Jistota bez hranic

Jistota bez hranic
Přestože na mnohé zahraniční cesty již není potřeba pas, uzavřené kvalitní cestovní pojištění by s vámi hranici rozhodně překročit mělo. Podle čeho a u koho si produkt vybrat? Na co si dát pozor? Na kolik vás přijde pojistná ochrana a co zahrnuje?

Od 1. května jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve všech státech EU, dále ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Přesto vycestovat bez komerčního cestovního pojištění může být zbytečně drahé. Jak se dočtete v článku S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?, sjednat si kvalitní cestovní pojistku by i před cestou do Unie mělo být nadále samozřejmostí. V případě cesty mimo Evropu pak nutností, výlohy spojené s lékařskou péčí v zahraničí se totiž mohou lehce vyšplhat do statisíců. Cestovní pojištění lze přitom pořídit za cenu od 15 Kč za den. (Konkrétní aktuální nabídku naleznete na konci článku.) Jak si ale vybrat?

Základem je pojištění léčebných výloh. V rámci toho hradí pojišťovna za svého klienta náklady na ošetření, hospitalizaci, podávané léky či převoz na specializované pracoviště. Pro případ smrti je součástí pojištění také repatriace.
Každá pojišťovna má stanoveny maximální limity pojistného plnění, ty se obvykle pohybují okolo jednoho milionu korun. Výjimkou není ale ani krytí vyšší – nejdále zašly Evropská cestovní pojišťovna s limitem léčebných výloh na hranici 2,4 milionů Kč a Allianz, která toto plnění žádným stropem neomezuje. Pokud jsou náklady na léčbu v zahraničí nižší než je limit plnění, veškeré výlohy hradí pojišťovna. V případě, že náklady limit plnění přesahují (což se nemůže stát klientům Allianz), rozdíl mezi cenou ošetření a pojistným plněním zaplatí ze svého klient.

Oslíček se ale neotřese vždy

Rizikové sporty vám (ne)zaplatíme

Seznam aktivit, které pojišťovna pokládá za rizikové sporty, by měl být přesně specifikován v pojistných podmínkách. Jednotlivé pojišťovny se v tom mohou lišit. Často se jedná o extrémní sporty, horolezectví, turistiku ve vyšších nadmořských výškách, například nad
3 500 metrů. Před cestou do zahraničí je tak dobré si promyslet, které činnosti budete chtít provádět. Například oblíbený rafting, canyoning anebo jízda na vodním skútru často okupují výjimky z plnění. Řešením je připojištění, které lze dnes sjednat i na dříve nepojistitelné aktivity, jako je paragliding či bungee-jumping.
Připojistit aktivity jako seskok padákem, let na rogalu, automotosporty nebo účast na pravidelně organizovaných soutěží se vám v rámci cestovního pojištění ale s největší pravděpodobností nepodaří.
Pojištění léčebných výloh má, stejně jako většina pojistných produktů, také své výjimky. Pokud si budete chtít nechat v zahraničí zhotovit nová skla do brýlí či zakoupit kontaktní čočky, nebude to kryto z cestovní pojistky. Tyto výdaje nelze řešit ani připojištěním. Stejně tak nákazu pohlavně přenosnou nemocí pojišťovna nezaplatí, obvykle proplatí jen prvotní vyšetření do okamžiku stanovené diagnózy. Poté dá ruce pryč a placení je na vás. Zahraniční radovánky by si zcela měly odpustit nastávající maminky. Jakékoli komplikace po šestém měsíci těhotenství, včetně porodu, jsou totiž také na seznamu výluk.

Do jisté míry se Češi již nabažili lenošivého nicnedělání na plážích a vyhledávají stále častěji aktivně strávenou dovolenou. Počítáte-li se do této skupiny, měli byste číst pojistné podmínky skutečně pečlivě. Velkou část outdoorových aktivit totiž pojišťovny zařazují mezi sporty rizikové a nebezpečné, tzv. extrémní, ty jsou tak snad ještě důležitější skupinou výjimek. Některé je možné připojistit, jiné nelze pojistit vůbec (viz sloupek).

Pohled na to, co je extrémní a co normální sport, se v očích cestovatelů velmi rychle mění. "Ať už ale bude váš názor jakýkoliv, rozhodující zůstává výklad pojišťovny. Důležité je nechat si podrobně vysvětlit a popsat definice a nuance jednotlivých aktivit, podmínek pro jejich pojištění a případných výluk. Jen tak se vyhnete pozdějším nepříjemným překvapením nebo zbytečným finančním výdajům," doporučuje Bohdan Minol, ředitel odboru pojištění speciálních rizik České pojišťovny.
Pro nárok na pojistné plnění je dále důležité dodržovat základní bezpečnostní pravidla jako např. nevyjíždět na moře při vysokých vlnách a silném větru nebo nepodnikat vysokohorské túry v zónách lavinového nebezpečí.

Preventivní prohlídku u zahraničního zubaře žádná pojišťovna neproplatí. Pokud ale pojištěného začne bolet zub anebo mu vypadne korunka, vztahuje se i na tyto případy pojištění léčebných výloh. Pojišťovny zde ovšem uhradí jen základní ošetření, sublimit pro ošetření zubů činí obvykle jen pět nebo deset tisíc Kč, nad tuto částku si vše ostatní hradí klient sám. Vybočují jen ČSOB Pojišťovna s Uniqa pojišťovnou, které horní limit nestanovily, a Evropská cestovní pojišťovna s limitem 24 000 Kč. Pokud si ovšem "vylepšíte úsměv" při úrazu, pak náprava čelisti do této kategorie nespadá a pro takové ošetření platí celkový limit pro léčebné výlohy.

Pojištěné zlámání vašich i cizích kostí

Cestovní pojištění uplatňuje také obvyklé výluky:

  • požití alkoholu nebo návykových látek,
  • sebevražda nebo vědomé poškození zdraví,
  • výtržnost nebo trestná činnost,
  • válečné události, občanská válka, účast v občanských nepokojích,
  • nedodržení zákonných ustanovení platných v dané zemi,
  • vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce,
  • preventivní prohlídky a kontrolní vyšetření nesouvisející s náhlým onemocněním či úrazem, rehabilitace, lázeňská léčba,
  • vycestování za účelem léčení nebo pokračování započatého léčení,
  • léčení onemocnění, které existovalo před uzavřením pojistné smlouvy,
  • nakažlivé pohlavní nemoci, AIDS.

Do cestovní pojistky se obvykle zahrnují ještě další čtyři části: pojištění úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu a stornopoplatků. Úrazové krytí je u většiny cestovních pojistek podobné - v případě trvalých následků či invalidity v důsledku úrazu získá pojištěný náhradu až 200 000 Kč, pokud byla následkem úrazu smrt, obdrží pozůstalí obvykle 100 000 Kč. Trochu zavádějící je pojištění zavazadel. Obvykle se totiž vztahuje jen na ztrátu a zničení věcí v důsledku násilného odcizení, které potvrdí místní policie, živelní události či dopravní nehody. Pokud čekáte, že dostanete peníze i v případě, kdy odložíte kufr před hotelem, mýlíte se.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě sice uvádíme až téměř na konci, prakticky je však druhou nejdůležitější částí cestovní pojistky. Pojišťovna za vás zaplatí škody, které způsobíte, ovšem jen ty neúmyslné, tedy nedbalostní. Obvykle se uvádějí tři limity plnění: na škody na věci, na škody na zdraví a třetí je vyhrazen ostatním případům, obvykle škodám finančním.

V posledních letech se doslova vyrojil čtvrtý typ doplňkového pojištění - pojištění storna zájezdu. Tento produkt lze uzavřít při koupi zájezdu prostřednictvím cestovní kanceláře, která má na toto pojištění smlouvu s některou z pojišťoven. Pojistné se pohybuje v rozmezí 1 až 3 % z ceny zájezdu. Pojistnou událostí je ale zrušení cesty jen z důvodu nemoci či úrazu.

Za pár hodin jedeme, kdo nás teď pojistí?!

Cestovní pojistka patří mezi produkty, které lze sjednat několika různými cestami, a tak nestihnete-li již tu tradiční, tedy návštěvu pobočky pojišťovny či jejího partnera (například banky), neházejte vše za hlavu. U některých pojišťoven je totiž možné telefonicky objednat obchodního zástupce, který přijde k vám domů. Česká pojišťovna nabízí objednání smlouvy po telefonu s tím, že ji k podpisu a zaplacení přinese kurýr, a tak začíná platit již v den sjednání.

Cestovní pojištění lze také sjednat přes internet, pojišťovny tento kanál navíc zvýhodňují slevou na pojistném. Pro platnost pojistky je ale klíčový čas připsání pojistného na účet pojišťovny, což v případě bankovních převodů může trvat i nějaký ten den.

V současné době je již možné také sjednání pojistky prostřednictvím mobilního telefonu. Od prosince tuto možnost nabízí Generali. "Stačí, aby klient zaslal SMS v předepsaném tvaru na dané telefonní číslo a následně obdrží potvrzovací SMS od provozovatele systému, která obsahuje veškeré potřebné údaje - číslo pojistky, pojistné období, výši pojistného, číslo účtu pro zaplacení pojistného, název a kontakt na telefonní centrálu,“ říká Denisa Smolová, manažerka produktu cestovního pojištění Generali. Tyto údaje plně nahradí pojistnou smlouvu v papírové podobě i průkaz klienta. Pojištění je u Generali možné sjednat jak pomocí SMS tak přes WAP.

Co nabízí český pojistný trh: 

Ceny a podmínky cestovní pojistek vybraných pojišťoven
Pojišťovna
Výše denního pojistného
Výše pojistných limitů
jen léčebné výlohy
komplet1
min. výše pojistného2
léčebné výlohy
ošetření zubů
zavazadlo
celkem
(za 1 kus)3
odpovědnost
(zdraví,věc,ostatní)
výše spoluúčasti
u zavazadel či odpovědnosti
Allianz

nelze

40

180 Kč/3 dny

bez limitu

10 tis.

20 tis.

2 mil., 1 mil., 100 tis

5 000
(odpovědnost)

ČP

20

40

100 korun

1 mil.

75 EUR

10 tis.
(5 tis.)

2 mil, 1 mil., 500 tis

není

ČPP

17

36

není

1 250 
tis.

5 000

15 tis
(10 tis.)

2 mil, 500 tis, 100 tis.

není

ČSOB Poj.

15

33

není

1 mil

není

10 tis.

300 tis., 100 tis., -

3 %, min. 500

Evropská 4

nelze

990 na 11-17 dní

4 dny

2,4 mil.

24 tis.

20 tis.

2 mil., 1 mil., - 

800 (zavazadla)

Generali

15

26

není

1,7 mil.

3 500

10 tis.

1 mil., 1 mil., 50 tis.

není

Koop

20

40

není

1,5 mil.

10 tis. za 1 zub

15 tis.

2 mil., 1 mil., 500 tis.

500

Uniqa

23

28

3 dny

1 mil.

není

15 tis.
(5 tis.)

1 mil.

500

VZP

17

36

není

1 250 
tis.

 

5 000

15 tis.
(10 tis.)

2 mil, 500 tis, 100 tis.

není

Vysvětlivky: ČP - Česká pojiš'tovna; ČPP - Česká podnikatelská pojišťovna; Evropská - Evropská cestovní pojišťovna; Koop - Kooperativa; VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

1 pojistka zahrnující léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu
2 některé pojišťovny uzavírají pojistky od určité minimální výše, která odpovídá pojistnému za více dní. Pojistíte-li se jen na 1 den například u ČP, zaplatíte 100 Kč, u Uniqa pojišťovny zaplatíte ekvivalent pojistného za miniální počet dnů.
3 některé pojišťovny mají limit u zavazadel stanoven zvlášť pro jeden kus a všechna zavazadla v rámci jedné pojistky
4 pojištění HolidayHelp
Všechny částky jdou uvedeny v korunách, není-li uvedeno jinak.
Seznam pojišťoven, které nabízí cestovní pojištění, naleznete zde

Zdroj: pojišťovny

Informace o tom, co je asistenční služba a jak vám může (ale také nemusí) pomoci a jakou cestovní pojistku sjednat, jezdíte-li za hranice často, naleznete na našich stránkách příští týden.

Máte zkušenosti s úrazem v zahraničí? Jak se o vás pojišťovna postarala? Sjednáváte si cestovní pojistku u stále stejné pojišťovny?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

23. 6. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

Po vstupu do EU jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci v členských (nejen) zemích. Co takové pojištění kryje? Je dostačující? Proč po... celý článek

Cestovní pojištění v plastu: třešnička na dortu?

27. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Cestovní pojištění v plastu: třešnička na dortu?

Součástí či doplňkem platebních karet bývá cestovní pojistka. Víte, jaké jištění skrývá ta vaše? Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte... celý článek

Nemovitostní bublina začíná splaskávat

21. 1. 2004 | Martin Zika

Nemovitostní bublina začíná splaskávat

Britský týdeník The Economist bedlivě sleduje vývoj cen nemovitostí. Již před dvěma lety varoval, že světový nemovitostní trh je nafouknutá bublina, jejíž splasknutí bude mít vážné... celý článek

Na hory jen s miliony v kapse

15. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Na hory jen s miliony v kapse

Ošetření zlomené nohy v cizině může lyžaře stát víc než veškeré náklady na týden v Alpách, a to i v případě, že uzavřel cestovní pojistku. "Skrblení" na tomto krytí či jeho nekvalitní... celý článek

Partners Financial Services