Objevují se obavy ze splasknutí akciové bubliny

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 2. 10. 2009
Objevují se obavy ze splasknutí akciové bubliny
Dosavadní růst napříč různými druhy aktiv, který se odehrává od března, je přímým důsledkem levného a lehce dostupného kapitálu. Prozatím kusé zprávy o tom, že dojde k omezení dostupnosti likvidity, v posledních týdnech přinášejí nebo brzy přinesou na trh nervozitu a strach, že bublina brzy splaskne.

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

"První den nového kvartálu MMF přišel se zprávou o zhoršeném výhledu pro českou ekonomiku roku 2009 a současně zlepšil výhled na příští rok, většina společností obsažených v  indexu pražské burzy nedosáhne v roce 2009 zisku roku 2008, přesto index nadále posiluje. České akcie i nadále zdražují, podobně jako většina vyspělých i rozvíjejících se trhů. Toto je v souladu s naším očekáváním tzv. japonizace finančních trhů. V devadesátých letech se P/E japonských akcií pohyboval na úrovni 73, což je úroveň srovnatelná s technologickou bublinou v roce 2000. Příčina vysokého ocenění byla ovšem založena na státních zásazích s cílem nenechat padnout velké společnosti, vysokého podílu sledovaných úvěrů, deflace a negativního demografického vývoje.

Pro zbytek roku 2009 nečekáme tak silnou japonizaci finančních trhů, nicméně očekáváme další pokles volatility, pokles výnosů na státních dluhopisech a korporátních dluhopisech a akcie dále mírně výše. Vše taženo sentimentem spíše než fundamentem, podobně hledání dna na jaře tohoto roku bylo také tlačeno sentimentem a nutností deleveragingu."

Radim Dohnal, Saxo Bank

Odhad experta pro období od 28. 9. 2009 do 26. 10. 2009 (doba držení = 1 měsíc)

Název Atraktivita Cena (úterý) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
ČEZ 7 911,5 0 2 4 1 0
UNIPETROL 7 139 0 2 4 1 0
PEGAS NONWOVENS 0 460 0 1 5 1 0
CETV -7 610 0 1 4 2 0
TELEFÓNICA O2 C.R. -7 419,3 0 2 2 3 0
PHILIP MORRIS ČR -7 8 750 0 1 4 2 0
NWR -14 171 1 0 2 4 0
KOMERČNÍ BANKA
-14 3 440 0 0 5 2 0
ORCO -21 195 0 0 5 1 1
ERSTE GROUP BANK -21 752 0 1 2 4 0

Odhad experta pro období od 28. 9. 2009 do 29. 3. 2010 (doba držení = 6 měsíců)

Název Atraktivita Cena (úterý) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
ČEZ 14 911,5 0 4 1 2 0
UNIPETROL 0 139 0 4 0 2 1
PEGAS NONWOVENS 0 460 0 2 3 2 0
CETV -14 610 0 1 3 3 0
TELEFÓNICA O2 C.R. 7 419,3 1 2 2 1 1
PHILIP MORRIS ČR 7 8 750 1 1 3 2 0
NWR -7 171 0 2 2 3 0
KOMERČNÍ BANKA
-21 3 440 0 1 3 2 1
ORCO -7 195 0 1 4 2 0
ERSTE GROUP BANK -14 752 0 2 1 4 0
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Michal Chrvala - Active Capital
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Roman Skalický - LUTHERUS
Radim Dohnal - Saxo Bank
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

"Dosavadní růst napříč různými druhy aktiv, který se odehrává od března, je přímým důsledkem levného a lehce dostupného kapitálu. Prozatím kusé zprávy o tom, že dojde k omezení dostupnosti likvidity, v posledních týdnech přinášejí nebo brzy přinesou na trh nervozitu a strach, že bublina brzy splaskne (podotýkám že to není formulace moje, ale jednoho z analytiků při příležitosti summitu G20 v Pittsburghu konaného koncem září).

Politici a centrální bankéři jsou v kleštích. Cítí, že tak zvanou "exit strategy" (tedy postupné zvyšování úrokových sazeb a ukončování podpory ekonomiky ať už přímé či nepřímé) je nutné v dohledné době začít uplatňovat, nicméně je jim jasné, že by tím skončila současná pohádka o stále rostoucích akciových trzích a velice pravděpodobně by přišli o svoje voliče. Nicnedělání, případně další podpora skomírajících a nekonkurenceschopných průmyslových oborů vede jen k prohlubování celkové nerovnováhy v ekonomikách. Dalším potenciálním problémem je riziko inflace, kterou mohou právě levné peníze poskytované systému způsobit.

Nerozumím ovšem jedné věci. I FED ve svém posledním vyjádření tvrdí, že se ekonomika "zotavuje", když v srpnu hodnotil ekonomiku slovem "srovnává se". Z toho je vidět zlepšující se trend. Pokud by tedy americká ekonomika měla to nejhorší za sebou, proč FED nezačíná zvyšovat, byť jen postupně, úrokovou sazbu, aby zabránil tomu, co se "povedlo" Alanu Greenspanovi po roce 2000? Evropská centrální banka a další významné centrální banky světa by FED následovaly, tak jako to dělaly po celou dobu krize. Údaje o změnách HDP ve vyspělých zemích zatím nepotvrzují hrdá prohlášení analytiků a politiků o zotavování a pokud bychom akceptovali premisu, že akciové trhy předbíhají vývoj v reálné ekonomice (podle některých o šest, podle jiných o devět měsíců), měli bychom začít vidět opravdu masivní zotavování už v číslech za třetí kvartál. Trochu skepticky musím konstatovat, že tu něco nehraje.

Zásadní problém tak vidím v politice jako takové. Zejména strany a vlády sociálnědemokratické, případně demokratické (v USA) mají tendenci zasahovat do ekonomiky formou podpor. Stranám liberálním nebo pravicovým je toto proti srsti, byť jsou ochotny k nim v nejhorším případě přistoupit. Pokud se ale podíváme do téměř dvouleté historie této krize, potažmo do roční historie její nejtěžší fáze, která přišla po krachu Lehman Brothers, tak zjistíme zajímavé souvislosti. Biliony dolarů byly využity na podporu sektorů od finančních domů, přes hypoteční domy až k automobilkám. I přes tyto injekce zkrachovalo v USA téměř 100 bankovních domů, několik automobilek se ocitlo v existenčních potížích a nakonec byly některé divize rozprodány. Lidem byly rozdány peníze ve formě "šrotovného", aby nechali sešrotovat své funkční splacené automobily a vyměnili je za nové, které si v mnoha případech opět koupili alespoň částečně na dluh. Z pohledu nezaujatého pozorovatele to tedy může vypadat jako vytloukání klínu klínem a odkládání problému do budoucna.

Současné vlády tak nafukují další bublinu, která je možná horší než všechny předchozí. Tuto dluhovou bublinu lze odstranit jen změnou chování politiků. Je třeba přestat podporovat spotřebu na dluh a motivovat k úsporám.

Také je nutno začít okamžitě postupně zvyšovat úrokové sazby a omezit vládní stimuly. Pokud tak zodpovědní neučiní, zůstane nám tu možná jen ten rostoucí akciový trh, což jistě není primárním cílem. Snižování množství financí v oběhu otestuje jeho sílu, což není na škodu a nebude nafukovat další bublinu do budoucna."

Miroslav Hlavoň, GRANT CAPITAL

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX ) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 28. 9. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn. 25. 9. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 1 142,40 1 163,71 1 150 1,87 1 100 - 1 220 5 2
Dow Jones (USA) 9 803,95 9 678,57 9 650 -1,28 9 350 - 10 050 2 5
NASDAQ (USA) 2 090,92 2 103,29 2 083 0,59 2 050 - 2 180 3 4
FTSE 100 (V. Brit.) 5 165,70 4 926,57 5 022 -4,63 4 083 - 5 220 2 5
DAX (Německo) 5 736,31 5 617,86 5 580 -2,06 5 400 - 5 880 2 5
Nikkei 225 (Jap.) 10 009,52 10 363,29 10 250 3,53 9 700
- 11 100
6 1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn. 25. 9. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 1 142,40 1 170,00 1 227 2,42 970 - 1 310 4 3
Dow Jones (USA) 9 803,95 9 667,43 9 720 -1,39 8 100 - 11 100 3 4
NASDAQ (USA) 2 090,92 2 134,00 2 183 2,06 1 800 - 2 400 5 2
FTSE 100 (V. Brit.) 5 165,70 5 029,14 5 167 -2,64 4 250 - 5 450 4 3
DAX (Německo) 5 736,31 5 588,43 5 670 -2,58 4 800 - 6 150 3 4
Nikkei 225 (Jap.) 10 009,52 10 186,43 10 550 1,77 8 600
- 11 100
5 2
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Antonín Žmuran - BH Securities
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Aleš Vávra - J&T BANKA
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

České akcie vyrostly a tápou

25. 9. 2009 | B.I.G. Expert

České akcie vyrostly a tápou

Zatímco na jaře panoval na akciových trzích strach a nejistota, tak dnes panuje jakési smíření s tím, že ekonomická situace není nejlepší, ale radikálně se nezhoršuje.

Pád akcií by mohl spustit jen krach velké banky

18. 9. 2009 | B.I.G. Expert

Pád akcií by mohl spustit jen krach velké banky

České akcie patrně čeká pomalejší růst než burzy v jiných částech světa. Investoři totiž opět začínají při svých investicích rozlišovat mezi regiony, domnívají se analytici v průzkum... celý článek

Kuřáci udělali z Philip Morris zase dobrou akcii

11. 9. 2009 | B.I.G. Expert | 2 komentáře

Kuřáci udělali z Philip Morris zase dobrou akcii

Kdo věří brzkému zotavení ekonomiky, měl by se začít zase při akciových investicích dívat na hospodaření firem a nekupovat něco jen proto, že „to spadlo“ a prodávat jen proto, že „to... celý článek

Trhy čekají na potvrzení udržitelnosti růstu ekonomik

4. 9. 2009 | B.I.G. Expert

Trhy čekají na potvrzení udržitelnosti růstu ekonomik

Přestože z ekonomik přicházejí pozitivní zprávy, akciové trhy přestaly růst. Investoři tyto zprávy ignorují, protože si myslí, že jde jen o jednorázové zlepšení. A vyčkávají, zda státy... celý článek

Korekci čekají všichni, možná přijde, až přestanou

28. 8. 2009 | B.I.G. Expert

Korekci čekají všichni, možná přijde, až přestanou

Korekce na pražské burze by měla přijít do měsíce. Nicméně některé tituly, jako ČEZ či Unipetrol, by měly silně růst i nadále. Výsledky na to mají.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.