Zákoník práce 2007: po 40 letech přicházejí změny

Zákoník práce 2007: po 40 letech přicházejí změny
Nová definice pracovní doby, bližší specifikace pojmu pracovní pohotovost. Zvyšuje se rozsah pracovní doby, která může být vykonávána v rámci dohody o provedení práce. Dochází ke sjednocení výpovědní doby, zvyšuje se odstupné. Co pro nás budou znamenat změny, které přináší nový zákoník práce?

Se začátkem letošního roku došlo ke změně v oblasti zaměstnanosti a pracovního práva. Začal totiž platit nový zákoník práce, který nahradil více než 40 let starou úpravu.
Co důležitého přinesl? Jmenujme alespoň některé změny.

Původní zákoník práce byl postaven na principu "co není dovoleno, je zakázáno". Toto je nyní nahrazeno mnohem volnějším principem "co není zakázáno, je dovoleno", což s sebou nepochybně přináší určitou volnost, a to jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.


Začátek pracovního poměru

Pracovní smlouvy lze nyní bez výhrad uzavírat pouze písemně (dosud bylo možné u pracovních poměrů uzavíraných na krátkou dobu – do 1 měsíce - uzavřít pracovní smlouvu pouze ústně). Jejich změny lze provádět také pouze písemně a musí jim předcházet vzájemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.


Pracovní doba, konto pracovní doby


Zejména velkým firmám, např. nemocnicím, přinesl nový zákoník velké problémy. Snižuje totiž počet povolených přesčasových hodin
Nový zákoník práce také nově definuje pojem pracovní doba, blíže specifikuje pojem pracovní pohotovost. Aby vyhověl zaměstnavatelům, povolil jim nyní stanovit takové rozvržení pracovní doby, které by jim umožňovalo pružně reagovat na měnící se potřebu práce v návaznosti na odbyt.
Za tímto účelem zavedl tzv. konto pracovní doby, které by mělo zaměstnavateli umožnit, aby přiděloval práci ve vyrovnávacím období v rozsahu, v jakém potřebuje.


Dohoda o provedení práce

U dohody o provedení práce se zvýšil rozsah, ve kterém může být vykonávána, a to ze 100 na 150 hodin ročně. Do tohoto rozsahu se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro téhož zaměstnavatele na základě jiné dohody o provedení práce.


Problematika mezd

Přímo v textu zákoníku práce je nyní nově zakotvena i problematika týkající se mezd, tj. odměňování zaměstnanců, což dosud upravovalo několik dalších zákonů. Zákonodárci se tak snažili pracovně právní předpisy zpřehlednit. Přímo v zákoníku práce je i stanovena minimální mzda (od ledna 2007 ve výši 8 000 Kč hrubého měsíčně) a také tzv. mzda zaručená.


Mateřská, rodičovská dovolená

Přestože byl prakticky "na spadnutí" nový zákon o nemocenském pojištění (informovali jsme o něm i my, viz článek Zemětřesení v systému dávek sociální péče: nemocenská na účet zaměstnavatele), zákonodárci doslova na poslední chvíli pozastavili jeho platnost. Tím pádem se nemocenské pojištění od stavu z roku 2006 prakticky neliší. To znamená, že např. zaměstnavatelům byla zrušena povinnost platit svým zaměstnancům náhradu mzdy v případě jejich nemoci. Délka mateřské ani rodičovské dovolené se oproti roku 2006 nijak nemění a stejné zůstává také zabezpečení matek, potažmo otců, pečujících o své děti.

Co důležitého nás čeká v roce 2007?
Odpovědi naleznete v našem novém speciálu Peníze 2007: co nás čeká a kolik to bude stát. V sérii článků vás seznámíme se všemi významnými změnami, které nás letos čekají a pomůžeme vám je co nejlépe využít.

Rok 2007 je časem převratných změn hlavně v sociální síti, kde došlo např. k významné úpravě při konstrukci životního minima. Věnovat se budeme ale také daním, cenám energií či deregulaci. V neposlední řadě vám poradíme jak v novém roce investovat.


Dovolená

Spočítejte si to!
Jaké výše nově dosáhne váš přídavek na dítě?
Sociální příplatek?
Příspěvek na bydlení?

V oblasti dovolené k příliš velkým změnám nedochází, i když nový zákoník zrušil jeden z dosavadních druhů dovolené určené lidem s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Nahradil ji některými ustanoveními určenými i k čerpání běžné dovolené. Nově bude mít zaměstnavatel dokonce možnost rozšířit rozsah dovolené i nad zákonem stanovený rámec (i dosud byla tato možnost, ovšem zaměstnavatel to musel mít zakotveno v kolektivní smlouvě či ve svém vnitřním předpisu).


Dohoda o ukončení pracovního poměru

Nově je zákoníkem práce stanovena povinnost uzavírat dohodu o ukončení pracovního poměru vždy písemně, jinak bude neplatná (již dříve bylo v zákoníku práce stanoveno, že se tato dohoda uzavírá písemně, ale nyní je tam výslovně uvedeno, že musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná – má to význam z hlediska případných pracovně právních sporů).
Pokud to zaměstnanec požaduje, musí v ní být uvedeny i důvody skončení pracovního poměru. A protože jde o dohodu, musí s ní být samozřejmě srozuměny obě strany.

Zákoník je terčem silné kritiky
Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase obsahuje nový zákoník přibližně 80 chyb. Hospodářské noviny (HN) uvedly, že největším problémem je snížení počtu povolených hodin přesčasů a započítávání pracovní pohotovosti do pracovní doby. Obě změny prý totiž mají jedno společné: firmy musí zaměstnat nové lidi, a to je stojí milióny korun. Například velké nemocnice musejí kvůli snížení počtu přesčasových hodin přijímat až desítky nových lékařů. HN uvedly, že např. Fakultní nemocnici v Hradci Králové kvůli těmto změnám ročně vznikne 100 miliónů korun nákladů navíc.


Výpověď z pracovního poměru, odstupné

V oblasti podávání výpovědí z pracovního poměru došlo především ke sjednocení délky výpovědní doby, a to na 2 měsíce u všech výpovědních důvodů. Např. kolektivní smlouva však může pro zaměstnance zaručit výpovědní dobu delší.

Novinkou u výpovědi je zrušení povinnosti zajišťovat pro určité skupiny zaměstnanců (např. matky s malými dětmi) nové pracovní místo. Zákonodárci se tak snaží zmírnit případné obavy zaměstnavatelů ze zaměstnávání právě těchto skupin lidí.

V souvislosti s výpověďmi z pracovních poměrů se nemůžeme nezmínit také o odstupném, protože délka odstupného se zvýšila ze 2 na 3 měsíční platy. Zákoník nevylučuje ani možnost dohodnout se zaměstnavatelem na vyšším odstupném.
Novinkou je zavedení odstupného pro zaměstnance, kteří nemohou v dosavadním zaměstnání pokračovat z důvodu nemoci z povolání, dosažení povolené expozice (např. u horníků povolené maximální hranice, do kdy mohou pracovat v dole) či kterým to zakazuje lékařský posudek. Těmto lidem zákoník práce zajišťuje odstupné ve výši 12 měsíčních platů.

Zákoník práce je opravdu rozsáhlá právní úprava, čítá přibližně 400 paragrafů a přílohu. Proto není v silách jednoho článku představit všechny novinky, které přináší. Více jste si mohli přečíst v těchto textech:

Co si o zákoníku práce myslíte vy? Setkali jste se již v souvislosti s ním v zaměstnání s nějakými zajímavými situacemi či problémy?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Nemocenská se zvýší, opuštěné matky si přilepší

8. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

Nemocenská se zvýší, opuštěné matky si přilepší

Významné změny v oblasti zákona o nemocenském pojištění, které na nás měly letos čekat, se nekonají. Nemocenské se bude nadále platit z erární kasy. Nemocné pracovníky a matky na mateřské... celý článek

V roce 2007 se změní také sociální dávky

5. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

V roce 2007 se změní také sociální dávky

S 1. lednem 2007 dochází rovněž k řadě změn a úprav v systému dávek státní sociální podpory. Některé tyto novinky byly již delší dobu očekávány, např. zvýšení rodičovského příspěvku.... celý článek

Sociální síť čekají v roce 2007 významné změny

3. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

Sociální síť čekají v roce 2007 významné změny

Rok 2007 bude v sociální síti časem převratných změn, o kterých vás budeme informovat. Zásadně se do systému sociálních dávek promítne změna konstrukce životního minima. Do života také... celý článek

Zemětřesení v dávkách sociální péče: více peněz postiženým

11. 7. 2006 | Ludmila Řezníčková

Zemětřesení v dávkách sociální péče: více peněz postiženým

Od ledna se ruší zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu. Nahradí je příspěvek na péči. Ten zdravotně postiženému dopřeje nejenom více peněz, ale... celý článek

Zemětřesení v systému dávek sociální péče: kolik dá stát za rodičovství?

20. 6. 2006 | Ludmila Řezníčková | 5 komentářů

Zemětřesení v systému dávek sociální péče: kolik dá stát za rodičovství?

Největší a ve společnosti nejznámější plánovanou změnou je zvýšení rodičovského příspěvku. I nyní po volbách se stále ozývají hlasy, zda k němu od 1. ledna příštího roku skutečně dojde... celý článek

Partners Financial Services