Přijdou vám teď akcie drahé? Kdo investuje správně, nemusí to řešit

Jiří Hovorka | rubrika: Rozhovor | 13. 11. 2020 | 7 komentářů
Především americké technologické tituly teď vnímáme jako vyloženě drahé, a proto jsme akcie v našich fondech podvážili, říká Richard Siuda z investiční společnosti Conseq. Co teď s volnými penězi? Nejdůležitější je dívat se na investice z dlouhodobého pohledu, dívat se co nejméně na aktuální vývoj, radí v rozhovoru. Představuje i novinky, třeba fond s ETF.
Přijdou vám teď akcie drahé? Kdo investuje správně, nemusí to řešit
Richard Siuda
Zdroj: Conseq

Na burze v Praze letos obchody meziročně rostly až na dvojnásobek. Investory vyburcovaly především jarní propady na světových trzích. Vidíte skokový růst v prodeji investic i u vás?

My náš byznys sledujeme jinak. Zajímá nás, kolik prostředků spravujeme. Větší aktivita na burze je o větším množství transakcí. Víc se nakupuje a prodává tam a zpátky. Nemusí to nutně znamenat, že na burzu přichází více peněz. Pro nás není úplně podstatné, kolik se udělá transakcí. Důležité je, že máme velký kmen pravidelně platících klientů a tito klienti dál peníze na investice posílají. Objem prostředků nám tedy roste.

A když se vrátím k otázce: především na jaře jsme viděli mnohem větší aktivitu i u našich klientů. Byli i klienti, kteří se propadů lekli a prodávali, což v té době nebyla dobrá strategie, protože pád byl velmi rychlý. Bylo ale i hodně klientů, kteří to vzali jako příležitost, jako možnost koupit levněji. Od poloviny března do poloviny dubna to bylo celé divočejší. Museli jsme v tom období řešit i naše interní procesy, protože polovina lidí šla pracovat z domova. Teď už se to hodně uklidnilo.

Kolik tedy máte peněz ve správě?

Na konci loňského roku jsme byli na 70 miliardách korun, teď jsme na necelých 73. K tomuto růstu nám pomohly nové investice od klientů, vývoj trhu měl vliv mírně negativní, protože akciové trhy jsou v porovnání se začátkem roku stále o něco níže.

Richard Siuda

Zdroj: Conseq

Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Během posledního roku studií byl v roce 2001 přijat do společnosti Conseq Investment Management na pozici portfolio administrátora, po dvou letech přešel na pozici manažera prodeje zodpovědného zejména za školení externí distribuce a servis obchodním partnerům a klientům. V roce 2006 se stal ředitelem pro prodej investičních produktů prostřednictvím externích distribučních sítí, na podzim téhož roku byl zvolen členem představenstva společnosti Conseq Investment Management. Od roku 2012 je také členem představenstva nově vzniklé Conseq penzijní společnosti – do jeho zodpovědnosti tak patří vývoj produktů pro retailovou klientelu a vztahy s externími distribučními partnery nejen v oblasti investičních produktů, ale také doplňkového penzijního spoření.

Především americké indexy rychle smazaly jarní ztráty. Jak teď hodnotíte akciový trh?

Naše hlavní doporučení je investovat dlouhodobě, mít dobře diverzifikované portfolio a nezabývat se krátkodobými výkyvy trhu. Máme ale vlastní fondy a z toho, jak je obhospodařujeme, je vidět náš názor na trhy. Do letošního roku jsme vstupovali s tím, že jsme portfolia měli nastavená zhruba na neutrální bázi, na základním rozložení, které chceme dlouhodobě sledovat. Na začátku března, když spadly akciové trhy, jsme nadvažovali akcie, dokupovali jsme je. Od letních prázdnin jsme akciové váhy začali snižovat a dnes už jsme pod neutrálním stavem, máme akciové fondy podvážené. Myslíme si, že ceny akcií jsou nastaveny na příliš optimistický scénář, což je hodně hnáno uvolněnou politikou centrálních bank. Některé akcie už vnímáme jako vyloženě drahé, především americké technologické tituly.

Jak mám investovat, kdybych souhlasil s tím, co mi říkáte? Co mám dělat, když teď nevěřím akciím?

Můžete mít část peněz uloženou někde jako pohotovostní rezervu, jako likviditu na účtu v bance nebo ve fondu peněžního trhu. Víte, že vám to tam sice nic nevydělá, ale máte peníze připravené, pokud by zase došlo k nějakému poklesu na akciových trzích. Můžete mít třeba široké portfolio korporátních dluhopisů, protože na státních nejsou skoro žádné výnosy. Můžete mít třeba i alternativní investice jako nemovitost nebo nemovitostní fond. Nejdůležitější ale podle mě stále je dívat se na investice z dlouhodobého pohledu, dívat se co nejméně na aktuální vývoj.

Když bych u vás nakupoval podílové fondy, mám tedy teď automaticky podvážené akcie?

Záleží, jaký máte fond. Nabízíme tisícovku fondů od mnoha různých společností. Když koupíte fond zaměřený na americké technologické firmy, tak budete mít 100% akciovou investici, dokud se sám nerozhodnete to změnit. Vedle toho ale máme také vlastní fondy fondů, které aktivně obhospodařujeme. U nich řídíme portfolio podle naší strategie s předem danými mantinely. Akcií tak můžeme mít  například v dynamickém fondu 70 až 100 %, v „neutrální“ situaci 85 % a teď budeme kolem 80% hranice. Rozlišujeme v nich také, odkud akcie jsou, zda z Ameriky, Evropy nebo rozvíjejících trhů. Rozlišujeme i odvětví, zda tedy jde třeba o technologické firmy nebo o defenzivní tituly s dividendou. S našimi fondy fondů si tak člověk kupuje i naše expertní znalosti, náš pohled na vývoj trhu.

Je to ale dražší.

Vychází to zhruba o tři čtvrtě procenta ze spravovaných peněz více oproti standardním akciovým fondům. Za tyto peníze ale investor nezískává jen výhodu řízení širokého portfolia fondů, ale třeba i daňovou výhodu. Když držíte investice alespoň tři roky, potom nedaníte výnos. Pokud si budete portfolio řídit a rebalancovat sám, každou chvíli tento časový test porušíte a měl byste zaplatit daň. Pokud držíte fond fondů, tak i když my uvnitř těchto fondů obchodujeme a aktivně měníme investiční portfolio podle vývoje, tak vy stále držíte jeden fond. Máte jediný ISIN (identifikační číslo cenného papíru – poznámka redakce) a nepřerušuje se vám daňový test.

Kdo se nechce spoléhat na naše experty, může si portfolio poskládat sám. Bude platit menší poplatky, ale když bude chtít reagovat na aktuální vývoj, bude muset přeskakovat z fondu do fondu a bude muset výnos danit 15 %, pokud něco prodá dříve než po třech letech. To platí i u všech dalších investic, třeba když budete kupovat akcie.

I třeba u stále populárnějších ETF, které jsou nízkonákladové a jen kopírují nějaký index. Máte je také v nabídce?

Pro lidi, kteří mají zájem o ETF, máme novinku, kterou se chystáme spustit v nejbližších dnech. Bude to fond fondů s pasivní strategií založenou na ETF. Řešení jsme našli v modelových portfoliích od jednoho z největších světových správců aktiv, společnosti BlackRock. Náš fond bude pasivně sledovat složení jejich modelového portfolia v té nejdynamičtější strategii, kterou mají. Převážná část portfolia, aktuálně okolo 70 až 80 % prostředků, bude investována do akciových ETF a zbytek do dluhopisových ETF od BlackRock, tedy iShares. Navíc jsme vybrali variantu zaměřenou na sociálně odpovědné investice, známé pod zkratkou ESG. Fond bude nákladově levnější a budeme zajišťovat měnové riziko. Je to zase „zabalené“ do jednoho fondu fondů a má to opět daňovou výhodu. I když BlackRock bude měnit složení svého modelového portfolia, náš fond, který bude jeho vývoj kopírovat, zůstává ze strany investorů nedotknutý a dál běží daňový časový test. ETF budeme nakupovat uvnitř fondu.

Koupím si u vás podílový fond online?

Primárně distribuci řešíme přes nezávislé zprostředkovatele. Pro ně máme nástroje, jak dělat smlouvu kompletně elektronicky, bezpapírově. Nyní jsme navíc spustili online proces bez zprostředkovatele a pro jednoduchou nabídku jsme vytvořili stránku mojeinvestice.cz. Identifikace klienta probíhá kompletně na dálku, nahraje kopie dokladů a identitu definitivně ověříme přes první platbu z jeho bankovního účtu. Stejně se dá založit i účet v bance.

Byla to v době karantény nevýhoda, nemít vlastní prodej?

Nebyla, rosteme i v době epidemie. Celá letošní situace výrazně uspíšila rozvoj prodeje na dálku i u zprostředkovatelů, takže zůstali aktivní i v době koronavirové. Nemyslím si, že by nám vlastní prodejní síť nějak výrazně pomohla. Ani naše nová online prodejní platforma není reakcí na koronakrizi, plánovali jsme to už dříve. Dlouho už online napřímo prodáváme investice do našich penzijních fondů, nově jsme to udělali i pro podílové fondy.

Proč bych měl nakupovat podílové fondy u vás a ne u konkurence? Ta je široká, fondy už jsou běžně nabízeny třeba i menšími bankami.

Vždy jsme stavěli hlavně na tom, že jsme nezávislí. Máme otevřenou platformu, kde si můžete koupit mnoho různých fondů od různých investičních společností. Například zmíněné banky prodávají většinou jen své fondy nebo fondy ze své skupiny. Kromě nás je v Česku už jen jedna výrazná fondová platforma, a to je Amundi.

Conseq je česká značka, na trhu jste od roku 1994, podílové fondy nabízíte 20 let. Jak to všechno začalo?

Conseq ve svých úplných začátcích dělal především obchodování s dluhopisy pro velké institucionální klienty a obchodoval na burze. Nebylo to o správě aktiv, což je naše hlavní dnešní činnost. Investiční management přišel až později, začali jsme s ním pro velké firmy a postupně jsme zjistili, že tam je prostor i pro jejich manažery a ředitele. Chtěli jsme nabídnout investiční produkty i jim. Tak jsme se pustili do podílových fondů, abychom měli co nabídnout i fyzickým osobám. V roce 2000 jsme založili investiční společnost v Irsku, protože tenkrát tam regulatorní i daňové podmínky byly mnohem přívětivější. Následně jsme založili první dva fondy. Jeden byl dluhopisový a jeden středoevropský akciový. Oba dodnes fungují.

Jak se jim daří?

Conseq Invest Dluhopisový obhospodařuje 4,3 miliardy korun a výnos od založení je 120 %, což jsou 4 % ročně. Dobrý výsledek je dán prvními roky, kdy byly výnosy dluhopisů vyšší. Když se podívám na posledních 10 let, tak jsme na 2,2 % ročně. Fond nakupuje státní a firemní dluhopisy a je aktivně řízený.

Conseq Invest Akcie nové Evropy spravuje 3,3 miliardy, výnos od založení je 92 %, což je 3,3 % ročně. To je na akciový fond slabý výsledek, je to ale dáno nedávným vývojem. Je to fond střední Evropy, a ta v posledních letech výrazně zaostává a letos extrémně, jsme hluboko pod začátkem roku na rozdíl třeba od amerických akcií.

Stále máte investiční společnost se sídlem v Irsku?

Ano, máme, ale vedle toho máme i českou investiční společnost. Podmínky pro české fondy se změnily s tím, jak se naše legislativa začala přibližovat té v EU, a tak jsme v roce 2008 založili investiční společnost i v Česku. Spouštěli jsme tenkrát nemovitostní fond, a ten už bylo jednodušší udělat zde. Nyní máme dvě rodiny fondů – irskou a českou. Fondy, které jsme založili v Irsku, jsou tam dál, nové fondy jsou už pod českou investiční společností. Nechceme ty irské fondy rušit, protože bychom přišli o jejich investiční historii. Nejde to jednoduše převést, proto držíme dvě rodiny. Investor to ale v podstatě nepozná.

Ve správě máte 73 miliard korun, kolik z toho je v podílových fondech?

Zhruba 50 miliard, je to hlavní byznys Consequ. Dalších 10 miliard je v penzijních fondech. Děláme také služby individuálního asset managementu (správa majetku – poznámka redakce) pro velké instituce jako jsou obce nebo pojišťovny. Jsme také administrátorem fondů kvalifikovaných investorů. Ty máme vlastní, ale zakládáme i fondy na míru. Chodí za námi třeba skupiny investorů s tím, že mají nějaký byznys záměr a fond kvalifikovaných investorů je pro ně výhodnější způsob, jak ho uskutečnit. Kapitál mají svůj, takže takový fond dalším klientům nenabízíme, jen pro daný fond poskytujeme služby administrace. Opačným příkladem je situace, kdy pro někoho vytvoříme fond, který on řídí, ale na nás je nabídka tohoto fondu našim klientům. V poslední době jsou to zejména nemovitostní fondy, které jsme vytvořili pro společnosti, které se soustřeďují na jiný segment nemovitostí, než jaký obsáhneme my v našem vlastním Conseq Realitním fondu.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+52
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 11. 2020 11:56, kalich

Další článek na verbování do fondů. Je to už přímo ubohá záležitost! V dnešní době internetu je daleko lepší investovat sami přímo na burze. Vše odzkoušeno dlouhodobě v praxi. Již cca 20 let zásluhou vlastního dividendového akciového portfolia investuji do akcií jen dividendy+ výhodné prodeje akcií. Toto doporučuji všem a začít není nikdy pozdě. I já jsem v 90tých letech začínal pouze s 22 tis.Kč. BCPP má pro drobné investory dostatek dividendových emitentů. Osobně nedám dopustit na ČEZ (solidní dividenda,min.riziko-cca 70% akcií vlastní stát,dobrá likvidita). Stačí se podívat do historie tohoto emitenta kolik od roku 2000 vyplatil dividend a kdy i tyto akcie byly výhodné na prodej!

+9
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 11. 2020 10:15, Pjotr

ČEZ ???? Nemyslím si že to je nějak výhodný titul.
Tak např v roce 2008 byla cena akcie ČEZ přes 1000 a teď je pod 500. Pokud chci uzavřít pozici tak se započtením dividend to bude šul nul. Kde je ten úžasný zisk ?

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Růst akcií trhá rekordy. Jak se daří podílovým fondům?

9. 4. 2024 | Martin Mašát

Růst akcií trhá rekordy. Jak se daří podílovým fondům?

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v březnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost? celý článek

Nová podpora zajištění na důchod. Jak vylepšit DIP a na co si dát pozor?

8. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 5 komentářů

Nová podpora zajištění na důchod. Jak vylepšit DIP a na co si dát pozor?

Co říkáte na současné nastavení dlouhodobého investičního produktu? Je správné jeho daňové zvýhodnění? Jak hodnotíte první nabídky na trhu z pohledu poplatků? A co by se mělo u DIPu... celý článek

Nejlepší podílový fond letos vydělal 19 %. Žebříčky za čtvrtletí

4. 4. 2024 | redakce Peníze.CZ

Nejlepší podílový fond letos vydělal 19 %. Žebříčky za čtvrtletí

Průměrný český investor zaznamenal v podílových fondech za posledních dvanáct měsíců zhodnocení okolo 14,8 %. Ukazuje to Index českého investora CII750, sestavovaný analytiky společnosti... celý článek

Jak se dědí účet v bance, spoření nebo penzijko? Na tohle si dejte pozor

4. 4. 2024 | Kateřina Hovorková

Jak se dědí účet v bance, spoření nebo penzijko? Na tohle si dejte pozor

Zatímco například peníze z běžných a spořicích účtů míří po smrti majitele do dědictví, s penzijním či životní pojištěním je to komplikovanější. Životní úspory, mnohdy v řádech statisíců... celý článek

Recept na důstojný důchod? Porovnali jsme první a třetí pilíř

24. 3. 2024 | Jiří Šafařík | 5 komentářů

Recept na důstojný důchod? Porovnali jsme první a třetí pilíř

Prodejci finančních produktů se často snaží co nejvíce snížit význam státních důchodů a naopak silně přeceňují význam soukromého spoření či investování na stáří. Důležitou roli však... celý článek

Partners Financial Services