Podnikatelé živly podceňují, říká expertka pojišťovny

Radim Zelený | rubrika: BrandInsight | 22. 9. 2021 | 3 komentáře
„Setkali jsme se s tím, že podnikatelé riziko vichřice – a tedy i tornáda – sice pojištěné měli, ale na nižší pojistnou částku, než je hodnota majetku. Nečekali, že budova může být zničena do základů,“ říká Iva Gažová z Generali České pojišťovny s odkazem na letošní léto. Chyb, které podnikatelé dělají při pojišťování majetku, je však mnohem víc.
Podnikatelé živly podceňují, říká expertka pojišťovny

Zdroj: Shutterstock

Podnikatelským pojištěním se zabýváte řadu let. Změnila se nějak situace kolem škod způsobených vlivem přírodních živlů?

V důsledku měnících se klimatických podmínek vidíme, že se Česko dostává do oblasti, kde se dají očekávat výrazné výkyvy počasí. Pro letní období začíná být pravidlem, že se střídají suchá období s vysokými teplotami, po nichž zpravidla následují intenzivní bouřky doprovázené krupobitím s přívalovým deštěm. To generuje vznik pojistných událostí nejrůznějšího typu od lokálních – typicky kroupy, údery blesků, tornáda, lokální záplavy až po plošné, zasahující velká území – typicky vichřice. A živelnými události zasahují jak majetek občanů, tak podnikatele.

Jaké živly dnes podnikatelům nejvíc škodí?

Co do četnosti příčin jasně převažují vichřice, záplavy, povodně a pronikání srážek do pojištěných budov – hlavně pak střešní krytinou, nedostatečnou kapacitou dešťových svodů, vystoupáním z přehlcené kanalizace. Škody ale způsobují i zásahy bleskem nebo přepětí v souvislosti s úderem blesku a krupobití.

Co konkrétně bývá při škodách způsobených bouřkami největší problém?

Opět se na to můžeme podívat optikou ročních období. Zatímco k vodovodní škodě, odcizení, úmyslnému poškození i vichřici může docházet během celého roku, typicky letní příčinou jsou krupobití a blesky. Rozsah škod spadem krup u podnikatelských subjektů typu autosalonů, autobazarů apod. – s někdy i desítkami až stovkami vozidel na volném prostranství – je pak v řádech statisíců či milionů. Ochrana v tomto konkrétním případě v podstatě neexistuje.

Stejně tak páchá krupobití velké škody na dalším majetku – a to na střešních krytinách, sklenících, fóliovnících, ale i na odolnějších krytinách typu plech či pálených nebo i betonových. Nemalé škody jsou také na fasádách a výplňových otvorových prvcích, zejména pak dřevěných oknech a dveřích.

Iva Gažová

Iva GažováFoto: Generali Česká pojišťovna

Senior manažerka likvidace podnikatelského pojištění v Generali České pojišťovně. Absolvovala magisterské studium na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. V největší tuzemské pojišťovně pracuje od roku 1992 a celou svoji kariéru se věnuje oblasti řešení pojistných událostí. Svoji praxi začínala a řadu let rozvíjela u odpovědnostních škod – nejdříve jako likvidátor, poté jako manažerka týmu. Ze severní Moravy se v roce 2009 přesunula do Brna, kde řídí útvar podnikatelské a korporátní likvidace. Tým odborníků pod jejím vedením zajišťuje řešení pojistných událostí z podnikatelského a korporátního pojištění, které se týkají majetku, odpovědnosti, strojů, škod v přepravě i v zemědělském sektoru.

Nezapomnělo se teď kvůli tornádu na problémy s vodními živly?

Ano, v souvislosti se změnou klimatu jsou přívalové deště a následné povodně a záplavy, stále častější. Nutno dodat, že zatímco povodně velkého rozsahu, zasahující rozsáhlé území, se vyskytují méně a jsou spojeny zpravidla s oblastmi kolem vodních toků, k lokálním záplavám dochází každé léto kdekoliv. Ochrana před nimi je obtížná, i když se stát brání budováním přehrad, protipovodňových valů a hrází tam, kde dochází k zaplavení opakovaně. Lokální výskyt záplavy je těžko předvídatelný, vesměs jde o bleskové povodně a postižené subjekty jsou neočekávaně zasaženy proudící vodou z přívalového deště nebo stojící vodou v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek.

A zrovna u podnikatelů způsobují nepříjemné škody i blesky, ať už jde o přímý zásah bleskem nebo jen přepětí v souvislosti s úderem blesku. Často nepomůže ani hromosvod, neboť objekty jsou spojeny různými sítěmi technického vybavení, vesměs vodivými – kabelová přípojka elektřiny, internetu, telefonu. Následné přerušení provozu firmy může přijít podnikatele draho.

Řešíte i škody zemědělců?

V zemědělském pojištění je tradičně největší škodní průběh právě v období letních měsíců a zejména sklizně. Nejčastější příčinou poškození plodin je krupobití, které v tomto segmentu představuje průměrně 85procentní podíl na vyplaceném pojistném plnění. Druhým největším rizikem je vichřice s přibližně sedmiprocentním podílem. Letošní rok je hodně specifický, protože období sklizně je kvůli počasí opožděné a současně jednotlivé poškození přicházelo v několika vlnách, kdy opakovaně zasáhlo všechny regiony – nejvíc pak jižní Čechy a jižní Moravu.

Co můžou podnikatelé udělat pro to, aby jejich škoda byla vyřízena co nejrychleji?

Pro hladký průběh řešení pojistné události je podstatné ji jednak bezodkladně nahlásit, dále také veškeré škody zdokumentovat – ať už fotograficky, tak i pomocí videozáznamu. Vhodné je zaznamenat nejen konkrétní poničený majetek, ale také širší souvislosti vzniku škody. Důkazním materiálem jsou samozřejmě i svědecké výpovědi.

Často se řeší, jestli je možné poškozený majetek odklízet. Jaké je vaše doporučení?

V případě, kdy záchranné či neodkladné odklízecí práce začnou ještě před dokumentací pojišťovnou, je třeba provádět průběžnou fotodokumentaci, kterou pak klienti předloží pojišťovně. Předejde se tím případným komplikacím při dokládání už provedených nákladů opravy.

Vždycky je vhodné se se zástupcem pojišťovny co nejdřív domluvit na dalším postupu – právě v souvislosti s odklízením, úklidem, shromážděním poničených věcí atd. Tyto situace se řeší s ohledem na místní poměry vzniku škody, protože každá pojistná událost je z podstaty věci unikátní.

Po celé republice ale máme skupiny profesionálních mobilních techniků a likvidátorů, kteří dokáží v takto náročných situacích velmi dobře poradit a na místě pak během šetření vše podstatné s klientem probrat. Dokážeme také využívat nejmodernější technologie, kdy za pomocí zaslaného linku může mobilní technik provést prohlídku tzv. na dálku pomocí chytrého mobilního telefonu našeho klienta bez nutnosti fyzické přítomnosti na místě škody.

Co se děje po nahlášení škody?

Dále je postup s ohledem na charakter škody velmi podobný. Pojistné plnění lze stanovit rozpočtem pojistitele na základě zjištěného rozsahu škody – velmi často tento přístup volíme u poškození staveb či vozidel. Případně se s klienty dohodneme na předložení cenové kalkulace opravy či rovnou faktury za opravu.

Pro zemědělskou likvidaci je klíčová rychlá komunikace s klientem v průběhu sklizně, kdy je nutné zajistit ve velmi krátkém čase, často v hodinách, prohlídku poškozeného porostu. Likvidátor tak na nově hlášenou škodu reaguje řádově v minutách od jejího nahlášení. Doporučený postup ze strany pojištěného, je tedy bezprostředně po vzniku škodu specifikovat, zjistit rozsah poškození na jednotlivých plodinách a škodu bezodkladně nahlásit pojišťovně.

Odhalilo letošní řádění živlů něco překvapivého, co čeští podnikatelé u pojištění podceňují?

Následky, které zůstaly na majetku podnikatelů ale stejně tak i municipalit, odhalily skutečnost, se kterou málokdo počítal – a sice že škody způsobené silným větrem dokáží zničit budovy až do základů. Setkali jsme se s tím, že podnikatelé riziko vichřice – a tím pádem i tornáda – sice pojištěné měli, ale na nižší pojistnou částku, než je hodnota majetku. V některých případech pak podnikatelé toto riziko neměli ošetřené ve svých smlouvách vůbec.

Může tedy dojít k podcenění stanovení pojistné částky pro určitou konkrétní stavbu nebo soubor staveb v domnění, že škoda vichřicí může způsobit maximálně tzv. parciální škody na střešní krytině. V mnoha případech pak byly pojistné částky nejenže nedostatečné, ale došlo i na uplatnění podpojištění a pojišťovna tak pojistnou částku nemohla vyplatit.

S jakými problémy se ještě setkáváte u pojištění podnikatelů?

Obecný problém, který ničivé živelné události vždy odhalí, jsou nevhodně nastavené pojistné částky ve smlouvách. Vystihují ho dva výrazy: aktualizace smluv a podpojištění. Je proto zásadní, aby jak lidé, tak podnikatelé s pojistnými smlouvami průběžně pracovali.

Sjednání pojištění je totiž jen prvním krokem, péče o smlouvu tím dalším a skutečně důležitým. Je vhodné alespoň každé dva roky provést, klidně za asistence pojišťovacího poradce, revizi smlouvy a zhodnotit, zda jsou na ní všechna rizika, která mohou aktuálně hrozit a zda pojistné částky odpovídají reálnému stavu věcí. Zvlášť důležité je to za současných okolností, kdy na trhu prudce roste cena stavebních prací i materiálů.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Peníze BrandInsight

Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

První firma začíná pojišťovat internetové domény

14. 9. 2022 | Petr Kučera

První firma začíná pojišťovat internetové domény

Slavia pojišťovna začala nabízet pojištění internetových domén. „Takový produkt doposud na českém trhu neexistoval,“ říká její produktový ředitel Ladislav Bělina.

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

23. 5. 2018 | redakce Peníze.CZ | 5 komentářů

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

Kadeřnice, restauratéři, kosmetičky nebo třeba truhláři. Malí a střední podnikatelé podstupují ve svém povolání rizika stejně jako firmy. Jen málokterý živnostník má ale na rozdíl od... celý článek

Luděk Obadal: Nenechte si platit pozdě

12. 5. 2018 | Ondřej Tůma

Luděk Obadal: Nenechte si platit pozdě

„Nejlepší strategie je investovat čas do dobrých zákazníků a rozloučit se s těmi špatnými,“ říká v rozhovoru country manažer úvěrové pojišťovny Euler Hermes Luděk Obadal.

Aktuální trend mezi podnikateli a živnostníky: pojištění odpovědnosti

8. 3. 2018 | Daniel Tácha | 2 komentáře

Aktuální trend mezi podnikateli a živnostníky: pojištění odpovědnosti

Vztah menších podnikatelů a živnostníků k pojištění je podle Romana Jandíka, manažera online oddělení Maxima pojišťovny, rezervovaný. Podíl na tom má i jeho komplikované sjednávání.... celý článek

Živnostník a nemoc: To se mě netýká

23. 2. 2016 | Daniel Tácha | 13 komentářů

Živnostník a nemoc: To se mě netýká

Čeští živnostníci mají podle průzkumu realizovaného agenturou IPSOS největší strach z nedostatku zakázek a klientů. Vrásky na čele jim přidělávají také časté legislativní změny. Třetí... celý článek

Partners Financial Services