Reforma veřejných financí: změny v sociální oblasti

Reforma veřejných financí: změny v sociální oblasti
Co nám ve svém návrhu reformy veřejných financí vláda přichystala v sociální oblasti? Podívejme se na reformní kroky, které pro oblast dávek státní sociální podpory a sociální péče navrhuje na léta 2008–2010. Jak se změní mateřská, rodičovská, přídavek na dítě, sociální příplatek, "pastelkovné", pohřebné apod.? Které dávky mají zcela zmizet a které se snížit? A jak?

Vláda nedávno představila návrh reformy veřejných financí. Od následujících opatření si slibuje, že na dávkách státní sociální podpory ušetří v roce 2008 celkově asi 9 miliard Kč. Podívejme se, jakými konkrétními kroky toho chce docílit a jak se nás tyto změny dotknou. Kolik by od 1. 1. 2008 měly které dávky činit?


Konec automatické valorizace dávek

První změna se týká valorizace sociálních dávek. V současné době některé zákony v sociální oblasti přímo obsahují mechanismy, při jejichž dosažní dochází k automatické aktualizaci, tedy zvýšení, těchto dávek. Jedním příkladem za všechny je zákon o životním a existenčním minimu.

Vláda navrhuje novelizaci těchto zákonných předpisů tak, aby z nich tyto valorizační mechanismy byly odstraněny. Dávky, které byly doposud automaticky valorizovány, se tedy nadále již takto automaticky zvyšovat nebudou. Výjimkou má být pouze zákon o důchodovém pojištění, důchody tedy jako jediné budou i nadále růst automaticky. (Důchodům se budeme věnovat příště.)


Přídavek na dítě

V současnosti je přídavek na dítě poskytován rodinám, jejichž příjem nepřesahuje 4násobek životního minima. Výše přídavku je poskytována ve třech výměrách v závislosti na násobku životního minima v příjmu rodiny.

Nárok na přídavek budou mít od Nového roku jen rodiny, jejichž příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima. A to v následující výši – tu již určuje jen věk dítěte:

Zajímá vás, jaké životní minimum má vaše rodina? Využijte naši kalkulačku.
  • pro 0-6leté dítě: 500 Kč,
  • pro 6-15leté dítě: 610 Kč,
  • pro 15-26leté dítě: 700 Kč

Tímto opatřením si stát slibuje, že ušetří cca 2,5 miliardy Kč.


Sociální příplatek


Mnohé dávky rodinám se snižují.
Na sociální příplatek má nyní nárok rodič pečující o nezaopatřené dítě, pokud jeho příjem (spolu s příjmem společně posuzovaných osob) nedosahuje 2,2násobku životního minima. Od ledna 2008 by na něj měla mít nárok rodina s příjmem do 2,0násobku životního minima. Touto změnou má vláda ušetřit asi 480 miliónů Kč.

Dopad snížení dávky si ukažme na příkladu. Čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi (5 a 7 let) s příjmem 19 000 Kč dosud měla nárok na sociální příplatek ve výši 159 Kč měsíčně. Po změně tato rodina již na sociální příplatek nedosáhne, protože její příjmy by nesměly překročit částku 18 080 Kč měsíčně.

Doplňme, že dávky státní sociální podpory činí minimálně 50 Kč měsíčně. Jejich konkrétní výše záleží na tom, jaký má rodina příjem a kolik má rodina dětí - čím více členů rodiny, tím vyšší životní minimum, a tím vyšší i dávka.


Peněžitá pomoc v mateřství
Dosud se peněžitá pomoc v mateřství, lidově mateřská, poskytuje v délce 28 týdnů. Tzv. osamělým matkám a matkám "vícerčat" (dvojčat, trojčat apod.) pak v délce 37 týdnů.
Od ledna 2008 by měly na prodlouženou výměru 37 týdnů nárok pouze matky "vícerčat", osamělé matky by pak měly nárok na stejnou dobu náhrady jako matky vdané, tedy 28 týdnů.

Samotný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství se zatím měnit nebude, bude stále 69 % z denního vyměřovacího základu (vypočte se ze mzdy za posledních 12 měsíců). Účinnost nového, již schváleného, zákona o nemocenském pojištění se totiž odsune ještě o další rok. Ten by tak měl začít platit až od ledna 2009. Více jsme o tomto zákonu psali v článku Nemocenská se zvýší, opuštěné matky si přilepší


Rodičovský příspěvek

Dávkami pro rodiny jsme se zabývali v článcích:
Jak zvládnout nemoc
Jak zvládnout péči o příbuzné
Jak zvládnout péči o příbuzné II.
Jak stát pomáhá nemajetným
Jak zvládnout bydlení
Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb
Jak přežít na rodičovské
Rodičovský příspěvek doznal změn i zmatků
Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu
Jak uživit potomky
Jak zvládnout péči o nechtěné děti
Absolventi bez práce aneb dávky čerstvě po škole
Když onemocní podnikatel
Potřební podnikatelé opět dosáhnou na přídavky

Pro orientační výpočet těchto dávek jsme pro vás připravili kalkulačky:
Příspěvek na bydlení
Přídavek na dítě
Sociální příplatek
Nemocenská

Snad nejdiskutovanější otázkou je snížení rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek v roce 2006 činil 3 696 Kč měsíčně. Od ledna 2007 byl zvýšen na 7 582 Kč měsíčně.

Od ledna 2008 by pak podle nového návrhu měl být poskytován ve 3 výších v závislosti na tom, jak dlouho si matka bude přát být s dítětem doma.

  • Základní výměra bude činit 7 600 Kč měsíčně a bude ji pobírat rodič, který bude na rodičovské dovolené do 3 let dítěte.
  • Nárok na zvýšenou výměru ve výši 11 400 Kč měsíčně bude mít rodič, který bude na rodičovské dovolené do 2 let dítěte. Ovšem podmínkou je, že její peněžitá pomoc v mateřství (vypočtená ze mzdy) dosahovala alespoň této částky, tj. 11 400 Kč měsíčně. Žena, která mateřskou nepobírala vůbec, nemůže o tento zvýšený rodičovský příspěvek žádat vůbec.
  • Naopak sníženou výměru 3 800 Kč měsíčně bude pobírat rodič, který bude na rodičovské dovolené až do 4 let dítěte, přičemž do 18 měsíců dítěte bude pobírat základní výměru 7 600 Kč měsíčně.

V případě rodičů zdravotně postižených dětí zůstane nárok na rodičovský příspěvek zachován až do 7 let věku dítěte (tak je tomu nyní). Rodiče budou mít po celou dobu nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře, tj. 7 600 Kč měsíčně.

Volba délky rodičovské dovolené se bude vztahovat vždy na nejmladší dítě. Jednou učiněné rozhodnutí o délce čerpání rodičovského příspěvku bude nezměnitelné.

Kolik tedy rodiče podle reformích návrhů od státu dostanou? Pokud si zvolí rychlejší čerpání dovolené, tedy jen do 2 let věku dítěte, na rodičovském příspěvku obdrží 216 600 Kč ročně. V případě standardního čerpání rodičovské dovolené (do 3 let dítěte) celkem za rok získají 235 600 Kč. Zvolí-li si naopak pomalé čerpání rodičovského příspěvku, do 4 let věku dítěte, celkem ročně dostanou 212 800 Kč.

A co rodiče, kteří již rodičovský příspěvek čerpají? Pokud budou mít k 1. 1 .2008 dítě starší než 3 roky, mohou rodičovský příspěvek pobírat až do 4 let dítěte, ovšem pouze v částce 3 800 Kč měsíčně. Pokud budou mít k 1. 1. 2008 dítě starší než 18 měsíců, budou do jeho 3 let pobírat rodičovský příspěvek v částce 7 600 Kč a pak do 4 let částku 3 800 Kč. Rodiče dětí mladších než 18 měsíců si budou muset čerpání rodičovského příspěvku zvolit stejně jako rodiče dětí, které se v roce 2008 teprve narodí.

Úspora státu plynoucí z popsaných změn ve vyplácení rodičovského příspěvku bude výrazná – zhruba 4,5 miliardy Kč.


Porodné


Výše rodičovského příspěvku bude záležet na tom, jak dlouho bude rodič s dítětem doma.
Také porodné (jednorázová dávka) se od ledna 2008 sníží. V současné době dosahuje 17 760 Kč, od Nového roku bude činit u prvního dítěte 15 000 Kč, u druhé a dalších dětí pak 13 000 Kč.

Podle vládních propočtů lze díky této změně očekávat státní úsporu ve výši kolem 400 miliónů Kč.


Příspěvek na školní pomůcky

Tzv. pastelkovné se od roku 2008 zcela ruší. Stát tak ušetří další 84 miliónů Kč.

Dosud se v rámci tohoto příspěvku jednorázově vyplácelo 1 000 Kč rodičům prvňáčků (při nástupu do školy). Podmínkou bylo, že rodiče pobírali přídavek na dítě.
Pohřebné

Na pohřebné bude nyní nárok pouze ve dvou případech:

  1. Pohřeb vypravují rodiče, kteří se starají o nezaopatřené dítě (dítě mladšího 26 let, které studuje) – je jedno, komu pohřeb vypravují, určující je, zda mají nezaopatřené dítě.
  2. Pohřeb se vypravuje přímo nezaopatřenému dítěti (tedy v případě smrti dítěte) - nárok na pohřebné náleží tomu, kdo pohřeb nezaopatřeného dítěte vypravuje.

V ostatních případech nebude pohřebné náležet. Výše pohřebného zůstává stejná – tj. 5 000 Kč. Na pohřebném se tak ušetří asi 430 miliónů Kč.


Příspěvek na zvýšené životní náklady

Nyní jej v částce maximálně 200 Kč měsíčně dostávají např. zdravotně postižení na zvýšené výdaje spojené s používáním zdravotních pomůcek (na nákup baterií do naslouchadel, opotřebení oděvu při upoutání na invalidní vozík, chůzi o francouzských holích apod.)

Tento příspěvek by měl být také od roku 2008 zrušen. Stát vypočítal, že touto změnou ušetří asi 390 miliónů Kč.

Příště se podíváme na připravované změny v oblasti důchodů a nemocenského pojištění.

Co důležitého nás čeká v roce 2007?
Odpovědi naleznete v našem novém speciálu Peníze 2007: co nás čeká a kolik to bude stát. V sérii článků vás seznámíme se všemi významnými změnami, které nás letos čekají a pomůžeme vám je co nejlépe využít.

Rok 2007 je časem převratných změn hlavně v sociální síti, kde došlo např. k významné úpravě při konstrukci životního minima. Věnovat se budeme ale také daním, cenám energií či deregulaci. V neposlední řadě vám poradíme jak v novém roce investovat.

Co si o těchto chystaných změnách myslíte vy? Budou k něčemu? Má současná vláda dostatek síly a možností je skutečně prosadit? Opravdu se podaří státu na sociálních výdajích ušetřit?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 42 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 8. 2007 17:54, bobik

Hurá do Strakovy akademie otevřít všechny okna a vyházet tu špínu do Vltavy.

+136
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 7. 2007 10:16, Daniela

Protože ta ženská,která maká za takový prachy že má MD min.11400,tak se setsakra nadřela a zaslouží si zvýšenou dávku a ne jako ty ženy,které rodí a rodí už od osmnácti(i dřív) a jen čekají kolik dostanou od státu.Ne všichni pracháči mají prachy jen z podvodů a od rodičů a podobně,ale 60% národa to stojí roky vzělání a tvrde dřiny a to si zaslouží odměnu.Proč by na mateřské měla žena spadnout finančně na úroveň "socky",když předtím dala státu víc peněz než ostatní????To by bylo bizardní a nutilo zástupce těchto žen i mužů ubírat se leckdy i k rasistyckým myšlenkám!!!!

Zobrazit celé vlákno

-20
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (42 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Změny v sociální síti budou pro zdravotně postižené přínosem

26. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

Změny v sociální síti budou pro zdravotně postižené přínosem

Jaké změny si letos zákonodárci připravili pro zdravotně postižené? Kolik činí, komu náleží a jak funguje nová dávka, tzv. příspěvek na péči, který od nového roku nahradil zvýšení důchodu... celý článek

Zákoník práce 2007: po 40 letech přicházejí změny

16. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

Zákoník práce 2007: po 40 letech přicházejí změny

Nová definice pracovní doby, bližší specifikace pojmu pracovní pohotovost. Zvyšuje se rozsah pracovní doby, která může být vykonávána v rámci dohody o provedení práce. Dochází ke sjednocení... celý článek

Od ledna 2007 roste minimální mzda i důchody

10. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

Od ledna 2007 roste minimální mzda i důchody

Také v tomto roce stát přilepšil některým skupinám obyvatel. Od ledna se, byť ne příliš výrazně, zvýšila minimální mzda. Ta už ovšem není po každého stejná, byl totiž zaveden institut... celý článek

Nemocenská se zvýší, opuštěné matky si přilepší

8. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

Nemocenská se zvýší, opuštěné matky si přilepší

Významné změny v oblasti zákona o nemocenském pojištění, které na nás měly letos čekat, se nekonají. Nemocenské se bude nadále platit z erární kasy. Nemocné pracovníky a matky na mateřské... celý článek

V roce 2007 se změní také sociální dávky

5. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

V roce 2007 se změní také sociální dávky

S 1. lednem 2007 dochází rovněž k řadě změn a úprav v systému dávek státní sociální podpory. Některé tyto novinky byly již delší dobu očekávány, např. zvýšení rodičovského příspěvku.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.