Test finančních poradců: další šance pro OVB II.

Test finančních poradců: další šance pro OVB II.
Přesné závěry na základě nepřesných čísel, místo kvalitního plánu prodej životního pojištění ve všech jeho podobách, místo optimalizace finančního plánu pro klienta optimalizace provize pro poradenskou společnost. Tak by se dal shrnout výstup námi testovaného poradce OVB. Co tedy navrhl a jak to ohodnotila porota?

Průběh obou schůzek jsme popsali v minulém díle. Nyní se tedy podívejme, jaký finanční plán poradce připravil. Zopakujme ale nejprve,ú že poradce připravil plán pouze na základě velice hrubých a někde i neúplných čísel.

Oproti zadání, s kterým poradci v našich testech pracují a které uvádíme dále ve sloupku, poradce OVB neměl k dispozici přesné výdaje za byt 4 500 Kč, stravu a ostatní 7 000 Kč, cílovou částku manželčina stavebního spoření 170 000 Kč, pojistnou částku 500 000 Kč na pojištění bytu, výši ročního pojistného na pojištění bytu 2 500 Kč a pojištění odpovědnosti občanů 300 Kč za rok. Nechtěl je znát.

Zadání a cíl finančního plánu

Tříčlenná rodina s pětiletou dcerou s průměrným čistým příjmem cca 26 000 Kč u manžela a 18 000 Kč u manželky. Majetek rodiny se skládá z družstevního bytu 2+1, osobního auta Škoda Fabia pořízeného na leasing s měsíční splátkou 6 500 Kč (konec splácení za 1,5 roku). Nájem + poplatky činí asi 4 500 Kč měsíčně, výdaje na stravu a ostatní zhruba 7 000 Kč. Rodina je schopna měsíčně spořit asi 10 000 Kč. V bance má jeden termínovaný půlroční revolvingovaný vklad ve výši 300 000 Kč, uzavřená dvě stavební spoření na cílové částky 300 000 Kč a 170 000 Kč, pojištěný byt na pojistnou částku 500 000 Kč při ročním pojistném 2 500 Kč a pojištění odpovědnosti za škody občanů s pojistným 300 Kč za rok.

Cílem finančního plánu je pořízení většího bytu, auta a vybavení dětského pokoje v časovém horizontu tří let, kdy je také počítáno s druhým dítětem.

Poradce nám připravil finanční plán skládající se ze šesti fází - budoucnosti, zajištění příjmu, bydlení, podpory dětí, kapitálových vkladů a státních dotací a daňových úlev. Celkově podle tohoto plánu budeme vkládat měsíčně částku 7 259 Kč, od státu dostaneme ročně na dotacích 3 240 Kč, banka nám zúročí peníze 4-8 % a daňové odpočty budeme mít ve výši 10 080 Kč.

 • První fáze: budoucnost
  Do svých 67 let, do kterých je plán kvůli 25leté hypotéce čerpané za dva roky vypočten, do něj celkem vložím 2 899 800 Kč a výnos bude činit 2 333 200 Kč. Pokud si z něj během té doby nic nevyberu, celkem budu mít k dispozici 5 200 000 Kč. Je ale možné čerpat z něj mimořádnými výběry (například pro splacení úvěru). V 67 letech se mohu rozhodnout, jestli si budu nechávat 30 let vyplácet měsíční rentu 25 019 Kč (reálně 15 250 Kč) nebo 18 867 Kč (reálně 11 500 Kč) po neomezeně dlouhou dobu. V případě, že bych se konce vyplácení renty nedožil, bude vyplacena mým dětem.
  Takto spokojené stáří si zajistím Investičním životním pojištěním u pojišťovny Uniqa (profil, názory).
 • Druhá fáze: zajištění příjmu
  U stejné pojišťovny budu kvůli hypotéce pojištěn na riziko smrti na částku 1 200 000 Kč a trvalé následky úrazu v rozsahu 500 000 Kč - 2 500 000 Kč v závislosti na rozsahu poškození mé tělesné schránky.
  Manželka, jakožto rodič s nižším příjmem, bude pojištěna na riziko smrti pouze na částku 500 000 Kč, ale trvalé následky úrazu bude mít pojištěny ve stejném rozsahu, tzn. od 500 000 - 2 500 000 Kč. Na rozdíl ode mě však bude mít své Investiční životní pojištění (IŽP) sjednáno u pojišťovny Generali (profil, názory).
  Drobné úrazy, pracovní neschopnost a závažné nemoci poradce doporučil řešit nikoliv pojištěním, které by bylo neúměrně drahé, ale formou finanční rezervy.
 • Třetí fáze: bydlení
  Financování bydlení by poradce řešil hypotékou. To ale až za dva roky. Nyní však již bude nastartován výše zmíněný spořící a zajišťující program (IŽP), který nám jednak začne vytvářet rezervu na řešení nenadálých situací, ale také nám umožní použít vytvořené prostředky na rychlejší splacení úvěru, a to již po sedmém roce jeho splácení.
 • Čtvrtá fáze: podpora dětí
  Protože pětiletá dcera, jakožto držitelka rodného čísla, nemá založené stavební spoření, bylo mi doporučeno této skutečnosti využít a založit ji stavební spoření u stavební spořitelny Wűstenrot (profil, názory). Přestože na stavební spoření nemusím spořit pravidelně, při ideálních vkladech 20 000 Kč bude mít ve svých 18 letech k dispozici jen ze stavebního spoření přibližně 369 000 Kč.
 • Pátá fáze: kapitálové vklady
  Vzhledem k poměrně krátkému časovému horizontu ke splnění našeho prvního cíle, tzn. pořízení bytu, poradce doporučil vložit 300 000 Kč z termínovaného vkladu do otevřeného podílového fondu, pravděpodobně do peněžního fondu společnosti Conseq (profil, názory).
 • Šestá fáze: státní dotace a daňové úlevy (do 67 let trvání programu)
  Daňové úlevy: 272 160 Kč
  Státní dotace: 87 480 Kč
  Celkem: 359 640 Kč

Součástí finančního plánu bylo také založení dvou penzijních připojištění, buď u Winterthur (profil, názory) (dříve Credit Suisse Life & Pensions) nebo u České pojišťovny (profil, názory). Příspěvky by byly ve výši 1 500 Kč u manžela a 300 Kč u manželky.

Co a kdy bychom tedy celkově platili?

Všechny dokumenty, které klientovi poradce předal, včetně svého komentáře, najdete zde.
V prvních dvou letech bychom tedy platili měsíčně 2 900 Kč na investiční životní pojištění, 2 x 1 500 Kč na dvě stavební spoření (třetí dceřino by se vždy platilo na konci roku podle toho, kolik by v rodinné peněžence zbylo) a 1 800 Kč na dvě penzijní připojištění. Částku 2 300 Kč zbývající do 10 000 Kč, které můžeme měsíčně spořit, máme investovat konzervativně do otevřeného peněžního fondu.
Od třetího roku (po přidělení hypotečního úvěru) bychom již spořících 2 300 Kč měsíčně přesunuli na splátku hypotéky, která bude činit 9 554 Kč. Následujících sedm let nás čeká splácet 17 254 Kč měsíčně.

Celkové náklady našeho finančního plánu jsou následující:

 • poplatky za vyřízení a vedení hypotéky: 44 450 Kč
 • spoření (penzijní připojištění a stavební spoření): 1 927 200 Kč
 • daňová úleva z penzijního připojištění: -103 680 Kč
 • zajištění a spoření (investice a investiční životní pojištění): 939 600 Kč
 • daňová úleva z investiční životní pojištění: -168 480 Kč
 • úroky a splátky hypotéky: 2 866 159 Kč
 • daňová úleva ze splácení hypotéky: -373 171 Kč
 • zbývá na účtu: -5 205 799 Kč
Celkové náklady tedy budou: -73 721 Kč

Po 27 letech, respektive po 25 letech splácení hypotéky budeme mít dva byty a na kontě navíc 5 205 799 Kč.

Testy finančních poradců
Přemýšlíte o tom, že byste využili služeb finančního poradce? Rádi byste věděli, jak dopadly námi testované poradenské firmy? Otevřete si sekci finančních poradců. Otestovali jsme pro vás společnosti: MBI, Fincentrum, AWD, Slon, TriMan, Sophia Finance a OVB.

A co na navržené řešení říká naše porota?

PETR SYROVÝ (analytik, Fichtner a Hofrichter)

Analýza cílů, potřeb, majetku a stávajících smluv proběhla nedostatečně a velmi nepřesně. Mnoho potřebných údajů si poradce od klienta nezjistil, a když je klient přinesl na druhou schůzku, už byl plán hotov. Na základě velice nepřesných čísel chtěl dělat přesné závěry: v 67 letech budete mít dva byty a 5 207 799 Kč.

Budí to na mě dojem, že poradce sáhl do šuplíku a vytáhl jedno z připravených řešení, které se nabízí každému. Jenom se trochu upravil některá čísla.

U každého cíle by si měl zjistit, kdy ho klient plánuje a v jaké přibližné výši. V našem případě by se měl ptát na cenu bytu, cenu auta, dobu pořízení auta. Stejně tak by měl věnovat větší pozornost příjmům a výdajům. Když se posčítají příjmy rodiny a výdaje, dojdeme k tomu, že klient může spořit více než zmiňovaných 10 000 Kč měsíčně.
Někteří poradci toto odhalili, viz naše minulé testy.

Zajištění

Poradce neřeší zajištění pojištění pro případ smrti a invalidity jako zajištění rodiny. Navrhuje pojištění jenom z důvodů hypotéky, aby v případě smrti byl splacen hypoteční úvěr. Neřeší, jestli by rodině stačily příjmy, pokud by někdo z rodičů zemřel nebo byl invalidní. Řešení této oblasti v plánu chybí.

Správa a tvorba kapitálu

Poradce správně radí, že je vhodnější odložit peníze do fondu peněžního trhu než je držet na termínovaném vkladu. Správně doporučuje vytvářet dlouhodobou rezervu. Spořit si peníze na důchod a potom čerpat rentu. Tento bod ve většině předchozích řešení chyběl. Nepoužívá však ideální produkty.

Investiční životní pojištění je dražší způsob zhodnocování kapitálu než klasické otevřené podílové fondy s podobnou rizikovostí portfolia. Životní pojištění má sice možnost daňových odpočtů, ale ve srovnání s náklady pojišťoven to jsou jenom drobné.
Podobné je to s penzijním připojištěním. Pro mladší účastníky jsou fondy výnosnější alternativou. Kapitálové zhodnocení a úroky z úroků (nebo výnosy z výnosů) jsou daleko zajímavější než státní podpory.

V řešení se vůbec neobjevuje investice do akcií (myšleno akciových trhů, nikoli jednotlivých titulů). Pokud se poradce zaměřuje na dlouhodobost svého řešení, měla by být v akciích značná část dlouhodobého portfolia.

Poradce počítá se zhodnocením 7 % ročně. Chybí mi komentář k tomu, na jakém základě se s tímto zhodnocením počítá. Nikde jsem také nenašel zmínku o riziku - také to tak dopadnout nemusí.

Práce s dluhem

Poradce správně využívá hypoteční úvěr pro financování budoucí koupě nemovitosti. Kdyby měl poradce více informací o stavebním spoření klienta, možná by stálo za úvahu použít úvěry ze stavebního spoření. Bez detailnějších znalostí smluv klienta není možné o tom rozhodnout.

Vzít si dlouhodobý úvěr a zároveň vlastní peníze investovat je zajímavá možnost. Napsalo se mnoho článků o tom, že hypotéka spolu s kapitálovým životním pojištěním není to pravé. Investiční životní pojištění je o něco lepší. Zde je šance, že budeme mít za 25 let naspořeno více peněz než kolik bychom zaplatili.

K tomu by bylo třeba znát další detaily produktů, které poradce doporučil. Určitě by bylo třeba mluvit o riziku - plánovaných 7 % se nakonec nemusí dosáhnout. Investiční životní pojištění není nejvhodnější produkt na dlouhodobé investice.

Při jakýchkoli výpočtech není možné srovnávat současné a budoucí peníze. Není možné srovnávat dnešní půjčku 1 200 000 Kč s naspořenou částkou za 25 let ve výši 5 200 000 Kč. Je to podobné, jako by poradce srovnal svůj dnešní výdělek s výdělkem před 25 lety. (Samozřejmě nominálně "podle výplatní pásky".)

Rozvržení mezi jednotlivými oblastmi

Největší váhu hraje životní pojištění, dále se využívá stavební spoření a penzijní připojištění. Ostatní produkty jako investice do fondů se nevyužívají.

Celkové hodnocení Petra Syrového
Poradce na mě působí jako jeden z řady těch, kteří prodávají životní pojištění ve všech jeho podobách - na zajištění, na spoření, na splácení hypotéky. Jako by životní pojištění bylo všelék a ostatní produkty hrají jenom podřadnou roli. (Aby řešení vypadalo komplexně.)

Služby tohoto poradce bych nevyužil, ani bych ho nedoporučil mým známým.

PETR ŠAFRÁNEK (finanční analytik)

Hodnocení:

 • Požadavek na kontakty ve fázi, kdy poradce neodvedl ještě žádnou práci a navíc s tím, že klient má svým známým říkat, jak je to zajímavé - nelze v žádném případě hodnotit jako seriózní přístup.
 • Poradce se vůbec nevěnoval oblasti zajištění majetku - neprovedl vyhodnocení pojištění majetku a odpovědnosti.
 • Zajištění příjmů je orientováno pouze na splacení hypotéky, na zajištění příjmů pro rodinu není vůbec pomýšleno, není řešena invalidita v důsledku nemoci a dlouhodobá nemoc (denní dávka při pracovní neschopnosti).
 • Spoření na dítě je řešeno optimálně. Jen není jasné, proč je stavební spoření projektováno jako produkt s neomezenou dobou trvání se stále stejnými podmínkami - bylo by zajímavé vidět, jakou by poradce zvolil cílovou částku
 • Nákup auta není řešen vůbec.
 • Není kalkulováno s poklesem příjmů do rodiny při plánovaném druhém dítěti.
 • Není zřejmé, jak poradce přišel k potřebě hypotéky ve výši právě 1,7 miliónu Kč.
 • Investiční životní pojištění je navrženo, aniž by klient byl seznámen s jeho principy (zejména s tím, že nese plné investiční riziko) a aniž by byl vypracován jeho rizikový profil - bylo by zajímavé, jakou alokaci pojistného do fondů by poradce zvolil.
 • IŽP je prodáváno jako produkt se zaručeným výnosem - nikde ani zmínka o rizicích.
 • Vlastní použití IŽP je velmi diskutabilní - zvláště pak, pokud platba přesahuje 1 000 Kč měsíčně na jedno rodné číslo - pravidelné investice do obdobného portfolia otevřených podílových fondů v kombinaci s rizikovým životním pojištěním by nutně musely být výnosnější (velké poplatky v IŽP výrazně snižují výnosnost).
 • Pozitivně lze hodnotit to, že poradce uvažoval o anuitě splácené hypotéce, nikoliv o odložené splátce jistiny.
 • Není zřejmé, proč je program sestavován na 25 let, tedy do 67 let - je to podle mého názoru příliš, volil bych 20 let.
 • Není kalkulováno s možností stávající byt prodat nebo pronajmout a použít příjmy z prodeje či pronájmu.
 • Jsou kalkulovány konstantní podmínky pro daňové odpočty na 25 let dopředu - to je velmi odvážné!
 • Do plánu financování bydlení nejsou zahrnuta stávající stavební spoření.
 • Není zřejmé, proč je u penzijního připojištění manželky částka pouze 300 Kč, tedy není ani na maximum využit státní příspěvek. Naopak ve fázi přípravy na financování bydlení je sporná částka 1 500 Kč u manžela.
Celkové hodnocení Petra Šafránka
Lze jen velmi těžko hovořit o optimalizaci finančního plánu pro klienta, spíše lze vysledovat optimalizaci provize pro poradce - dvě IŽP na 25 let s celkovou platbou 2 900 Kč měsíčně představují velmi zajímavou provizi (asi 52 000 Kč získatelské provize pro firmu, kolik dostane poradce, záleží na jeho pozici u firmy). Navíc zde chyběla nutná odborná péče - tedy seznámení klienta s investičními riziky spojenými s IŽP.
Pokud by obdobný plán byl postaven na pravidelných investicích do OPF v kombinaci s RŽP, bude klient nést úplně stejné investiční riziko, ovšem díky nižším poplatkům (počátečním i pravidelným), dosáhne při stejném vývoji kapitálového trhu mnohem lepšího efektu. Pouze poradce by dostal podstatně nižší provizi...

Souhlasíte s poznámkami našich porotců? Máte vlastní výtky či pochvaly? Jak byste klientovu situaci řešili vy? Nechali byste si tímto poradcem zpracovat osobní finanční plán?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+67
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 119 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 3. 2006 11:26

Prosil bych redakci aby uplatnila své právo uvedené v záhlaví...

Zobrazit celé vlákno

+76
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 3. 2006 14:10, nasranej klient jednoho takovyho hajzla

Hajzli so to ... jenom cloveka ojebat!

-354
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (119 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Test finančních poradců: další šance pro OVB

22. 2. 2006 | Vladimír Bádr | 25 komentářů

Test finančních poradců: další šance pro OVB

Je podle vás pro sestavení osobního finančního plánu třeba, aby poradce věděl, jaké finanční produkty, u jakých institucí a na jaké částky již máte uzavřeny? Chyba lávky. Alespoň v... celý článek

Testy finančního plánování: reakce společnosti Slon

3. 9. 2004 | redakce Peníze.CZ

Testy finančního plánování: reakce společnosti Slon

Oslovili jsme námi testované poradenské společnosti s nabídkou vyjádřit se k výsledkům jejich práce prezentovaným na Peníze.CZ. Tuto možnost využila firma Slon, přečtěte si tedy stanovisko... celý článek

Finanční plánování podle TriMan II.

3. 8. 2004 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle TriMan II.

V minulém díle jsme se seznámili s prací finančního poradce TriManu, avšak bez konkrétnějších čísel. Ukažme si ale to nejdůležitější, tedy s jakým zadáním poradce pracoval a jaká řešení... celý článek

Finanční plánování podle Sophia Finance II.

20. 11. 2003 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle Sophia Finance II.

Před několika dny jsme se mohli seznámit s prací analytika Sophia Finance před tím, než navrhl konkrétní řešení naší životní situace. Dnes si představíme výsledek jeho analýzy a zhodnotíme... celý článek

Finanční plánování dle OVB - jak co nejvíce vydělat?

14. 10. 2003 | Tomáš Prouza | 25 komentářů

Finanční plánování dle OVB - jak co nejvíce vydělat?

Sejdete se s finančním poradcem, který slibuje řešení vaší finanční budoucnosti. Vysvětlíte mu své plány a cíle a čekáte dlouhodobé rady. Co se stane? Nabídne vám produkty, na kterých... celý článek

Partners Financial Services