.).
2) Oborová pojišťovna uvedla jen počty smluvních zdravotnických zařízení, tedy včetně lékáren, nemocnic, apod.

Největší pozornost je ze strany zdravotních pojišťoven (ZP) věnována dětem. Všechny pro ně mají něco přichystáno – přispívají na různá očkování, kontaktní čočky, homeopatika, školky v přírodě apod. Na nemocné děti pojišťovny myslí ještě víc, např. VZP, Vojenská, Metal – Aliance či Zaměstnanecká pojišťovna Škoda uhradí dětem s kožními a dýchacími nemocemi dokonce část ceny ozdravného pobytu u moře. Ty nejběžnější příspěvky jsme pro vás seřadili do tabulky.

Nadstandardní pozornost je věnována i ženám, zejména těhotným a starším. I pro muže ale některé pojišťovny připravily speciální nabídky, např. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda pánům ve věku 40 – 65 let jednou ročně dopřeje příspěvek 500 Kč na přípravky podporující sexuální potenci (Viagra, Uprima, Cialis, Levita). Metal – Aliance zase mužům starším 45 let uhradí vyšetření k prevenci nádorových onemocnění.

Výše některých příspěvků jednotlivých pojišťoven (za rok a v Kč)
Zdravotní pojišťovna Dětem Ženám
Plavání Brýle,
čočky
Rovnátka Očkování Vitamíny
pro
těhotné
Antikon-
cepce
Klíšťová
encefa-
litida
Žloutenka Chřipka Menin-
gokok
Česká národní 1 200 1 400 1) 1 500  1) 1 500 1)  1 500 1) 1 500 1) 300 500
Hutnická
1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000
500 500 
Metal-Aliance 500 800 2)  500 500 500 100 500
Ministerstva
vnitra
100 500 800 2)  400 až 800 500 až 3000   700 500 500
Oborová 3) Volné vstupy ve vybraných bazénech ano ano ano ano ano ano ano ano
Revírní
bratrská
pokladna
500 (dítě do 3 let) 200 1 000 2. a 3. očkování a přeočkování 1 000 ano 500
Škoda 300 300 750 2) 300 1 000 200 300 300 300
Vojenská 350 200 600 2) 400 350 550 100 500
VZP sleva na vstupném 10 až 20 Kč 300 1 000 2) 400 až 500
Vysvětlivky:
1) příspěvek se neposkytuje ročně, ale v průběhu 18 let
2) příspěvek na 1 čelist
3) příspěvek podle kreditního systému ve výši 450 až 2 000 Kč
Zdroj dat: pojišťovny

Dvě pojišťovny rozdělují klienty do skupin, podle kterých pak mají nárok na příspěvky - mohou si vybrat cokoli, co pojišťovna nabízí, ale do jejich limitu.  U zdravotní pojišťovny Metal - Aliance závisí výše jednotlivých příspěvků na délce pojištění u této pojišťovny. Pojištěnci zaregistrovaní v roce 2005 mohou získat příspěvek ve výši 300 Kč, klienti pojišťovny zaregistrovaní v letech 1995 až 2004 dostanou 400 Kč a ještě dřívěji registrovaní pojištěnci 500 Kč. U Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zase záleží na rozzaření pojištěných podle kreditního systému - noví pojištěnci mají nárok na příspěvek v hodnotě 150 až 400 Kč, pojištěnci s nízkými náklady na zdravotní péči 500 Kč, těhotné na 1 200 Kč a letošní novorozenci na 450 Kč. Největší příspěvky jsou poskytovány dárcům krve a kostní dřeně – až 2 000 Kč ročně.

Příspěvků pojišťovny nabízejí mnohem více, než vidíte v přechozí tabulce. Abychom vám ale pomohli se co nejlépe na "trhu zdravotního pojištění" zorientovat, sesbírali jsme kompletní nabídky výhod, naleznete je v jednotlivých přílohách:

Při výběru pojišťovny proto vždy posuďte, co ta která pojišťovna působící ve vašem regionu nabízí právě vám. Potřebujete-li chemoterapii, bude vás zajímat, že třeba VZP finančně podporuje ozdravné pobyty onkologicky nemocných, ale také třeba to, že Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vám nabízí 2 000 Kč jednou ročně na paruku. Pokud přemýšlíte o laserové operaci očí či operaci hemoroidů, asi se budete snažit darovat krev s Oborovou zdravotní pojišťovnou, pro dárce má zajímavou nabídku. Má-li vaše dítě astma, Mořský koník Všeobecné ZP je určitě jedna z možností právě pro vás. Pokud bydlíte na Moravě a jste zdravá dívka ve věku 15 až 18 let chránící se proti nechtěnému početí hormonální antikoncepcí, nabídka Hutnické ZP osloví vás (příspěvek 1 000 Kč). A tak dále...

Na článku spolupracovala Dana Chytilová.

Jakou pojišťovnu jste si vybrali vy? Již jste někdy pojišťovnu měnili? Nebo se to chystáte udělat nyní?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Jsou zdravotní pojišťovny zabijáky aktivních lékařů?

23. 9. 2005 | Simona Ely Plischke | 2 komentáře

Jsou zdravotní pojišťovny zabijáky aktivních lékařů?

Zdravotní pojišťovny uplatňují vůči lékařům limity na předepisované léky. Mají zabránit plýtvání. Někteří lékaři ale tvrdí, že systém finančně trestá schopné, vzdělávající se lékaře,... celý článek

Noční můra studenta? Zdravotní pojištění

11. 8. 2005 | Dana Chytilová

Noční můra studenta? Zdravotní pojištění

Přihlašujete se sami, například jako absolvent vysoké či střední školy, k platbě zdravotního pojištění? Postup pojišťoven není jednotný. Někde stačí vyplnit přihlášku, jinde se nevyhnete... celý článek

Vyberte si životní pojištění podle fér informací

20. 7. 2005 | Simona Ely Plischke

Vyberte si životní pojištění podle fér informací

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas

22. 6. 2005 | Dana Chytilová | 1 komentář

Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas

Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny? Pokud si tak přejete učinit již k následujícímu pololetí, neváhejte. Změnu totiž můžete provést jen ke čtvrtletí. Poradíme vám, jak na to, do... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.