Obrana proti greenmailu

Obrana proti greenmailu
Jaké jsou nejčastější případy greenmailu v České republice? Jaké kroky obvykle greenmaileři podnikají a dá se proti nim úspěšně bránit? Co by měl majoritní akcionář učinit?

Příkladů greenmailu dnes již existuje v České republice spousta. Možností, co a jak napadnout, je celá řada, pro zajímavost vybíráme několik typických příkladů:

1. Snížení základního kapitálu

Snížení základního kapitálu schvaluje valná hromada společnosti. Drobný akcionář – greenmailer může podat žalobu na neplatnost valné hromady a žádat prohlášení jejího rozhodnutí za neplatné. Podáním žaloby zajistí, že rejstříkový soud až do okamžiku rozhodnutí o jeho žalobě snížení základního jmění nezapíše. V témže okamžiku společnosti přímo nebo prostřednictvím jiné osoby nabídne, že je ochoten své akcie prodat. Firma, aby dosáhla stažení žaloby, která ji znemožňuje další činnost, často raději vyplatí akcionáři částku, která převyšuje cenu, za jakou je cenný papír obchodován na trhu.

V tomto konkrétním případě firma odkup greenmailerových akcií odmítla. Ten se poté pokusil na trhu skoupit další akcie společnosti, aby profitoval ze snížení základního jmění. Nakonec vzal žalobu zpět a soud snížení základního kapitálu zapsal.

2. Výplata dividend

Valná hromada společnosti schválila vysokou dividendu. Minoritní akcionář – greenmailer podal žalobu na neplatnost této valné hromady z formálních důvodů a po společnosti požadoval za stažení žaloby určitou sumu. Společnost platbu odmítla, soud žalobu zamítl a došlo k vyplacení dividendy.

3. Schválení účetní uzávěrky

Další oblíbené téma napadání valných hromad. I v tomto případě drobný akcionář požadoval odkoupení svých akcií za prémiovou cenu. V případě, že by společnost na transakci nepřistoupila, vyhrožoval podáváním dalších a dalších žalob. Soud nakonec rozhodl o zamítnutí žalob, samozřejmě s příslušným časovým odstupem.

Možnosti obrany proti greenmailingu

Greenmailing

Klasická definice greenmailingu, tak, jak ji uvádí anglicko-český slovník, popisuje toto jednání jako nepoctivou akci společnosti skupující vlastní akcie za vyšší než tržní cenu. Významný je zde použitý výraz nepoctivá akce – nejde tedy a priori o nelegální jednání, ale o "netradiční využití" zákonů.
Podle odbornější definice Oxfordského slovníku mezinárodních finančních pojmů se greenmailingem rozumí skoupení dostatečně velkého množství akcií minoritním akcionářem, které mu umožní ovlivnit rozhodování představenstva tak, aby společnost, tedy emitent, odkoupila tento jeho balík za vyšší než tržní cenu. 
Podrobné informace o greenmailingu se dozvíte v článku Tajemné slovo greenmailing.

Možností majoritních akcionářů, jak se bránit, je sice několik, ale nejsou příliš účinné a většina z nich je časově i finančně poměrně náročná.

Prevence

Základní nástroj v boji proti greenmailu. Každá žaloba minoritního akcionáře potřebuje záminku a musí být založena na konkrétních, i když formálních nedostatcích – nesprávném znění stanov, nedodržování postupu při valné hromadě nebo třeba neposkytování informací. Tyto nedostatky je třeba pečlivě eliminovat a tím vzít případným žalobcům půdu pod nohama. Společnost, která nezná nebo neplní své povinnosti vůči akcionářům, si o greenmailovou žalobu přímo říká.

Jednání

Důležitou roli hraje při napadení společnosti greenmailerem jednání. Tento krok je bohužel napadenými akcionáři či napadenou společností často opomíjen, neboť si berou celou záležitost osobně. Jednání přitom umožňuje zjistit přesné požadavky greenmailera a přijmout tak informované rozhodnutí o dalším postupu. Nelze totiž předem vyloučit případy, kdy se akcionáři nejedná o výplatu finančních prostředků, ale o nefinanční satisfakci.

Právní prostředky

Poslední šancí ohrožené společnosti jsou právní prostředky jako takové, například podání žaloby nebo trestního oznámení. Je ale potřeba uvědomit si, že greenmailing je ve své podstatě legální postup. Právní prostředky jsou proto aktuální až pokud greenmailové chování minoritního akcionáře přeroste v chování protiprávní, popřípadě pokud půjde o opakované koordinované legální kroky, které jsou ve svém souhrnu nelegální. Soudně také není možné nikomu zakázat, aby podával žaloby či jiná soudní podání, takže ani právní prostředky greenmailerovi nezabrání v pokračování jeho činnosti.

Pokud management společnosti skutečně zahájí soudní řízení proti greenmailerovi, může čekat na konečný výsledek i několik let. Greenmailer však napadá procesy ve společnostech, které tyto firmy potřebují z ekonomických důvodů ukončit v dohledné době. Z pohledu společnosti tedy podávání žalob nelze považovat za efektivní způsob obrany proti greenmailingu.

V případě právních prostředků by v úvahu připadaly:

  • oblast civilního práva (náhrada škody podle § 373 obchodního zákoníku či podle § 424 občanského zákoníku a nebo nekalá soutěž podle § 44 obchodního zákoníku)
  • oblast trestního práva (vydírání podle § 235 trestního zákoníku, nekalá soutěž podle § 149 trestního zákoníku nebo pomluva podle § 206 trestního zákoníku)

Právní prostředky se dají v boji proti greenmailingu použít jen velmi výjimečně. A pokud opravdu nastane situace, že je možné jich využít, výsledek bude otázkou mnoha let.

Greenmailerům naopak pomáhá, že náklady na podání žalob jsou v České republice oproti třeba USA nebo Velké Británii velmi nízké, stejně jako náhrada nákladů právního zastoupení. Dostupnost soudního řízení je z obecného pohledu pozitivem, ale v tomto konkrétním případě to (především kvůli pomalosti rozhodování soudů) neplatí.

Majoritním akcionářům tedy nezbývá než se bránit v řízeních, zahájených minoritními akcionáři, nebo se stát stoprocentním vlastníkem společnosti a tím eliminovat vliv drobných akcionářů na procesy ve společnosti.

Autor přednášky: Martin Hrodek, Baker & McKenzie
Předneseno na semináři Je greenmail v České republice neznámým pojmem? aneb "Velké praktiky malých akcionářů".

Setkali jste se s některým z popsaných případů greenmailingu? Máte jinou zkušenost? Jakou možnost obrany byste volili? Snažíte se ve vaší společnosti eliminovat vliv drobných akcionářů?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-139
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 3. 2004 13:43, Sokato

Milí účastníci diskuse,

jelikož je naše společnost SOKATO občas označována za greenmailera, není od věci, abych přispěl též něčím do diskuse. A hned dám čtenářům námět k přemýšlení. Myslíte si, že v České republice - zemi mnoha tunelů, kde plačící drobní akcionáři jsou druhou nejčastěji okrádanou skupinou - hned po státu - panuje taková důvěra v kapitálový trh, aby "tržní" ceny akcií vyjadřovali jejich skutečnou hodnotu? Ze zkušenosti musím uvést, že v tuzemsku je drtivá většina společností - odhaduji 80% - které jsou ať už více či méně okrádány majoritním akcionářem, ze zbývajících 20% neokrádaných odhaduji zhruba 18%, které nechovají žádnou zvláštní úctu k akcionářům a byť se snaží neporušovat zákony nebo nechodit po jejich hraně, tak konají nekorektní kroky proti vlastním akcionářům - prostě nepovažují je za partnery v podnikání. (např. nevyplácejí dividendy, i za situace, kdy je to možné a vhodné). Zbývající dejme tomu dvě procenta jsou pak natolik světlé výjimky a bílé vrány, že snad ani nemá smysl se jimi v tomto příspěvku zabývat.
Byli zde líčeni tzv. "greenmaileři", jako skupina, která se především zaměřuje na drobná formální pochybení jinak korektních společností. Proč by to ovšem G. dělali, když mají možnost napadat vykradení společností v řádech stomilionů, napadat praktiky, které přímo brutálním způsobem poškozují akcionáře. Běžný greenmailer nemá v této ekonomické džungli ani čas napadat většinu formálních pochybení, i kdyby chtěl.
Kvůli tomuto marasmu slaví greenmaileři úspěch. Stejně jako by asi nesklízela ohlas kriminálka v zemi, kde by se všichni chovali mravně a opalovací krémy v Grónsku, tak stejně tak předpokladem pro systematickou činnost G. je prostředí s rozsáhlými a častými tunely, jaké je v ČR.
Když takový greenmailer koupí akcie za třetinu jejich skutečné hodnoty (ať už určené likvidační nebo jinou korektní metodou) díky nedůvěře která vůči konkrétnímu tuneláři panuje a ví, jak účinně bojovat a brojit proti systematickému tunelování, džusování příp. jinému okrádání menšinových akcionářů, pak pro něj mají tyto akcie pochopitelně zcela jinou hodnotu. A buď dosáhne třeba za pět let úspěchu v soudních sporech a nebo uzavře s tím či oním tunelářem smír. Za dané situace nepotřebuje a ani nedostává G. ani o korunu víc než je skutečná hodnota jeho akcií (samozřejmě se započtením plateb, které byly vytunelovány a měly by se do společnosti vrátit) a přesto "nehorázně" vydělá. Ale nezáviďte mu, máte stejnou možnost hájit si důsledně svoje práva jako on.
Ještě bych rád upozornil na jeden omyl, který se neustále opakuje v článcíh o G. na servru peníze. Není pravda, že G. těží z pomalých soudů. Naopak největším nepřítelem greenmailů jsou pomalu fungující soudy. Jen účinná, rychlá a efektivní ochrana práv u soudu bude vždy k pomoci poškozeným akcionářům.
Na závěr se nabízí otázka, jestli vůbec popsané konání v daných tuzemských podmínkách označovat jako "greenmailing".

Zdravím Vás

Antonín Továrek
Sokato a.s.

+46
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

12. 3. 2004 17:07, Pavel

Další pokračování kampaně, je vidět že tunelářů, kteří se bojí zkušených investorů typu pana Hodiny nebo Vokrouhleckého je hodně. Bohužel zákony na ochranu drobných akcionářů nejsou v ČR dostatečné, a rozhodně je potřeba je spřísnit, alespoň na úroveň EU. Zároveň by měli být přísně potrestáni ti kteří v této kampani hovoří o investorech jako o "vyděračích" - jedná se o trestný čin pomluvy.

-31
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Greenmail očima právníka

9. 3. 2004 | Marek Belšan

Greenmail očima právníka

Jak se na greenmail dívá jeden z předních českých právníků, jak vnímá současný stav a co by se mělo v legislativě i ve fungování státních orgánů změnit, aby se předešlo největším excesům?... celý článek

Greenmailing: jak je to v zahraničí

5. 3. 2004 | Miroslav Nosáľ

Greenmailing: jak je to v zahraničí

Greenmail není nic specificky českého. Na zahraničních trzích se vyskytuje již mnoho let a je jednou ze standardních finančních operací. Tedy alespoň pokud všichni dodržují pravidla.... celý článek

Tajemné slovo greenmailing

3. 3. 2004 | Filip Otruba

Tajemné slovo greenmailing

Vydírání, nátlak, přitlačení ke zdi, slušný výdělek - i takové pojmy se objevují, pokud se stočí debata na greenmailing. Co vlastně tento termín znamená?

Partners Financial Services