Obchod Motoinvestu zaplatí daňoví poplatníci

Obchod Motoinvestu zaplatí daňoví poplatníci
Akcionáři (nyní podílníci) bývalého fondu AGB IF II, kdysi okradení IPB a Motoinvestem se možná po šesti letech dočkají náhrady škody. Správce fondu vyjednává s ČSOB o mimosoudním vyrovnání a doufá, že k němu dojde již brzy.

Může to znít jako krásná pohádka – spravedlnost totiž pravděpodobně po letech dojde k naplnění. Smutné však je, že musí jít z kapes nás všech. Ztráty bývalé IPB (kam se v případě prohry ČSOB zařadí i snaha o navrácení peněz do fondů AGB IF I a II) totiž uhradí Česká konsolidační agentura – tedy mi všichni. Přispěla k tomu komplikovanost celé transakce, po léta se táhnoucí soudy a také skutečnost, že subjekty, které na celé operaci nesou hlavní díl viny, už stihly zmizet ze scény nebo zkrachovat.

Může za to Motoinvest

Samotná transakce, jejíž konečné řešení by mělo přinést vrácení peněz okradeným, se datuje do let 1995 a 1996. Tehdy společnosti Motoinvest a IPB soupeřily o ovládnutí Agrobanky. IBP se někdy v té době rozhodla boj vzdát a své akcie prodat Motoinvestu s podmínkou, že spolu s nimi koupí i několik dalších balíků akcií (určitě šlo o asi 15% podíl v Kreditní bance, který tehdy vlastnila ČMHB, dcera IPB, a pravděpodobně o podíly ve dvou lesních společnostech, firmě Strojobal a dalších). Motoinvest, který chtěl Agrobanku, současně však asi nestál o téměř bezcenné akcie ostatních firem, využil možnosti tyto cenné papíry nakoupit do fondů spravovaných investiční společností A-invest. Ta byla původně dcerou Agrobanky, která jej však v červenci 1996 prodala Motoinvestu, který pravděpodobně schválil nákup akcií Agrobanky, Kreditní banky a dalších podílů do portfolií fondů. Celou transakcí však byl v té době porušen zákon o bankách a také o investičních společnostech a fondech. Podíl, který fond (a další subjekty ovládané A-investem, například fond AGB IF I – nyní Apollón holding) získal v Agrobance, přesáhl hranici (15%), při níž musela nového vlastníka schvalovat ČNB. Jen AGB IF II (profil, názory) ovládalo 13,5 % akcií banky. Tento podíl navíc představoval téměř polovinu majetku fondu. Za tyto akcie zaplatit fond 762,8 milionu korun. Dále ještě zaplatil 300 milionů korun za v té době již bezcenné akcie Kreditní banky a asi 37 miliónu za podíly v dalších firmách. Aby fond mohl tyto akcie nakoupit, musel si půjčit asi 450 milionů korun, které byly až do poloviny roku 1998 vedeny jako závazek fondu, který vzhledem k tomu vykazoval záporné vlastní jmění.

Zvláštní, pro tehdejší dobu však příznačné je, že celou operací se státní instituce začaly zabývat až o několik měsíců později, v okamžiku, kdy byla uvalena nucená správa na investiční společnost A-Invest. Po ní následovala nucená správa na fond AGB IF II a teprve správkyně fondu podala na výše zmíněné operace žaloby. V průběhu jejich řešení byl zpochybněn závazek fondu za 450 milionů korun související s výše popisovanou operací s cennými papíry a další závazek ve výši 100 milionů korun, který nebyl identifikován (ano, přesně tak to stojí ve výroční zprávě). Rozvaha fondu ke konci roku 1997 totiž vykazuje závazky 553 milionů a dalších 544 milionů rezerv, zatímco na konci roku 1998 už byly rezervy rozpuštěny a závazky klesly na necelé tři miliony. Bližší podrobnosti k tomu se nám bohužel nepodařilo zjistit, je však vysoce pravděpodobné, že tento zpochybněný závazek byl následně zažalován IPB a soudní spor má tedy následující parametry – bývalý AGB IF II žaluje IPB (nyní ČSOB) o 1,29 miliardy korun plus příslušenství a IPB žaluje fond o asi 650 milionů korun (pravděpodobně onen zpochybněný závazek). "Zmizení" závazku v červnu 1998 mělo za důsledek prudký růst hodnoty fondu do plusu. V té době bylo asi 41 procent akcií fondu vlastněno Agrobankou, která byla v nucené správě. Tyto akcie však 18. června 1998 kupuje za 112 korun za kus Apollón holding, tehdy sestra investiční společnosti investAGe (profil, názory). Cena na běžném trhu byla v té době poloviční, koncem roku už ale nový vlastník vykazoval zhodnocení více než 100 procent na 240 korun za kus, což na celém balíku představovalo zisk více než 40 milionů korun.

Vládu přebírá investAGe

Apollón holding, vlastník největšího podílu ve fondu, byl personálně a majetkově spřízněn s investiční společností investAGe. Bylo tedy pochopitelné, že tato firma se zakrátko ujala správy fondu. Pro hodnotu majetku je to dobrá zpráva, pro probíhající soudní spor však nikoliv. Společnost imAGe 1, vlastník investAGe měl pravděpodobně vazby na IPB a provedl s ní několik transakcí, které vytvářejí přinejmenším dojem spřízněnosti. Jedna z těchto operací proběhla ve společnosti imAGe Alpha (původně NIPB, založeno advokáty Burns Schwartz), která odkoupila z IPB za 11 miliard korun pohledávky v nominální hodnotě 15 miliard korun. Další operací, z pohledu IPB nepříliš vysvětlitelnou, je uložení vlastních peněz do fondů IS investAGe. Fond AG 135 až do ledna 2001 spravoval asi 245 milionů korun z kajmanských struktur a je možné, že peníze IPB byly podobným způsobem uloženy i v jiných fondech investAGe.

Chronologie událostí v AGB IF II
konec roku 1995 – IPB se dohodla s Motoinvestem na prodeji akcií Agrobanky a dalších cenných papírů
červenec 1996 – Motoinvest kupuje A-Invest, který již ovládala personálně
léta 1995 a 1996 – AGB IF II (nyní investAGe AGb) a AGB IF I (nyní Apollón holding) kupují akcie Agrobanky, Kreditní banky a další podíly od IPB
září 1996 – na Agrobanku je uvalena nucená správa
prosinec 1996 – na fond AGB IF II je uvalena nucená správa, AGB IF I je v té době již přeměněn na holding
1997 – nucená správkyně fondu AGB IF II podává žaloby na IPB v souvislosti s nevýhodnými nákupy akcií
červen 1998 – Apollón holding, nyní ovládaný společností imAGe 1 (matka investiční společností investAGe), kupuje z Agrobanky čtyřicetiprocentní podíl v AGB IF II za 112 korun kus, do konce roku dosáhne jejich hodnota více než dvojnásobku
listopad 1998 – fond, do té doby samosprávný začíná spravovat investiční společnost investAGe
červen 2000 – krachuje IPB, všechny její aktiva a pasiva, včetně soudního sporu s AGB IF II a případných závazku z něj přebírá ČSOB
leden 2001 – fond AGB IF II byl přeměn na otevřený podílový investAGe AGb
srpen 2001 – J&T AM kupuje investAGe
??? červen 2002 – v souvislosti s konečným termínem předání tzv. černých a šedých aktiv bývalé IPB do České konsolidační agentury by mělo dojít i k převedení sporu, možná už ve vyřešené podobě mimosoudního vyrovnání; v kladné variantě získá AGb cca 700 milionů korun, což by znamenalo zvýšení současného ČOJ z 1,17 Kč / podílový list na více než trojnásobek

Rok po převzetí správy investAGem mizí z výročních zpráv fondu AGB IF II informace o tom, že soudní spor o 1,29 milionu je veden s IPB. Změna přístupu nepřichází ani po krachu IPB. Tato informace ve výroční zprávě není a zástupci investAGe ji nesdělují. Lze si ji však dovodit z faktu, že mimosoudní vyrovnání spojují s převodem "zbytků" bývalé IPB z ČSOB na Českou konsolidační agenturu. To by mělo být uzavřeno v průběhu června tohoto roku. Účastníci sporu se tedy pravděpodobně snaží, aby do té doby bylo dohodnuto mimosoudní vyrovnání - ČKA by přebírala vyřešený problém. Samotná ČSOB ústy Milana Tománka, svého tiskového mluvčího, informaci o mimosoudním vyrovnání vůbec nekomentovala. Tománek nám pouze sdělil, že spor týkající se akcií Agrobanky prohráli loni v březnu u městského soudu v Praze a odvolali se k Vrchnímu soudu, o kauze s akciemi Kreditní banky nebylo ještě vůbec rozhodnuto.

Jedna paní povídala

Kromě fondu AGb se s bývalou IPB v obdobném sporu soudí ještě Apollón holding (bývalý AGB IF I), který by z případného úspěchu výrazně profitoval jak na své vlastní kase, tak i na vlastněných podílových listech AGb. Hodnota jeho podílu (resp. podle výroční zprávy za rok 2001 jej ke konci roku ještě vlastnil) v tomto fondu by totiž podstatně narostla. Otázkou však je, zda-li tyto podílové listy ještě vlastní. Podle subjektu, který je transakci blízko, má prý na jednání o mimosoudním vyrovnání eminentní zájem J&T a slovenská Penta Group. Obě firmy jakoukoliv účast na transakci popírají, přesto by však mohla mít smysl. J&T vlastní investAGe a má tedy přístup k informacím o probíhajícím sporu, Penta může vládnou "pákami", které mohou pomoci prosadit mimosoudní vyrovnání, a zájem na něm má i Apollón holding, který se sám soudí a mimosoudní vyrovnání by mu pomohlo. Mohl tedy prodat své podíly J&T a Pentě (informaci nejde ověřit z veřejných zdrojů, jde pouze o spekulaci, co by kdyby...), které by tak měly zájem zajistit mimosoudní vyrovnání – sami by si přišli na nemalé peníze a Apollón by díky jejich snaze mohl vyřešit i své vlastní soudní spory. Klíčem k ověření či popření výše uvedené spekulace je fakt, zda-li Apollón své podíly stále vlastní nebo ne. Jediným, kdo tento tuto skutečnost může objasnit, je ředitel Apollónu, který však po čtyři dny nebyl k zastižení.

Myslíte, že dojde k mimosoudnímu vyrovnání? Štve vás fakt, že transakci Motoinvestu zaplatíme my všichni? Víte o souvislostech případu, které jsme nezjistili? Podělte se o své názory s ostatními.

Související internetové stránky:
Investiční společnosti investAGe
Česká konsolidační agentura


Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

30. 5. 2002 13:38

Přeji hezký den. Ano, žalovanou stranou je IPB, ale tím, kdo celou transakci dovedl do stavu, že investiční fondy z privatizace pomáhaly k ovládnutí Agrobanky byl Motoinvest. Nebýt jeho snahy o získání nějaké banky k celé transakci by nikdy nedošlo... to však nevylučuje, že by na akcionářích fondu byl spáchán jiný podvod :(

Zobrazit celé vlákno

+9
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 5. 2002 22:37, zevloun

Váš logický úsudek je brilantní...

Zobrazit celé vlákno

-29
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Kondenzovaná kajmaní polévka

22. 5. 2002 | Petr Vykoukal

Kondenzovaná kajmaní polévka

Stránka kajmanských struktur z bývalé IPB v režii ČSOB by mohla vzbuzovat obavu, že půjde o čirou obhajobu kroků nového správce. Pokud si však web přečtete celý, zjistíte, že tak jednoduché... celý článek

Stát měl v IPB zasáhnout dříve

25. 4. 2002 | Petr Vykoukal | 10 komentářů

Stát měl v IPB zasáhnout dříve

Otálení a přehlížení problémů jedné z největších českých bank dovedlo vládu až do situace, kdy neměla na výběr. K tomuto závěru dospěli studenti, kteří sepsali rozsáhlou studii o vzestupu... celý článek

J&T Asset management: Ze stínu mezi největší

17. 8. 2001 | Tomáš Skřivánek

J&T Asset management: Ze stínu mezi největší

Do první ligy, mezi největší tuzemské správce podílových fondů, vstoupila koupí společnosti InvestAGe investiční společnost J & T Asset management.

Partners Financial Services