Brazílie, Rusko, Indie, Čína: Která země má největší potenciál?

ČP INVEST | rubrika: Když se řekne | 25. 9. 2014 | 6 komentářů
Velmi často se v médiích dozvíte o takzvaných zemích BRICs, které reprezentují tzv. nové ekonomiky, případně, chcete-li, rychle se rozvíjející ekonomiky. Má investice do krajin BRIC smysl? Budou růst akcie firem v těchto zemích? Který stát má největší makroekonomický potenciál? Pokusíme se odpovědět.
Brazílie, Rusko, Indie, Čína: Která země má největší potenciál?

Brazílie

Jediný jihoamerický zástupce se momentálně nachází v „obležení“ sportovních megaakcí. Letos v létě na brazilských stadionech proběhlo mistrovství světa a za dva roky sem budou směřovat miliony fanoušků na olympijské hry. Budou tyto akce pro zemi prospěšné?

HDP

Druhá největší ekonomika ze zemí BRIC. Její celkový hrubý domácí produkt ve výši 2246 miliard amerických dolarů zemi staví na sedmé místo světa. Hned za Británii a před Rusko. Ono porovnání s Ruskem je velmi zajímavé.

Rusko nám je kulturně bližší a obě ekonomiky nyní značně korespondují, ale o tom až později. V HDP na hlavu je Brazílie se svými 5800 dolary na 76. místě světa. Pro srovnání – Česko má roční HDP na osobu 14 000 dolarů, což je téměř dva a půl násobek.

V růstu HDP Brazílie za většinou zemí BRIC zaostává. Aktuálně se růst zadrhl a nyní vykazuje ekonomika sestupnou tendenci. Pravděpodobně vyhasl efekt mistroství světa ve fotbalu a ještě nepřivály investice olympijských her.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Inflace

Inflace v zemi karnevalů není na naše poměry zrovna nízká. Za poslední kvartál vrostla k 6,5 procenta. To se nám může zdát hodně, ale na brazilské poměry je to mírný nadprůměr. Jihoameričané totiž určitě pamatují doby hyperinflace z „divokých devadesátek“, kdy inflace dosahovala tisíců procent. V porovnání s tím je výkyv z roku 2003 k 17 procentům% jenom slabý odvar. Mimochodem rekordmanem nejenom v rámci Jižní Ameriky, ale i ve světě, je nyní Venezuela. Ta má tento ukazatel na 63 procentech.

Práce

Nejzdravějším ukazatelem země je bezesporu nezaměstnanost. Ta je dnes pod pěti procenty. Co by za to většina evropských zemí dala. Je vidět, že práce je v zemi dost. Statistiky potvrzují i fakt, že tamním zaměstnancům rostou mzdy. Momentálně mají průměrnou výši platu okolo 2000 brazilských reálů, což je v přepočtu zhruba 18 500 korun českých.

Zadlužení

Celkové zadlužení vlády ve vztahu k HDP je 56 procent. Takto velké zadlužení státu ale není v porovnání se zbytkem světa nikterak vysoké. Například Spojené státy mohou se svým dluhem ve výši sta procent HDP jen tiše závidět.

Rusko

Největší země světa, kterou už skoro tři „pětiletky“ vede aktuálně nejsledovanější politik zeměkoule Vladimír Putin. V jaké kondici se tento stát nachází?

HDP

Jak již bylo zmíněno, v celkové výši HDP je Rusko v těsném sledu za Brazílií. Rusů je ale o 50 milionů měně, a proto je HDP na obyvatele o něco vyšší, konkrétně necelých 7000 amerických dolarů. Jak jsme psali výše, obě země mají podobný ekonomický vývoj a zřejmě ani není náhodou, že se obě země staly pořadateli tak velkých sportovních akcí, jako jsou olympijské hry a mistrovství světa ve fotbale. S tím rozdílem, že v Soči hry proběhly letos, zatímco mistrovství světa ve fotbale bude Rusko pořádat za čtyři roky. Obě země si tak pořadatelství obou akcí vymění.

Podobný vývoj vykazují obě země i v růstu HDP. Rusko aktuálně trápí veškeré sankce uvalené Evropskou unií. I proto domácí produkt v posledním čtvrtletí poklesl. Na rozdíl od Brazílie je to teprve první čtvrtletí, a tak zatím nemůžeme hovořit o recesi tamního hospodářství.

Inflace

Ani inflace není výjimkou v podobnosti obou zemí. V Rusku rostou ceny 7,5procentním tempem. Na tamější poměry docela nízké číslo. Trendem posledních deseti let je totiž stále se snižující inflace.

Práce

Nezaměstnanost v Rusku je na neuvěřitelných 4,8 procenta. To je nejnižší nezaměstnanost za posledních dvacet let. Toto číslo ozřejmuje obrovskou popularitu prezidenta Putina. Lidé prostě mají práci, a tím pádem jsou rádi, že mohou uživit své rodiny, bez ohledu na to, co se děje na Ukrajině. To na venkově nikoho nezajímá.

Průměrná mzda v zemi dosahující 33 tisíc rublů je na chlup totožná s Brazílii. Když přepočteme rubl na korunu, dostaneme také 18 500 Kč měsíčně. Samozřejmě je zde mnohem citelnější platová nerovnost, na rozdíl od nás. Ať chceme nebo ne, tamní platy už dvacet let rostou, a to se Rusům líbí, proto asi svého prezidenta jen tak nevymění.

Zadlužení

Jediná oblast, ve které se Brazílie a Rusko rozcházejí. Rusko díky obrovským nerostným zásobám nikdy nebylo příliš zadluženou zemí. Aktuálních 13 procent dluhu k HDP je vzorem pro zbytek světa. Rusko je jednou z nejméně zadlužených zemí světa.

Indie

Více než 17 procent obyvatel planety žije v Indii. Země s 1,2 miliardy obyvatel je druhá nejlidnatější na světě.

HDP

I přes obrovský počet obyvatel vykazuje tato země nejnižší absolutní HDP ze všech zemí BRIC. Aktuálně má Indie HDP ve výši 1879 miliard amerických dolarů. To jí ve světovém žebříčku staví hned za Itálii.

Při přepočtu HDP na počet obyvatel, ale Indie zaostává na plné čáře. Na jednoho Inda vychází HDP 1165 dolarů ročně. To je skoro čtyřikrát méně než v Rusku.

Ačkoli Indie nepořádala na rozdíl od Brazílie, Číny nebo Rusko žádnou obří sportovní akci – proč také, když v Indii nejsou žádní sportovci – její růst HDP je velmi solidní. Aktuálně indické hospodářství roste více než pětiprocentním tempem. V posledních letech se ale Indii dařilo lépe, když v několika letech po sobě atakovala desetiprocentní růst. Přesto jsou aktuální čísla pozitivní. Růst HDP se zvyšuje, a to je pro tamní ekonomiku dobrá zpráva. Zajímavostí Indie je i fakt, že země od roku 1951 zaznamenala pouze tři poklesy HDP. To je unikát.

Inflace

V rámci inflace země mezi zeměmi BRIC příliš nevybočuje. Inflace ve výši 7,8 % je sice v rámci BRIC nejvyšší, to však tamní ekonomice příliš neškodí.

Práce

Nezaměstnanost v Indii je stejně jako v Rusku na historickém minimu. Aktuálních 5,2 procenta představuje obrovský nárůst v počtu pracovních míst v regionu. Příliv zahraničních investic zřejmě vytváří mnoho pracovních míst a to je pro zemi dobře. Ještě v roce 2011 byla nezaměstnanost téměř dvojnásobná.

S průměrnými mzdami je to v Indii složité. Standardní průměrná mzda se těžko určuje. Každopádně ale platí, že Indové jsou nejhůře placení zaměstnanci ze zemí BRIC. Průměrná mzda v zemi se podle odhadů pohybuje kolem 300 dolarů za měsíc. To je v přepočtu zhruba 6500 korun.

Zadlužení

Ač mzdy neřadí Indii mezi vyspělé státy, svým celkovým zadlužením by se mezi ně klidně řadit mohla. Se svými 67 procenty se může Indie zařadit například po bok Izraele. Celkové zadlužení tak je nejvyšší ze zemí BRIC.

Čína

Počtem obyvatel největší země světa. Stát, který od roku 1949 vede Komunistická strana Číny, je pro světovou ekonomiku stále důležitější. Málokdo asi na začátku devadesátých let čekal tak obrovský vzestup Číny. Od roku 1976 se ale čínský režim začal reformovat, což vyvrcholilo právě po roce 1990. Od té doby je Čína na výsluní.

HDP

Právě proto nyní můžeme mluvit o nejsilnější zemi BRIC. Její HDP dosahuje 9200 miliard dolarů. To je hned za Spojenými státy nejvyšší HDP světa. V přepočtu na jednoho obyvatele už ale Čína tak silná není. Téměř 3600 dolarů na hlavu řadí Čínu za Rusko i Brazílii.

Co je ale důležité, je růst HDP. Čína je motorem růstu celého světa. Růst jejího domácího produktu osciluje mezi 6 a 14 procenty už od roku 1991. To je světový unikát. Díky tomu se stala Čína světovou velmocí. A vypadá to, že její vliv bude i nadále růst.

Inflace

Inflace ve výši dvou procent zcela vybočuje ze zemí BRIC. Takto nízká inflace je pro ekonomiku to nejlepší, co může být. Obvykle je totiž vysoký růst HDP doprovázen velkým zvyšováním cen. To ale v říši středu nehledejme.

Práce

Nezaměstnanost je v této zemi netržní. Pohybuje se v úzkém pásmu 3,9–4,3 procenta.

Důležitý je růst mezd. Nepředstavujme si už dnes Číňana, který pracuje v továrně za minimální mzdu. Platy posledních dvacet let rostou, což se projevuje i v kupní síle obyvatel, která bude do budoucna hybnou silou tamní ekonomiky. Průměrná mzda v zemi je dnes 51 500 čínských jüanů ročně. To je po přepočtu zhruba 15 000 Kč měsíčně. Ano, Čína roste, ale s ní se zvyšuje i bohatství jejích obyvatel.

Zadlužení

Čína patří mezi velmi málo zadlužené země. Sice ne jako Rusko, ale i tak je její dluh ve výši 22 procent úctyhodný. Nezapomeňme také na to, že Čína je největším věřitelem USA. Vlastní více než čtvrtinu amerického dluhu.

Závěr

Z výše uvedených dat můžeme zcela jednoznačně vyčíst, že země BRIC mají stále obrovský potenciál. Mezi jednotlivými zeměmi jsou ale také obrovské rozdíly.

Kdybychom ale měli země seřadit podle největšího potenciálu dalšího růstu, tak by zcela bez pochyb na prvním místě Čína. Její nízké zadlužení a nezaměstnanost společně s vysokým růstem mezd a HDP vytvářejí zdravé kořeny pro další růst a navyšování její důležitosti ve světovém hospodářství.

Na druhém místě by bylo Rusko. Sice jeho HDP v posledním čtvrtletí poklesl, ale jinak má velmi slušný potenciál. Tato myšlenka má ale jedno velké ALE. Nesmí eskalovat konflikt na Ukrajině. Další sankce, popřípadě úplné uzavření obchodu mezi Ruskem a Evropskou unií, by zemi velmi uškodily.

Na třetím místě v pořadí zemí BRIC je Indie. Její celkové zadlužení je sice obrovské, ale stále vykazuje velmi silný růst HDP. Velký potenciál také skrývá tamní kupní síla, která má zatím poměrně nízké mzdy. Pokud by ale Rusko vstoupilo do otevřeného vojenského konfliktu a sankce by se prohlubovaly, byla by Indie z hlediska investic na druhém místě.

Na chvostu zemí BRIC je Brazílie. Ve všech ekonomických ukazatelích je na úrovni Ruska, ale tíží ji obrovské zadlužení, které není kompenzováno růstem HDP. I když nezaměstnanost je na velmi slušné úrovni, tak to situaci nezachraňuje. Přesto je i Brazílie v celosvětovém měřítku pro investice velmi zajímavá, což potvrzuje atraktivitu zemí BRIC.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+41
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 1. 2015 15:28, Vocas

Který nevzdělanec toto psal... Jsou to země BRICS, ne BRIC...
B - Brazilie
R - Rusko
I - Indie
C - Čína
S - South Africa (Jihoafrická republika)

+5
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 3. 2015 1:54, Jenda

Páni, 33 tisíc rublů je 18500 KČ? Člověk co tento článek psal by se možná měl naučit počítat, protože jeden rubl je 0,41843 CZK.

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

čp invest

A tohle už jste četli?

Farmaceutický sektor: Alespoň jeden trhák za pět let, jinak nepřežijete

10. 9. 2014 | ČP INVEST

Farmaceutický sektor: Alespoň jeden trhák za pět let, jinak nepřežijete

Pouze jeden lék z deseti tisíc testovaných se dostane na volný trh. Kromě toho vývoj jednoho medikamentu trvá v průměru sedm až deset let. Taková jsou čísla farmaceutického sektoru.... celý článek

Pět globálních značek, které znáte, ale neznáte

25. 8. 2014 | ČP INVEST

Pět globálních značek, které znáte, ale neznáte

Každý ví, co je Pilsner Urquell, kdo ale zná SABMiller? Pravděpodobně ne úplně každý, kdo sedí v hospodě a pije tento nápoj, by vám řekl, že je to původem jihoafrická společnost, která... celý článek

Partners Financial Services