Reakce Exekutorské komory ČR na článek Peníze.CZ

Reakce Exekutorské komory ČR na článek Peníze.CZ
Exekutorská komora ČR nám zaslala reakci na článek "Exekutorské hrátky s neviňátky". Náš text je prý tendenční, neobjektivní a často nepravdivý. Vyjádření publikujeme v plném znění a připojujeme redakční komentář.

Vyjádření Exekutorské komory ČR

Exekutorská komora České republiky ctí svaté právo novinářů svobodně vyjadřovat své názory. Novináři však s tímto právem současně mají vůči svým čtenářům povinnost usilovat o pravdivost a objektivnost podávaných informací. To se však bohužel v tomto případě nestalo - článek Jiřího Šedivého je tendenční, neobjektivní a bohužel také velmi často zcela nepravdivý. A to už vůbec nemluvím o tom, že by autor oslovil protistranu, tj. exekutorskou komoru a poskytl jí prostor k vyjádření. Co je tedy na článku "Exekutorské hrátky s neviňátky" nepravdivého:

První nepravdou je již sám titulek. Soudní exekutor provádí exekuci pouze na základě pověření soudu a vykonatelného tzv. exekučního titulu. K tomu, aby takovýto titul vznikl, musí předem proběhnout řízení, které o vině dlužníka muselo rozhodnout. Nejčastěji takovýmto řízením bývá soud nebo arbitráž, ale může jím být také např. rozhodnutí orgánu veřejné správy. Soudní exekutor v žádném případě není soudce, který by o vině nebo nevině rozhodoval. Z pohledu zákona si tedy v žádném případě nehraje s "neviňátky".

Za druhé - soudní exekutoři se nekontrolují sami. To je od autora článku zásadní neznalost reálií soudních exekucí. Kárná komise, která se zabývá všemi došlými námitkami a stížnostmi, sice existuje v rámci exekutorské komory. Vedle exekutorů v ní však zasedají také profesionální soudci - předsedové senátů dvou krajských a jednoho městského soudu. Navíc nad soudními exekutory vykonává dohledovou činnost ministerstvo spravedlnosti, které je také oprávněno samo podat kárnou žalobu v případě, že zjistí pochybení, nebo je mu doručena stížnost.

Za třetí - zabavit auto nebo jiný majetek pořízený na leasing samozřejmě lze, jak již uvedl Mgr. Zdeněk Kučera v diskuzi k článku. Jedná se o zajištění práva vůz užívat, které je pochopitelně také majetkem, ne o samotný automobil. Nemýlím-li se, autor tohoto příspěvku v diskuzi je bývalý exekuční soudce, kterého jistě nelze podezírat z neznalosti zákonů.

Za čtvrté - exekutoři by se skutečně měli velmi dobře, pokud by byli honorováni tak, jak pan Šedivý uvádí. Jejich odměnu přesně stanovuje vyhláška 330/2001 Sb., a ta není ani zdaleka tak štědrá, jak autor článku uvádí. Odměnu exekutora hradí vždy povinný a činí 15 % z vymáhané částky do 3 milionů Kč (minimálně však 3 000 Kč), resp. 10 % při výši nad 3 do 40 miliónů Kč, resp. 5 % nad 40 do 50 miliónů Kč. Nad 50 miliónů Kč náleží exekutorovi odměna ve výši 1 %. Z uvedených 2 miliónů Kč by tak exekutor získal 300 000 Kč, nikoliv 482 014,10 Kč. "Náklady oprávněného" ve výši 139 278 Kč pak v žádném případě nejsou odměnou exekutora, ale náleží v plné výši věřiteli. Představují nejspíš jeho náklady spojené s právním zastoupením, soudními poplatky, úroky z prodlení atd. Je třeba mít také na paměti, že soudní exekutor ze své odměny musí financovat celý exekutorský úřad a hradit veškeré jeho náklady - ať už jsou to platy vykonavatelů, asistentů, účetních, daňových poradců, nájem, vodu a energie, telefon, připojení k internetu, kopírování atd. Navíc drtivá většina vymáhaných částek je do 100 000 Kč, pohledávka ve výši 2 milióny je spíše výjimkou. Odměna z jedné exekuce se tak nejčastěji pohybuje mezi 3 a 10 000 Kč. V případě nevymožení pohledávky pak exekutor může nést náklady sám ze svého zisku.

Za páté - vůbec se zde nechci zabývat věcnou podstatou popisovaného případu, protože to soudním exekutorům nepřísluší. Jak už bylo řečeno na začátku této reakce, exekutor přichází na řadu až po soudu - se samotným soudním sporem nemá nic společného a nerozhoduje o něm. Autor článku "Exekuční hrátky s neviňátky" se ale zabývá oprávněností exekutora zabavit movitý majetek manželky a dalších členů domácnosti i přesto, že měl s manželkou formou notářského zápisu zúženo společné jmění manželů. Pokud tak soudní exekutor učinil, byl jeho postup zcela v souladu se zákonem. Exekutor totiž nepřihlíží k zúžení společného jmění manželů, pokud o něm nerozhodl soud. Jestliže manželé či jiné osoby bydlí ve společném domě či bytu, může se stát, že exekutor sepíše společně užívaný majetek jednoho z nich. Exekutor totiž může sepsat majetek povinného i pokud existuje pouhé podezření, že se v místě, kde povinný pobývá, nachází jeho věci. Stejně tak neoddiskutovatelné je zákonem zaručené právo exekutora vstupovat do prostor povinného v jeho nepřítomnosti. Pokud tedy byl zajištěn majetek někoho jiného než povinného, skutečně nezbývá nic jiného, než si podat vylučovací žalobu. V případě poškození nebo nesepsání zajištěného majetku pak stížnost na exekutorskou komoru. Autor článku i čtenáři tohoto serveru si mohou být jisti, že bude řádně a v termínu 90 dní prošetřena.

Pavel Kočiš, tiskový mluvčí Exekutorské komory České republiky

Reakce Peníze.CZ

Nikdo nedělal z Exekutorské komory protistranu. Článek informoval o tom, co všechno se může přihodit a nikde neuvádí, že by exekutoři jednali protizákonně. Chtělo by se říct, že se potrefená husa přesto sama odhalila a za protistranu se označila. Neboli, exekutoři vidí nepřítele v každém, kdo se nad jejich pravomocemi a praktikami pozastaví.

 1. Titulek se dotýká faktu, že exekuce může postihnout i jedince, kteří nemají s dlužníkem nic společného! Prakticky vůbec nic… Bohužel, zde jde opět o zaslepenost exekutorů tím, že se soustředí na své, do paragrafů zkroucené argumentace a odmítají myslet lidsky. Tedy, soud rozhoduje o vině dlužníka, ale nikoliv o tom, zda další lidé podléhají exekutorským hrátkám s jejich majetkem, nikoliv majetkem povinného.
 2. "Kárná komise, která se zabývá všemi došlými námitkami a stížnostmi, sice existuje v rámci exekutorské komory. Vedle exekutorů v ní však zasedají také profesionální soudci - předsedové senátů dvou krajských a jednoho městského soudu." Ano, z devítičlenné komise jsou tři soudci. A kolik exekutorů již zbavili funkce? 0! Je na čtenářích ať usoudí, zda pro kvalitu exekutorů, nebo stavovskou spřízněnost.
  "…ministerstvo spravedlnosti, které je také oprávněno samo podat kárnou žalobu v případě, že zjistí pochybení, nebo je mu doručena stížnost." Kam? K Exekutorské komoře – její Kárné komisi.
 3. Jsme rádi, že i komora potvrzuje náš výrok, že automobil na leasing zabavit nelze, maximálně právo jej užívat. My o exekuci práva nepsali ani čárku.
 4. S argumentem na náklady oprávněného souhlasíme, nejde o odměnu exekutora. Toto v článku opravíme (resp. již se stalo). Jsou to sice náklady povinného, nicméně, do zisku exekutora neputují.
  Ovšem zaráží nás, že si Komora neuvědomuje, že při nesplacení směnky na 2 milióny Kč roste dluh o úroky a náklady na soudní spory. Tím se zvyšuje nejen dlužná částka, ale i odměna exekutora, která pak nezůstává na uváděných max. 300 000 Kč. (To samozřejmě není vina exekutorů, ale je to fakt.)
 5. "Jestliže manželé či jiné osoby bydlí ve společném domě či bytu, může se stát, že exekutor sepíše společně užívaný majetek jednoho z nich. Exekutor totiž může sepsat majetek povinného i pokud existuje pouhé podezření, že se v místě, kde povinný pobývá, nachází jeho věci. Stejně tak neoddiskutovatelné je zákonem zaručené právo exekutora vstupovat do prostor povinného v jeho nepřítomnosti. Pokud tedy byl zajištěn majetek někoho jiného než povinného, skutečně nezbývá nic jiného, než si podat vylučovací žalobu. V případě poškození nebo nesepsání zajištěného majetku pak stížnost na exekutorskou komoru. Autor článku i čtenáři tohoto serveru si mohou být jisti, že bude řádně a v termínu 90 dní prošetřena."

  Ano a je úlohou novinářů informovat o tom, jak stížnost dopadla. To jsme udělali  a Exekutorské komoře se to nelíbilo. Jak by také ano, když je výsledek směšný a poukazuje právě na neefektivní kontrolní mechanismus. Jsme jen rádi, že si Komora tento fakt uvědomuje.

Zároveň jsme naše čtenáře upozornili (a tím se vracíme k titulku), jak nebezpečné je mít dluhy  nebo se dokonce s dlužníky jen stýkat, natož s nimi bydlet, byť by osoby v dané domácnosti neměly k povinnému žádný (!) vztah, tak jako zmíněné nevlastní dcery v příběhu.

Jiří Šedivý, autor článku

Máte vlastní reakci na náš článek? Co si myslíte o vyjádření Exekutorské komise ČR k našemu článku? Vyjádřete se.

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 136 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 12. 2012 3:17, Právo člověka

Exekutoři v Česku to je organizovaný teror a gang zločineckých struktur ! Takový ministr "spravedlnosti" Blažek má manželku exekutorku v Brně !! Co více chcete po těchto mafií a zkorumpovaných lidí ?? Ještě ukrást to co někomu zbylo a je jedno komu dlužníkovi nebo nedlužníkovi - je jim to jedno ! Lichva je jejich doménou a to že zničili už tisíce lidských životů , porozbíjeli manželské svazky , vyhrožují a zastrašují už i malé děti ....!!! Všechno se to Evropa doví , jak tady mafie která si neprávem říká exekut. dělá a jakým hanebným a zločineckým způsobem se obohacují svoje hmotné statky ! Píše se že přes 600 lidí spáchalo díky postupu exekut. sebevraždu a dalších 80 tisíc je odkázano na život "pod mostem" a živoření ! Tak vypadá exekutor made in czech.... děs , hrůza , neuvěřitelné !!

+284
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

31. 7. 2008 12:46, Michal F.

Dobry den, mam dluh a exekutor mne navštívil na adrese mého zaměstnavatele. Jsem ženatý ale s manželkou již více jak 5let nebydlím. Adresa trvaleho bydliště je na úřadě. Musím na dotaz exekutora uvést adresu přechodného bydliště?? Nechci aby měli problémy i přátelé kteří mne přechodně ubytovávají.

-16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (136 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

dluh, dlužník, Exekuce, Leasing

A tohle už jste četli?

Exekutorské hrátky s neviňátky

10. 8. 2005 | Jiří Šedivý | 12 komentářů

Exekutorské hrátky s neviňátky

Tento článek by mohl mít podtitul "Co všechno je možné v situaci, kdy exekutor může vydělat statisíce za pár hodin". Pokud si stále myslíte, že exekutoři pomáhají věřitelům, máme pro... celý článek

Exekuce bez legrace

27. 7. 2005 | Jiří Šedivý | 32 komentářů

Exekuce bez legrace

Banky, stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy, to je jen část organizací,... celý článek

Jak žít na dluh

11. 7. 2005 | Petr Vykoukal | 2 komentáře

Jak žít na dluh

Nemáte na dovolenou? Nemáte na novou televizi? Nemáte na nábytek? Nakupujte na splátky, lákají vás prodejci v obchodech a reklama na každém rohu. Než ale podlehnete, vše si důkladně... celý článek

Jak na dovolenou bez peněz a bez úroků

2. 6. 2005 | Dana Chytilová

Jak na dovolenou bez peněz a bez úroků

Chcete v létě k moři a nemáte našetřeno dost peněz? Nevadí. Cestovní kanceláře vám půjčí. Pokud splníte určité podmínky, nemusíte dokonce platit nic navíc. Porovnali jsme nabídky cestovních... celý článek

Dovolenou za vlastní či na dluh?

9. 12. 2004 | Dušan Hradil

Dovolenou za vlastní či na dluh?

Splátkové společnosti se snaží proniknout i na trh zájezdů. Jejich nabídky jsou zajímavé, umožní vám vyřídit všechno na místě a dokonce nemusíte zaplatit ani korunu navíc nad cenu zájezdu.... celý článek

Partners Financial Services