Velká voda přinesla velké plány

Velká voda přinesla velké plány
V současné době vzniká ojedinělý projekt takzvaných tarifních zón, který by měl pojišťovnám pomoci oceňovat rizika povodní při tvorbě sazeb. Pojistné by mohlo klesnout, očekávat se dá i omezení výstavby v rizikových oblastech.

Nedávno se v Hospodářských novinách objevily informace o "jedinečné digitální mapě", která jednoznačně vymezuje záplavová území a má být spuštěna na konci srpna. Jak se nám podařilo zjistit, bylo tehdy publikováno mnoho nepřesností. Pokusili jsme se proto získat korektnější informace.

Povodňové mapy, znázorňující která území již byla v minulosti zaplavena a u kterých je tedy vyšší riziko vysoké vody, již existují. Zpracovaly je orgány státní správy. V současné době ale vzniká ojedinělý projekt tzv. tarifních zón. Přípravou a realizací je pověřen odborný tým při České asociaci pojišťoven složený z pracovníků členských pojišťoven," upřesňuje mluvčí pojišťovny UNIQA (profil, názory) Eva Svobodová. Osloveno bylo čtrnáct subjektů. "Tento softwarový systém pomůže pojistným ústavům při oceňování rizik povodní pro potřeby tvorby sazeb majetkových pojištění. V žádném případě se ale nejedná o jednoznačné vymezení záplavových území," uvádí tajemník České asociace pojišťoven Jan Kábrt. Podle Marka Vícha z Kooperativy (profil, názory) by měl systém rozdělit území republiky na tarifní zóny, které určují míru rizikovosti klientů z hlediska pravděpodobnosti povodní a záplav. Základem bude přesná poloha nemovitosti zanesená v digitální mapě.

Efekty projektu

Systém budou využívat pojišťovny, kterým umožní operativně zjistit, do jaké tarifní zóny konkrétní lokalita spadá. Význam spatřují v poklesu pojistných podvodů a v úsporách na zajištění. Hlavním efektem však zůstává možnost diferenciace pojištěných. "Klienti s nízkou mírou rizika velké vody nebudou muset doplácet na ty, u nichž je pravděpodobnost vzniku škod způsobených povodněmi podstatně větší," upřesňuje Martina Priegelhofová z Pojišťovny České spořitelny (profil, názory).

Jako samozřejmý důsledek pak Priegelhofová vidí snížení sazby pojistného klientům s nízkou mírou tohoto rizika. "Pojistné jim klesne nejen oproti klientům s vyšší rizikovostí, ale i oproti dnešnímu stavu," dodává. Kooperativa nabízí pětiprocentní slevu na pojištění budovy postavené mimo oblast povodní již dnes. S obdobným postupem však nepočítají všechny pojistné ústavy. Spíše totiž budou pouze zdražovat pojistky v rizikovějších oblastech než současně zlevňovat pojištění v regionech nízkorizikových.

K růstu cen již došlo po loňských povodních. Podle Milana Káni z Allianz (profil, názory) vzrostly sazby u soukromého pojištění domů a domácností v průměru o 25 až 30 procent a u majetkového pojištění podnikatelů a průmyslu o 15 procent. "K největšímu nárůstu sazeb došlo v oblastech bezprostředně ohrožených záplavami," dodává Káňa.

Individuální přístup zvolila Generali (profil, názory), jejíž zákazníci si rizika, která chtějí pojistit, vybírají sami. Ostatní pojišťovny umísťují povodeň automaticky do balíku tzv. sdruženého pojistného rizika. "Pokud se klient rozhodne, že nepotřebuje pojištění pro případ vzniku škod v důsledku povodně, protože se nachází mimo povodňovou oblast, samozřejmě zaplatí celkové pojistné snížené o zmíněnou položku," upřesňuje Martina Kurfirstová, mluvčí Generali. Podle Václava Bálka, mluvčího České pojišťovny (profil, názory), ale oblast, kde neexistuje riziko záplavy, není. "Všude je riziko přívalových dešťů," dodává Bálek.

Buďte "nad vodou"!

Přístup pojišťoven se liší i v tom, jak hodlají naložit se stávajícími, případně novými pojistnými smlouvami v zátopových oblastech. Možnosti pojišťoven vystihuje vyjádření Marka Vícha: "Pokud jde o rizikové místo, avšak v posledních 20 letech se zde vyskytla povodeň či záplava maximálně jedenkrát, jde o střední rizikovost a sjednává se pojištění nemovitého majetku s rizikovou přirážkou. Pokud více než jedenkrát, jde o vysokou rizikovost a nelze majetek proti těmto katastrofickým rizikům běžně pojistit."

Trend většiny pojišťoven "spíše nepojišťovat" je zřejmý z následující tabulky.

Pojišťovna

Bude uzavírat nové pojistky proti velké vodě v zóně s nejvyšším rizikem povodně a záplavy?

Jak upraví stávající pojistné smlouvy v zóně s nejvyšším rizikem povodně a záplavy?

Allianz

Velmi omezeně nebo vůbec.

Znovu sjednává pouze v případě, že objekt je v pořádku a nehrozí další nebezpečí.

Česká
pojišťovna

Jen výjimečně.

Pojistné bude upraveno tak, aby odpovídalo riziku.


Pojišťovna ČS

Velmi omezeně (např. omezené limity plnění) nebo vůbec.

Stávající smlouvy asi plošně vypovídat nebude.

ČSOB pojišťovna

V současné době se nechce vyjadřovat.

Pojistné bude upraveno tak, aby odpovídalo riziku.

Generali

Ano, za vyšší pojistné. 

Stávající smlouvy vypovídat nebude.

Kooperativa

Běžně nepojistí.

Znovu nepojistí. Vyskytla-li se velká voda za posledních 20 let jen jednou, pojistí s přirážkou.

UNIQA

Dosud nebylo rozhodnuto, plošné masivní změny nepředpokládá. 

Dosud nebylo rozhodnuto, plošné masivní změny nepředpokládá. 

Zdroj: Pojišťovny

Vlastníte-li nemovitost v rizikové zóně a přes veškeré zkušenosti jí chcete využívat a opečovávat i nadále, je-li to možné, bydlete v nadzemním podlaží. Když už nezískáte pojištění budovy, můžete si pojistit alespoň vybavení bytu. Pro pojištění movitého majetku totiž není rozhodující počet záplav a povodní. Pokud je byt umístěn tak, že věci v něm uložené nejsou uvedenými riziky bezprostředně ohroženy, lze rizikovost klasifikovat jako střední. Jedná se tedy o byt, který je v bezpečné výšce nad hladinou historicky nejvyšší zaznamenané povodně či záplavy.

Výsledné efekty nového projektu nezůstanou jen u pohybu sazeb pojistného a omezených možností pojistit majetek v záplavových zónách. "V konečném důsledku lze očekávat i omezení výstavby v oblastech, které jsou z hlediska rizika povodně či záplavy v zásadě nepojistitelné," vysvětluje Marek Vích.

Fungování systému

Projekt tarifních zón by měl fungovat na bázi licencovaného on-line připojení nebo SMS dotazu na to, do jaké zóny konkrétní místo spadá. "Pojistitel s přístupovým oprávněním získá reakci v reálném čase. Dotaz a odpověď pak poslouží k ocenění rizika při uzavírání pojistné smlouvy," vysvětluje Eva Svobodová. Konkrétnější informace o způsobu používání se ale předpokládají až letos na podzim. Klienti pojišťoven ovšem přístup k systému mít nebudou. "Smlouva s dodavateli neumožní přístup třetích stran k softwaru," upřesňuje tajemník České asociace pojišťoven Jan Kábrt.

"Financování je zajišťováno z prostředků České asociace pojišťoven, které jsou tvořeny zejména z členských příspěvků jednotlivých pojišťoven," popisuje způsob peněžního zajištění Martina Priegelhofová.

Podobné tarifní zóny povodní používají pojišťovny v řadě evropských zemích. Český projekt zatím není dokončen, nejsou uzavřeny smlouvy s dodavateli datových zdrojů a software. O datu spuštění systému tedy žádné kompetentní osoby nechtějí mluvit. Ve finále by ale mělo jít o velmi podrobný systém pracující na základě adresáře sídel v České republice. Nechme se tedy překvapit, s čím převratným nakonec pojišťovny přijdou.

Co si myslíte o projektu tarifních zón? Je to nástroj jen pro další ždímání klientů pojišťoven, nebo bude mít širší uplatnění? Myslíte si, že bydlíte v nejrizikovější zóně? Jakou máte zkušenost s loňskými povodněmi? Přidejte svou zkušenost či názor!

Další informace se dozvíte v sekci Pojištění nebo Pojištění domácnosti!

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

9. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

"Všude dobře, doma nejlíp," zní staré rčení. Platí ale i v případě, kdy se vrátíte z dovolené a své hnízdo naleznete vykradené, vytopené nebo jej dokonce nenaleznete vůbec? Pojištění... celý článek

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

6. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

Před rokem pan Anketník koupil za 50 tisíc korun nový počítač, který mu během jeho nepřítomnosti odcizil zloděj. Z pojistky domácnosti získal jen necelých 15 tisíc. Nedivte se, Jiří... celý článek

Kdo vydělá na povodni

22. 8. 2002 | Jan Heřman

Kdo vydělá na povodni

Povodně povedou v následujících dvou letech k posílení ekonomického růstu. Alespoň tak tvrdí zpráva CRA Rating Agency. Kdo na velké vodě vydělá a komu zbudou naopak jen oči pro pláč? celý článek

Partners Financial Services