Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Očima expertů: Budou ceny nemovitostí i nadále klesat?

Dosáhly již ceny nemovitostí svého dna, nebo budou i nadále klesat? Na to jsme se zeptali ekonomů a odborníků působících ve sféře realit a nemovitostí.

Situace na finančních trzích je i nadále nejistá, ekonomové hrozí vysokou inflací a těm, kteří si to můžou dovolit, doporučují nákup nemovitosti. Investice do bytu nebo rodinného domu má své nesporné výhody i při zajišťování na stáří. Z dlouhodobého hlediska udrží svou hodnotu, ať už se člověk rozhodne nemovitost pronajímat, nebo se do ní nastěhuje sám. Mnoho zájemců o nové bydlení s koupí přesto i nadále váhá. Stále doufají, že pro ně nastane ještě výhodnější doba. Například ceny bytů výrazně klesají již od roku 2008. Podle některých odborníků však brzy dosáhnou svého dna. Je tedy nyní ten správný okamžik pro nákup nemovitosti? Můžou jít při současném klopýtání naší ekonomiky prodejci s cenou nahoru? Odborníci, které oslovil server Peníze.cz, se převážně shodují na tom, že ceny rezidenčních nemovitostí půjdou i v tomto roce dolů. Jinak to však může být s pozemky u velkých měst, o které je stále eminentní zájem. Specifická je také situace na trhu komerčních nemovitostí, kde se nyní obchoduje především v atraktivních lokalitách. Na výstavbu nových nemovitostí by pak mohly mít vliv další návrhy z dílny ministerstva financí. Zvláště sjednocení daně z přidané hodnoty na 20 procentech.

Co si o této problematice myslí ekonomové a odborníci, které oslovil server Peníze.cz? Domnívají se, že v České republice budou i nadále ceny nemovitostí klesat? A pokud ano, tak do kdy?

PETR NĚMEČEK

ředitel odboru nemovitostí Hypoteční banky

Petr Němeček
+7
Líbí
Nelíbí

Vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí je úzce spjat s celkovou ekonomickou situací v České republice. Přestože některé prorůstové stimuly zůstávají, například příznivé podmínky financování nebo zvýšení DPH u novostaveb, převáží spíše negativní vlivy. Mezi ně především patří pokles reálných příjmů, menší poptávka daná demografickým složením obyvatel, převis nabídky na trhu nemovitostí a u novostaveb také předzásobení trhu v předchozím roce. Při cenovém hodnocení je vždy nutné rozlišovat mezi vývojem nabídkových cen (přání prodávajících) a vývojem reálných obvyklých cen. Hypoteční banka vychází jak při vlastním oceňování zástav, tak i při hodnocení trhu a výpočtu HB Indexu z obvyklých cen v daných lokalitách.

V roce 2012 očekávám celorepublikový pokles obvyklých cen u bytů v řádu jednotek procent, u rodinných domů a pozemků spíš stagnaci. Samozřejmě budou působit regionální vlivy a rozdíly. Bude se jednat o trh kupujících, kteří mají širokou nabídku a budou slyšet na slevové akce. Trh rezidenčních nemovitostí lze považovat za relativně stabilní a jeho vývoj v roce 2012 by mohl být velmi obdobný vývoji v minulém roce.

MARTIN PROKOP

ekonom, analytik Next Finance

Martin Prokop
+16
Líbí
Nelíbí

Je velice pravděpodobné, že ceny nemovitostí budou nadále klesat. Nabídka volných bytů roste a poptávka po nich není příliš velká. Financování bytu je dlouhodobá záležitost, která nutí domácnosti zavázat se na dlouhou dobu. A kdo by se chtěl zavázat na několik let, když si člověk ani nemůže být jistý tím, co bude za jeden měsíc. Ano, poptávka po bytech byla na konci roku větší, ale jak známo, kupující nemovitostí byli masírováni reklamou o zvýšení snížené sazby DPH, která zvedne ceny bytů.

Ceny českých nemovitostí jsou také vysoce korelovány s cenami nemovitostí v zahraničí. Americké i britské ceny nemovitostí nadále klesají. To bude tlačit i ceny českých nemovitostí k nižším hodnotám. A v neposlední řadě se budou stavět především nízkonákladové byty, které samy způsobí pokles průměrné ceny bytů v ČR. Naopak vyloučit se nedá ani další zvyšování snížené sazby DPH, která by naopak mohla ceny bytů zvýšit. Nicméně nadále více faktorů spíše signalizuje další mírný pokles cen bytů. Proti vyšší ceně bytů hraje i ten fakt, že nejsou zcela nedostatkovým statkem. Tím ale jsou třeba pozemky u velkých měst, o které je stále vysoká poptávka. Ceny pozemků tak mají více prostoru k růstu, než jaký mají ceny bytů.

MILAN TARABA

předseda Sdružení nájemníků ČR

Milan Taraba
-1
Líbí
Nelíbí

Předpokládám, že pokles cen nemovitostí bude pokračovat až do období trvalého oživení ekonomiky.

ROSTISLAV TRÁVNÍČEK

ředitel odboru komunikace a brand Českomoravské stavební spořitelny

Rostislav Trávníček
+9
Líbí
Nelíbí

Ceny nemovitostí mohou ještě mírně klesnout. Takový předpoklad podporují zejména následující fakta: současnosti dominuje slabší kupní síla a převis nabídky nad poptávkou. Přesvědčivě to ilustruje i to, že velké množství nově postavených bytů nenachází své kupce. Trh s nemovitostmi mohou ovlivnit i faktory, jako je například možné zvýšení sazby DPH, a svou roli hrají i nízké úrokové sazby. Samozřejmě nelze jednoduše paušalizovat. Vývoj v této oblasti ovlivňují i odlišné regionální podmínky.

LUKÁŠ KOVANDA

ekonom a publicista

+46
Líbí
Nelíbí

Ceny nemovitostí v zásadě klesat budou. Výjimkou budou některé byty v jistých oblíbených lokalitách, jejichž ceny budou stagnovat. Takový vývoj bude platit pro následující zhruba dva roky. Pokud do té doby nenastane „událost černé labutě“, řečeno s Talebem, například izraelský útok na Írán, lze očekávat pozvolnou konsolidaci hospodářské situace nejen v USA, nýbrž i v Evropě a ustálení cen nemovitostí. Rozhodně však ani v tomto střednědobém horizontu nelze počítat s růstem jejich cen. Mám na mysli pochopitelně reálných cen. Nominálně mohou ceny nemovitostí výrazněji růst ve střednědobém horizontu v tom případě, že centrální bankéři (v USA, v eurozóně...) neodolají očekávatelnému tlaku politiků, nestáhnou přebytečnou likviditu včas z ekonomického systému a zadělají tak na citelnou inflaci. V takovém případě se však investice do nemovitosti provedená třeba právě v současnosti ukáže jako poměrně prozíravý krok, neboť peníze (na účtech v bankách apod.) budou docela rychle ztrácet svoji kupní sílu. A v dlouhodobém horizontu bude určující, zda převáží demografické, nebo ekonomické faktory. Devadesátá léta byla z hlediska počtu narozených dětí v ČR silně podprůměrná stejně jako první léta nového tisíciletí a tyto ročníky nejsou a zejména nebudou s to z podstaty věci generovat kdovíjak silnou poptávku. Ekonomické faktory mohou převážit v dlouhodobém horizontu ty demografické jen v případě, že budou nadmíru pozitivní a že oddlužené ekonomické prostředí zadělá na svižný hospodářský růst, razantnější bohatnutí obyvatelstva a s ním i růst reálných cen nemovitostí. To je zatím ovšem docela vzdálená představa.

MARTIN SKALICKÝ

generální ředitel investiční společnosti Reico ČS

Martin Skalický
-13
Líbí
Nelíbí

Naše společnost se zabývá výhradně investicemi do komerčních nemovitostí. V této oblasti nelze dát jednoznačnou odpověď. Například v Praze za poslední dva roky nakoupili investoři řadu atraktivních komerčních nemovitostí. Jednalo se zejména o kancelářské, ale i o maloobchodní objekty s vysokou mírou obsazenosti a dlouhodobými nájemními smlouvami. Zájem investorů vyvolal dokonce mírný nárůst cen. Na druhou stranu jsou v republice regiony, kde trh s komerčními nemovitostmi stagnuje. Na budoucí rozvoj trhu s komerčními nemovitostmi má v první řadě vliv přístup k financování, tedy to, jak a za jakých podmínek budou banky ochotny financovat nákupy nemovitostí. Mezi některými realitními odborníky zde již panuje mírný optimismus. Nicméně je třeba mít na paměti skutečnost, že investoři se v současnosti přednostně zajímají o atraktivní nemovitosti umístěné ve špičkových lokalitách. Takové lokality zaznamenávají mírný růst cen již nyní. Naproti tomu neatraktivní nemovitosti v nezajímavých lokalitách nebudou přitahovat investory a ceny mohou dlouhodobě stagnovat, nebo dokonce klesat.

MILADA KADLECOVÁ

jednatelka Institutu regionálních informací

Milada Kadlecová
+7
Líbí
Nelíbí

Dlouhodobě vývoj na trhu nemovitostí směřuje k cenovému dnu, jehož hladina je dána nákladovými cenami nových a časovými cenami starších bytů (reprodukční ceny po opotřebení). Cena na trhu je dána poměrem nabídky a poptávky. Na trhu nemovitostí pro bydlení byla rovnováha v minulosti výrazně porušena ve prospěch nabídky, poptávkovou stranu zachraňuje například „rychle rostoucí příspěvek na bydlení" a víra v dlouhodobě výhodné uložení peněz do nemovitostí. Základem nerovnováhy je skutečnost, že nemovitostí pro bydlení je v ČR nadbytek vzhledem k současnému slabému výkonu ekonomiky.

Institut regionálních informací dlouhodobě sleduje ceny bytů a zejména výši místně obvyklého nájemného. Neklesají však ceny všech typů nemovitostí na trhu, najdou se i takové typy nemovitostí, jejichž ceny rostou. Jsou to ty, jejichž nabídka je omezená a které jsou dlouhodobě poptávány, např. pozemky v zázemí velkých měst a stavby v atraktivních polohách. Ale ani u cen pozemků není výhled na jejich růst příliš jistý, například s ohledem na možné úpravy daně z nemovitostí. Samotná úvaha, že by ceny pozemků mohly celkově dlouhodoběji růst jako jediný segment trhu, je v rozporu s logikou trhu bydlení. Nakonec se musí projevit nižší poptávka po pozemcích v důsledku poklesu bytové výstavby. A do kdy budou ceny nemovitostí klesat? Do doby, než nastane na trhu rovnováha, tj. až bude posílena strana poptávky a zvýšen výkon ekonomiky.

NADĚŽDA PTÁČKOVÁ

ředitelka odboru prodej a marketing Skanska Reality

Naděžda Ptáčková
-17
Líbí
Nelíbí

Ve vývoji cen letos očekáváme stagnaci. Pokud měl některý developer prostor pro jejich snížení, učinil tak již v loňském roce. K dalšímu mírnému poklesu může ještě dále dojít u dlouhodobě hůře prodejných projektů či u developerů, kteří nemají tak silné finanční zázemí a jejich závazky (např. developerské úvěry) je nutí zajistit potřebné cash flow.

DANIEL KOTULA

realitní makléř

Daniel Kotula
+66
Líbí
Nelíbí

Anketa

Kdo promluvil zvlášť moudře?

Ceny nemovitostí budou i nadále klesat. Důvodů je proto několik. Nejdříve je potřeba zmínit, že jednotlivé faktory tlačící cenu nemovitostí dolů budou mít různou intenzitu v různých regionech. Zatímco Praha není krizí zasažena až tak silně, v jiných regionech se situace zhoršuje znatelně. Prvním faktorem jsou stále častější nucené prodeje z finanční nouze, takové, kdy prodávající potřebuje peníze rychle kvůli zaplacení nějakého dluhu; ale i prodej nemovitostí s exekucí či nesplácenou hypotékou se stává stále častější. Lidé budou mít stále méně peněz, inflace klasické spotřeby (jídlo, bydlení, doprava) je vysoká, příjmy obyvatelstva se nezvyšují, reálně tedy životní úroveň klesá a bude stále víc lidí, kteří si budou potřebovat vylepšit rozpočet prodejem nemovitosti. Současně klesající životní úroveň bude snižovat počet kupujících, budou mnohem více vážit, zda si vzít na bydlení hypotéku. Stejně tak banky se potýkají s množstvím nesplácených hypoték, kritéria pro poskytnutí hypotéky se zpřísňují a tím i vylučují část potencionálních kupujících. Nabídka nemovitostí stále převyšuje poptávku, prodávající jsou nuceni, pokud chtějí skutečně prodat, cenu šroubovat neustále dolů. Posledním faktorem je demografický vývoj, silné ročníky, které tak hnaly nákupní horečku do roku 2008, jsou již nasycené, nová vlna motivovaných kupujících nás v nejbližších letech nečeká.

A jaký je váš názor? Myslíte si, že budou ceny nemovitostí stále klesat? Napište nám do diskuze.

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

+9
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 4. 2012 16:26, Rostislav Lakomý

Pohyb cen nemovitostí je třeba zásadně rozlišit na 1. zcela pomatenou novou zástavbu na okrajích stávajících sídel bez zajištěné infrastruktury, bez jakékoli vazby na okolí a krajinu a většinou postavenou na pozemcích získaných levným výkupem vesměs od místních důchodců a přes zkorumpované darebáky na úřadech díky změnám v územních plánech a různým rozhodnutím transformovaných na stavební parcely. Když k tomu přičteme i snahu všech developerů a samotných stavitelů o maximalizaci zisků, dostaneme většinou sotva obyvatelný produkt mizerné kvality. Ceny těchto zmetků budou nadále klesat. 2. Ceny zmetků z dob bolševické odfláknuté výstavby králíkáren pro tupá stáda voličů, tj. různé krabicové paneláky, budou nadále klesat, a to až na nulu, tj. kdy stavba z technických důvodů samovolně spadne. 3. Ceny bytů postavených do roku 1948 zejména v centrech měst a festovních podsklepených rodinných domů na vesnici, zejména neřadových na vlastním pozemnku, budou stoupat, protože češi si dnes za kvalitu a záruku trvalé hodnoty rádi připlatí. No je to tak?

Reagovat

 

+21
Líbí
Nelíbí

Další příspěvky v diskuzi (11 komentářů)

29. 5. 2012 | 15:52 | bytyhradec

Ceny nemovitostí klesají už několikátý rok a budou klesat i nadále. Výjimkou jsou některé zajímavé lokality či zajímavé nemovitosti,ale pokles bude pokračovat v tomto roce a pravděpodobně i v roce dalším. více

3. 5. 2012 | 19:09 | Realita

Všechny nemovitosti budou klasat...důvod je jediný!! Nastává zlom v demografických údajích.. Doporučuji vygooglovat věková struktura obyvatelstva..nebo věkové složení obyvatel... Před pěti lety byl počet lidí mezi 20 - 30...více

5. 4. 2012 | 14:50 | Rostislav Lakomý

ještě jsem zapomněl, mistr Kalousek by ve vládě neměl už dále zavazet, jeho zvrácená politika tlačí nejen ceny nemovitostí, ale zejména čest normálních lidí. Politici by neměli zapomenout, že nejsou šlechtičtí pánové a my...více

4. 4. 2012 | 16:26 | Rostislav Lakomý

Pohyb cen nemovitostí je třeba zásadně rozlišit na 1. zcela pomatenou novou zástavbu na okrajích stávajících sídel bez zajištěné infrastruktury, bez jakékoli vazby na okolí a krajinu a většinou postavenou na pozemcích získaných...více

4. 3. 2012 | 15:26 | Jarda

Dojde k pádu poklesu cen. (mimo Prahu) 1. Důvod je výrazné zdražování úplně všeho, státní škrky, snižování platů. 2. Růst nezaměstnanosti (velká nezaměstnanost mladých). 3. Dalším velkým důvodem jsou demografické údaje,...více

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK