Co vám dá, ale také sebere penzijní připojištění?

Co vám dá, ale také sebere penzijní připojištění?
Uvažujete o sjednání penzijního připojištění? Chcete přejít k jinému fondu? Potřebujete se dostat k penězům z penzijního fondu dříve než v důchodu? Jakého zhodnocení jednotlivé fondy dosahují? Často slýcháme o mnoha výhodách penzijního připojištění, ale víte, že má i méně atraktivní stránky? Dnešní článek vám pomůže lépe se v záplavě informací o penzijním připojištění zorientovat.

Penzijní připojištění je spoření si na důchod, které stát zvýhodňuje jednak státními příspěvky a jednak daňovými úlevami. Na druhou stranu ale nezapomíná výnosy zdanit a jeho předčasné vypovězení obdařit sankcemi (více dále). Samotný důchod vám stačit nemusí, zvlášť jste-li zvyklí na vyšší životní standard, a tak je mnohdy lepší si na něj v aktivním věku našetřit.

Penzijně se můžete připojistit, pokud jste plnoletí a máte trvalý pobyt na území ČR. Bydlíte-li na území jiného členského státu Evropské unie a účastníte se přitom důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR, i pak si jej u nás můžete sjednat.


Výhody penzijního připojištěníJak si spoříte na stáří vy?
Ukládat si můžete od 100 Kč měsíčně, horní hranice není omezena. (Nemusíte se držet měsíčních vkladů, peníze můžete vkládat třeba čtvrtletně, půlročně, ročně – dohromady to ale musí být minimálně za rok 1 200 Kč. V článku se omezíme na měsíční vklady.) K vloženým penězům z důvodu podpoření spoření si na důchod vám stát přidává také něco ze svého, na přesné výše se podívejte do tabulky.

"Penzijní fondy pracují na kvartální bázi a státní příspěvky dostávají pravidelně jednou za čtvrt roku. Tyto jsou poté připsány na jednotlivé smlouvy účastníků a následně je penzijní fond zhodnocuje po celou dobu trvání penzijního připojištění," vysvětluje úročení státních příspěvků tiskový mluvčí Generali Pojišťovny (profil, názory) Mario Böhme.

Navíc vám může přispívat i váš zaměstnavatel, což je pro něj i pro vás výhodnější, než kdyby vám o stejnou částku navýšil mzdu. Z příspěvků totiž nemusíte ani jeden odvádět sociální a zdravotní pojištění. Navíc do výše 5 % měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet srážek na sociální zabezpečení z nich neplatíte daň z příjmů. Pro zaměstnavatele jsou příspěvky do výše 3 % ročního vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet srážek na sociální zabezpečení daňově uznatelným nákladem.

O vámi zaplacené příspěvky si v současné době navíc můžete snížit základ daně. Odečíst je možné (platí i pro osoby samostatně výdělečně činné) 6 000 až 12 000 Kč, záleží na výši zaplacených příspěvků. Od celkové výše vašeho příspěvku odečtěte 6 000 Kč, tento rozdíl pak můžete použít jako daňový odpočet. Abyste tedy dosáhli maximálního odpočtu 12 000 Kč, musí vaše příspěvky činit minimálně 18 000 Kč za rok. Více než 12 000 Kč ročně již ale odečíst nelze. (O tom, že se výše tohoto odpočtu může změnit, se dočtete v článku Daňová reforma: vyrovná nižší daň snížené daňové odpočty?.)
výše vašeho měsíčního příspěvku v Kč výše státního příspěvku v Kč
100 až 199 50 + 40 % z částky nad 100 Kč
200 až 299 90 + 30 % z částky nad 200 Kč
300 až 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč
400 až 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč


Při přerušení smlouvy dávejte pozor na terminologii

Jestliže již máte sjednáno penzijní připojištění u jednoho fondu a váš zaměstnavatel přispívá na jiný fond, nezoufejte. Přechod mezi fondy je zákonem povolen a je zdarma, stačí mít souhlas nového fondu. Nový penzijní fond vám tak započítá celou dobu spoření a nepřijdete o žádnou část vložených či připsaných peněz ani o podíly na výnosech.
V novém penzijním fondu sepíšete novou smlouvu a současně výpověď původnímu fondu. Většina fondů vyžaduje úředně ověřený podpis na této výpovědi. Musíte počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou a začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi do původního fondu.

Pokud byste si chtěli sjednat nové připojištění a stávající si ponechat, budete muset stávající připojištění přerušit. Příspěvky lze totiž ukládat jen na jeden. Smyslem vlastnění více penzijních připojištění může být skutečnost, že se vám i na přerušené smlouvě peníze zhodnocují. Jiným důvodem je například možnost rozložit prostředky mezi více fondů či možnost výběru již v 50 letech (u smluv uzavřených před rokem 2000 totiž platila věková hranice pro výběr 50 let, místo současných 60 let).

Je tu však jeden háček. "V některých penzijní fondech povolují přerušení penzijního připojištění, tzv. konzervaci, jen u smluv se sjednaným penzijním plánem, tedy s nárokem na výplatu až v 60 letech," upozorňuje Jaroslava Fašková z oddělení komunikace pojišťovny Allianz (profil, názory). Vedle toho totiž existuje možnost tzv. přerušení placení. "V tomto případě není možné uzavřít novou smlouvu. Při podání žádosti o přerušení penzijního připojištění je třeba být proto opatrný na přesný výraz," radí Fašková.


Nevýhody penzijního připojištění

Než uzavřete smlouvu o penzijním připojištění važte dobře, zda se právě vám opravdu vyplatí. Nárok na výplatu starobní penze získáte až ve svých 60 letech. Pokud máte před sebou dlouhá léta spoření, lepší zhodnocení vám přinesou například akcie. A to i přes všechny "státní podpory" penzijního připojištění, o kterých byla řeč výše. Zhodnocení prostředků účastníků za dobu penzijního připojištění uvádíme v následující tabulce.

Zhodnocení prostředků účastníků za dobu existence penzijního připojištění (v %)
Název penzijního fondu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Průměr
1ING penzijní fond
(profil, názory)
12,8 12,1 11 9,34 6 4,4 4,8 4 4 2,5 4,2 6,83
Generali PF
(profil, názory)
10,3 10,61 14,6 11,4 5,3 3,6 4,6 4,1 3 3 3,81 6,76
Winterthur PF
(profil, názory)
12,8 11,45 11,2 10,1 6,5 4,1 4,25 3,41 3,36 3,1 3,7 6,72
ČSOB PF Progres
(profil, názory)
0 16,4 8 10,9 7,7 5,62 3,9 4,26 4,3 5,3 5 6,49
ČSOB PF Stabilita
(profil, názory)
10,4 10,9 10,3 10,02 6,1 4,2 3,2 3 2,3 4,3 4 6,25
PF Komerční banky
(profil, názory)
9,44 8,36 9,1 9,5 7,2 4,89 4,4 4,63 3,4 3,5 4 6,22
PF České pojišťovny
(profil, názory)
10,3 9,2 9,6 9,72 6,6 4,5 3,8 3,2 3,1 3,5 3,8 6,12
Zemský PF
(profil, názory)
11,8 7 7 7 7 5,01 4,6 4,11 4,01 4,38 4,6 6,05
PF České spořitelny
(profil, názory)
4 8,1 9,05 8,33 4,4 4,2 3,8 3,5 2,64 3,74 4,03 5,07
Allianz PF
(profil, názory)
- - 8,9 9,1 6 3,8 4,36 3,71 3 3 3 4,08
Hornický PF Ostrava 0 3,47 7,84 7,7 4,41 2,04 2,37 3,24 2,44 3,08 4,79 3,76
Zdroj: Finanční poradce

Naopak čekáte-li s jeho uzavřením až nějaký ten rok před odchodem do důchodu, mějte na paměti, že spořit musíte minimálně 5 let.

Vybrat peníze dřív než v šedesáti možné je, ale není to zadarmo. Pokud jste zaplatili příspěvky alespoň na 12 měsíců, máte nárok na tzv. odbytné. To představuje zčásti zdaněný (viz dále) úhrn zaplacených příspěvků (včetně příspěvků od zaměstnavatele) a podílů na výnosech hospodaření penzijního fondu. Částky státního příspěvku je penzijní fond povinen vrátit Ministerstvu financí.
Jestliže jste si pomocí příspěvků snižovali daňový základ, budete muset zdanit tu daňovou úlevu, která vám vznikla v roce 2006 (a později). Od loňského roku totiž platí novela zákona o daních z příjmů, dříve nebylo dodaňování nutné.

A je tu ještě jeden postih. Příspěvky, které za vás platil zaměstnavatel a podíly na výnosech nedostanete celé, ale zdaněné 25 %. (Jedná se o srážkovou daň. Ta má v současnosti podoby 15, 20 a 25 %, přičemž nejběžnější je 15%. Podle vládního návrhu reformy veřejných financí by se měla od příštího roku sjednotit na 15 %). Jak se to dotkne příspěvků na penzijní připojištění zatím není jasné. "Odborné veřejnosti bylo předloženo několik různých návrhů, ale ani jeden z nich se nestal oficiálním (alespoň nám není známo). Proto se k této problematice nemůžeme vyjadřovat," uvádí Jiří Zpěváček z marketingového oddělení Penzijního fondu Komerční banky (profil, názory).

Vypovědět smlouvu ještě před zaplacením 12 příspěvků samozřejmě můžete, ale nárok na odbytné nemáte, nedostanete tedy zpátky vůbec nic.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Penzijní připojištění 1) Počet 2 372 117 2 534 436 2 621 881 2 739 556 2 963 730 3 279 727 3 593 645
Přírůstek (%) 6,8 3,5 4,5 8,2 10,7 9,6
Nová penzijní připojištění Počet 595 396 407 797 347 428 372 060 435 705 544 289 558 629
Přírůstek (%) -31,5 -14,8 7,1 17,1 24,9 2,6
Penzijní připojištění, na která přispívá účastníkům zaměstnavatel 2) Počet 416 421 567 745 650 209 727 992 801 627 927 930 1 028 850
Přírůstek (%) 36,3 14,5 12 10,1 15,8 10,9
Státní příspěvky poukázané za příslušný rok Objem (mld. Kč) 2,47 2,658 2,77 2,93 3,222 3,683 4,162
Přírůstek (%) 7,6 4,2 5,8 10 14,3 13
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 9,084 10,04 10,957 11,77 13,146 15,335 17,607
Přírůstek (%) 10,5 9,1 7,4 11,7 16,7 14,8
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 88,98 90,24 89,83 96,02 97,73 98,65 102,19
Přírůstek (%) 1,4 -0,5 6,9 1,8 0,9 3,6
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 326,17 340,27 354,02 383,69 396,84 407,9 430,75
Přírůstek (%) 4,3 4 8,4 3,4 2,8 5,6
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
2) Stav ke konci období od účinnosti novely zákona č. 42/1994 Sb. zákonem č. 170/1999 Sb. (od 3.8.1999)
3) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Zdroj: Ministerstvo financí


Jednorázová, nebo pravidelná penze?

Vydržíte-li spořit nejméně do 60 let, můžete si vybrat mezi pravidelně vyplácenou starobní penzí a jednorázovým vyrovnáním.
  • U pravidelné penze je vám při ukončení penzijního připojištění zdaněna jen část odpovídající výnosům, a to ve výši 15 % (jedná se tedy o odloženou daň) .
  • U jednorázového vyrovnání se budou 15 % danit navíc i příspěvky od zaměstnavatele.

Pokud vám tedy zaměstnavatel přispíval velkou měrou, zvažte pravidelnou výplatu penze. Tu byste dostávali až do vaší smrti. Ten, kdo žije déle, než předpovídal penzijní fond (na základě průměrné délky života), na tom vydělá. Ten, kdo zemře dřív, prodělá, protože peníze propadají fondu.

Pro určení výše pravidelně vyplácené penze jsou podle Faškové důležité následující údaje: celkový objem naspořených prostředků, věk při počátku výplaty, typ starobní penze pro kterou se účastník rozhodne ("nějaký" nárok pro oprávněné osoby), aktuální technická úroková míra (zaručené zhodnocení fondem, bez ohledu na skutečné zhodnocení), aktuální statistické úmrtnostní tabulky v okamžiku výplaty. Jak to zhruba vypadá v praxi, se vidět na příkladu.

60letý muž, spořil 15 let po 500 Kč měsíčně, bez příspěvků zaměstnavatele (orientační výsledky)
Penzijní fond Naspořená částka Technická úroková míra Výše doživotní penze
Allianz 147 262 Kč 3 % p.a. 900 Kč měsíčně
ČSOB 153 140 Kč 2 % p.a. 854 Kč měsíčně
Generali nesděleno nesděleno 888 Kč měsíčně
Zdroj: tisková oddělení penzijních fondů


Další možnosti penzijního připojištění

Pokud se obáváte, že zemřete dřív, než udávají statistiky, a nebudete tak moci využít celou starobní penzi, můžete si sjednat tzv. starobní penzi s garantovanou dobou výplaty. Po stanovenou dobu tak bude peníze vyplácet fond vám určeným osobám i po vaší smrti.

Kromě samotné starobní penze (a jejích různých variant - např. starobní penzi s garantovanou dobou výplaty viz výše), kterou ve smlouvě sjednánu mít musíte, si můžete sjednat i další druhy penzí. Nárok na ně většinou automaticky nemáte (některé fondy automaticky sjednávají invalidní penzi, více dále), ale můžete si je sjednat buď ihned při uzavírání smlouvy nebo v průběhu spoření.

Pokud nechcete na výplatu peněz čekat až do svých 60 let, můžete požádat o tzv. výsluhovou penzi. Ta vám zajistí, že ještě před dovršením 60 let (nejdříve po 15 letech spoření), si můžete část peněz, nejvýše 50 %, z fondu bez sankcí vybrat. Dejte však pozor, pojištěné měsíce potřebné ke vzniku nároku na výplatu výsluhové penze se zpravidla počítají až od okamžiku jejího sjednání.

Zemřete-li ještě v průběhu spoření, budou vaše peníze předmětem dědického řízení, případně si sami můžete ve smlouvě určit osobu/y, kterým mají peníze připadnout, jedná se o tzv. pozůstalostní penzi.
O invalidní penzi můžete požádat (nebo na ni máte nárok automaticky) po 3 letech spoření, pokud vám byl přiznán plný invalidní důchod.


Spoření na dlouhou trať

Rozhodujete-li se, zda uzavřít penzijní připojištění, dobře zvažte, zda právě pro vás není výhodnější jiná forma spoření. Především jste-li mladí, nemusíte se tolik bát využít výnosnější (ale rizikovější) produkty. Důvodem penzijního připojištění je ovšem naspořit si na penzi. Jiné produkty vám mohou vydělat více, ale nedonutí vás na peníze nesahat. Pokud vám sebekázeň chybí a víte, že peníze uložené třeba v podílových fondech by byly příliš velkým pokušením k utracení třeba již za 10 let, je pro vás penzijní připojištěním určitě vhodným doplňkem "zákonného důchodu".

Rozhodnete-li se pro penzijní připojištění, máte na výběr hned několik penzijních fondů. Přispívá-li váš zaměstnavatel do konkrétního fondu, je vybráno za vás. Vybíráte-li sami, věnujte pozornost tomu, kolik daný fond spravuje aktiv (tedy smluv), jaký je objem peněz ve vkladech, jak je rozloženo investiční portfolio a například jak vysoké jsou vyplácené podíly na výnosech fondu. Na srovnání penzijních fondů se podívejte na toto místo.

Máte uzavřeno penzijní připojištění? Kolik a jak často vkládáte? Vydržíte na peníze nesahat až do 60 let?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+23
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 58 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 5. 2007 23:46, Piendo

Jj, ta reklama je pěkně úchylná! "Tati, mám AXU." To je skoro jako kdyby říkal: "Tati, mám rakovinu." Myslím, že touhle reklamou díru do českého trhu neudělají...

Zobrazit celé vlákno

+62
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

27. 4. 2008 21:24, Spagi

Mám dotaz ohledně vyplacení výsluhové penze, těch 50% je z jakých peněz,ze všech? včetně příspěvků od státu konče příspěvky od zaměstnavatele?
děkuji za odpověd

-11
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (58 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Reforma veřejných financí: jak se změní nemocenská a důchody?

16. 4. 2007 | Ludmila Řezníčková | 6 komentářů

Reforma veřejných financí: jak se změní nemocenská a důchody?

Podle vládního návrhu reformy veřejných financí nebude za první 3 dny nemoci náležet vůbec žádná náhrada platu. Změní se výpočet nemocenské, dávky budou pro mnohé nižší. Do důchodu... celý článek

Nechoďte do důchodu!

27. 11. 2006 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Nechoďte do důchodu!

Přemýšleli jste již nad tím, jak se vyrovnáte se svým důchodem? I když by se to mohlo zdát, jednoduché to rozhodně není. Spíše naopak. Úspěšně zvládnout přechod z pracovního trhu na... celý článek

Co dělat, když schází "roky na důchod"

6. 9. 2006 | Ludmila Řezníčková | 10 komentářů

Co dělat, když schází "roky na důchod"

Chystáte se odejít do penze? Pro nárok na starobní důchod je potřeba mimo jiné dosáhnout povinné doby důchodového pojištění. Víte, co vše se do této doby započítává? Co dělat, pokud... celý článek

Státní důchodové pojištění: platit, nebo ne?

4. 9. 2006 | Kateřina Havlíčková

Státní důchodové pojištění: platit, nebo ne?

Víte přesně, jak spočítat důchod, co jsou redukční hranice a proč i na nich záleží? Proč je pro lidi s nízkými a středními příjmy státní důchodové pojištění velice výhodné? Proč je... celý článek

Jak se stát důchodcem? II.

8. 2. 2006 | Kateřina Boušová | 2 komentáře

Jak se stát důchodcem? II.

V druhé části praktického "důchodového manuálu" se dočtete, jak se vypočítává výše důchodu, že o výši rozhoduje také datum odchodu do důchodu, kdy a jak se důchody zvyšují a konečně,... celý článek

Partners Financial Services