Kuřáci udělali z Philip Morris zase dobrou akcii

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 11. 9. 2009 | 2 komentáře
Kuřáci udělali z Philip Morris zase dobrou akcii
Kdo věří brzkému zotavení ekonomiky, měl by se začít zase při akciových investicích dívat na hospodaření firem a nekupovat něco jen proto, že „to spadlo“ a prodávat jen proto, že „to vyrostlo“.

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

"Bylo již mnoho řečeno a napsáno, jaký tvar současná krize bude mít. Písmena V, W, L, U dokonce se objevila možnost ve tvaru druhé odmocniny. Více než na tyto tvary by bylo dobré se podívat na to, co ovlivňuje současné trhy. Řídíme se fundamentem nebo spíše psychologií?

Asi většina účastníků na kapitálových trzích se shodne na tom, že po pádu Lehman Brothersse fundament dostal do absolutní defenzivy. Na trhu vládla panika, chaos, nikdo nedokázal předpovědět co bude zítra, natož pak za týden. Hrozba pádu finančních institucí byla zažehnána, nicméně objemy na burzáchjsou stále velmi slabé v porovnání s „předlehmanovským“ obdobím. Jistá dávka strachu a nervozity tedy stále přetrvává. Ztráty za poslední dva roky byly obrovské a investorům se nechce dávat všanc další finance. Fundament tedy zatím nikoho nezajímá. Jako dokreslení této situace lze uvést příklad růstu akcií NWRpo evidentně horších hospodářských výsledcích. Na českém trhu tak funguje zřejmý „syndrom“: Ujíždí nám vlak, kupujme rychle to, co je relativně levné anebo to, co nám ještě moc nevyrostlo.“

Přitom se pomalu dostáváme do situace, kdy bychom se měli oprostit od psychologie a začít pomalu hledět na fundamentální výhledy jednotlivých akcií.

Z tohoto pohledu se jeví velmi zajímavě akcie společnosti Pegas. Obor netkaných textilií utrpěl rozhodně méně než například nemovitosti či automobilový sektor. Možná dividenda a necyklické odvětví dělá z těchto akcií velmi perspektivní titul. Fundamentálně jsou opět po dlouhé době v  kurzu akcie Philip Morris. Kuřáci, jak se zdá, proplouvají krizí na vydatných obláčcích cigaretového kouře, který se projevuje na vyšším zisku. Pro defenzivního investora to může být dočasně zajímavá alternativa např. k  Telefonice. Z českého energetického rybníka se vybírá dost složitě. ČEZsice prodal elektřinu za loňské vysoké ceny, nabízí se ale otázka, co bude dál. Existuje reálné nebezpečí vtáhnutí do politického boje, což budí určitou nervozitu. Očekávání obnovy automobilového a ocelářského průmyslu skýtá určitý prostor pro zhodnocení u akcií NWR. I zde je ovšem dlouhodobý výhled velice diskutabilní. Největší prostor pro zhodnocení tak vidím z české energetické trojky u akcií Unipetrol. Ropa se pohybuje na „přijatelných hodnotách“, i když odvětví plastů (zejména těch automobilových) není v ideální kondici. Vzhledem ke stabilnímu příjmu z předepsaného pojistného sem lze zařadit i akcie VIG.

Výše zmíněné tituly bych doporučoval spíše konzervativním investorům jako zajímavou alternativu k uložení peněz v bance.

Ostatní tituly jako např. developeři a „autoprůmysl“ ještě nějakou dobu nebudou úplně úžasným byznysem. Velký propad postihl i televizní reklamu, jakožto první zbytný výdaj pro firmy. Proto lze akcie ECM, AAA, popř. CETVdoporučit spíše spekulativním investorům nebojící se většího rizika s vyšším potenciálem zhodnocení.

Samostatnou kapitolou zůstává bankovní sektor. I v současné době nelze s klidným svědomím říci, že všechny ztráty jsou již objeveny a „zúčtovány“. Nárůst nesplacených úvěrů může ještě bankám výrazně zamotat hlavu. Nelze ale nezmínit akcie Komerční banky, která prokázala svou odolnost vůči světovým otřesům a také prokázala velkou míru zdrženlivosti v investování do rizikových hypoték či do zajímavých geografických destinací, na rozdíl od Erste Bank.

Sečteno a podtrženo, trhy jsou stále ve vleku psychologie, než že by se řídily budoucími výhledy hospodaření. Pokud věříme brzkému zotavení ekonomiky, měli bychom se začít zase na fundament pomalu orientovat a nekupovat něco jen proto, že „to spadlo“ a prodávat jen proto, že „to vyrostlo!“"

Ing. Karel Kabelka, GRANT CAPITAL

Odhad experta pro období od 7. 9. 2009 do 5. 10. 2009 (doba držení = 1 měsíc)

Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
UNIPETROL 29 135,85 0 5 1 1 0
ČEZ 14 935 0 3 3 1 0
KOMERČNÍ BANKA 0 3355 0 1 5 1 0
PHILIP MORRIS ČR 0 8300 0 1 5 1 0
TELEFÓNICA O2 C.R. -7 455 0 1 4 2 0
PEGAS NONWOVENS -14 455,9 0 1 4 1 1
CETV -14 521 0 0 5 2 0

ERSTE GROUP BANK
-21 763,1 0 0 4 3 0
NWR -29 165,9 0 1 2 3 1
ORCO -29 239,9 0 0 4 2 1

Odhad experta pro období od 7. 9. 2009 do 8. 3. 2010 (doba držení = 6 měsíců)

Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
UNIPETROL 36 135,85 2 3 1 0 1
PHILIP MORRIS ČR 36 8300 1 3 3 0 0
ČEZ 29 935 1 3 2 1 0
TELEFÓNICA O2 C.R. 29 455 0 4 3 0 0
CETV 21 521 0 4 2 1 0
PEGAS NONWOVENS 14 455,9 0 4 2 0 1
ERSTE GROUP BANK 14 763,1 1 2 2 2 0
KOMERČNÍ BANKA 7 3355 0 3 2 2 0
NWR -7 165,9 0 2 3 1 1
ORCO -14 239,9 0 1 4 1 1
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Michal Znojil - J&T BANKA
Roman Skalický - LUTHERUS
Radim Dohnal - Saxo Bank
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

"Pro září stejně jako většina analytiků očekáváme spíše korekci letních zisků, založenou zejména na nedostatku silných korporátních zpráv, které tlačily akcievýše v červnu.

Očekáváme pokles zejména cyklických titulů a bank, tedy sektorů, které od začátku roku nejvíce posílily. U bank je důležité, že dobré zprávy o státní pomoci, nízkých úrokových sazbách na mezibankovním trhu již jsou v ceně akcií zahrnuty a těžko očekávat překvapující lepší zprávy pro tento sektor. Pokud se přes všechno chce kupovat akcie, pak bychom doporučili akcie se stabilní a silnou dividendou a současně z defenzivních sektorů."

Radim Dohnal, Saxo Bank

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzíchsledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 7. 9. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn. 4.9. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 1148,10 1102,57 1093 -3,97 1020 - 1220 2 5
Dow Jones (USA) 9441,27 9351,71 9400 -0,95 8900 - 9650 3 4
NASDAQ (USA) 2018,78 2012,14 2000 -0,33 1950 - 2140 3 4
FTSE 100 (V. Brit.) 4851,70 4810,00 4781 -0,86 4600 - 5022 3 4
DAX (Německo) 5384,43 5379,00 5400 -0,10 5150 - 5580 4 3
Nikkei 225 (Jap.) 10187,11 10174,00 10250 -0,13 9750 - 10430 4 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn. 4.9. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 1148,10 1138,43 1200 -0,84 910 - 1310 5 2
Dow Jones (USA) 9441,27 9491,00 9533 0,53 8400 - 11000 4 3
NASDAQ (USA) 2018,78 2062,86 2060 2,18 1800 - 2300 5 2
FTSE 100 (V. Brit.) 4851,70 4856,71 4980 0,10 4150 - 5300 4 3
DAX (Německo) 5384,43 5380,71 5520 -0,07 4688 - 5950 5 2
Nikkei 225 (Jap.) 10187,11 10341,86 10550 1,52 9350 - 11000 5 2
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Antonín Žmuran - BH Securities
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Aleš Vávra - J&T BANKA
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Trhy čekají na potvrzení udržitelnosti růstu ekonomik

4. 9. 2009 | B.I.G. Expert

Trhy čekají na potvrzení udržitelnosti růstu ekonomik

Přestože z ekonomik přicházejí pozitivní zprávy, akciové trhy přestaly růst. Investoři tyto zprávy ignorují, protože si myslí, že jde jen o jednorázové zlepšení. A vyčkávají, zda státy... celý článek

Korekci čekají všichni, možná přijde, až přestanou

28. 8. 2009 | B.I.G. Expert

Korekci čekají všichni, možná přijde, až přestanou

Korekce na pražské burze by měla přijít do měsíce. Nicméně některé tituly, jako ČEZ či Unipetrol, by měly silně růst i nadále. Výsledky na to mají.

Jak Honza k milionům přišel

21. 8. 2009 | B.I.G. Expert

Jak Honza k milionům přišel

Na akciích se dalo letos výborně vydělat. Jenže soudit podle toho, že kdo teď koupí, bude za půl roku boháč, nelze.

Korekce na akciových trzích přijde

14. 8. 2009 | B.I.G. Expert

Korekce na akciových trzích přijde

Akcie rostou, protože pokračuje léčba recese uvolněnou měnovou politikou. I když přijde korekce nynějšího růstu, velcí hráči ji jen využijí k dalším nákupům.

Růst akcií? Jen naivní nadšení.

7. 8. 2009 | B.I.G. Expert

Růst akcií? Jen naivní nadšení.

Recese sice končí, ale čím dál víc údajů naznačuje, že po ní příjde stagnace. Nedávný rychlý růst akciových trhů tak může poměrně rychle vyprchat, až investoři zjistí, že jejich optimismus... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.