Reforma veřejných financí: jak se změní nemocenská a důchody?

Reforma veřejných financí: jak se změní nemocenská a důchody?
Podle vládního návrhu reformy veřejných financí nebude za první 3 dny nemoci náležet vůbec žádná náhrada platu. Změní se výpočet nemocenské, dávky budou pro mnohé nižší. Do důchodu půjdou ženy i muži v 65 letech, důchodové pojištění si přitom budou muset platit aspoň 35 let. Přilepší si pracující důchodci. Výpočet invalidních důchodů dozná změn. Vznikne Národní úřad pro správu a zaměstnanost. Co vše vláda chystá?

V minulém článku Reforma veřejných financí: změny v sociální oblasti jsme vás seznámili s tím, jak vláda v rámci reformy veřejných financí chystá chystá naložit s mateřskou, rodičovskou, přídavky na dítě, sociálním příplatkem, "pastelkovným", pohřebným apod. Dnes se podívejme, co si pro nás připravila v oblasti nemocenského pojištění a důchodů.


Zákon o nemocenském pojištění se opět oddaluje

Významné změny v oblasti zákona o nemocenském pojištění (o nich více v článku Nemocenská se zvýší, opuštěné matky si přilepší), které na nás měly čekat již letos v lednu, se nekonají a nejspíš nebudou ani příští rok. Vláda totiž navrhuje posunout platnost zákona o nemocenském pojištění o další rok – tj. až na 1. 1. 2009.

Tento zákon měl přinést takové "lahůdky" jako např. náhradu mzdy vyplácenou po prvních 14 dnů nemocenské z kapsy zaměstnavatele. Připravovaným dalším odsunutím platnosti zákona by se oddálilo i toto.

Co s tím zákonem vláda nakonec doopravdy udělá, je otázka. Zatím ho pouze odsouvá, aby získala čas a chce asi vyčkat, jak dopadne schvalování reformy v parlamentu. Zda se ho potom pokusí úplně zrušit, se teprve uvidí.


První 3 dny nemoci bez nemocenských dávek

 
Krátkodobě nemocní si pohorší.

Chystanou změnou v nemocenském pojištění je nezvyšování redukčních hranic. Redukční hranice slouží k úpravě průměrného výdělku při výpočtu nemocenských dávek, a zajišťují tak nárůst dávek. Dosud se zvyšovaly nařízením vlády. K jejich poslednímu zvýšení došlo v lednu 2007. Podle návrhu reformy se zatím jejich výše zakonzervuje a zvyšovat se nebudou.

Zaměstnancům se asi nebude líbit úprava, podle které po dobu prvních 3 dnů nemoci nebudou dostávat vůbec žádné nemocenské dávky. Od tohoto opatření si vláda slibuje snížení zneužívání nemocenských dávek. V současné době totiž mnozí pacienti nedodržují léčebný režim nebo si nemocenskou "pletou" s dovolenou. Některé firmy na druhé straně zase řeší přechodný nedostatek zakázek odesláním svých zaměstnanců na nemocenskou apod.


Jiný výpočet dávek

Reforma má také změnit výpočet výše dávek. U nemocenské a podpory při ošetřování člena rodiny se sníží zápočet denního vyměřovacího základu (vypočteného z hrubé mzdy) do první redukční hranice. Což v důsledku povede ke snížení dávek.

V současné době činí nemocenská první 3 dny nemoci 25 % a od 4. dne nemoci 69 % z upraveného denního vyměřovacího základu. Od ledna 2008 by měla nemocenská činit:

 • 1. – 3. den nemoci: žádná náhrada,
 • 4. – 30. den nemoci: 60 % denního vyměřovacího základu,
 • 31. - 60. den nemoci: 66 % denního vyměřovacího základu,
 • 61. - po zbytek nemoci: 72 % denního vyměřovacího základu.

- Podpora při ošetřování člena rodiny by měla činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu ošetřování.
- Po celou dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství by matka měla mít nárok na 69 % denního vyměřovacího základu.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že u krátkých nemocí si pohoršíme, naopak dlouhodobě marodící si oproti dnešku polepší.

Stát si od tohoto postupu slibuje úsporu 9,2 miliard oproti v současnosti platné legislativě a úsporu 17,3 miliard v porovnání s novým zákonem o nemocenském pojištění (kdyby tedy vstoupil v platnost).


Změny v důchodovém pojištění

Problémem současného důchodového systému je mimo jiné prodlužující se střední délka života, nízká porodnost, růst podílu občanů ve vyšších věkových skupinách, rostoucí počet důchodců a klesající počet ekonomicky aktivních. Systém se tak jeví jako dlouhodobě neudržitelný.

Vláda proto navrhuje pokračování v trendu prodlužování odchodu do důchodu - a to až do hranice 65 let u mužů i žen. V současnosti se každoročně důchodový věk u mužů posouvá o 2 a u žen dokonce o 4 měsíce, toto posouvání důchodového věku zůstane zachováno i nadále. A to právě až do doby, kdy se u obou pohlaví důchodový věk sjednotí na 65 letech.

Také by se měla prodloužit potřebná doba účasti na důchodovém pojištění ze současných 25 na 35 let doby pojištění.


Pracující důchodci si přilepší 

Vláda v návrhu zavádí možnost souběhu důchodu s příjmem z pracovní činnosti, kdy po dosažení důchodového věku bude pracující důchodce moci požádat o přiznání poloviny starobního důchodu. Při trvající výdělečné aktivitě i po vzniku nároku na důchod se přitom procentní výměra důchodu (tj. ta část důchodu vypočtená z příjmů) zvýší o 1,5 % za každých 180 dnů dalšího zaměstnání nebo podnikání.
V současnosti se procentní výměra důchodu zvyšuje o 1,5 % za každých 90 dnů zaměstnání nebo podnikání po dosažení důchodového věku, ovšem pokud pracující důchodce nepobírá žádný důchod.

 
Změnit by se měly i ivalidní důchody.


Změnit se má také úprava invalidních důchodů. Místo současného plné a částečného invalidního důchodu bude pouze jeden invalidní důchod. Invalidita bude také rozlišena do 3 stupňů podle procentního poklesu výdělečné činnosti. (Nyní se částečně invalidní důchod přiznává těm, jejichž výdělečná činnost poklesla alespoň o 33 %, za plně invalidní se pak považují jedinci s minimálně 66% poklesem činnosti.)

Nově by oblast invalidních důchodů měla být rozdělena takto:

 • I. stupeň – pokles o 33-49 %: při vlastním výpočtu výše důchodu by se za rok pojištění počítalo s koeficientem 0,5 % příjmu.
  Příklad: při 30 letech doby pojištění a příjmu 15 000 Kč, bude nárok na 30 * 0,005 * 15 000 = 2 250 Kč měsíčně (upozornění: jde o velmi zjednodušený výpočet).
 • II. stupeň – pokles o 50 až 65 %: za rok pojištění by se počítalo s koeficientem 0,75 % příjmu.
 • III. stupeň – pokles o 66 % a více, za rok pojištění by se počítalo s koeficientem 1,5 % příjmu.

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, toto rozlišení invalidity by mělo podstatný vliv na výši přiznaného invalidního důchodu. Např. při příjmu 15 000 Kč měsíčně a době pojištění 30 let, bude měsíčně invalidní důchod v I. stupni činit 2 250 Kč, v II. stupni 3 375 Kč a ve III. stupni 6 750 Kč.

Vláda všechna uvedená opatření zařadila do I. etapy důchodové reformy. Hovoří ale také již i o II. a III. etapě - II. etapa se mimo jiné má týkat plateb za náhradní doby pojištění (např. doba péče o dítě, doba v evidenci úřadu práce apod.) a snížení pojistné sazby. Ve III. etapě pak vláda navrhuje možnost dobrovolného přesměrování části příspěvků z důchodového pojištění na individuální účet u penzijního fondu.


Vznikne Národní úřad pro správu a zaměstnanost?

Novým projektem, který chce vláda v rámci reformy sociálního systému uvést v platnost, má být zřízení specializované sítě sociálních úřadů na bázi stávajících úřadů práce. Mělo by k tomu dojít od 1. 1. 2009, a tato jednotná struktura by nahradila stávající roztříštěnou strukturu institucí (městské úřady, úřady práce, úřady státní sociální podpory apod.).

Tento jednotný úřad by klientovi poskytoval služby v oblastech zaměstnanosti, sociálních dávek a sociálně právní ochrany. Takové sjednocení by mělo podle vlády podpořit práci s klientem a vést ke snížení možnosti zneužívání sociálního systému.

Vláda si slibuje pokles nákladů na administrativu. Hlavně by ale mělo v oblasti sociálního zabezpečení dojít k jejímu zpřehlednění a zjednodušení. Např. obce a města nyní tvrdí, že je na ně přenesená státní správa (tj. vykonávání povinností za stát) zatěžuje. Přenesení působnosti v sociálním zabezpečení na specializovaný úřad by jim tak mělo situaci ulehčit.

Co důležitého nás čeká v roce 2007?
Odpovědi naleznete v našem novém speciálu Peníze 2007: co nás čeká a kolik to bude stát. V sérii článků vás seznámíme se všemi významnými změnami, které nás letos čekají a pomůžeme vám je co nejlépe využít.

Rok 2007 je časem převratných změn hlavně v sociální síti, kde došlo např. k významné úpravě při konstrukci životního minima. Věnovat se budeme ale také daním, cenám energií či deregulaci. V neposlední řadě vám poradíme jak v novém roce investovat.

Co si o chystaných změnách myslíte? Bude nový důchodový systém lepší než stávající? Oželíte první 3 dny nemocenské? A jak vidíte snahu o vytvoření jednotné sítě sociálních úřadů?

  Sdílejte článek, než ho smažem

  Líbil se vám článek?

  0
  AnoNe
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem 33 komentářů

  Diskuze

  Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

  25. 12. 2007 22:06

  Už jste si jednou vládli a jak to dopadlo?

  Zobrazit celé vlákno

  +107
  +-
  Reagovat na příspěvek

  Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

  25. 12. 2007 21:21, Václav

  Citace - red-black reality / 20.06.2007 11:30

  Na této reformě je krásně vidět dopad kapitalismu na obyčejného člověka...bohatí budou bohatší a ti chudí?Myslím,že mi lidé jsme na tolik inteligentní a schopní,abychom si vládli sami...zamyslete se nad tím....organizujte se,šiřte tyto názory dál mezi lidi.....a nechci slyšet,že se nic nezmění...

  Mi inteligentní--to bi to tvoje vládnutí dopadlo,nedouku

  Zobrazit celé vlákno

  -61
  +-
  Reagovat na příspěvek
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem (33 komentářů) příspěvků.

  A tohle už jste četli?

  Reforma veřejných financí: změny v sociální oblasti

  10. 4. 2007 | Ludmila Řezníčková | 4 komentáře

  Reforma veřejných financí: změny v sociální oblasti

  Co nám ve svém návrhu reformy veřejných financí vláda přichystala v sociální oblasti? Podívejme se na reformní kroky, které pro oblast dávek státní sociální podpory a sociální péče... celý článek

  Změny v sociální síti budou pro zdravotně postižené přínosem

  26. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

  Změny v sociální síti budou pro zdravotně postižené přínosem

  Jaké změny si letos zákonodárci připravili pro zdravotně postižené? Kolik činí, komu náleží a jak funguje nová dávka, tzv. příspěvek na péči, který od nového roku nahradil zvýšení důchodu... celý článek

  Zákoník práce 2007: po 40 letech přicházejí změny

  16. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

  Zákoník práce 2007: po 40 letech přicházejí změny

  Nová definice pracovní doby, bližší specifikace pojmu pracovní pohotovost. Zvyšuje se rozsah pracovní doby, která může být vykonávána v rámci dohody o provedení práce. Dochází ke sjednocení... celý článek

  Od ledna 2007 roste minimální mzda i důchody

  10. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

  Od ledna 2007 roste minimální mzda i důchody

  Také v tomto roce stát přilepšil některým skupinám obyvatel. Od ledna se, byť ne příliš výrazně, zvýšila minimální mzda. Ta už ovšem není po každého stejná, byl totiž zaveden institut... celý článek

  Nemocenská se zvýší, opuštěné matky si přilepší

  8. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

  Nemocenská se zvýší, opuštěné matky si přilepší

  Významné změny v oblasti zákona o nemocenském pojištění, které na nás měly letos čekat, se nekonají. Nemocenské se bude nadále platit z erární kasy. Nemocné pracovníky a matky na mateřské... celý článek

  Partners Financial Services