Rodinný rozpočet: Při inventuře příjmů buďte absolutně upřímní

Luboš Smrčka | rubrika: Jak na to | 1. 7. 2009 | 2 komentáře
Rodinný rozpočet: Při inventuře příjmů buďte absolutně upřímní
Základem dobrého rodinného rozpočtu je kompletní přehled příjmů. Ty je třeba rozdělit na pravidelné příjmy, které plynou z určitého smluvního vztahu, a na ostatní příjmy. Na jejich opakování není vhodné spoléhat.

Každá rodina by měla velmi střídmě a opatrně hodnotit budoucí příjmy. Hlavně by v žádném případě neměla počítat s jejich zvýšením, než se vyšší výplata opravdu objeví na účtu. Vysloveně zhoubné bývá přesvědčení, že obdobně jako loni nebo předloni se vyskytnou nějaké mimořádné platby, které pomohou dorovnat schodky z „běžného hospodaření“ a vrátí rodinu do finančně stabilní polohy.

Jinými slovy, budoucnost je potřebné vidět z principu spíše brýlemi šedými až načernalými, určitě nikoliv růžovými. V minulém díle jsme prošli také otázku cash flow a jeho úskalí a to zvláště pro rodiny, které nemají pravidelné příjmy nebo u kterých je pravidelná složka příjmu pouze menší a více jsou závislé na jednorázových platbách spojených například s dokončením zakázek.

Pro jakékoliv plánování je především potřebné vědět, s čím opravdu můžeme počítat. Proto se musí začít inventurou, a to velmi otevřenou a ze strany rodinných partnerů absolutně čestnou. Pro příklad si představme rodinu ve finanční krizi, kde manžel předává do rozpočtu veškeré své příjmy, a to včetně těch, které má nad rámec zaměstnání. Manželka se tváří, že postupuje stejně, manžel přitom ví, že část vydělaných peněz si partnerka ukládá na vlastní konto. Na něm je v dané době nezanedbatelná suma peněz, což se manžel dozví náhodou, dejme tomu, že shodou okolností se mu do rukou dostane výpis z onoho konta. V té době rodina nutně potřebuje opravdu každou korunu. Manželka přesto „tajnou“ rezervu nenabídne, partner musí sehnat peníze jinak. Jaký vliv má asi tento příběh na vzájemné vztahy těchto manželů?

Většina takových situací končí dříve či později rozvodem, a to asi rozvodem dosti dramatickým – v takovém vztahu bude na obou stranách hodně hořkosti a ublíženosti, které se právě v rozvodovém řízení uvolní a přetaví do vzájemných útoků. Proto je poctivá inventura opravdovou zkouškou vzájemných partnerských vztahů.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Postup sepsání příjmů a výdajů si lze představit jako odpovídání na řadu jasně formulovaných otázek:

  1. Jakou čistou mzdu pobírá partnerka?
  2. Jakou čistou mzdu pobírá partner?
  3. Jak se zvýší tyto mzdy v případě, že budou odměny vyplacené jejich zaměstnavateli za uplynulý kalendářní rok rozpočteny na měsíce?
  4. Dostává některý z partnerů od zaměstnavatele nějaké „nepeněžní“ plnění – stravenky, možnost čerpat benzin z předplacené karty a podobně?
  5. Má některý z partnerů vedle zaměstnání či hlavního podnikání ještě další příjmy, například z menších obchodů, poskytování služeb či zprostředkovatelské činnosti?
  6. Má rodina příjmy z jakéhokoliv majetku, tedy jiné příjmy nežli ze mzdy či z podnikání – například inkasované nájemné, připsané úroky z vkladu, výplaty kupónů z obligací, výnosy z držení akcií nebo jiných cenných papírů, úroky a splátky jistiny z poskytnutých půjček?
  7. Dostává rodina pravidelný či nepravidelný příspěvek na svůj život od některého příbuzného? Probíhají jakékoliv peněžní transfery v její prospěch?
  8. Pobírá rodina sociální dávky, přídavky na děti či jakoukoliv jinou formu pomoci od státu, kraje nebo obce?
  9. Má rodina příjmy ze sázek, her a obdobných rizikových aktivit?
  10. Má rodina příjmy z prodeje majetku?

Pečlivé a přesné odpovědi na tyto otázky – například pokud by měly být vypracovány zpětně za uplynulý rok nebo půl roku – dají dohromady úplný přehled příjmů rodiny v této době. Jinou věcí ale je, jak příjmy posuzovat.

Jako naprostý základ pro sestavování rozpočtu je možné brát pouze ty příjmy, které vyplývají ze smlouvy, a nejsou tedy závislé na nějakém rozmaru konkrétního člověka. Jestliže by rodině posílali pravidelně příbuzní z ciziny peníze, pak je jistě velmi nerozumné předpokládat, že tomu tak bude navěky. Může přijít nemoc, problémy ekonomického rázu a tyto příjmy budou rázem a bez varování pryč. O příjmech z rizikových investic jako jsou sázky ani nemluvě. Odprodeje majetku jsou vždy a nutně pouze dočasným řešením.

Podobně pokud v průběhu roku chceme uskutečnit nějakou větší investici, která podstatným způsobem sníží uložený kapitál, pak asi nemůžeme pro celé období počítat se stále stejnými výnosy z úroků. Jestliže pronajímáme nemovitost a výpovědní lhůta z nájmu jsou dva nebo tři měsíce, pak je vhodné celkovou sumu nájmu snížit o zhruba dvouměsíční částku a pak teprve rozpočítat zpět na celý rok.

Na tomto příkladě je dobré si ukázat, co znamená obezřetnost v rodinných financích. Pokud totiž současný nájemce smlouvu vypoví nebo přestane z nějakého důvodu platit nájem, vždy dojde k určitým škodám. Naprosto minimálně je třeba počítat s tím, že od chvíle, kdy bude smlouva ukončena až do okamžiku uzavření nové smlouvy, vzniknou škody ve výši oněch dvou měsíčních nájmů. Pokud totiž nájemce smlouvu vypoví, není možné předpokládat, že příjmy tím nebudou dotčeny – proto rozumný manažer rodinných financí a priori předpokládá, že dojde k určitému výpadku. Při ročním příjmu po odečtení nákladů a daní ve výši 120 tisíc korun předpokládejme hrubé nájemné třeba 240 tisíc, tedy 20 tisíc měsíčně. Pak počítejme v rozpočtu na rok s disponibilním příjmem z nájmů jenom 80 tisíc korun (120 tisíc čistého příjmu mínus 40 tisíc, tedy dva hrubé měsíční nájmy). Když oněch 40 tisíc na konci roku budeme moci použít, o to lépe.

Podobně obezřetně je vhodné přistupovat k příjmům obecně, tedy i v dalších případech.

Příště: Jak analyzovat výdaje domácnosti

Autor je daňový poradce a působí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Rodinný rozpočet: Jak správně hodnotit příjmy

24. 6. 2009 | Luboš Smrčka

Rodinný rozpočet: Jak správně hodnotit příjmy

Domácnosti se do dluhových pastí dostávají často proto, že si půjčovaly s vidinou, že jejich příjmy porostou. Jenže zvýšení výplaty se nedostavilo. Proto by rodina měla plánovat vždy... celý článek

Rodinný rozpočet: Jak stanovit cíle rodinného rozpočtu

17. 6. 2009 | Luboš Smrčka

Rodinný rozpočet: Jak stanovit cíle rodinného rozpočtu

Ještě než začnete sestavovat rodinný rozpočet, měli byste si odpovědět na několik strategických otázek. Třeba jestli chcete mít vlastní dům či byt, zda chcete mít vytvořenu finanční... celý článek

Rodinný rozpočet: Proč je nutné si vést rodinný rozpočet

10. 6. 2009 | Luboš Smrčka | 3 komentáře

Rodinný rozpočet: Proč je nutné si vést rodinný rozpočet

Dvě třetiny domácností jsou rády, když všechny výdaje pokryjí jejich příjmy. Přitom by bylo žádoucí, aby hospodařily s přebytky, které by si ukládaly na pozdější použití. Bez důkladné... celý článek

Partners Financial Services