Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.
Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Když skřítkové z pohádky Tři veteráni žádají po vysloužilých vojácích zpátky kouzelné předměty, kterými je dřív obdarovali, uspějou. Veteráni dary, které neuměli využít než pro svůj prospěch, vracejí. Protože se stydí. Kdyby ale byli nestydové, nic vracet nemusejí. Nesprávné využití daru nepatří mezi okolnosti, za kterých zákon obdarovanému nakazuje jeho vrácení nebo uhrazení jeho (celé nebo částečné) hodnoty. Takové okolnosti jsou jen dvě a jsou poměrně přesně definované. Jednou z nich je, když obdarovaný projeví nevděk, druhou pak, když se dárce dostane do hmotné nouze.

Když se dar odvolává pro nevděk, dárce musí vrátit všecko, co dostal, případně musí zaplatit hodnotu daru v penězích. Když se dar odvolává kvůli nouzi, do které se dostal dárce, rozsah toho, co je obdarovaný povinen vydat, záleží na rozsahu potřeb dárce nebo osob, které je povinen vyživovat.

Při darování vždycky uzavíráte smlouvu

Na darování jsou vždycky potřeba dva: jeden, který dává, a jeden, který bere. Co ale není tak očividné: při každém darování vzniká darovací smlouva. Když sponzor někomu poskytuje příspěvek, obvykle o tom uzavírá darovací smlouvu písemně, kdyby nic jiného, tak kvůli daním. Samozřejmě se sjednává písemná smlouva, když se třeba v rodině daruje nemovitost. Ale k uzavření darovací smlouvy dochází i při obdarovávání mezi blízkými lidmi a nic na tom nemění, že se nepodepisují žádné papíry.

Darovací smlouva je podle definice právníků dvoustranné právní jednání, kterým dárce bezplatně přenechává nebo se zavazuje přenechat obdarovanému určitý majetkový prospěch, a obdarovaný tento dar, případně příslib, přijímá. A o darovací smlouvě platí to, co o ostatních smlouvách: dá se vypovědět, zrušit, jde od ní odstoupit.

Anketa

Dostali jste někdy darem něco opravdu, ale opravdu cenného?

Jak nevděčníci přicházejí o dar

O tom, že nevděk vládne světem, se přesvědčil mnohý člověk, který někoho obdaroval. A občanský zákoník na to nezapomíná. Jedním z právních následků darování je právo dárce odvolat dar.

Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, když mu obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží tak, že zjevně poruší dobré mravy. Porušení dobrých mravů vůči osobám obdarovanému blízkým, příslušníkům jeho rodiny, se za nevděk považuje jen v případě, že to odůvodňují okolnosti. Odvolat dar pro nevděk z důvodu závadného chování vůči členům rodiny nebo osobám blízkým dárci může dárce, jen pokud prokáže, že se takové jednání obdarovaného jeho samotného dotklo natolik, že to lze považovat za nevděk vůči dárci samotnému. Ztrátou daru se trestá špatné chování obdarovaného k dárci a v určitých případech ke členům jeho rodiny, ale ne chování členů rodiny obdarovaného k dárci nebo členům jeho rodiny. Obdarovaný se tedy musí chovat slušně k dárci a jeho rodině, ale neodpovídá za neslušnost členů své rodiny.

Zklamaný dárce má právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, protože dar byl třeba spotřebován, prodán, darován někomu dalšímu, tak zaplacení jeho obvyklé ceny. Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Dárce v nouzi žádá o pomoc

Od roku 2014 přibyla v občanském zákoníku také možnost odvolat dar kvůli sociální a ekonomické situaci dárce, tedy ačkoliv se obdarovaný vůči němu ničeho zlého nedopustil. Když dárce upadne do takové nouze, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, kterou je povinný vyživovat, nemá najednou na obživu, bydlení, ošacení a další, může dřívější darování odvolat. Dárce může požadovat vrácení věcného daru, nebo aby mu obdarovaný zaplatil jeho obvyklou cenu. Dar se ale kvůli nouzi dá odvolat jen v tom rozsahu, „v jakém se dárci nedostává prostředků k výživě“. Pokud má zchudlý dárce vůči někomu vyživovací povinnost, kterou nedokáže plnit, sám ale nechce obdarovanému říct o pomoc, může po obdarovaném vrácení nebo vyplacení daru chtít přímo tato dárcem vyživovaná osoba. 

Obdarovaný se povinnosti vydat dar zpět může vyhnout tím, že dárci místo něj poskytne, co je k výživě třeba. Místo vrácení daru tedy obdarovaný dárci materiálně vypomůže. Obdarovaný taky nemusí nic vracet, když je sám v obdobné nouzi jako dárce nebo pokud si dárce stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti – například závislostí na omamných jedech nebo hazardu, nepřiměřeným a nezodpovědným zadlužováním bez zjevné možnosti dluhy splácet a podobně. Právo odvolat dar v tomto případě ale nepřechází na dárcovy dědice. 

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Banky mají víc chránit klienty před podvody. Za první chybu odškodnění, chce EU

29. 2. 2024 | Olga Skalková | 2 komentáře

Banky mají víc chránit klienty před podvody. Za první chybu odškodnění, chce EU

Evropská unie chystá balíček zvaný PSD3/PSR. Má zlepšit ochranu a bezpečnost spotřebitelů. O novinkách, jejichž definitivní podoba teprve vzniká, mluví v rozhovoru europoslanec Ondřej... celý článek

Pozor na nový trik u bankomatů. Platíte za to, co nechcete

27. 2. 2024 | Pavla Adamcová | 2 komentáře

Pozor na nový trik u bankomatů. Platíte za to, co nechcete

Síť bankomatů Euronet v Česku strhává lidem poplatek za službu, kterou si ve skutečnosti neobjednali – nebo ji nakonec ani nedostali. Některým velkým bankám se takové klamání jejich... celý článek

Skoro tři miliony lidí čeká výměna průkazu VZP

26. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Skoro tři miliony lidí čeká výměna průkazu VZP

Od dubna začne Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) velkou výměnu průkazů pojištěnce. Nový průkaz s platností na dalších deset let obdrží lidé, kterým v letošním roce vyprší platnost... celý článek

Místo parmazánu levná náhražka. Restaurace šidí hlavně na surovinách

23. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Místo parmazánu levná náhražka. Restaurace šidí hlavně na surovinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni kontrolovala dohromady 194 stravovacích provozoven. Zjistila, že nepravdivé a zavádějící informace poskytovala zákazníkům čtvrtina z... celý článek

Z čísla banky volá podvodník. Úřad zpřísní pravidla

23. 2. 2024 | Petr Kučera

Z čísla banky volá podvodník. Úřad zpřísní pravidla

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přichází s konkrétními návrhy, jak bojovat s novým druhem podvodu. Cílem je omezit takzvaný spoofing – kvůli zneužití telefonního čísla má spotřebitel... celý článek

Partners Financial Services