Když je cestovní pojištění jen cárem papíru

Když je cestovní pojištění jen cárem papíru
I když máte kvalitní cestovní pojistku, raději na ni zcela nespoléhejte. Proč? Klientka Axa Assistance utratila v zahraničí ze svého zhruba 130 000 Kč za léčbu a zhruba 90 000 Kč za další účty s léčbou spojené. Po návratu domů jí navíc Česká pojišťovna proplatila méně než polovinu výloh.

Asistenční služby jsou nedílnou součástí cestovního pojištění (detailní porovnání cestovních pojistek, které pojišťovny nabízejí, naleznete v článku: Jistota bez hranic). Jednotlivé pojišťovny využívají obvykle služeb mezinárodních firem, jako jsou Axa Assistance, Mondial či Elvia. Vlastní asistenční službu, Euroalarm Assistance, má jen Evropská cestovní pojišťovna.

Služby poskytované asistenčním centrem:

 • poskytnutí platební garance zahraničním zdravotnickým zařízením,
 • dohled nad léčením v zahraničí,
 • možnost konzultace s českým lékařem,
 • zajištění převozu ambulancí či přeložení do vhodnějšího místa léčby,
 • zařízení pohřbu v zahraničí či repatriace ostatků do vlasti,
 • zajištění přepravy, ubytování, stravování a pojištění zvolené osoby, která přicestuje z vlasti či pojištěného doprovází při jeho hospitalizaci (opatrovník),
 • zajištění komunikace s rodinnými příslušníky ve vlasti při tísňové situaci v zahraničí,
 • informování pojišťovny a rodinných příslušníků.
 • Zdroj: Evropská cestovní pojišťovna

  Jejich základním úkolem je v případě potřeby - třeba při hospitalizaci či ambulantním ošetření úrazu - poskytnutí platební garance, zajištění převozu do vhodnějšího zdravotního zařízení či dohled nad léčením (viz levý sloupek). Asistenční služby jsou telefonicky k dispozici 24 hodin denně a disponují dostatečnou kapacitou linek, na kterých komunikace probíhá v češtině. "Pokud v případě pojistné události klient kontaktuje asistenční službu, má zaručenou úhradu veškerých nákladů spojených s nenadálým onemocněním nebo úrazem," říká Kateřina Hamerská, mluvčí ČSOB pojišťovny. Podle vyjádřeních, která jsme od pojišťoven obdrželi, je zřejmé, že možnost selhání "asistenta" si pojišťovny vůbec nepřipouštějí. "Asistenční služba nemá důvod nepomoci, je to jakoby vám pekař odmítl prodat rohlíky," s nadsázkou vysvětluje mluvčí Kooperativy Marek Vích.

  Přesto své pečivo pekárna neprodá vždy

  Zrovna největší asistenční společnost na českém trhu, Axa Assistance, kterou využívá například Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Uniqa či VZP, nechala v Austrálii svoji "chráněnku" zaplatit veškeré výlohy až do výše 240 000 Kč, aniž by se o ni jakkoli postarala, zpětně jí navíc bylo proplaceno jen necelých 128 000 Kč. Bohužel i to je možné…

  Proplatíme méně než polovinu!

  Vážená paní,

  Naše společnost AXA ASSISTANCE CZ se jako asistenční služba České pojišťovny v oblasti cestovního pojištění podílí na likvidaci Vaší pojistné události ze dne 15. února 2004 v Austrálii.

  Pro zdravotní potíže jste vyhledala zdravotnické zařízení a od 15. února do 24. února 2004 byla hospitalizována. Dne 22. března jsme obdrželi Oznámení pojistné události společně s účty za ošetření a léky ve výši 7 069,50 AUD, použití taxislužby ve výši 86 AUD, příchozí telefonní hovory ve výši 2 233,30 Kč a odchozí telefonní hovory ve výši 1 080,90 Kč, požadavkem na úhradu nezbytných životních nákladů ve výši 1 134 USD, účty za změnu odletu ve výši 354 AUD a ubytování ve výši 3 210 AUD.

  Na základě Vašeho "Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí" provedla Česká pojišťovna a.s. šetření ke zjištění rozsahu její povinnosti poskytnout pojistné plnění. V rámci tohoto šetření byly zjištěny značné nesrovnalosti. Podle ustanovení § 797 odst. 2 občanského zákoníku právo na plnění vznikne, nastane-li skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Jsme nuceni konstatovat, že vzhledem k výsledkům našeho šetření není vznik práva na poskytnutí pojistného plnění najisto postaven, a proto pojišťovna není povinna plnit.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vám oznamujeme, že Česká pojišťovna nemůže převzít náklady za použití taxislužby, příchozí a odchozí telefonní hovory, nezbytné životní náklady, ubytování a poplatek za změnu odletu ve výši 354 AUD. Náklady na ošetření a léky budou hrazeny na Vámi uvedený účet a do zdravotnického zařízení. V případě nesouhlasu s rozhodnutím pojistitele se můžete písemně odvolat na adresu Česká pojišťovna, Top likvidace neživotního pojištění, Türkova 9, P. O. BOX 61, 149 61, Praha 4.

  S úctou

  Miroslav Herman
  ředitel společnosti

  Zdroj: korespondence mezi Martinou a Axa Assistance

  "Před odletem na dovolenou do Austrálie jsem si sjednala cestovní pojistku České pojišťovny (profil, názory) k platební kartě EC/MC Standard vydané eBankou (profil, názory)," vypráví Martina, jedna z pojištěných klientek. Dva dny před návratem jí začalo velmi silně bolet břicho a musela bezodkladně navštívit tamní pohotovost. "Na příjmu je moje pojištění příliš nezajímalo, řekli mi, že buď za ošetření zaplatím předem, nebo si budu muset počkat do rána," vzpomíná Martina. Rodiče, se kterými cestovala, tedy na místě zaplatili nejen vstupní ošetření, ale i dalších 560 australských dolarů (něco přes 10 000 Kč). Martinu totiž ihned hospitalizovali s tím, že bude potřebovat brzkou operaci. Rodiče tedy neprodleně kontaktovali asistenční službu a po domluvě s kontaktním pracovníkem asistenční službě zaslali všechny požadované dokumenty.

  Tím se ale Axa Assistance odmlčela a ozvala se i přes opakovaná volání Martininých rodičů až za čtyři dny, tedy v době, kdy již byla dcera po operaci a rodiče zatím veškerou péči hradili ze své vlastní kapsy. Přímo ve městě přitom měla Axa Assistance kamennou pobočku. "Mě telefonicky kontaktoval zástupce australské pobočky až po 14 dnech strávených v nemocnici, ptal se ovšem pouze na to, jak se mám, finančně nám opět nepomohl," říká Martina.

  V tu dobu již ovšem o peníze tolik nešlo, rodina totiž veškerou léčbu zaplatila ze svého, náklady na ošetření a léky se přitom vyšplhaly na 7 069,50 dolarů (zhruba 128 000 Kč). "Kontaktní linku jsme volali několikrát. Pokud bych měla porovnat, kolikrát Axa volala nám a kolikrát my její linku, ať již českou či australskou, bude tento poměr tak 1 : 4, přičemž jsme platili jak odchozí tak příchozí hovory," říká Martina. "Přitom jsme nikdy nezískali konkrétní informaci, co vlastně máme dělat. Jednou nám bylo řečeno ať nic neplatíme, nikdo, kdo by s nemocnicí stále se množící účty vyřídil, ovšem nepřišel. Jindy jsme se zase dozvěděli, že australská Axa se o nás určitě postará, případně nám peníze vrátí ještě než odletíme. Nestalo se tak," dodává.

  Axa Assistance nesplnila své smluvní podmínky

  "Bojím se domýšlet, co by se stalo v případě, kdyby rodiče potřebné peníze k dispozici neměli," říká Martina, jejíž stav byl před operací velmi vážný. Pojistné podmínky České pojišťovny přitom přímo uvádějí: "Náklady na nemocniční a ambulantní ošetření uhradí jménem pojištěného přímo zahraniční partner pojistitele." Tím byla právě Axa Assistance.

  Navíc poté, co byla propuštěna z nemocnice, nesměla ještě dalších 14 dní kvůli možným komplikacím odletět, tento zákaz jí ošetřující lékař vystavil písemně. Bylo tedy nutné posunout odlet a další dva týdny neplánovaně platit ubytování. Martina veškeré náklady, které považovala ze relevantní, vyčíslila na zhruba 275 000 Kč, všechny tyto účty po návratu předložila Axa Assistance, zpětně jí ale bylo proplaceno jen necelých 128 000 Kč.

  Podle vyjádření ředitele Axa Assistance Miroslava Hermana měla totiž nárok jen na refundaci nákladů za ošetření a léky. Náklady na změnu letenek, vynucený 14denní pobyt či hovorné nebyly - jak ředitel Axa Assistance napsal - podle šetření České pojišťovny předmětem pojištění. Celý text Miroslava Hermana uvádíme v pravém sloupku.

  Náklady na opatrovníka také zůstaly neuznány

  Stejně tak rodině nebyly refundovány nezbytné náklady na pobyt opatrovníka, kterým byl Martiny otec. Přitom pojistné podmínky říkají: "V případě hospitalizace pojištěného pojistitel uhradí náklady, které vzniknou doprovázejícímu opatrovníku, tj. osobě, která zůstane na místě s hospitalizovaným pojištěným, aby o něj pečovala při dopravě zpět do vlasti. Těmito náklady se rozumí přiměřené náklady na ubytování a stravování nejdéle po 3 dny a přiměřené náklady na přepravu v ekonomické třídě. Pokud prodloužením pobytu doprovázejícího opatrovníka v zahraničí dojde k překročení pojistné doby cestovního pojištění sjednaného u České pojišťovny, je doprovázející opatrovník po dobu těchto 3 dnů pojištěn pojištěním léčebných výloh." Konkrétně jde o pojistný limit na náklady doprovázejícímu opatrovníku až do výše 9 000 Kč.
  "Stejné pojistné podmínky ale také ještě dodávají, že ‘... služby, poskytnuté opatrovníkovi, jsou proplaceny pouze za podmínky předchozího odsouhlasení asistenční službou.’ V současné době však bohužel není zřejmé, zda se tak stalo. Bude-li mít klientka zájem, sdělíme jí po shromáždění všech potřebných podkladů informace o výsledku našeho šetření," vyjadřuje se k situaci Václav Bálek, mluvčí České pojišťovny.

  Ředitel Axa Assistance v odůvodnění (ve sloupku) píše, že k neuznání nároku na proplacení většiny nákladů dospěla ve svém šetření právě Česká pojišťovna. Václav Bálek se ovšem vyjádřil ve smyslu, že žádné takové šetření neproběhlo a že na nesrovnalosti jsme pojišťovnu upozornili až my. "Vzhledem k rozdílným informacím poskytnutým vámi a společností Axa Assistance prověří Česká pojišťovna způsob komunikace mezi pojištěnou klientkou a asistenční službou," dodává Bálek.

  A jak to má fungovat?

  "Pokud klient kontaktuje asistenční centrálu, ta v případě potřeby zprostředkuje hospitalizaci a písemně garantuje zdravotnickému zařízení úhradu nákladů souvisejících s pojistnou událostí," říká Renata Werliková z marketing servisu Generali. Asistenční služba má k dispozici seznam lékařů, se kterými spolupracuje a kteří nevyžadují platbu od pacienta. "Přitom je ale schopna zajistit úhradu ošetření, pokud se klient dostane k lékaři, který vyžaduje platbu v hotovosti," říká Milan Káňa, mluvčí Allianz. "Buď zašle garanci platby faxem, anebo zabezpečí přímo transfer peněz," dodává. U banálních ošetření, zhruba do 50 euro je obvykle rychlejší zaplatit ošetření na vlastní náklady, schovat si veškeré účty, a ty si nechat pojišťovnou proplatit po návratu domů.

  "Jsme velmi spokojeni se službami naší partnerské asistenční služby. O tom, že jsou spokojení i klienti, svědčí relativně velké množství děkovných dopisů či mailů od klientů, jež máme k dispozici," hodnotí Axa Assistance Eva Svobodová, mluvčí Uniqa pojišťovny. Doufejme tedy, že případ Martiny, která mohla podstoupit nutnou operaci i přes sjednanou cestovní pojistku pouze díky finančním možnostem přítomných rodičů, je jen jednou z mála černých skvrn společností poskytujících asistenční služby. "Nevím, co by se mnou bylo, kdyby rodiče nebyli schopni moje náklady po celou dobu léčby proplácet," říká Martina.

  Telefonní čísla asistenčních služeb

  Pojišťovna
  Její asistenční služba

  Linka asistenční služby
  Allianz (profil, názory)
  Elvia
  +420 283 002 780
  +420 800 170 000
  Česká pojišťovna (profil, názory)
  Axa Assistance
  + 420 272 101 072
  Česká podnikatelská pojišťovna (profil, názory)
  Axa Assistance
  +420 272 101 000
  ČSOB Pojišťovna (profil, názory)
  Axa Assistance
  +420 272 101 077
  Evropská cestovní pojišťovna (profil, názory)
  Euroalarm Assistance
  +420 221 860 606
  Generali (profil, názory)
  Europ Asistance
  +420 221 586 666
  Kooperativa (profil, názory)
  Mondial
  +420 283 002 772
  Uniqa (profil, názory)
  Axa Assistance
  +420 272 101 020
  VZP (profil, názory)
  Axa Assistance
  +420 272 101 010
  Zdroj dat: pojišťovny

  Máte zkušenosti s asistenční službou? Jak se postarala o vás? V případě potřeby se obracíte na asistenční linku, nebo si necháváte pojistnou událost proplácet až po návratu z ciziny?

  Podpojištění řeší kalkulačka

  Podpojištění řeší kalkulačka

  Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

  Sdílejte článek, než ho smažem

  Líbil se vám článek?

  +9
  AnoNe
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem 62 komentářů

  Diskuze

  Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

  19. 8. 2004 23:37, František Vobořil

  Vážený pane Hermane,

  dovolím si reagovat, respektive připojit svoji nedávnou zkušenost se službami AXA ASSISTANCE CZ. Minimálně počáteční reakce Vašich pracovníků se totiž rozhodně nedá nazvat profesionální.

  Po akutní hospitalizaci mé přítelkyně v Jihoafrické republice požadovala tamní nemocnice příslib, že je pojišťovna připravena hradit náklady léčby. Vaši asistenční službu jsem kontaktoval brzy ráno. Jakýsi mimořádně pomalý pracovník (možná noční vrátný) se zpočátku několik minut divil, že někoho může postihnout cévní mozková příhoda a to dokonce na jiném kontinentu a poté se začal (opět „žádný spěch“, proč si pořádně nevychutnat hovor z JAR…) pomalu vyptávat na relevantní údaje. Do hodiny však žádný potvrzovací fax nedorazil. Volal jsem tedy znovu, mezitím však zřejmě došlo k výměně směny, přičemž ta nastupující neměla o tomto případu zřejmě ani potuchy. Naštěstí šlo o osobu o poznání pružnější, čímž se divení a diktování podařilo zkrátit asi na pětinu času. Po třetí urgenci fax konečně dorazil, peripetie tím však nekončily. Podotýkám, že v další fázi už problematická komunikace probíhala zejména s jakýmsi místním partnerem/pobočkou AXA ASSISTANCE. Jednalo se kupříkladu o potvrzení odletu z ČR a tedy počátku platnosti pojištění, konkrétně fax letenky. Po letu s přestupem už ani nejčitelnější 3. list letenky není po prohnání faxem příliš čitelný. A tak jsem faxoval a faxoval a faxoval…

  Přítelkyně vzhledem k jejímu akutnímu stavu samozřejmě podstoupila všechna potřebná vyšetření dávno předtím, než dorazilo potvrzení z ČR. I za to patří dík vysoce profesionálním službám tamní nemocnice i v takto finančně pro ni velmi riskantní situaci.

  Osobně nemohu srovnávat služby AXA ASSISTANCE CZ s konkurenčními společnostmi, neboť jsem naštěstí zatím neměl žádnou jinou příležitost asistenčních služeb využít. Z rozhovorů s pracovníky finančního oddělení nemocnice však vyplynulo, že celá procedura proběhla přinejmenším velmi nestandartně. Do našeho odjezdu navíc údajně neobdržela nemocnice ani rand/korunu.

  Ku cti AXA ASSISTANCE CZ nutno přiznat, že další smluvní úkony, tj. doprava rodinného příslušníka na místo a zpět a zpáteční transport pacientky s lékařským doprovodem proběhly velmi profesionálně, za což bych rád poděkoval.

  Vůbec nemám nic proti tomu, aby si asistenční služba ověřovala, jestli někomu nekupuje hodinky. Nechoval bych se jinak. Chci jen upozornit na to, že se rozhodně nejedná o službu, která za Vás po prvním kontaktu ve chvíli, kdy jste nemohoucí, něco promptně vyřeší. AXA ASSISTANCE CZ totiž od svého klienta vyžaduje mnoho trpělivosti a hlavně ASISTENCI. Pokud se do podobné situace dostane člověk, který s sebou nemá doprovod pro vyřizování administrativy, není mu zřejmě pomoci…

  S pozdravem
  František Vobořil

  Zobrazit celé vlákno

  +80
  +-
  Reagovat na příspěvek

  Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

  13. 4. 2015 9:33, volte jinou pojistovnu!!

  Jen chci vsechny varovat pred pojistenim u AXA.pokud se Vam stane ,ze potrebujete ockovani na ,ktere jste zapomeli nebo musi nasledovat jako postupne ockovani a Vy hodlate ucinit vse pro napravu na svych cestach tak odpoved od AXY bude tato.

  Vážený pane,
  ke shora uvedené škodné události Vám sdělujeme, že jsme ukončili šetření ke zjištění rozsahu naší povin-nosti poskytnout Vám pojistné plnění. V souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek (dále jen VPPCP) si Vás dovolujeme seznámit s výsledkem našeho šetření.
  Podle VPPCP části II. oddílu A) čl. 2 odst. 1 písm. l) citujeme: „Vedle výluk uvedených v ČÁSTI I čl. 10 těch-to VPPCP se pojištění léčebných výloh dále nevztahuje na případy očkování nebo následků nepodrobení se povinnému očkování před odjezdem do zahraničí.“
  Vzhledem k výše uvedenému Vám oznamujeme, že nemůžeme převzít náklady za ošetření dne z důvodu, že se jednalo o doplnění očkování, které se uskutečnilo až po příchodu do zahraničí. Tato skuteč-nost je výlukou uvedenou ve Všeobecných pojistných podmínkách Vámi sjednaného cestovního pojištění.
  V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle uvedeném výše nebo na e-mailové adrese claims.travel@axa-assistance.c z

  -45
  +-
  Reagovat na příspěvek
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem (62 komentářů) příspěvků.

  A tohle už jste četli?

  Jistota bez hranic

  29. 6. 2004 | Simona Ely Plischke

  Jistota bez hranic

  Přestože na mnohé zahraniční cesty již není potřeba pas, uzavřené kvalitní cestovní pojištění by s vámi hranici rozhodně překročit mělo. Podle čeho a u koho si produkt vybrat? Na co... celý článek

  S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

  23. 6. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

  S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

  Po vstupu do EU jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci v členských (nejen) zemích. Co takové pojištění kryje? Je dostačující? Proč po... celý článek

  Cestovní pojištění v plastu: třešnička na dortu?

  27. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

  Cestovní pojištění v plastu: třešnička na dortu?

  Součástí či doplňkem platebních karet bývá cestovní pojistka. Víte, jaké jištění skrývá ta vaše? Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte... celý článek

  Nemovitostní bublina začíná splaskávat

  21. 1. 2004 | Martin Zika

  Nemovitostní bublina začíná splaskávat

  Britský týdeník The Economist bedlivě sleduje vývoj cen nemovitostí. Již před dvěma lety varoval, že světový nemovitostní trh je nafouknutá bublina, jejíž splasknutí bude mít vážné... celý článek

  Na hory jen s miliony v kapse

  15. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

  Na hory jen s miliony v kapse

  Ošetření zlomené nohy v cizině může lyžaře stát víc než veškeré náklady na týden v Alpách, a to i v případě, že uzavřel cestovní pojistku. "Skrblení" na tomto krytí či jeho nekvalitní... celý článek

  Partners Financial Services